Het extra van de kinderdoop

Dr. C. A. van der Sluijs / geen reacties

23-01-2014, 17:56

Vraag

Een tweetal vragen aan ds. Van der Sluijs. 1. Wat krijg ik in de kinderdoop extra ten opzichte van de beloften in het Nieuwe Testament? 2. In welk bijbels verbond kom ik terecht als ik als kind gedoopt ben?

Antwoord

Wat je extra krijgt is dit, dat de doop een teken en zegel is van het verbond der genade. De beloften in het Nieuwe Testament vormen de inhoud van dit verbond. Deze beloften worden uitgebeeld of uitgetekend door de Heilige Doop. Zoals water reinigt van vuil, zo reinigt het bloed van Jezus Christus van alle zonden. En, zoals we in het waterbad door onderdompeling verdrinken en weer opstaan als door een wonder, zo worden we begraven met Christus in Zijn dood om met Hem op te staan tot een nieuw leven. Dat wordt op diverse wijzen uitgebeeld in de beloften van God. Tegelijkertijd is de doop een zegel. Zij verzegelt van Godswege dat het echt waar is wat in de beloften verwoord wordt als zijnde ook voor ons.

Dit wordt echter alleen ons deel uit genade en door het geloof. Het sacrament van de Heilige Doop werkt nooit automatisch. Het versterkt het zwakke geloof. Maar dan moet er dus wél geloof zijn, want anders valt er niets te versterken. Maar al zou er geen geloof zijn of later komen, dan blijft nog je verantwoordelijkheid tegenover God recht overeind.

Vervolgens kom je niet in een verbond terecht omdat je gedoopt bent, maar het is andersom: omdat je door je geboorte in het verbond der genade bent, word je gedoopt. Zoals kinderen onder het Oude Testament het teken en zegel van de besnijdenis ontvingen omdat ze in Israël geboren waren. Waarbij de vrouw in de man begrepen was als haar hoofd. Daarbij gaat het in het Oude en Nieuwe Testament om één en hetzelfde verbond der genade.

Daar heb jij niet om gevraagd, maar God vraagt naar jouw hart en leven. Hij is altijd de eerste.

Je doop vraagt ongevraagd om een vervolg in het volgen van Jezus Christus. En deze vraag is hét antwoord op een zinvol leven. Alleen dán kunnen jij en je leven niet verloren gaan.

Met vriendelijke groet,
Ds. C. A. van der Sluijs

Dr. C. A. van der Sluijs

Dr. C. A. van der Sluijs

 • Geboortedatum:
  14-09-1942
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Veenendaal
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

belofte(n)kinderdoopverbond
geen reacties

Terug in de tijd

Wat vind u van anti-conceptie als iemand regelmatig depressief is en zijn gezin van vier kinderen niet aankan?
geen reacties
23-01-2006
We hebben veel problemen in onze familie en nu we zelf tot geloof zijn gekomen begrijpen we des te minder van de dingen ...
geen reacties
23-01-2015
In Matthéüs 5 zegt Jezus met regelmaat: “Gij hebt gehoord dat van de ouden gezegd is:..., maar Ik zeg u,...” Ik heb begr...
6 reacties
24-01-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering