Vader mishandelt moeder

E. (Betsy) Westeneng / 44 reacties

19-04-2014, 09:56

Vraag

Mijn vader mishandelt mijn moeder, maar mijn moeder gaat toch steeds weer terug naar mijn vader (zelfs als ik zeg dat ze niet meer terug moet gaan). Waarom doet ze er niets tegen en wat kan ik doen?

Antwoord

Bij mishandeling is er meestal sprake van een langdurig patroon, waarbij degene die mishandeld wordt zich niet meer bewust is hoe ernstig het is en bovendien zich niet in staat voelt om hier uit te stappen.
 
Ik adviseer je om je zorgen te delen met iemand anders, die je vertrouwt. Het is goed om in zulke moeilijke situaties samen te kunnen bespreken wat je het beste kunt doen. Je kunt de situatie voorleggen aan je huisarts.
 
Er is een instantie die deskundig is op dit terrein: het Steunpunt Huiselijk Geweld. Je kunt hen bellen voor advies over wat je zou kunnen doen: 0900-1262626. Zie ook de site: vooreenveiligthuis.nl

Betsy Westeneng, psychotherapeut

E. (Betsy) Westeneng

E. (Betsy) Westeneng

 • Geboortedatum:
  07-07-1952
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Zeist
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:

  Functie: psychotherapeute/relatietherapeute/seksuologe (eigen praktijk)

Tags in dit artikel:

mishandeling
44 reacties
Hermon
22-04-2014 / 16:39
Je vraagt waarom je moeder er niets tegen doet. Je begrijpt niet dat je moeder niet naar jou luistert, maar weer terug gaat. Hieruit maak ik op dat je moeder dus inderdaad weg gaat, met jou spreekt (jij zegt dat ze niet terug moet gaan), maar dat ze toch weer terug gaat.

Wat een hectiek! Dat moet op jou als kind een impact hebben! Ik weet niet hoe oud je bent, maar als je nog thuis woont is deze situatie voor jou bijzonder belastend. Dan is het ook begrijpelijk dat jij je erin gaat moeien. Je vraagt jezelf af: wat kan ik doen?

Weet je, dat je als kind helemaal niet verantwoordelijk bent voor deze situatie? Jouw vader en moeder zijn verantwoordelijk voor jouw welzijn, niet andersom! Je hoeft als kind ook niets voor hen te doen, je erin moeien kan zelfs gevaarlijk zijn, de problemen kunnen daardoor zelfs toenemen. Geweld komt vaak voort uit onmacht. Misschien bij je vader ook. Als jij je moeder wil beschermen, kan die onmacht bij hem toenemen en het geweld ook. Beter is tussen je vader en moeder uit te blijven, geen partij te kiezen en vooral voor jezelf hulp te zoeken, met een vertrouwenspersoon te praten. Zij hebben samen een probleem en moeten daar samen hulp voor zoeken/samen uit zien te komen.

Dat je moeder terug gaat kan voortkomen omreden ze wellicht spijt heeft over haar eigen inbreng. Zij kan jouw vader ook mishandelen, misschien niet met haar handen, maar emotioneel (door haar tong/houding). Door hem bijvoorbeeld steeds weer te vernederen, af te wijzen, onrecht aan te doen enz. Daarmee spreek ik het geweld van je vader niet goed, maar je moeder is dan net zo goed schuldig. Misschien beseft ze dat en keert ze daarom terug. Het kan ook zijn dat haar liefde zo groot is voor je vader, of dat ze begrijpt waarom je vader zo reageert, dat dit haar terug doet keren. Overigens denk ik dat weglopen en weg blijven ook geen oplossing is. Je moeder kan beter deskundige hulp zoeken. En, als dat kan, samen met je vader.
drj
22-04-2014 / 22:02
Och Hermon,

als mannen porno kijken is het de schuld van hun vrouw omdat ze te weinis seks krijgen.
Als vrouwen mishandeld worden is het omdat ze hun vrouw willen beschermen uit onmacht en de voruw is schuldig omdat ze haar man vernedert.
Ik maak me zorgen over wat er in jou speelt...

Maar het toppunt is: kies vooral geen partij.
Waar twee vechten hebben twee schuld is een gevaarlijke uitdrukking.
God koos partij voor de weduwen, de wezen en de zwakken.

Vrouwen zijn broos vaatwerk. Een man heeft zijn vrouw niet te slaan punt uit (een vrouw haar man ook niet, ik zeg het maar vast om jou de moeite te besparen). Het maakt niet uit wat zij doet. Het is geen oplossing en het is niet acceptabel. Ze kan hem negeren, uitschelden, slaan - het is nog steeds geen reden. Weglopen - ja, de dominee erin betrekken - ja, de politie bellen - ook, maar je slaat als man geen vrouu.
Hij is verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag. En zo is de vrouw ook voor haar eigen gedrag verantwoordelijk.

Ik hoop van harte dat de vragensteller zijn moeder (en vader) kan helpen een uitweg te vinden.
Mishandeling komt heel vaak voor, maar hoe vaak maken wij mee dat iemand om die reden onder censuur gezet wordt?
laten we bidden voor de situatie in dit gezin en de zonden van de een niet proberen op te wegen door op de mogelijke zonden van de ander te wijzen.

Het is misschien niet je bedoeling Hermon, maar er zijn mannen die dit lezen die ook hun vrouw slaan en daarvoor precies die redenen noemen, die jij zo aardig hebt opgeteld: zij heeft me ertoe gedreven, zij heeft geen respect en vernedert mij.

NEE.

Een man die zijn vrouw slaat vernedert daarmee zichzelf.
Spatie
23-04-2014 / 08:42
Beste vraagsteller
volg het advies van de deskundige maar op.

@drj
Ik proef uit je reactie een moeitevol leven. Toch doe je geen recht aan de reactie van hermon. Je legt hem dingen in de mond die hij niet geschreven heeft. Je schrijft vanuit ervaring (vermoed ik). Het wil niet zeggen dat dit bij deze mensen ook zo gaat. Iedere situatie is anders.

Negeren, uitschelden is wel acceptabel, maar slaan is uit den boze???? Heel vreemd. Beiden verwoesten je relatie. Beiden zijn volstrekt onacceptabel!
drj
23-04-2014 / 12:19
@spatie

dat is juist niet wat ik zeggen wil, zie boven.

Het ene onrecht maakt het andere niet begrijpelijk en slecht gedrag van anderen kan wel aanleiding maar nooit excuus zijn voor het slechte gedrag van jezelf.
Wie ooit met mishandelde vrouwen (of mannen) te maken heeft gehad heeft deze uitvluchten namelijk bij de daders gehoord: "Mijn gedrag wordt veroorzaakt door wat de ander doet, of niet doet."
Echte verandering is alleen mogelijk als iemand die zich slecht tegen anderen gedraagt, begint de volledige verantwoording voor zijn of haar eigen gedrag op zich te nemen.

Dat is dan ook de reden dat ik het zoeken van excuses in het gedrag van de ander uit principe afwijs.
Het is ook zo volkomen in tegenspraak met wat God ons door Zijn Zoon geleerd heeft:

Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult uw naaste liefhebben, en uw vijand zult gij haten.
Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief; zegent ze, die u vervloeken; doet wel dengenen, die u haten; en bidt voor degenen, die u geweld doen, en die u vervolgen;
Opdat gij moogt kinderen zijn uws Vaders, Die in de hemelen is; want Hij doet Zijn zon opgaan over bozen en goeden, en regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.
Want indien gij liefhebt, die u liefhebben, wat loon hebt gij? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde?

Hiermee wil ik niets afdoen aan de goede bedoelingen van Hermon. Maar deze begrijpelijke gedachten zijn de reden, dat het goed is de behandeling van dit soort problemen aan een deskundige te verwijzen. Juist in dit soort gecompliceerde situaties waar het de man niet gelukt is te veranderen en het de vrouw niet lukt uit een gevaarlijke situatie weg te blijven.
drj
23-04-2014 / 12:32
Disclaimer voor het geval iemand weer de helft leest en mij verkeerd wil begrijpen:

Nee, ik ben niet van mening dat vrouwen gemeen tegen hun man mogen zijn.
Nee, ik ben niet van mening dat als je mishandelt wordt je moet blijven om de andere wang te blijven toekeren.
Nee, ik ben niet van mening dat je door je gedrag anderen tot zonden moet verleiden.
Nee, ik ben geen mannenhater.

Ja, er zijn ook vrouwen die hun man slaan.
Ja, sommige mensen halen het bloed onder je nagels vandaan.
Ja, in mishandelingssituaties ontstaat er een verwarrend en pervers soort "dans" waarin vriendelijkheid van beide zijden ver te zoeken is.
Ja, ik ben van mening dat ik als hulpverlener in bepaalde situaties partij mag kiezen, al hoef ik dat niet van de daken te schreeuwen.
Ja, de doctrine dat twee partijen altijd evenveel schuld hebben is een "geloof" dat niet op feiten baseert en ik neem de vrijheid daarvan afstand te nemen (zie Rusland-Oekraine, enz).
Ja, in sommige situaties kan een slachtoffer een daderrol op zich nemen en de dader een slachtofferrol.

P.S. voor eventuele muggezifters
Ja, mij is bewust dat Rusland en de Oekraine niet met elkaar getrouwd zijn en de vergelijking alleen al om die reden een beetje scheef is.
ikkie
23-04-2014 / 17:09
Zelf zit ik als vrouw in een dergelijke situatie.
Ik zal er niet te diep op in gaan, omdat ik dan wellicht te persoonlijk ga worden.
ja,vooropgesteld: ik ben ook schuldig aan het mislukken van mijn huwelijk, ik ben ook al meerdere malen een poosje bij mijn man weg geweest en elke keer als hij vroeg of ik weer terugkwam veel te snel weer gegaan. Even het gevoel te hebben dat het wel goed gaat om langzamerhand weer af te zakken. Totdat je jezelf helemaal laat slopen.
Ga eens zoeken op internet naar de 'spiraal van geweld". Dan lees je hoe moeilijk het is om uit een dergelijke situatie te stappen.
Jammer dat Hermon opnieuw met een dergelijke reactie komt. Duidelijk iemand die nog nooit geconfronteerd is geweest met dergelijke problematiek ( gelukkig voor jou) Ik denk echter wel dat je mensen die met dergelijke problemen te maken hebben ernstig tekort doet met je opmerkingen.
grafdelver
23-04-2014 / 20:15
Ja ikkie begrijp hermon ook niet.
Kan aan zijn mail zien dat hij zelf nooit zo'n situatie heeft meegemaakt.
Zelf kom ik ook uit een gezin waar tussen mijn ouders veel ruzie was, met woorden en met slaan.
weet nog goed dat ik dat als kind dat allemaal huilend aanzag en er op gegeven moment radeloos tussen me ouders sprong en schreeuwde dat ze op moesten houden.
dan kan je als je dat zelf nooit meegemaakt heb heel makkelijk zeggen:dat was het probleem van mijn ouders ik ga lekker vrolijk spelen.
Ben nu gelukkig getrouwd en heb echt lieve kinderen waar ik zielsveel van hou.
Van me ouders heb ik precies geleerd hoe het niet moest en ik weet hoe kinderen zich in die situaties voelen.
zelf probeer ik nu mijn vrouw en kinderen alle liefde te geven die ik vroeger zelf gemist heeft.
Ik wil echt niet klagen want ieder huis heeft zijn eigen kruis en ieder hart zijn eigen smart.
hier op deze aarde zal het nooit volmaakt worden.
op gegeven moment moest ik ook niks meer met geloof te maken hebben en was boos op God waarom dat Hij mij zulke ouders heeft gegeven en kon ook niet begrijpen dat God zoveel mensen verloren liet gaan.
toen was ik op aarde in mijn hart ongelukkig en zat er veel verdriet en wrok en leefde ik me uit in de wereld.
nu heeft ondanks al mijn tegenwerken God mij stilgezet en ben ik op aarde gezegend met leuk werk, lieve vrouw en lieve kinderen en echt een hecht gezin.
en ondanks dat ik nu alles heb wat me hart begeer heb ik mijn God met heel mijn hart lief en verlang ik om altijd met Hem te mogen zijn.
ik hoop en gun je dat ook.
al maak je nog zoveel ellende mee dan geeft je leven met Hem, ondanks dat het ook strijd geeft rust.
Hermon
29-04-2014 / 17:36
@drj, ikkie, grafdelver, ik lees jullie reactie nu pas en moet tot mijn verwondering zeggen dat jullie veel meer in mijn reactie lezen dan ik erin gezet heb....

Ik heb een reactie gegeven aan een KIND, die ziet dat zijn/haar moeder mishandelt wordt. Een kind wat (heel logisch) met verschillende vragen loopt. Ik heb het een impact genoemd op dit kinderleven! Op de vragen van dit kind heb ik gereageerd en geprobeerd mee te denken. Opmerkelijk dan toch dat er nu VOLWASSEN mensen (zelf moeders?) geagiteerd reageren op de hulp die ik een kind probeer te bieden....

Nog opmerkelijker is dat er gesteld wordt dat vrouwen (in het algemeen) broos vaatwerk zijn... Ik vind deze uitdrukking, die te pas en te onpas op RW aangehaald lijkt te worden, niet passend. We zijn allemaal zondaren en leven in een gebroken wereld. Een vrouw kan inderdaad het bloed onder de nagels van haar man halen. De Bijbel spreekt niet voor niets over kijfachtige huisvrouwen en dat je als man dan maar beter uit de buurt kunt blijven... Broos vaatwerk?

Verder heb ik niet gezegd dat een kind maar lekker moet gaan spelen, als zijn/haar vader en moeder elkaar de tent uit vechten. Ik heb geadviseerd naar dit kind om voor zichzelf HULP te gaan zoeken! Zich er niet in te gaan mengen, want het kind is geen partij en mag er ook NOOIT in betrokken worden! Ouders die dit wel doen zijn zeer onverantwoord bezig!

"het ene onrecht maakt het andere niet BEGRIJPELIJK?' dit kind wil echter graag BEGRIJPEN waarom zijn/haar moeder terug gaat. Dus probeer ik redenen te zoeken waardoor het te begrijpen zou zijn dat moeder terug gaat. Die redenen worden vervolgens de grond in geboord, want dat mag kennelijk niet...
drj
29-04-2014 / 22:05
@Hermon

Met het eerste gedeelte van je reactie kan ik het eens zijn.
Je wilt een kind helpen.
Daarom is het tweede gedeelte van je reactie deste onbegrijpelijker.
Niets is voor een kind verwarrender te horen dat zijn vader misschien wel zijn moeder slaat omdat hij haar eigelijk wil beschermen?! Wat?!
En daarenboven nog te horen dat zijn moeder zijn vader er misschien wel toe heeft gedreven door hem te vernederen? Waar haal je het vandaan, man.

De situatie is al moeilijk genoeg. Laat speculaties in dit geval aub ovr aan de deskundige als je geen verstand van de psychologie van huiselijk geweld hebt. Ik ga ervan uit dat je het niet slecht bedoelt, maar deze reactie is misplaatst.
drj
29-04-2014 / 22:13
Ik zie trouwens dat je dat met beschermen anders bedoeld hebt, maar voor mij nog steeds geen reden het slachtoffer de schuld in de schoenen te schuiven.
Hermon
29-04-2014 / 23:02
@drj, je ziet inmiddels zelf in dat ik met dat beschermen iets anders bedoeld hebt...! Misschien kun je de rest ook eerst eens rustig doorlezen, voordat je verder rent met overhaast oordelen. Jouw reacties (door verkeerd lezen en interpreteren en gebekvecht) kunnen wel eens des te verwarrender voor dit kind zijn, zo vrees ik. Laten we hier even het belang van het kind in het ooghouden svp.

Ook het tweede gedeelte van wat ik schreef is om het kind te helpen. Dit kind vraagt namelijk wat de reden KAN zijn. En toevallig weet ik dat dit de reden KAN zijn.

Misschien is jouw situatie anders, maar dat geeft jou niet het recht om te beweren dat het in alle gevallen gaat zoals jij dat ervaren hebt.

Ik schuif het slachtoffer niet de schuld in de schoenen, maar de reden dat moeder terug gaat KAN zijn omdat ze zichzelf medeverantwoordelijk voelt voor het gedrag van haar man.

Verder heb ik zowel kind als ouders geadviseerd naar de hulpverlening te gaan.
AHHK76
30-04-2014 / 14:08
Er word door verschillende personen geschreven over vrouwen als "broos vaatwerk". Dit is een nieuwere vertaling van hetgeen in 1 Petrus 3 : 7 staat:
Gij mannen, insgelijks, woont bij haar met verstand, aan het vrouwelijke vat, als het zwakste, eer gevende, als die ook medeërfgenamen der genade des levens met haar zijt; opdat uw gebeden niet verhinderd worden.
Hermon
03-05-2014 / 11:37
Kijk, mijn moeite met een site als 'kostbaar vaatwerk' en dat vrouwen te pas en te onpas lijken aan te geven dat zij 'broos vaatwerk' zijn, is dat het de indruk wekt dat de nadruk ligt op het broze en breekbare van de vrouw en in het algemeen. Vrouwen zijn broos vaatwerk, dus... De indruk die ik dan krijg is dat er van 1 Petrus 3: 7 soms goed misbruik gemaakt wordt. Een vrouw moet beschermd worden door de man..., zij is het zwakke geslacht, als een man een vrouw slaat is hij per definitie de schuldige. En als een man scheef gaat in zijn huwelijk, is hij per definitie de schuldige. De vrouw lijkt dan altijd vrij uit te gaan. Dat lijkt me geen Bijbelse gedachte!

Het zou best in veel gevallen zo kunnen zijn, en deze zonden zijn zeer zeker ook niet goed te praten, maar waar het bij mij knelt is dat dit misbruikt wordt door het in ALGEMENE zin te stellen! Omdat ik vrouwen ken die het leven van hun man dusdanig verziekt hebben, het bloed dusdanig onder de nagels vandaan gehaald hebben, maar dat daar over gezwegen wordt als hun man vervolgens struikelt/in zonden valt! Want dan zijn zij ineens broos vaatwerk en kruipen zij (naar mijn mening en vaak misbruik makend van Gods Woord) plots in de slachtofferrol. Dat lijkt me onbijbels!

Als ik een site als 'kostbaar vaatwerk' bekijk en de berichtjes lees en de adviezen zie die daar gegeven worden, dan krijg ik sterk de indruk dat mannen die sex verslaafd zijn (geweest) vervogens jarenlang/levenslang moeten boeten voor deze misstap, door vervogens alle grillen van hun vrouwen voor lief te moeten nemen..., want dat schijnt allemaal voort te komen door HUN misstap, ze moeten zich voortdurend schuldig voelen en zich nu vooral ijveren om hun vrouwen als prinsesjes te behandelen... Het beeld wat ik voor ogen kreeg was dat vrouwen vervolgens jarenlang als een wrakende engel over hun mannen mochten gaan heersen. De man moest zich diep vernederend en als een slaafje op gaan stellen, om het nog enigzins goed te kunnen maken. Vrouwen mochten van alles, zij waren immers beschadigd..., zij moesten ten alle tijden beschermd worden, zij zijn immers breekbare poppetjes..., maar de man mag niets meer. Ik kreeg medelijden met deze mannen! Hij moet zijn emoties maar inslikken, het bloed zwijgend onder de nagels laten halen, bij een kijfachtige en zichzelf wrekende huisvrouw in LIEFDE blijven verkeren enz enz. Ik vind een site als kostbaar vaatwerk daarom zeer eenzijdig (duidelijk door vrouwen en voor vrouwen opgesteld) en niet Bijbels!

Wat zeggen de kanttekeningen over 1 Petrus 3:7 ? (want daar houd ik maar liever aan vast dan welke nieuwe vertaling dan ook):

7 Gij mannen, insgelijks, woont bij haar met verstand,11 aan het vrouwelijke vat, als het zwakste,12 eer gevende,13 als die ook medeerfgenamen14 der genade des levens met haar zijt; opdat uw gebeden niet verhinderd worden.15

11) met verstand,
Grieks naar verstand; dat is, uw HEERSCHAPPIJ gebruikende met voorzichtigheid en matigheid.

12) vat, als het zwakste,
Een Hebreeuwse wijze van spreken, waardoor enig WERKTUIG, hetzij een persoon of enige andere zaak zijnde, aangeduid wordt, en de vrouw wordt hier zo genaamd, omdat zij GESCHAPEN IS TOT EEN HULP van den man, Gen. 2:18.

13) eer gevende,
Namelijk NIET BOVEN MAAR NEVENS den man, of naast den man boven het gehele huisgezin, gevoegd met ene zonderlinge zorg en mededogendheid, gelijk het woord eer ook medebrengt, Matth. 15:4; 1 Tim. 5:17; hetwelk ook de liefde van den man en hare zorg over het huis vereist. Zie Ps. 45:10, enz.; Spreuk. 31:27,28; Ef. 5:25, enz.

14) medeerfgenamen
Namelijk van het eeuwige leven. Sommigen boeken hebben als die medeerfgenamen met u zijn. Hetwelk met den zin wel overeenkomt.

15) niet verhinderd worden.
Namelijk door TWIST OF TWEESPALT. En hier worden onder de gebeden ook allerlei oefeningen van den godsdienst verstaan.

Als ik zo de kanttekeningen lees, en ook de verzen rondom het 7de vers van 1 Petrus 3, dan begrijp ik daaruit dat hier HEILIGE vrouwen ten voorbeeld gesteld worden, heilig in de zin van godvruchtig, voorzichtig, nederig...! Ik kan dit beeld niet terug vinden in een site als kostbaar vaatwerk.

De kanttekeningen lijken vooral het 'VAT' te benadrukken, dus dat de vrouw geschapen is tot een HULP van de man! Ook dit beeld kan ik niet terugvinden in een site als kostbaar vaatwerk. Zij lijken het zwakke te benadrukken.

Gezien de reacties van sommige vrouwen op RW, krijg ik ook meer het beeld van kijfachtige en zichzelf wrekende vrouwen voor ogen, dan het beeld wat Petrus schetst van heilige vrouwen. Het spijt me, maar die ervaring heb ik inmiddels. Als je maar éven de andere kant wil belichten (namelijk dat een man een zeer ellendig leven kan hebben bij een vrouw) dan word je hier vierkant de grond in gestampt door het kennelijke zwakke vat...

Voordat hierop weer met grote agressie gereageerd wordt, wil ik benadrukken dat ik een diep respect en mededogen heb voor die vrouwen die inderdaad met hun leven iets uitstralen van godsvrucht, voorzichtigheid en nederigheid en desondanks lijden onder misbruik en mishandeling van hn echtgenoot. Ik denk echter dat die vrouwen geen behoefte hebben aan publiciteit.... Overigens denk ik dat er enorm veel ellende in huwelijken niet aan de orde zou zijn, als vrouwen het misbruik van het Woord in 1 Petrus 3:7 staken en uit de slachtofferrol komen en willen leven zoals God dat bedoeld heeft.

Het lijkt nu even helemaal op de vrouw gericht (maar daar hebben we het dan ook over, broos vaatwerk...), maar ditzelfde geldt natuurlijk ook voor de man.
moedervan2
03-05-2014 / 14:36
Ik lees hier met stijgende verbazing de discussie....

Mijn schoten een paar gedachten door mijn hoofd die ik graag wil delen. Volgens mij is het zo dat een man die zijn vrouw slaat, zijn boosheid niet onder controle heeft. Hij zal altijd een reden vinden om zijn vrouw te slaan. Hoeveel vrouwen voelen zich juist niet altijd de oorzaak van de mishandeling, puur omdat hun man zegt dat ze zich zo irritant gedragen.
Hoe irritant een vrouw ook is, haar man mag haar nooit slaan. Slaan is altijd een teken van ongecontroleerde boosheid. Deze man moet zijn problemen met praten leren oplossen ipv met zijn handen.
Natuurlijk mag een vrouw haar man niet tot wanhoop drijven, maar voelt iedereen zich wel eens niet machteloos in een discussie of conflict? Het heeft vooral te maken met je eigen manier van omgaan met meningsverschillen.

Kortom laat deze man eens een therapie volgen 'Omgaan met boosheid!' Want zijn gedrag is nooit te rechtvaardigen... slaan is altijd fout... in elke situatie...
moedervan2
03-05-2014 / 14:41
Nog een toevoeging:

De man zal zijn vrouw bepraten, dat zij zich zo irritant gedraagd waardoor hij gaat slaan (veel vrouwen gaan daar op gegeven moment ook in geloven)... ook zal hij nadien zich schuldig opstellen en verdrietig zijn over zijn mishandeling... hierdoor voelt een vrouw zich geneigd terug te gaan. Ze geeft hem kans op kans, omdat dit een situatie is die ze kent en weggaan brengt zoveel onzekerheid met zich mee dat ze er liever voor kiest maar weer goede hoop te hebben en het opnieuw te proberen.

Dat is de echte reden waarom een vrouw terug gaat! Maar de man is hierin 100% schuldig... hij houdt zijn handen niet thuis, en hij moet ze thuis houden wat er ook gebeurt. Laat deze man zijn verantwoording nemen en hulp gaan zoeken!
Hermon
03-05-2014 / 15:22
@moedervan2, ik begrijp je stijgende verbaing niet, want iedereen is het er hier over eens dat slaan fout is!

De discussie gaat over het feit waarom deze moeder terug kan gaan naar haar man. Jij noemt een reden, dat is prima, alleen zeg je dat dit de ECHTE reden is. Daar ben ik het niet mee eens.

Er KAN ook een andere reden zijn. Ik heb gesteld dat het KAN zijn dat deze moeder mogelijk zelf haar man ook mishandelt. Psychische mishandeling is minder duidelijk/zichtbaar, maar daarom niet minder erg dan lichamelijke mishandeling. Omdat een vrouw zich nu eenmaal wel eens machteloos kan voelen in een confict, mag dit voor haar ook géén reden zijn om haar man dan maar psychisch te mishandelen. Iemand die psychisch mishandelt heeft zijn/haar boosheid niet zo min onder controle, dan iemand die lichamelijk mishandelt

Vervolgens ging de discussie over 'broos vaatwerk'.

Een vrouw kan haar man psychisch zo vernietigen, dat haar man daarop in wanhoop kan slaan. Het lijkt me dan te kort door de bocht om deze vrouw als 'broos vaatwerk' in de slachtofferrol te duwen en alleen de man 100% schuldig te verklaren.

Op sexueel gebied is dat net eender, een vrouw kan haar man (in bed) dusdanig manipuleren en kapot maken, wanneer een man dan vervolgens fout gaat, lijkt het me te kort door de bocht om deze vrouw als 'broos vaatwerk' in de slachtofferrol te duwen en alleen de man 100% schuldig te verklaren.

Dat is de Bijbel misbruiken in je eigen belang.
AHHK76
03-05-2014 / 21:47
Op het open gedeelte van de site Kostbaar Vaatwerk zijn verhalen te lezen, die zowel vanuit de man als vanuit de vrouw verteld worden.... Ieder vrouwelijk ervaringsverhaal is gekoppeld aan een mannelijk ervaringsverhaal.
Mannen hebben geen toegang tot het gesloten forum van Kostbaar Vaatwerk, aangezien zich nog steeds geen mannen zijn geweest., die zich melden met het probleem dat hun vrouw verslaafd is.
Dus hoe de ervaringsverhalen daar gedeeld worden en daar advies gegeven wordt, is voor een mannelijke buitenstaander niet te beoordelen!
Verder zijn er ook mannelijke hulpverleners en echtparen die ervaring hebben met deze problematiek bij de stichting betrokken. Daar word dus niet alleen het verhaal verteld vanuit de vrouw, maar zeker ook vanuit de man! Anders zouden er ook geen mannen zijn die herhaaldelijk en vrijwillig met hun vrouwen meegaan naar de echtparendagen...
Op de dagen wordt ook benadrukt dat vrouwen goed met hun mannen om moeten gaan!
De 'mannelijke hulpverleners die op deze dagen spreken zijn en ook hulpverlener zijn, zijn ook echt geen 'watjes die de vrouw altijd gelijk geven! Welke man zou anders meegaan naar zo'n hulpverlener voor relatie-therapie en daar ook nog voor betalen?
Dit wil niet zeggen dat er geen fouten gemaakt worden op deze site of door hulpverleners... Het zijn ook mensen met fouten... Zij proberen hun werk wel te doen in afhankelijkheid van God en met de Bijbel als richtsnoer.
Als iemand het niet eens is met hun werkwijze, is het misschien verstandig ze een mail te sturen en de frustraties en meningsverschillen tegenover hen te uiten, i.p.v. ze hier neer te schrijven?! Volgens mij is dat een nettere en Bijbelse manier om dergelijke problemen aan te pakken. Zie ook Mattheüs 18!

Wat betreft de vraag: De vrouw is de hulp van de man, niet zijn sloofje, niet zijn lustobject, niet degene waarop hij zijn frustraties mag uitleven! Zalig hij en zij die in dit leven, Jakobs God tot Hulp hebben, zie Psalm 146. Dat is hetzelfde woord HULP (ook in de grondtekst!) Dus een hulp is niets minderwaardigs en ook niet iemand die over zich laat lopen...
Een vrouw die mishandeld wordt of wiens man een verslaving heeft, 'went' tot op zekere hoogte aan de situatie en gaat meestal aan zichzelf 'twijfelen'. Ook kan zij zich schuldig voelen over haar eigen zonden en gebreken. Want zij heeft die natuurlijk ook. Dit beide kan geven dat zij toch bij haar man blijft of naar hem terug gaat.
Maar de vrouw hoeft niet alles zomaar te laten gebeuren. Zij mag opkomen voor zichzelf. Dit hoeft niet in strijd te zijn met voorzichtigheid, Godsvrucht e.d. Want als zij alles accepteert, dan houdt helpt zij haar man de zonde in stand te houden en dat is niet wat zij beloofde toen zij met hem trouwde!
Zij mag haar man op de zonde wijzen en proberen het beste te zoeken voor de kinderen en zichzelf en haar man in deze situatie. Dit betekent juist dat zij uit de slachtofferrol komt en kijkt wat zij kan veranderen!
Hermon
03-05-2014 / 23:50
Ik heb op de genoemde site adviezen gelezen waarbij ik medelijden kreeg met de mannen die deze adviezen oftewel richtlijnen kregen. De vrouw het sloofje? Ben je mal, op die site lijken de vrouwen eerder als princesjes verwend te moeten worden, en wel door hun mannen. Deze mannen moeten sloven. Het wordt allemaal poezelig gezegd, maar het komt hierop neer als deze vrouwen maar even een moeilijke (grillige) bui hebben, dan moet manlief draven, want het komt immers allemaal door zijn zonden? Er werd ook alvast voorspeld dat dit jaren kon duren en sommige vrouwen kwamen er nooit overheen... Nou mannen, ga er maar aan staan, neem je kijfachtige huisvrouw voor lief, nu en altijd, want het is je eigen schuld!

En waarom zou men hier op RW wél in het openbaar mensen mogen stimuleren naar Kostbaar Vaatwerk te gaan en niét in het openbaar mensen mogen waarschuwen voor het eenzijdige karakter van die site?
AHHK76
05-05-2014 / 21:07
@ Hermon: Tjonge dat je op zaterdagavond zo laat nog bezig zijn met deze dingen… dan moeten ze wel erg hoog zitten!?
Enne… ik lees bij deze vraag niet dat iemand de site Kostbaar Vaatwerk aanbeveelt, ik weet niet of ik soms iets over het hoofd zie?!
Of gebruikt je nu deze vraag om jouw frustraties over andere dingen te uiten? Dit lijkt me niet gepast, zeker niet als jij zelf anderen verwijt dat ze overal te pas en te onpas met hun verhaal komen…!
Op de genoemde site wordt vrouwen geadviseerd, om hun emoties te uiten. Ook word de mannen geadviseerd hun vrouwen hiervoor de ruimte en het begrip te geven. Dit is niet om de mannen te straffen of zwart te maken. Het doel hiervan is namelijk dat er ruimte komt voor herstel van vertrouwen! Als een man vreemd gaat/porno kijkt/prostituees bezoekt en hiervoor misschien de bankrekening plundert of liegt… dan word het vertrouwen van de vrouw in haar man flink beschadigd. Dit kost helaas (veel) tijd om dit weer te herstellen . Tja, zo werkt dat nu eenmaal. Als een man dan zegt dat zijn vrouw niet moet zeuren en er niet meer over moet praten, dan werkt dat alleen maar averechts.
Andersom denk ik mannen dit ook zo kunnen hebben als hun vertrouwen beschadigt wordt. Dan hebben zij ook recht op verwerkingstijd en groei van vertrouwen!
Hermon, als jij zo makkelijk van vergeten en vergeven bent, waarom haal jij hier dan oude koeien uit de sloot?
Hermon
05-05-2014 / 21:49
Wat een frustraties en wat een gekijf...

Terug in de tijd

Weet u wat ik me al zolang afvraag? Hoe we de psalmen moeten lezen! Veel verzen zijn zo herkenbaar, van andere verzen sc...
geen reacties
19-04-2019
Mijn man blijkt sterk verminderd vruchtbaar te zijn. Is hier wat aan te doen? Het komt niet door spataderen in de zaadba...
geen reacties
19-04-2007
Al enige tijd loop ik met problemen. Ze zijn allemaal ontstaan na het verbreken van een langdurige relatie. Hiervoor heb...
geen reacties
19-04-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering