Waar geloofsbelijdenis afleggen

Ds. A.J. Schalkoort / 8 reacties

28-04-2014, 14:58

Vraag

Op dit moment woon ik op mezelf en kerk ik (27 jaar) in de Hersteld Hervormde gemeente van mijn woonplaats. Ik heb nog geen geloofsbelijdenis afgelegd omdat ik twijfel over verschillende zaken. Allereerst, op het moment dat ik er nu voor kies om in deze gemeente belijdenis te doen en ik later terug ga naar de buurt van mijn ouderlijk huis (wat gezien de toekomst zeer waarschijnlijk is) moet ik opnieuw geloofsbelijdenis afleggen voor de kerkenraad omdat ik daar kerk bij de Gereformeerde Gemeente. Ik weet voor mijzelf niet of ik dat moet willen. Echter, gezien mijn leeftijd vinden veel mensen dat het nodig is om belijdenis te doen, omdat mijn ouders nog de verantwoordelijkheid dragen over mij tegenover God. Mijn ouders willen echter dat ik in hun gemeente belijdenis afleg, dus bij de Gereformeerde Gemeente. Ik vind dat erg moeilijk. Wie moet ik meer gehoorzamen? Als laatste heb je dan nog de verschillen binnen deze kerken. Bij beide richtingen zijn er kerken waar ik me in kan vinden, maar ook kerken waar er mijn inziens anders met de invulling van het geloof wordt omgegaan. Je doet natuurlijk belijdenis van je geloof en niet voor de kerk... Kunt u misschien enkele handreikingen geven bij het nemen van een besluit?

Antwoord

Je doet allereerst belijdenis van je persoonlijk geloof tegenover de Heere en niet omdat anderen vinden dat je de leeftijd hebt om het te doen. Je doet wel belijdenis binnen een bepaald kerkverband waar je van weet, hier wordt het Evangelie verkondigd zoals het behoort. Als je in de Hersteld Hervormde gemeente belijdenis zou doen lijkt het mij vreemd wanneer je weer belijdenis moet doen bij terugkeer naar de Ger. Gem. Meestal is het zo dat wanneer je overgaat naar een ander kerkverband, dan geef  je voor de kerkenraad je ja-woord op de derde belijdenisvraag, namelijk die waarin wij ons stellen onder het opzicht van die kerk. Je legt dus niet weer belijdenis van het geloof af. Ik neem aan dat dit ook de handelswijze zal zijn van de Gereformeerde Gemeente. Maar daar zou je nog eens kunnen vragen of dat zo is.

Verder is het een persoonlijke zaak waar je belijdenis doet. Ik kan niet zeggen in de HHK of in de Ger. Gem. omdat je ouders dat graag willen. Als je toch van plan bent binnenkort terug te gaan naar de omgeving van je ouders, lijkt mij het probleem niet zo moeilijk.

Ds. A. J. Schalkoort

Ds. A.J. Schalkoort

Ds. A.J. Schalkoort

 • Geboortedatum:
  05-10-1948
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Lunteren
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus-predikant

Tags in dit artikel:

belijdeniskerkkeuze
8 reacties
EdW
28-04-2014 / 15:43
Beste vraagsteller,

Vergeef het me als ik me vergis, maar als ik je vraag zo lees lijkt het alsof je geloofsbelijdenis afleggen ziet als een formaliteit, zoals je kiest of je wel of niet een huis gaat kopen ofzo.
Belijdenis doen is echter veel meer. En zoals je terecht opmerkt, je doet belijdenis van je geloof en niet van de kerk of voor de kerk. Natuurlijk is het belangrijk om te weten bij welke kerk jij je aan wilt sluiten, maar veel belangrijker is de vraag: Geloof je in de Heere Jezus?

Je schrijft ook: "Echter, gezien mijn leeftijd vinden veel mensen dat het nodig is om belijdenis te doen, omdat mijn ouders nog de verantwoordelijkheid dragen over mij tegenover God."
Beste vraagsteller, hoe dit kerkrechtelijk geregeld is, weet ik niet. Maar onthoud 1 ding: Als jongeman van 27 ben je 100% zelf verantwoordelijk richting God. Als kind zijn je ouders voor jou verantwoordelijk, maar niet meer als jij al lang en breed volwassen bent. En of jij dan wel of geen openbare belijdenis hebt afgelegd, maakt daar helemaal niets voor uit.
Antonia
28-04-2014 / 19:26
Als je belijdenis aflegt in de HHK en je gaat daarna over naar de GG, moet je inderdaad voor de kerkenraad de belijdenisvragen, die de GG hanteert, beantwoorden. Zij erkent alleen het lidmaatschap van de OGGiN. Overigens vraagt de GG niet om belijdenis af te leggen van je persoonlijk geloof, maar oa. een verklaring omtrent de leer der kerk.
rvanbeers
28-04-2014 / 21:54
Ik weet nu al dat ik rillingen krijg bij wat ik ga antwoorden. Moet oppassen dat Antonia (het is niet persoonlijk!) met alle respect benader wat zij schrijft. Wat ik wil zeggen komt uit trillende handen, een stukje boosheid in combinatie verbazing. Toch meen ik oprecht dat bij mij de moeite ligt van sommige zware gemeentes.

Geloven in de He(e)re is persoonlijk! De weg naar Hem toe is voor iedereen verschillend en ben jij bij Hem aan de voet van het kruis aangekomen dan is het misschien tijd voor belijdenis, al ben je nog zo oud of jong. Jezus gaf Zijn genade aan een vrouw die zonder woorden genade vroeg omdat ze bekend stond als zondares (Lukas 7), Jezus gaf genade aan de man naast Hem aan het kruis, al weten we bijna niks van de man. De verloren zoon had alles gedaan wat God verboden had en deze werd in de armen gesloten. Aannemelijk dat de vader dé Vader is en wij als verloren kinderen bij Hem terug mogen komen.

Ik vraag mij nu af, wat de reden is dat iemand de leer der kerk te kennen. Vraagt Jezus de leer van iets of iemand. De demonen uitdrijvers dreven demonen uit in de naam van de Heer, maar kende ze die? Ik als misschien onchristelijke NGK -er snapt met alle respect nog steeds niet van het hoe en wat en waarom in de rechterflank van de Gereformeerde gezindte. Verdiep mij er in door boeken te lezen, met een enkele dominee contact te hebben en een enkel gemeente lid van de Oud Gereformeerde gemeente te laten vertellen waarom hij als 71 jarige nog steeds niet aan het avondmaal mee mocht doen. Hij verteld zijn verhaal, maar kan er niet bij. De interesse groeit steeds meer en meer sinds ik hier op Refoweb kom, maar snappen? Nog langer niet

Toch hoop ik oprecht dat we elkaar daar mogen treffen bij Hem die alle eer en glorie toekomt, Jezus de He(e)re! Halleluja!
Antonia
29-04-2014 / 10:00
@ rvanbeers, de GG vraagt van haar toekomstige leden geen belijdenis van het persoonlijk geloof. Dit gegeven wil ik aan de vraagsteller doorgeven. Het kan van belang zijn in de keuze die hij/zij gaat maken in welk kerkverband hij/zij belijdenis gaat afleggen. De vraag of de GG in deze volgens de Bijbel handelt, is een andere discussie. Daarover is vast wel iets over te vinden op RW.
rvanbeers
29-04-2014 / 15:05
Ik wil ook geen twist en daar is deze plek alles behalve geschikt voor, sterker, er moet nergens plek zijn voor discussie in verschil waar de ene gemeente a wil en de ander b. Ik ben mij reeds aan het verdiepen binnen de Gergem en de overige ''zwaardere'' gemeentes. Ik geef toe dat ik het wel interessant vind om het uit te pluizen. Toevallig is het niet dat mijn belijdenistekst was: Onderzoek alle goede dingen en onthoud het goede. In dit geval is het zoeken naar overeenkomsten. ik wil jou Anotnia oprecht bedanken voor je feedback en ik hoop dat de vragensteller tot de juiste beslissing neemt en bij moeite, raadpleeg Hem!
43843
29-04-2014 / 17:08
Als iemand 'overkomt' vanuit de HHK naar Ger. Gem. moet hij/zij alleen de 4e vraag van Voetsius beantwoorden. Vraag: Belooft gij, dat gij u zult onderwerpen aan onderdanig zult zijn aan de opwekkingen, bestraffingen en kerkelijke tucht, wanneer het kwam te gebeuren (hetwelk God verhoede) dat gij u in leer of leven mocht te buiten gaan.
Anoniem_89
29-04-2014 / 17:37
Doe belijdenis omdat je gelooft.
Niet omdat je bij een bepaalde kerk wilt horen..
Zo lijkt het net of je aan bepaalde voorwaarden moet voldoen om bij Christus te horen.
Antonia
29-04-2014 / 19:06
@43843. Interessant om te horen. Het verbaast me eigenlijk(zie link). Heb je dit zelf meegemaakt?

http://www.refoweb.nl/vragenrubriek/14079

Terug in de tijd

Aan ds. Van der Sluijs. Ik heb een vraag over de droefheid naar God. Prof. Wisse betrekt dit in zijn bekende boekje op h...
2 reacties
28-04-2011
Ik ken al jaren een leuk meisje, waar ik erg verliefd op was/ben! Na een tijd heb ik haar gevraagd of ze verkering wil. ...
geen reacties
28-04-2003
Ik ben 55 jaar en lijd aan autisme. Ik woon alleen met mijn hondje. Ik hoop wat meer grip op mijn gevoels-/geloofsbelevi...
3 reacties
30-04-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering