Zekerheid in het geloof

Ds. P.D.J. Buijs / 5 reacties

03-01-2015, 10:03

Vraag

Toen aan mij op huisbezoek de vraag gesteld werd of ik bekeerd was, worstelde ik erg met het antwoord dat ik op die vraag moest geven. Van tevoren had ik hier al over nagedacht, maar ik wist niet wat ik moest zeggen, omdat ik het antwoord op deze vraag niet weet. Omdat ik er geen ja en geen nee op kan zeggen. Ik durf geen ja te zeggen, omdat ik het zo moeilijk vind om te weten of Christus ook voor mij gestorven is. Ik doe elke dag steeds opnieuw zoveel zonden en ook al heb ik daar elke dag weer spijt van, ik doe het toch. En al weet ik dat Christus juist voor zondaren gekomen is, dan nog is het moeilijk dat de zonden er elke dag weer opnieuw zijn. En dat die zonden mij vertellen dat ik niet in Christus kan zijn, omdat ik anders die zonden ook wel niet meer zou doen... Maar ik kon ook geen nee zeggen op de vraag of ik bekeerd was. Want als ik nee zou zeggen, dan zou ik God verloochenen, omdat Hij in mijn leven meer dan eens gesproken heeft. Maar de twijfel blijft. Ik weet het antwoord op de vraag niet en ik weet dat u het antwoord op mijn vraag ook niet geven kunt. Maar ik word soms zo radeloos van alle twijfel. Heeft u misschien adviezen om tot (zekerheid in) het geloof te komen?

Antwoord

Beste lezer,
 
De vraag waar je mee zit is een prangende. Je voelt zelf immers wel aan dat je niet op een 'misschientje' de eeuwigheid in kunt, maar dat je op vaste grond moet staan. Daar zoek je zo naar, en je ziet zoveel in je leven dat niet strookt met genade. Dat is heel goed te begrijpen. Maar wat dacht je: zou een kind van God dat eerlijk is tegenover de Heere (en zo ook naar mensen toe) daar nu juist ook niet zo'n last van hebben?
 
Nu zeg je terecht dat ik niet het antwoord kan geven op de vraag of jij bekeerd bent. Ten eerste ken ik je niet, en ten tweede kent alleen de Heere het hart van een mens. De vraag is wel: in welke richting zoek je het antwoord? Nu, ik hoop dat ik je daar een beetje bij kan helpen. Een aantal opmerkingen.
 
1. De vraag is wat we verstaan onder 'bekeerd zijn'. De Bijbel spreekt maar heel weinig over 'bekeerd zijn', maar veel meer over bekering en je bekeren - in de actieve vorm dus, als doorgaande zaak. Opmerkelijk dat de catechismus uitgebreid over de bekering spreekt in het stuk van de dankbaarheid (zondag 33)!

Moet er dan niet een begin zijn, een eerste bekering? Zeker, maar die kan zich op verschillende manieren voltrekken. Er zijn niet zoveel christenen die dag en uur kunnen aanwijzen. Sommigen, zoals Paulus, wel. Maar het gaat om de kern. Heb ik berouw over mijn zonden en vertel ik dat ook aan de Heere? Vlucht ik ermee tot de Heere Jezus Christus, Die de Zaligmaker van zondaren (!) is (zie 1 Tim. 1:15)? Ken ik het verlangen om voor de Heere te leven, ook al val ik nog zo vaak in de zonde? Is er een oprechte strijd tegen de zonden? Een kind van de Heere kan wel in de zonde vallen, maar kan zich er niet meer in thuis voelen als een vis in het water. Een 'nederlaag' drijft steeds weer uit naar Christus. Ik ben pas afbekeerd als ik in de hemel ben; eerder niet.
 
2. Een kind van God zal zijn leven lang te strijden hebben tegen zijn zondige aard (zie Romeinen 7:14 - 26 en vr./antw. 56 HC). Opmerkelijk dat Paulus van zichzelf na zijn bekering zegt dat hij de voornaamste (de grootste) van de zondaren is (niet: was) en dat Jakobus in zijn brief schrijft: “Wij struikelen (tegenwoordige tijd!) allen (hij sluit zichzelf er bij in) in veel opzichten.”
 
3. Daarom is de vraag ook niet of je nog zonden hebt, maar wat je ermee doet. En dan nodigt de Heere je uit om rechtstreeks op Jezus te zien als het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt (Joh. 1:29). In Christus is de zonde weggedaan voor ieder die op Hem ziet. Maar dan geldt het ook: “Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus, onze Heere” (Rom. 6:11).
 
4. Heb je door dat het een list van satan is om je meer op je zonden te laten zien dan op Jezus? Maar denk erom: satan vertelt altijd een halve waarheid. Hij wijst je op je zonden (en je kunt ze inderdaad niet ontkennen), maar hij vertelt je niet dat het bloed van Christus zo krachtig is dat het reinigt (tegenwoordige tijd!, 1 Joh. 1:7) van alle zonde. Neem daarom dagelijks de toevlucht tot Christus en Zijn verzoenend bloed, pleitend op Zijn beloften. Langs die weg mag de zekerheid groeien. Niet de zekerheid van mijn bekering op zich, maar de zekerheid van Zijn beloften, ook voor mij. Al heeft het geloof zeker zijn kenmerken, je moet er nooit op gaan bouwen. Kenmerken zijn vruchten; vervulde beloften.
 
5. Wat is het een troost dat de Heere ook hen die op de weg van het geloof nog niet zover konden komen als ze zouden willen, niet afwijst, maar bemoedigt. Lees maar eens de Dordtse Leerregels hoofdstuk 1 , paragraaf 16. Als je goed leest, ontdek je niet alleen bemoediging, maar ook aansporing: om ijverig verder te gaan in het gebruik van de middelen, naar de tijd van overvloediger genade vurig te verlangen, en die tijd met eerbied en ootmoed te verwachten. De Heere belooft het immers: “Allen die U verwachten, zullen niet beschaamd worden” (Psalm 25).
 
Ten slotte wijs ik je ter overdenking op het middelste gedeelte van artikel 29 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis, waarin op een bijzondere, pastorale manier getekend wordt hoe het leven van een christen eruit ziet. Ik zou je willen vragen: leg je leven en je beleving daar eens naast. Herken je dat?
 
Van harte veel onderwijs van onze grote Profeet en Leraar, de Heere Jezus Christus, toegebeden.
 
Met een hartelijke groet,
Ds. P. D. J. Buijs

Ds. P.D.J. Buijs

Ds. P.D.J. Buijs

 • Geboortedatum:
  02-11-1961
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Nunspeet
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

bekeringgeloofszekerheid
5 reacties
lin1991
03-01-2015 / 11:18
Maak in Uw woord mijn gang en treden vast. Biddend de Bijbel lezen dan alleen is er opwas in de genade. Jammer dat de dominee dit niet centraal stelt.
John61
03-01-2015 / 11:22
Vooral punt 4 van het antwoord van ds. Buijs treft me; dit is waar het om gaat. Dit kan niet vaak genoegd gepredikt worden:

"Heb je door dat het een list van satan is om je meer op je zonden te laten zien dan op Jezus? Maar denk erom: satan vertelt altijd een halve waarheid. Hij wijst je op je zonden (en je kunt ze inderdaad niet ontkennen), maar hij vertelt je niet dat het bloed van Christus zo krachtig is dat het reinigt (tegenwoordige tijd!, 1 Joh. 1:7) van alle zonde. Neem daarom dagelijks de toevlucht tot Christus en Zijn verzoenend bloed, pleitend op Zijn beloften. Langs die weg mag de zekerheid groeien. Niet de zekerheid van mijn bekering op zich, maar de zekerheid van Zijn beloften, ook voor mij. Al heeft het geloof zeker zijn kenmerken, je moet er nooit op gaan bouwen. Kenmerken zijn vruchten; vervulde beloften".

Amen.
VrouwkeZondernaam
03-01-2015 / 11:57
Zekerheid ervaren is volgens mij niet iets wat je op de één of andere manier zelf maakt.
Maar iets wat God je op Zijn tijd (weer - en weer) geeft.

Wacht op God, Die niet zegt hoe het moet maar die het doet - Luther.

En een panellid van refoweb schreef eens:
Ik hoop dat je een heel wonderbaarlijk leven leidt,
waaruit alleen God wijs kan worden.
En jij zelf zo af en toe bij het licht van Woord en Geest.

Het ligt bij God in goede handen . . . .
Mona
12-01-2015 / 14:50
vragensteller:
De Heilige Geest legt er niet de nadruk op dat WIJ een kind van God zijn,
maar Hij verzekerd ons er van dat we zeker weten dat GOD betrouwbaar is.
En dat Hij niet zal beschamen, allen die op Hem vertrouwen.

De Heere Jezus vroeg niet aan Petrus:
Petrus, weet je zeker dat je (nu na je verloochening) in Mijn gelooft?
Nee, Hij vroeg: Petrus, heb je Me lief?

Petrus zou over alles kunnen twijfelen na zijn verloochening. Terecht, hij had alles verprutst immers?
Maar als het aankomt op liefde en vertrouwen, dan moet het hoge woord eruit komen. Ook al is bij Petrus vanbinnen alles een warboel, ontkennen zou opnieuw verloochenen zijn, en dat durft hij niet te doen.
notnow
12-01-2015 / 18:41
@mona mooie aanvulling / samenvatting!

Terug in de tijd

Aan Alie Hoek. Wat verstaat u precies onder “genieten van seksualiteit binnen de grenzen” in de verkeringstijd? Wat keur...
geen reacties
03-01-2014
Ik zit in een lastige kwestie. Ongeveer vier jaar geleden had ik een relatie met een jongen. Ik kwam erachter dat hij be...
5 reacties
03-01-2013
Ik las pas in het RD van een dominee die na zijn bekering vijf jaar onder de wet geleefd heeft, voordat hij de verlossin...
geen reacties
03-01-2003
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering