Je doet er geen mens kwaad mee

Herman van Wijngaarden / geen reacties

15-01-2020, 12:56

Vraag

Ik worstel toch al een geruime tijd met de vraag wat het belang/overweging van God is om homoseksualiteit af te keuren en het te zien/benoemen als zonde. De veelal overige zonden hebben allemaal betrekking op het berokkenen van kwaad tegen de naaste. Direct of indirect. Waar zit het kwaad binnen homoseksualiteit?

En als die er niet is, waarom heeft God ervoor gekozen dit af te wijzen? Je doet er niemand kwaad mee, je hebt een liefdevolle en waardige relatie en het voelt voor mij natuurlijk. Waarom worden mensen hun hele leven lang ‘gestraft’ om het feit wat ze voelen, verlangen etc. En zeker binnen de kerkelijke gemeenschap is er veel leed voor de mensen die worstelen met deze gevoelens.

Antwoord

Beste vraagsteller,

Ik beantwoord je vraag het liefst als een persoonlijk getuigenis van iemand die zelf homo is. Dat wil in dit geval zeggen: het is geen betoog namens de stichting Hart van Homo’s waarvoor ik werk. De visie van Hart van Homo’s is weliswaar dat de Bijbel geen ruimte laat voor de homoseksuele relatie, maar het is niet onze missie om er alleen te zijn voor homo’s die het daarmee eens zijn. We willen ruimte geven aan iedere christen-homo die in afhankelijkheid van God zijn of haar weg wil zoeken met zijn of haar homoseksualiteit. Op onze bijbelstudiegroepen komen ook jongeren die dezelfde vraag hebben als jij en die zijn evengoed welkom.

Dat neemt niet weg dat ik inderdaad geloof dat God de homoseksuele relatie (niet homoseksualiteit op zich) afkeurt. Ik pak je vraag dus op als: waar zit volgens mij dan het kwaad in homoseksualiteit als je er niemand kwaad mee doet?

Eerst iets over de vraag zelf. Hoewel ik hem heel goed snap (zie onder), meen ik er toch een (te) moderne denkwijze in te zien. Duur gezegd is dat de gedachte dat de christelijke ethiek opgaat in de tweede tafel van de wet (lees verder, ik leg het uit wink). Je weet waarschijnlijk dat de Tien Geboden worden onderscheiden in de eerste tafel, die vooral gaat over onze relatie met God, en de tweede, die vooral gaat over onze relatie met de medemens. In de christelijke ethiek wordt tegenwoordig de eerste tafel nog wel eens vergeten. We denken dat iets goed is zolang het niet in strijd komt met de tweede tafel van de wet. Of zoals jij het zegt: zolang je er je medemens geen kwaad mee doet.

Maar in de ethiek moeten we ook altijd rekening blijven houden met de eerste tafel. Je kunt dingen doen waarmee je geen mens kwaad doet, maar waarmee je God wél tekort doet. Als iemand in zijn eentje (of in zichzelf) een keiharde vloek uitspreekt, heeft ‘niemand’ daar last van... maar God wel! Kortom, dat je ergens geen mens kwaad mee doet, is dus niet alles wat er gezegd kan en moet worden. Jezus zei niet alleen dat je je naaste moet liefhebben als jezelf, maar ook dat je de Heere zult liefhebben met heel je hart en met heel je ziel en met heel je verstand en met heel je kracht (Matth. 12:30).

In dat laatste zit voor mij de belangrijkste reden om geen seksuele relatie aan te gaan. Ik geloof dat God dat van mij vraagt; en uit liefde voor Hem houd ik me daaraan. Ook al begrijp ik niet helemaal waaróm Hij dat van me vraagt. Want ik herken wat je zegt: je kunt als homo toch een heel liefdevolle en waardige relatie hebben. En: het voelt heel natuurlijk.

Ik heb er geen goede verklaring voor wat God daarop tegen heeft. Ik geloof dus niet dat het een kwestie is van: “God vindt het vies” (want wat de Bijbel een “gruwel” noemt, is niet hetzelfde als wat wij “vies” noemen), of “Volgens God is het geen echte liefde” (want dat kan het wél zijn), of wat dan ook... Ik kom weinig verder dan: zo heeft God het niet bedoeld en daar zal Hij Zijn reden voor hebben. Ik vertrouw Hem, ook als ik Hem niet helemaal begrijp.

Als ik toch een vermoeden uitspreek over wat God ertegen heeft, dan denk ik dat het te maken heeft met bepaalde patronen die God in de schepping heeft gelegd met betrekking tot seksualiteit. Seksualiteit is bedoeld voor de eenheid tussen twee mensen die hetzelfde zijn maar toch anders. Ik gebruik weer een duur woord: dat is de complementariteit van seksualiteit. Dat wil zeggen: seksualiteit heeft ermee te maken dat twee mensen elkaar aanvullen, juist omdat ze verschillend zijn. Ik denk dat de lichamelijke verschillen tussen mensen samenhangen met psychische en zelfs geestelijke verschillen. Die verschillen zijn er niet tussen twee mensen van hetzelfde geslacht. Daarmee zeg ik niet dat een homoseksuele relatie dus wel fout moet lopen, maar wel dat er een ‘weeffout’ in zit (die er in heteroseksuele relaties trouwens óók kan zitten, zij het om andere redenen).

Helaas heb je gelijk dat er binnen de kerkelijke gemeenschap veel leed is bij mensen die worstelen met homoseksuele gevoelens. Daarom is Hart van Homo’s ook opgericht, om deze mensen te ondersteunen. Laat me daar ten slotte twee dingen over zeggen. Kort, want anders wordt dit verhaal  te lang:

 • Het zou winst zijn als er binnen de kerkelijke gemeenschap meer oog voor kwam dat het niet zondig is om homoseksuele gevoelens te hebben. Je hoeft er dus niet mee te worstelen dat je die gevoelens hebt. Ik worstel er wél mee dat ik die gevoelens niet mag en wil uiten in een seksuele relatie, maar ik geloof dat ik er voor God mag zijn mét mijn gevoelens (als ik ze breng onder de gehoorzaamheid aan Hem).
 • Persoonlijk vind ik dat een kerkelijke gemeente mag uitspreken dat een homoseksuele relatie niet bijbels is. Maar we zouden terughoudender kunnen zijn in het veroordelen van homo’s die daar anders over denken. Ik zeg het wel eens zo: “Als ik later voor God zal verschijnen, zal Hij niet aan mij vragen of ik een relatie met een man heb gehad, maar wel of ik een relatie met Zijn Zoon heb gehad.” Niet dat de vragen rond een homoseksuele relatie er niet toe doen, maar hoe belangrijk ze ook zijn, ze zijn minder belangrijk dan die ene grote vraag!

Ik wens je veel liefde van en voor God toe!

Herman van Wijngaarden

Herman van Wijngaarden

Herman van Wijngaarden

 • Geboortedatum:
  06-02-1963
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Driebergen
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  - Mede-oprichter stichting Hart van homo’s
  - Auteur van ”Oké, ik ben dus homo – over homoseksualiteit en het volgen van Jezus” en van “Om het hart van homo’s – pastoraat aan homoseksuele jongeren”

Tags in dit artikel:

geaardheid
geen reacties

Terug in de tijd

Ik ben een jongeman van 22 jaar en nog vrijgezel. Van huis uit ben kerkelijk opgegroeid. Ik ben al wel verschillende ker...
3 reacties
15-01-2021
Beste dr. Paul, ik heb een vraag over de zonnevlecht. Mijn fysiotherapeut heeft aan mij gevraagd of ik wilde starten met...
geen reacties
15-01-2018
Ik ben een beetje in de war... Ik ben een gelovige jongen en vraag me twee dingen af: 1. Veel mensen die ik ken en bij m...
geen reacties
15-01-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering