Uitkomen voor bekering

Ds. C.J. Droger / 33 reacties

15-01-2015, 12:22

Vraag

Het geloof is sinds kort persoonlijk geworden voor mij; ik mag (na lang twijfelen, worstelen) geloven dat Jezus ook voor mijn zonden gestorven is. Het probleem is nu dat ik het niet aan mijn familie/omgeving durf te vertellen. Ik ben bang dat er dingen gezegd worden als: “Weet je het wel zeker dat het van God is, je hebt Jezus gestolen, hou je jezelf niet voor de gek?” Zeker gezien mijn kerkelijke achtergrond (Ger. Gem. in Ned.) vind ik het moeilijk hen deze dingen uit te leggen. Ook worden er dingen in de kerk verkondigd waar ik verdrietig van word. Zelf heb ik ook met bovenstaande vragen geworsteld. De twijfels maakten me radeloos. Op het moment dat ik dacht dat ik misschien wel zo'n pechvogel was die niet uitverkoren zou zijn (verkeerd beeld van de uitverkiezing...), kwam Psalm 130 in mij op. De hoop die je op God stelt zal niet beschaamd uitkomen. God is een God van ja en amen, die Zijn beloften nakomt. Jezus is voor zondaren en allen die vermoeid en belast zijn gestorven, om hen eeuwig rust te geven. Ook ben ik bang dat ze te veel van me zullen verwachten als ze weten dat ik een kind van God mag zijn. Door de Heilige Geest ben ik veranderd en word ik veranderd, maar dat wil niet zeggen dat ik zonder zonde ben. Helaas zal ik mijn leven lang de zondige natuur hebben waarin we geboren zijn. Mijn vragen zijn dus: Hoe moet ik het duidelijk maken aan mijn familie een kind van God te zijn, zonder gepijnigd te worden?  Moet ik veranderen van kerk omdat ik niet het geestelijke voedsel krijg in de kerk van mijn ouders? Ik ben veranderd sinds mijn bekering, maar toch niet genoeg voor mijn gevoel. God moet op de eerste plaats staan, maar vaak komen andere dingen (mezelf, studie, hobby's, etc) op de eerste plaats. Hoe kan ik de levensheiliging praktiseren of moet ik dit volkomen aan God overlaten?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Hartelijk dank voor je vragen! Volgens mij stel je er drie. Maar eerst wil ik zeggen dat ik heel blij ben met wat je schrijft. Je schrijft dat de HEERE in je leven gekomen is en dat je voor jezelf mag weten dat de Heere Jezus voor je zonden gestorven is. En dat dat je leven behoorlijk veranderd heeft. Heerlijk dat je dat mag schrijven. Laten we de HEERE daarvoor de eer geven!

En dan je vragen. Je eerste vraag is: hoe ga ik dit aan mijn familie en omgeving vertellen? Ik snap het probleem gezien je achtergrond. Misschien is het een idee dat je een kort verslag maakt van wat de HEERE in je leven heeft gedaan. Gewoon, heel eenvoudig opschrijft wat er in je leven is gebeurd. En dat je dat verslag dan aan je naaste familie geeft om te lezen. Je moet ermee rekenen dat er op een verschillende manier op gereageerd kan worden. Maar wellicht zal de rustige lezing van je verhaal indruk op mensen maken. Bovendien heb jij op die manier gelegenheid om rustig over je woorden na te denken voordat je ze op papier zet. Je zou je verslag ook in de vorm van een brief per e-mail aan je naaste familieleden kunnen sturen. Met de vraag of ze dit met voorzichtigheid willen lezen om je iets heel persoonlijks gaat vertellen. Wellicht ontstaan hierdoor verrassende reacties en gesprekken! En komen er negatieve reacties? Probeer die dan naast je neer te leggen. Niet iedereen kan goed met dit soort dingen omgaan. Dat is dan maar zo...

Je tweede vraag is of je misschien van kerk moet veranderen, omdat je in de kerk van je ouders niet geestelijk gevoed wordt. Met alle respect voor de Geref. Gemeenten in Nederland kan ik me daar wel iets bij voorstellen. Wat ik van de leer van dat kerkverband weet en lees, doet mij zeggen dat ze niet vrij is van eenzijdigheden en dat bepaalde delen van de Schrift in dat kerkverband wel erg onderbelicht blijven. Los nog van de vraag of het nu echt de bedoeling is om zo te leven, ook als kind van God, zoals in dat kerkverband wordt voorgestaan. Mijn advies zou zijn om van deze vraag een gebedszaak te maken. En dan zal de HEERE je vast de weg hierin wijzen. Intussen zou je al kennis kunnen nemen van preken die in andere kerkverbanden worden gehouden. Op internet is heel wat te vinden. Misschien dat je zo een weg zult vinden.

Je derde vraag is hoe je de levensheiliging moet praktiseren. Dat is temeer een vraag voor je, omdat je je nog niet genoeg veranderd vindt. Nou, dat laatste zullen al Gods kinderen erkennen. Het kan nog altijd zoveel beter. Houd dat gevoel maar, want daardoor zul je nooit gearriveerd raken (zo van: nu ben ik een perfect kind van God). We kunnen de levensheiliging praktiseren door te proberen naar Gods geboden te leven. En tegelijk steeds te bidden om de Heilige Geest, omdat Hij ons leven heiligt naar het evenbeeld van Christus. Bid en werk, zeg maar. Er zijn ook mooie boeken geschreven over de levensheiliging. Daar zou je er ook eens een van kunnen lezen. En zoek een voorbeeld van een kind van God dat na te volgen is (vgl. 1 Kor. 11:1). Ga met hem of haar ook in gesprek om ook op die manier de vreze des HEEREN te leren (Ps. 34:12).

Ik hoop dat je wat zult hebben aan mijn adviezen. Gods zegen toegewenst in je verdere leven!

Ds. C. J. Droger

Ds. C.J. Droger

Ds. C.J. Droger

 • Geboortedatum:
  10-01-1963
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Vlaardingen
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

getuigenheiliging
33 reacties
elisdewaard
15-01-2015 / 12:58
Beste vriend en broeder in de Heere,

Wat geweldig dat je tot Hem mocht komen!
Ik denk dat je een helder, pastoraal antwoord hebt gehad van ds. Droger, en ik kan je weinig anders zeggen dan: ''Welkom in de strijd'' en je heel veel zegen wensen!

Enne, laat die heiliging aan God over; zelf ga je er namelijk niets van bakken. De Geest van God verandert ons, en niet wijzelf. Blijf in Hem; bij Hem wordt de ware rust geschonken (psalm 36)!

God zij met je!
Erika1996
15-01-2015 / 13:36
Mooi dat je Hem mag kennen, welkom in de strijd!
Weet je, je hoeft ook niet iedereen gelijk te vertellen dat je een kind van God bent, tenzij je dat verlangen hebt natuurlijk. Soms kan je in gesprekken er iets van vertellen of laten merken.
Maak van de kerk idd een gebedszaak. Ga niet zo maar weg uit een gemeente, je hebt ook een verantwoordelijkheid , zo kan je misschien juist een lichtend licht zijn. Maar misschien moet je wel weg, de Heere zal het je duidelijk maken door wegen te openen, te sluiten of open te laten als je Hem verwacht.
Zoek gemeenschap der heiligen, ik weet niet waar je vandaan komt maar er zijn in elke omgeving wel samenkomsten van christenjongeren.
John61
15-01-2015 / 13:56
Verdrietig dat zoiets fantastisch als een persoonlijke relatie met de Heere en bevrijding van zonde en schuld door het offer van onze Heere Jezus zo moeilijk met gelovige familieleden en broeders en zusters gedeeld kan worden. Uit de reacties die vraagsteller schetst kan ik niet de vruchten van De Geest halen, dit zijn vruchten van een andere geest, die er niet thuishoort.

Geweldig antwoord van ds. Droger. Voor wat betreft het kerkgenootschap; voor de Heere is er maar één kerk. Geen enkele kerk in de wereld, ook niet in de biblebelt, kan claimen de enige ware te zijn. Niet de kerkgebouwen of de organisaties vormen de kerk; alle gelovigen samen vormen de kerk. De kerk is groter dan onze muren, belijdenisgeschriften en statuten.
kjdh
15-01-2015 / 15:05
beste vraagsteller,
Herkenbare vraag en worsteling, wat ook de andere zeggen "welkom in de strijd".
Toen de Heere in mijn leven kwam toen heb ik het ook niet van kerktoren geroepen, dat komt echt vanzelf. Na mijn eerste avondmaalsgang heb ik een brief geschreven aan mijn moeder met daarin het bekeringsverhaal. Gesprekken in de gemeente of familie moet je niet schuwen, pas zei een dominee in onze gemeente "ik heb het ook maar gekregen", met andere woorden, dank God door er met anderen over te spreken. Je zult merken dat veel mensen niet op je verhaal zitten te wachten, omdat ze er geen raad mee weten. Misschien heb je het gevoel dat je 'licht' gevonden wordt, maar, zegt dan de Bijbel, 'vreest hen niet die uw lichaam kunnen doden en de ziel niet kunnen doden, maar vreest veelmeer Die, Die beide lichaam en ziel verderven kan in de hel'.
Zelf kerk ik in een 'rechtse' GG gemeente, mijn advies, blijf en bid.
NicovanderSmit
15-01-2015 / 17:46
https://www.youtube.com/watch?v=7jl80cltL6k

Welkom broeder!!


Fijn dat je de relatie met Jezus zo mag ervaren.
Hierbij een link naar filmpje die mij zelf erg bemoedigd heeft!!

Zegen!
kwikkwekkwak
15-01-2015 / 17:56
Beste vraagsteller en anderen die dit lezen,

Ten eerste is het geweldig mooi dat je Hem in je hart mag sluiten.

Veel is hierboven al gezegd.
Waar ik op in wil haken is de uitspraak "gestolen Jezus".
Dit is een kwalijke door mensen verzonnen dwaling, waardoor veel mensen krampachtig in het geloof zitten.
Het doet voorkomen alsof je een bepaald theologisch niveau moet hebben bereikt.
En dat je daarna bij de gratie,... de 'meest verborgene' mag leren kennen.'
En als je hieraan niet zou voldoen een gestolen Jezus hebt.

Maar lieve mensen het is zoveel eenvoudiger dan dat!

De bijbel zegt in Johannes 3:16 zonder omweg:
Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

God de Vader heeft zijn Zoon al 2000 jaar geleden GEGEVEN. En Hij is niet verborgen!
Iets wat al GEGEVEN is mag je te ALLEN tijde aannemen, ongeacht leeftijd of kerkelijke status, etc.
God GEEFT het, je kan het niet STELEN, want het IS AL GEGEVEN.
Jezus is gestorven en opgestaan voor onze zonden. Hij wacht op je, zoals de vader op de verloren zoon wachtte.
Hij is blij dat Hij je in zijn armen mag sluiten, want je ZAL NIET VERLOREN GAAN als je Hem aanneemt.
Je hoeft niet eerst aan allerlei voorwaarden te voldoen. Het is GENADE!!

En als je Jezus hebt aangenomen in je hart dan zal Hij je leiden en wijsheid geven.

Gods zegen!!
Dinand
15-01-2015 / 19:07
Besta vragensteler(ster)
Wat fijn dat je de Heere mocht gaan kennen, er is blijdschap in de hemel.
En getuig er maar veel van de Heere is met je.
Je ouders zouden blij moeten wezen, je zou het met hen moeten kunnen delen.
Helaas lijkt het er daar niet op, wees vooral jezelf en trek het je niet aan als ze zeggen je hebt Jezus gestolen, slaat nergens op zij weten ook niet anders.
Dat hoeft niet zo te blijven als zij de Heere zoeken in Waarheid en aannemen in geloof, Joh. 14 vers 6: Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.
Heerlijk toch dat je een persoonlijke relatie met de Heere Jezus mag hebben dat je Hem aangenomen hebt.
De Heere zal verder met je gaan, leg het biddend bij Hem neer en vertrouw erop wat Hij met jou gaat doen.
Volg Hem en twijfel ook niet als Hij jou onder een ander Woord zou brengen.
Zoals ds. Droger ook al zei luister eens andere preken, je zult zien dat er verschillen zijn, dat hebben wij ook gedaan en de Heere brengt je dan op plekken waar Zijn Woord rijk gegeven en gezegend word.
In elk kerkverband is wel wat, belangrijk is of het Woord naar Waarheid verkondigd word.

Veel zegen toegewenst wij bidden voor je.

vriendelijke groet.
rea
15-01-2015 / 19:24
Waarom zou je weg moeten bij de GG in N? Geven ze daar stenen voor brood? Ik denk het niet. De (lees)preken die daar te horen zijn hebben al veel mensen van 'voedsel' voorzien. Waarom ga je geen gesprek aan met je eigen predikant of kerkenraad?
VrouwkeZondernaam
15-01-2015 / 19:39
Ik denk dat de kerk voor de Kerk vaak een kruis is in dit leven.
Dat was in vroegere dagen zo en dat is vandaag de dag niet anders.
Is je leven niet binnen deze kerk veranderd?
Dus je hebt ervaren dat God weet waar je zit!
Hij zal je ook ergens anders brengen als dat Zijn wil is.
Het is overal wat . . .
Mona
15-01-2015 / 21:16
Laat de kerkkeuze maar in Gods handen, maak er zoals de dominee zegt, een gebedszaak van.
De eenzijdigheid is niet alleen in jouw kerkverband aanwezig, maar aan de andere kant van de rechterflank is er ook veel oppervlakkigheid. Ook daar zitten mensen die daaraan lijden.
Zoals Vrouwke zonder naam zegt:
Ik denk dat de kerk voor de Kerk vaak een kruis is in dit leven.
Dat is zeker waar, helaas.

De Heere gaat jou de heiliging Zelf wel leren hoor.
Hij zal je wel onderwijs geven waar het aan schort, en waar er lessen in geleerd moeten worden.
Hij gaat je snoeien om vruchten te dragen tot Zijn eer
Het één kan niet zonder het ander.
Maar daar hoef je zelf niet voor te zorgen.
Blijf dicht bij Hem zodat je Zijn stem kunt verstaan, om Zijn wil te doen.
Dat zullen de mensen dan inderdaad zeker aan je merken.
Zo mag je een levende getuige zijn.
Gerard
15-01-2015 / 23:41
Beste vraagsteller,
Mooi te lezen hoe je vertrouwen op Jezus hebt gesteld. Dat maakt me blij en ik dank God daarvoor.
Ds. Droger en velen hierboven hebben al mooie dingen gezegd. Daar heb ik niets aan toe te voegen. Maar nog enkele woorden ter bemoediging.

Mensen die dit ook kennen zullen blij voor je zijn, zoals ook blijkt in verschillende van bovenstaande reakties. De meeste mensen echter zullen dit niet kennen en hun schouders ophalen of erger: het proberen in twijfel te trekken. Bij mijn weten maakt iedereen dat mee die tot geloof in de Heere Jezus komt.

Probeer jezelf niet te bewijzen: immers uit genade ben je zalig geworden, niet uit jezelf, het is gave van God. Probeer het niet te verdienen, ook niet achteraf, ook niet om uit 'dankbaarheid' een soort van 'terugbetaling' te doen. Je zaligheid ligt niet in jezelf, maar in Christus.

Als mensen nu bepaalde verwachtingen van je hebben hebben ze het niet begrepen. Een christen is niet iemand die aan bepaalde verwachtingen moet of kan voldoen, een christen is iemand die het niet meer van zichzelf verwacht, maar het juist van de Heere Jezus Christus verwacht.

Je zult anderen tegenvallen, je zult nog meer jezelf tegenvallen. Op het moment dat je gaat denken jezelf enigzins onder controle te hebben zul je op je gezicht gaan. Denk dan nooit dat je het dan hebt verpest. Je had het al lang verpest. Daarom heb je juist je hoop op Christus gesteld. En die hoop zal nooit beschaamd maken.

Paulus zegt in Kol 2: 6-7 "Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in Hem, geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent; wees daarin overvloedig, met dankzegging." Geworteld in Hem betekent dat je het van Hem verwacht en dicht bij Hem bijft, als het goed gaat, en ook als het verkeerd gaat.

Probeer niet jezelf te 'heiligen'. Jezus zegt: "Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft. Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen." (Joh 15:4-5).

Je kan jezelf niet beter maken. Levensheiliging komt door in Christus te blijven, en Hem na te volgen. Levensheiliging is niet iets dat jezelf doet, maar iets dat Christus doet. Blijf dicht bij Hem, lees dagelijks in de Bijbel een volhard daarin, begin en sluit de dag met gebed en bid daar tussen in zoveel je wilt. Ook als je weer in zonde valt. Er zullen verleidingen en verzoekingen komen. Je zult struikelen. Elke christen struikelt, vele malen en op vele manieren. Wanneer dat dan gebeurt, houdt je dan vast aan Christus. Denk aan Golgotha. Hij heeft je zonden daar al weggedragen. Wortel in de genade. Het is uit genade, niet uit werken.
Volg Jezus, leer van Hem. Dan ga je vanzelf, beetje bij beetje, een klein beetje meer op Hem lijken.

En wat de kerk betreft, de kerk (de ecclesia) is de gemeente, het lichaam waarvan Christus het hoofd is, de ware Christenen die hun vertrouwen op Christus hebben gesteld. Deze zijn op vele plaatsen. Maar er is ook veel kaf tussen het koren. Dat is zo in elke geloofsgemeenschap.

Zoek leraars die de Bijbel voor je openen en je telkens weer naar Jezus Christus wijzen. Niet die hun eigen verzinselen verkondigen. Zoals Paulus zegt in Kol 2:8. "Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus." Let hierop: is het volgens Christus of niet. Zo niet: laat je dan niet als buit meeslepen. Als Christus niet gepredikt wordt voor alle dingen, zowel rechtvaardiging als levenheiliging, keer je er dan van af.

Studeer biddend de Bijbel en volhard daarin. Maak dankbaar gebruik van predikanten en leraars die dingen verklaren, diegene die Christus prediken. Maar naar mijn ervaring en naar die van vele anderen waarvan ik weet dat die wandelen met Christus, komt 90% van je opbouw voort door er voortdurend zelf mee bezig te zijn. Door Zijn Woord dag en nacht te lezen en te overdenken. En dan komen de vruchten vanzelf. Niet uit jezelf, niet uit de rank, maar uit de Wijnstok.

Volharding en sterkte in Christus toegebeden.
juni
16-01-2015 / 11:31
vragensteller@
om voedsel te krijgen voor uw ziel,zijn misschien de preken op internet iets voor u?
bv ds. Lamain?de korenschuur
of ds. Hofman sr.?
in alle eerbied krijgt het Volk van God onderwijs.
t heil geheim wordt aan Zijn vrienden
ach er staat zo,n prachtige voorbereidingspreek over ps 25 op internet van ds. Hofman sr.. dat u vragensteller daar herkenning in zult vinden.
ook ds. Wijnmalen v d herv heeft dezelfde grondslag,
Lees en luister,vraag alles den Heere,Hij zal u onderwijzen
wat de Heere u vanbinnen geeft,komt altijd op de kansel,onverwachts
en Hij red keer op keer
CrA
16-01-2015 / 14:35
Je durft het niet aan je familie de vertellen? Dat kan meevallen, want als het goed is hebben ze dat toch allang aan je gemerkt? Er was een boer die zich bekeerde. Hij hoefde er niets van te zeggen, want zijn personeel wist het al. Waaraan? Hij ging anders met zijn koeien om. Toon je geloof uit je werken. Van kerk veranderen? Dat schijnt tegenwoordig wel een kenmerk van genade te zijn. Als men echt bekeerd is, hoor ik weleens zeggen, dan blijft men niet meer in de PKN. Ga de voeten maar wassen van degenen die je bekering verdacht houden.
Incognito_1
16-01-2015 / 15:22
@CrA: hoe bedoel je precies dat anderen dat aan je merken als het goed is? Waaraan dan?
Want ook al ben je bekeerd, je blijft zondig en dat zien ook je familieleden. Daar komt bij dat, wanneer je niet in openbare zonden leeft, er dus aan je uiterlijk ook niet veel hoeft te veranderen.


En vragensteller: ik herken je helemaal!
Dinand
16-01-2015 / 18:54
juni de vragensteller(ster) zal zeker voedsel nodig hebben, gevoed worden met het levende water, en daar de hoop en vertrouwen in te hebben en uit leven.
Met alle respect voor jou juni, je bied vragensteler(ster) predikanten aan om daar preken van te luisteren, waar jij graag naar luistert en die jou aanspreken.
juni jou kennende van je reacties op refo, merk ik op dat je de Heere nog niet aan heb kunnen nemen( een zware weg lijkt het).
Je hoort zoals je zelf zegt een prachtige voorbereidings preek, wat doe je daar dan mee en wat zegt die preek jou persoonlijk, brengt die preek je dan ook dichter bij Jezus Christus of bevestigd die, dat je nog heel ver van Jezus Christus weg bent.
Ik vind de grondslag heel belangrijk of die wel naar waarheid is, waar de een kerkverband uit leeft.

Als je eigen ouders spreken van een gestolen Jezus, dan heb ik grote twijfels aan het kerkverband waar zij onder het woord zitten.

Er zou toch blijdschap moeten zijn in plaats van ??????????????????? of het ook wel echt zou zijn.

juni de Heere laat zich vinden, mag de Heere ook een Vader voor jou mogen zijn?.
VrouwkeZondernaam
17-01-2015 / 14:07
Dinand,

Wil je weer op naar 107 reactie's?
Stop hier a.u.b. mee....

Goede zondag!
Dinand
17-01-2015 / 15:41
VrouwkeZondernaam
Ik heb er geen 107 reacties van gemaakt, dan moet je bij juni zijn, en ben jij aangesteld tot scheids rechter :-).
CrA
17-01-2015 / 20:11
@Incognito_1 Waar je dat merkt? Aan je leven. Onze mond kan veel zeggen. Een geloof zonder de werken is een dood geloof. Maar wat als je niet in openbare zonden leeft. Je bedoelt te zeggen, dan verandert er toch niets al je je bekeerd? Wat dacht je van die rijke jongen uit Matth, 19? Hij leefde niet in openbare zonden, maar hij had een verborgen zonde: een geldgod. Als hij de raad van Jezus had opgevolgd, zou zijn omgeving daar niets van gemerkt hebben? Volgens mij wel. Je zegt: we blijven zondig en dat zien onze familieleden ook. Mee eens. Wie in woorden niet struikelt is een volmaakt man. Bekering is een doorgaand proces in een christen, want je ziet steeds meer zonden in jezelf. Maar wanneer de bekering begint, zeg maar bij de eerste bekering als je Jezus als je Verlosser hebt mogen aannemen, is er een achterlaten van de zonden, waarin je altijd met vermaak geleefd hebt. En of dat nu openbare zonden zijn of meer verborgen, je laat ze achter je. Je ziet het ook bij Paulus, het was meteen over met het vervolgen van de christenen. En bij Zacheus, het was meteen over met zijn bedriegen en dat niet alleen hij ging het dubbel en dwars goedmaken met zijn naaste. Ze braken met hun eertijds. Je blijft zondaar, maar iedere keer weer is er de bekering, steeds maar weer opnieuw door genade. En dat merkt je omgeving, dat blijft niet verborgen. Laat je leven spreken, en niet zo zeer je mond. De seculiere mens zit niet op je bekeringsverhaal te wachten, fijn voor jou zeggen ze, maar voor mij hoeft het niet. En de kerkmens, die houdt het verdacht. Neem een voorbeeld aan Jezus. Hij ging niet te koop lopen, dat Hij de Zoon van God was. Alleen toen Hem het op de man af gevraagd werd, zei Hij het. Wanneer het van je gevraagd/geëist wordt, verantwoording afleggen van de hoop die in je is, zegt Petrus. Dus vraagsteller, misschien gaan je ouders het uit zichzelf wel aan je vragen, als ze je goede werken zien.
adriano313
17-01-2015 / 21:16
Beste vragensteller,

Heel mooi om te lezen,
Super dat je de stap zet om in te gaan op Zijn liefdevolle en kostbare aanbod,
prijs God en luister niet naar alle aanklacht, redenering of intimidatie

Ik weet niet hoe je heet maar in lucas 15 staat het volgende geschreven:

10 Alzo is er, zeg Ik u, blijdschap bij de engelen Gods over een zondaar, die zich bekeert.

Zoals die vrouw (uit de gelijkenis) die al haar vriendinnen en buren bijeenroept om blij met elkaar te zijn zo is er in de hemel blijdschap over jou.....!

Spring maar lekker een gat in de lucht en doe maar lekker mee

Gods zegen en liefde toegewenst
Hij zorgt voor jou!

grt
kjdh
19-01-2015 / 08:13
@ Juni,
Naar aanleiding van jouw tip heb ik gisteren de preek van ds. Hofman over psalm 25 beluisterd. Als je worstelt met avondmaalsgang, dan is deze preek gelukkig geen preek die aan avondmaalsmijding doet. Voor allen is deze preek aan te bevelen. en Juni, als ik je reactie wel eens lees, moet je door die preek dan niet enorm bemoedigd worden?

Terug in de tijd

Ik heb een vraag over een aantal bijbelteksten: Lukas 9:57-62, Lucas 14:25-35, Johannes 12:24-26 en Mattheüs 10:33-39. U...
6 reacties
15-01-2014
Hoe zien de HHK/Ger.Gem. de uitverkorenen? Zij, die het geloof hebben gekregen als gave van God (Efeze 2:8), of moeten h...
10 reacties
15-01-2013
Op sommige sites zoals deze wordt veel over de Opname gepraat. Alleen vraag ik me af, waar staat de Opname in de Bijbel?...
8 reacties
18-01-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering