Bergen in het paradijs

Ds. G.A. van den Brink / 6 reacties

24-02-2018, 11:34

Vraag

Waren er in het paradijs al bergen? Onlangs las ik in een dagboekje dat er in het paradijs geen zee en bergen waren. Is dit zo? Heeft God dit alles niet al vanaf het begin geschapen? Mijn vriend denkt dat de schrijver van het dagboekje gelijk heeft. Hij geeft aan dat bergen voornamelijk ontstaan zijn door aardverschuivingen en vulkanen. Dit kwam in het paradijs natuurlijk niet voor, omdat het daar volmaakt was. Maar als je zo redeneert, dan zeg je dus eigenlijk dat bergen zijn ontstaan door de zonde van de mens. Door de zonde is immers de volmaaktheid verdwenen en ontstond o.a. natuurgeweld. Hoe moet ik dit alles voor me zien?

Antwoord

Beste vragensteller,

In Psalm 90:2 staat: “Al vóór de bergen geboren waren en U de aarde en de wereld voortgebracht had, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid bent U God.” Het is duidelijk dat met de geboorte van de bergen op de schepping wordt gewezen. De geboorte van de bergen wordt immers (volgens de regels van de Hebreeuwse poëzie) op één lijn gesteld met het voortbrengen van de aarde en de wereld. 

Eenzelfde visie zien we in Job 15:7: “Ben jij de eerste mens die geboren werd? Ben jij vóór de heuvels voortgebracht?” En vergelijk ook Spreuken 8:25: “Voordat de bergen waren verzonken, vóór de heuvels, werd Ik [de Wijsheid] geboren.” De wijsheid is niet van voor de zondeval, maar van voor de schepping. Op grond daarvan denk ik dat er ook al voor de zondeval bergen zijn geweest.

Dat roept inderdaad de bekende vragen op naar de ouderdom van de aarde. Zijn de bergen werkelijk ontstaan door de verschuivingen van tektonische platen, of lijkt dat maar zo? Heeft de aarde een schijnbaar hoge ouderdom, of een werkelijk hoge ouderdom? Op zulke vragen geven niet alle bijbelgetrouwe christenen dezelfde antwoorden. Persoonlijk kies ik dan graag voor “geleerde onwetendheid” – de erkenning dat we het, ondanks al onze kennis van Schrift en natuur, eenvoudigweg niet weten.

Met hartelijke groet,
Ds. G. A. van den Brink

Ds. G.A. van den Brink

Ds. G.A. van den Brink

 • Geboortedatum:
  05-01-1974
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Kralingse Veer (Rotterdam)
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

schepping
6 reacties
Lecram
24-02-2018 / 16:06
In Genesis 1 staat dat God in een begin de hemel en aarde schiep. De aarde was woest en leeg. Er staat niet dat die woeste en lege aarde in één van de 6 scheppingsdagen is geschapen. Wel dat God de schepping ordende en leven schiep in die zes dagen.
Zo kan het dus heel goed zijn dat al lang voordat de mens geschapen was de aarde zich deels heeft gevormd zodat er bergen ontstonden.

Niemand is er bij geweest. Het blijft speculeren. Onze redding hangt er niet van af.
Unionist
24-02-2018 / 18:18
We moeten ook niet denken dat "het paradijs" heel de aarde besloeg. Er was de aarde en een deel daarvan was door God ingericht als tuin, zie Gen. 2:8. Dus het kan ook best zijn dat er geen bergen waren in het paradijs, maar een paar honderd kilometer verderop wel. Net als in Nederland.
Unionist
24-02-2018 / 18:24
Dat geldt trouwens ook voor de zee. Die was er al vanaf de schepping (Gen 1:10), maar misschien niet op die plek. Opvallend is, dat Adam de vogels en landdieren een naam mag geven, maar dat van de vissen niet wordt gesproken in Genesis 2:19,20.
Spiderman
24-02-2018 / 20:09
kennelijk heeft God twee keer van de volgende techniek gebruik gemaakt :
psalm 104
5 U hebt de aarde op haar fundamenten gevestigd.+
Voor altijd en eeuwig zal ze niet van haar plaats worden gehaald.*+
6 Met diepe wateren bedekte u haar als met een kleed.+
Tot boven de bergen stonden de wateren.
7 Op uw bestraffing vluchtten ze,+
op het geluid van uw donder stoven ze in paniek weg
8 — bergen rezen op+ en valleien daalden —
naar de plaats die u ervoor had bepaald.
9 U stelde een grens die ze niet mochten overschrijden,+
zodat ze nooit weer de aarde zouden bedekken.

kennelijk is dit het geval geweest direct bij de schepping van de aarde
genesis 1:6 zegt dit :
6 Toen zei God: ‘Er moet een open ruimte*+ tussen de wateren komen als scheiding tussen de ene watermassa en de andere.’+ 7 Vervolgens maakte God de open ruimte en hij scheidde de watermassa onder de open ruimte van de watermassa erboven.+ En zo gebeurde het

in Noachs tijd was er water boven de aarde en water op de aarde
staat in 2 petrus 3:
5 Want willens is dit hun onbekend, dat door het woord Gods de hemelen van over lang geweest zijn, en de aarde uit het water en in het water bestaande;

6 Door welke de wereld, die toen was, met het water van den zondvloed bedekt zijnde, vergaan is.

na de zondvloed gebruikte god opnieuw die techniek:
door meer relief in de aardbodem onstonden ruimtes voor de zeeen en voor de bergen .
als alle bergen werden platgestreken zou de aarde volledig bedekt zijn met water duizenden meters hoog ..
Johan100
25-02-2018 / 04:28
Gerelateerd aan het onderwerp: stukje aardig leesvoer https://scheppingofevolutie.nl/zondvloed-water-bron/
Spiderman
25-02-2018 / 09:12
Het lijken mij heel natuurlijke processen : tijdens het krimpen van de aarde ,die van binnen vloeibaar is , zijn de oneffenheden ontstaan die wij nu definieren als bergen en dalen ;
.
De afkoeling van de aarde bracht het wellicht ook met zich mee dat de wateren boven de aarde uit genesis 1 ten tijde van de vloed , gebruikt werden om de heftige regens te veroorzaken .
En de vier hoeken van de aarde ? de bijbel openbaart zelf dat God de aarde heeft opgehangen aan het niets maar controle over de winden is kennelijk in handen van engelen ; op enig moment in de toekomst(openbaringen) zullen zij die winden loslaten .
Openbaring 7


1 En na dezen zag ik vier engelen staan op de vier hoeken der aarde, houdende de vier winden der aarde, opdat geen wind zou waaien op de aarde, noch op de zee, noch tegen enigen boom.

2 En ik zag een anderen engel opkomen van den opgang der zon, hebbende het zegel des levenden Gods; en hij riep met een grote stem tot de vier engelen, welke macht gegeven was de aarde en de zee te beschadigen,

3 Zeggende: Beschadigt de aarde niet, noch de zee, noch de bomen, totdat wij de dienstknechten onzes Gods zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden.

job 26:7b
Job 26
.....

7 Hij breidt het noorden uit over het woeste; Hij hangt de aarde aan een niet.

Terug in de tijd

Tot een paar jaar geleden nam ik God en het geloof eigenlijk niet serieus. Ik dacht dat ik er wel zou komen door niet al...
1 reactie
22-02-2016
Ik heb wat vragen over het oordeel in Openbaring 20:11-15 (HSV): "En ik zag een grote witte troon, en Hem Die daarop zat...
1 reactie
22-02-2013
Heeft God vreugde in materiële dingen, zoals dingen die wij maken of die wij krijgen? Voorbeeld: Stel ik heb een website...
4 reacties
22-02-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering