Volledige zegen uitspreken

Ds. C.G. Vreugdenhil / geen reacties

24-02-2015, 08:12

Vraag

Aan ds. C. G. Vreugdenhil. Graag wil ik reageren aan de hand van een eerdere vraag die door u is beantwoord. Het betreft de groet aan het begin van de eredienst. U noemt het een zegen, ondanks dat op liturgieën vaak dit onder “votum en groet” staat. Wat mij betreft in deze een detail. Waar het mij om gaat is het antwoord wat u geeft. U zegt namelijk: “Het gaat niet om een principieel iets, maar om een gewoonte die al lang is ingeburgerd. Er is dus ook geen reden te noemen waarom niet altijd de zegen wordt uitgesproken t/m vers 6a, aangaande Opb. 1:4-6.” Mag ik u vragen waarom, als het toch een gewoonte is, niet de Schrift als leidraad wordt genomen? Ik kreeg het gevoel dat blijkbaar een stukje Schrift is geknipt tot een gewoonte. Kunnen we niet gewoon Schriftgetrouw blijven en de betreffende tekst in haar geheel lezen: “Genade zij u en vrede van Hem, Die is, en Die was, en Die komen zal; en van de zeven geesten, die voor Zijn troon zijn; En van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden, en de Overste der koningen der aarde. Hem, Die ons heeft liefgehad, en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed. En Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters Gode en Zijn Vader; Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.” Als argument om deze tekst in haar geheel te gebruiken wil ik aanvoeren dat dit niet zomaar woorden zijn, maar gesproken door Jezus Christus zelf. Hoe mooi is het we met die woorden elkaar in de gemeente mogen groeten!

Antwoord

Beste vriend(in),

 
Ik heb geen enkel bezwaar tegen wat je zegt. Ik schreef -dacht ik- al eerder dat ik zelf de ‘volledige’ zegen uit Openb. 1 bij elke doopdienst gebruik. Ik denk dat niemand van de voorgangers het tweede deel van die zegen bewust weglaat om de Schrift tekort te doen. Het is een keus die je vaker moet maken als het gaat om liturgische zaken. Neem bijvoorbeeld het zingen van de psalmen in de eredienst. Eigenlijk moet je alle coupletten zingen, dan staat alles op zijn plaats. Vaak worden er enkele verzen gekozen die bij het onderwerp van de preek passen. De rest laat je dan liggen. Dat is ook een keus voor de liturgie die je gebruikt.

Ik heb er geen bezwaar tegen als je alle predikanten aanschrijft en je voorstel doet met betrekking tot de zegen uit Openb. 1. Het gegeven om meer of minder verzen te gebruiken in de zegen is geen kwestie van meer of minder schriftgetrouw zijn. Gevoelsmatig vind ik jouw voorstel heel goed. Maar er zijn meer tradities binnen onze gezindte die niet rechtstreeks uit de Bijbel af te lijden zijn en rusten op onderlinge afspraken. Het criterium daarvan moet zijn dat het niet tegen de schrift ingaat.

Bedankt voor je meedenken in deze zaken.

Met vriendelijke groet,
Ds. C. G. Vreugdenhil

Ds. C.G. Vreugdenhil

Ds. C.G. Vreugdenhil

 • Geboortedatum:
  02-04-1946
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Houten
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

kerkdienstliturgievotum-groetzegen
geen reacties

Terug in de tijd

Ik ben een jonge vrouw van 25 jaar en ik ben christelijk opgevoed. Van jongs af aan gingen we naar de kerk, waar ik vana...
2 reacties
23-02-2018
Weet iemand van de panelleden hoe het komt dat er zo weinig over het boek Openbaring gepreekt wordt?
geen reacties
22-02-2018
Hoe kan ik mijn dochter het beste helpen. Ik heb een dochter van 20 met een negatief zelfbeeld. Ze studeert en dat gaat ...
3 reacties
21-02-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering