Zegen uit Openbaring

Ds. C.G. Vreugdenhil / geen reacties

29-09-2014, 15:11

Vraag

Waarom wordt bij ons (Ger. Gem.) de votumgroet niet helemaal uitgesproken zoals hij opgeschreven staat in Openbaring 1: 4, 5 en 6?

Antwoord

Je vraag gaat niet over het votum, maar over het afgeven van de zegen aan het begin van de middag- of avonddienst. Meestal wordt vers 4b en 5a gebruikt. Dat is niet meer dan een gewoonte. Soms gebruik ik zelf bij een doopdienst de volledige zegen, dus t/m vers 6 omdat het daar ook gaat over het gewassen zijn in het bloed van Christus waar het doopwater over spreekt. Het gaat niet niet om een principieel iets, maar om een gewoonte die al lang is ingeburgerd. Er is dus ook geen reden te noemen waarom niet altijd de zegen wordt uitgesproken t/m vers 6. Zo eenvoudig ligt het.

Ds. C. G. Vreugdenhil

 

Ds. C.G. Vreugdenhil

Ds. C.G. Vreugdenhil

 • Geboortedatum:
  02-04-1946
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Houten
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

kerkdienstliturgievotum-groet
geen reacties

Terug in de tijd

Hoe leg je de schepping nu goed uit aan iemand die wel christelijk is maar niet gelooft dat God de aarde in zes dagen ge...
geen reacties
30-09-2020
Aan ds. C. G. Vreugdenhil. Een tijdje geleden werd er tijdens een dienst een preek van u gelezen over Hebreeën 12. Op ee...
4 reacties
29-09-2017
Ik ben een jonge vrouw van 23 jaar. Ik zit in een moeilijke thuissituatie. Ik heb thuis vooral geleerd om veel kritiek t...
3 reacties
29-09-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering