Verschijning aan Emmaüsgangers en twaalven

Ds. W. van Weelden / geen reacties

15-05-2015, 08:06

Vraag

Op Eerste Paasdag werd er gepreekt over de Emmaüsgangers. Hierbij werd Lukas 24:13-36 gelezen. Ik vroeg me af wat de relatie is tussen vers 35 en 36. Vers 36 begint met: “En als zij van deze dingen spraken...” Wil dat zeggen dat de Emmaüsgangers aanwezig waren toen Jezus aan de discipelen verscheen omdat ze hun verhaal aan het vertellen waren? Of waren de Emmaüsgangers al naar huis en spraken de discipelen na over het verhaal van hen? Het tussenkopje boven vers 36 (Jongbloed) zegt dat Jezus verschijnt aan de elf apostelen, maar in vers 33 wordt erbij gezegd: “En die met hen waren.” Waren er meerdere mensen aanwezig dan de discipelen bij deze verschijning?

Antwoord

Hoe ligt het met de verbinding tussen de geschiedenis van de Emmaüsgangers en de verschijning van de Heere Jezus aan de twaalven? De vraagsteller suggereert een directe koppeling. Dat is op zich geen probleem. Wij kunnen dit historisch niet verifiëren omdat de aandacht in vers 36 en volgende niet meer naar de Emmaüsgangers uitgaat. De tekst wijst op de verschijning van de Heere Jezus aan Zijn discipelen. 

Lukas 24 wordt door exegeten in drie blokken verdeeld. Het eerste loopt tot en met vs. 12. Dan de Emmaüsgangers, 13-35 en vervolgens de verschijning van de Heere Jezus. Je kunt dit volgens Van Bruggen laten doorlopen tot het slot (36-53).

Eigenlijk ligt in de periode na de kruisiging de nadruk op de Heere Jezus. Allereerst worden de discipelen herinnerd door de vrouwen aan de Levende. Daarna verschijnt Hij aan Kléopas en zijn vriend en legt de Schriften uit en toont zichzelf in het breken van het brood. Vervolgens verschijnt Hij aan de Zijnen. Er is dus niet zoveel tegen om de vraagsteller positief antwoord te geven. 

Ik wil er  echter nog wel een opmerking bijplaatsen. We moeten oppassen om niet meer te willen weten dan de Bijbel ons vertelt. Het gaat hier om de opstanding van de Heere Jezus Christus, die door Hemzelf bevestigd wordt in de verschijning aan de Zijnen.

Ds. W. van Weelden

Ds. W. van Weelden

Ds. W. van Weelden

 • Geboortedatum:
  13-11-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Oud-Alblas
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

Pasen
geen reacties

Terug in de tijd

Wij lazen onlangs Pred. 5:3. In verschillende vertalingen stonden hele verschillende dingen in de eerste helft van dit v...
geen reacties
14-05-2003
Ik heb ongeveer een half jaar verkering en ben nog maar 14 jaar. Ik heb met mijn vriend afgesproken dat ik niet met hem ...
geen reacties
14-05-2005
Ik las ergens dat schaamhaar bij jongens naar boven en bij meisjes naar beneden groeit. Is het verontrustend als het sch...
geen reacties
14-05-2005
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering