(...) De dominee zei dat de Heere dat voor ONS heeft gedaan, voor mij en voor u....

Ds. H. van der Ham / geen reacties

20-05-2008, 00:00

Vraag

Ik hoorde pas een preek over “in Uw handen beveel ik Mijn Geest”. De dominee zei dat de Heere dat voor ONS heeft gedaan, voor mij en voor u. Voor ons. Ons is de gemeente. Maar het is toch voor de ware gelovigen alleen? En dan moet ik toch eerst weten of ik een ware gelovige mag zijn wil ik troost durven eigenen dat HIJ dat ook voor mij heeft gedaan? Hoe krijg ik dan troost aan deze tekst?

Antwoord

Dag jongere,
 
Je hebt een preek gehoord over het woord dat de Zaligmaker sprak aan het kruis: "Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest" (Lukas 23:46). Je vraagt hoe je de troost daarvan ontvangt. Je vraag is zeker niet vreemd. Ik kan je begrijpen. Heb je de Zaligmaker echt nodig gekregen? Dat is buitengewoon belangrijk.
 
De apostel schrijft dat de Heere Jezus de grote Hogepriester is  -  Hij heeft alles volbracht en voldaan. En dat Hij volkomen kan zalig maken degenen die door Hem tot God gaan, alzo Hij altijd leeft om voor hen te bidden. Dat staat in Hebr. 7:25. Daar kun je veel aan hebben. De vraag voor jou persoonlijk is: Ga je door de Heere Jezus tot God? Met andere woorden: Heb je de Heere nodig? Buig je regelmatig je knieën? Kan dat van je gezegd worden? In deze richting moet je het antwoord zoeken. Als je inderdaad tot God gaat.... Als je, door de Heere Jezus, tot God gaat, is het een heel grote steun en troost, dat de Zaligmaker volkomen kan zaligmaken!
 
Zo is het ook met de woorden "Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest." Dit zijn woorden van de Heere Jezus. Heb je Hem nodig? Ben je aan Hem verbonden? Dan zijn het heerlijke woorden (de woorden uit Lukas 23:46). Dan is daar de troost. Denk er maar eens over na.
 
In ieder geval, de Heere Jezus nodigt: "Komt allen tot Mij!"  Hij ontvangt zondaren; ja, ze zijn welkom bij Hem.
 
Een hartelijke groet,
 
Ds. H. van der Ham, Dordrecht

Ds. H. van der Ham

Ds. H. van der Ham

 • Geboortedatum:
  25-05-1955
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Dordrecht
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Schipperspredikant

geen reacties

Terug in de tijd

We zijn bijna 45 jaar getrouwd. Twee kinderen en vijf kleinkinderen. Ons huwelijk was volgens mij meteen al niet zo als ...
geen reacties
20-05-2015
In Hand. 15 staat de wonderlijke geschiedenis van de gelovige Farizeeërs die eisen dat de christen-heidenen ook besneden...
geen reacties
21-05-2016
Als een getrouwd echtpaar besluit apart van elkaar te gaan wonen, is dat dan hetzelfde als scheiden? In mijn omgeving we...
geen reacties
21-05-2020
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering