HSV en Gereformeerde Gemeenten

Ds. C. Harinck / 8 reacties

19-11-2013, 16:07

Vraag

Vraag aan iemand van de Ger. Gem. Onlangs heeft de Generale Synode van de Gereformeerde Gemeenten uitgesproken “onverkort vast te willen blijven houden aan de Statenvertaling, ook in de gezinnen.” Wat houdt dit concreet in? Betekent dit dat je bijvoorbeeld voor persoonlijk gebruik of aan tafel niet de HSV mag lezen? Als je belijdenis hebt gedaan, heb je beloofd dat je je aan de leer “alhier geleerd” en de vermaning en tucht van de kerk zult onderwerpen. Vallen zulke uitspraken van de Generale Synode hier ook onder? Betekent dat wanneer je de HSV gebruikt voor persoonlijk gebruik of lezen aan tafel, dat je dan dus je belijdenis belofte tekort doet? Of denk ik nu te zwart-wit, te bekrompen? En sommige mensen zeggen dat wanneer je de HSV gaat gebruiken, je je dan losweekt van je wortels. Dat wanneer er geen eenduidige lijn is in het gebruik van een bijbelvertaling (zoals in kerkelijk gebruik van de SV en thuis of op school gebruik van HSV), je dan losweekt van de kerk en bijvoorbeeld je kinderen uiteindelijk niet meer naar de kerk gaan of naar een ‘makkelijkere’ kerk (waar ze de HSV gebruiken). Hebben ze hierin gelijk?

Antwoord

Het gebruik van de SV en de HSV-Bijbel is helaas een zaak van verdeeldheid geworden. Ik vind het erg dat in een tijd waarin we als volksdeel dat naar Gods Woord wil leven elkaar zo hard nodig hebben, verdeeldheid en twist ontstaat over een bijbelvertaling.Hoe kun je dat aan de wereld uitleggen en voor God verantwoorden?

Om je vraag te beantwoorden, zou ik tot de nuchterheid willen terugkeren. Enkele feiten zijn daarvoor belangrijk.
1. Er is maar één tekst van de Bijbel onfeilbaar, namelijk: de originele Griekse en Hebreeuwse tekst. 2. Er zijn in de loop der eeuwen veel bijbelvertalingen verschenen. Het is een zegen de Bijbel in je eigen taal te kunnen lezen. 3. Deze vertalingen zijn mensenwerk, dus feilbaar.Ook de Statenvertaling. 4.Voordat de Statenvertaling verscheen moesten wij het doen met minder betrouwbare vertalingen zoals de Deux aes Bijbel en de vertaling van de Lutherbijbel, overgezet in het Nederlands. Het stond de Heere niet in de weg. Deze gebrekkige vertalingen zijn door God gezegend. 5. Er was behoefte, vooral onder de predikanten, aan een betere vertaling. Het is de Statenvertaling geworden. Onze Statenvertaling  is zeer betrouwbaar. Het is één van de betrouwbaarste vertalingen van de Bijbel. Dat is ontzettend belangrijk! Het volk stond echter niet te juichen bij zijn verschijning. Zij zwoeren bij de Deux aes Bijbel.

Het is goed deze zaken te overdenken bij een oordeel over de hedendaagse strijd tussen Statenvertaling en HSV.
 
Een ander belangrijk punt is, dat indien de Statenvertaling aanpassing nodig heeft, de kerk hierin een roeping heeft. God heeft het Woord aan de kerk toebetrouwd om het zuiver te bewaren. De kerk heeft dit echter aan stichtingen overgelaten. Daar zit een groot deel van het probleem. Nu zitten we met twee opvattingen.
 
Om je vraag nu concreet te beantwoorden: Ik vind dat het te ver gaat om iemand op het gebruik van een bepaalde Bijbelvertaling te veroordelen. Ik vind het wel belangrijk dat de Generale Synode zich nu uitgesproken heeft. Wij willen de oude woorden vervangen en verder aan de Statenvertaling vasthouden. In de kerk, de school en de vereniging houden we het bij de SV. Dat is de officiële vertaling van de Bijbel die we gebruiken. Nu vind ik dat we ons daaraan ook moeten houden.

Maar het gaat te ver mensen te verbieden de HSV thuis en voor studie te gebruiken. De HSV is ook een vertaling van de Bijbel. Inderdaad een wat vrijere dan de SV, maar dat waren de vroegere Lutherbijbel en de Deux aes Bijbel ook. En God heeft die Bijbels gezegend. De martelaren zijn met teksten uit die Bijbels de brandstapel opgegaan. En ook nu gebruiken kerken in andere landen en op onze zendingsvelden andere Bijbels dan onze SV.

Ik hoop je zo wat wegwijs gemaakt te hebben in de discussie die helaas dikwijls op een "onbijbelse" wijze wordt gevoerd.
 
Ds. C. Harinck

Ds. C. Harinck

Ds. C. Harinck

 • Geboortedatum:
  09-04-1933
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Kapelle
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus
8 reacties
sydneylover
19-11-2013 / 17:47
Bij ons in de gemeente (gergem) is een significant deel van de Bijbels die door de mensen gebruikt wordt inmiddels de HSV, al dan niet met psalmen er achterin.
Persoonlijk heb ik eerlijk gezegd grote moeite met dit synode-standpunt, dat ik, om het voorzichtig te zeggen, niet van veel wijsheid vindt getuigen. Daarom ben ik blij dat ds. Harinck een genuanceerder standpunt inneemt.
Paar punten ter overdenking voor de vraagsteller:
- Ik ben ook belijdend lid en heb daarmee ook de beloften afgelegd die jij noemt. Maar daarmee ben ik nog geen kloon van de kerk geworden! Ofwel: de kerk mag mij best adviezen geven over wat ik wel of niet zou moeten doen, maar zolang dat zaken betreft die niet regelrecht tegen de Bijbel ingaan of waarover meerdere opvattingen mogelijk zijn (en de SV vs. HSV is daar zo'n voorbeeld van) dan laat ik me niet door iemand anders bepalen wat ik thuis wel of niet mag doen.
- Ik heb tijdens een recent huisbezoek aangegeven aan de ambtsdragers dat sommige synodestandpunten mij zorgen baren. Er was niet zoveel gelegenheid er uitgebreid op in te gaan (hoefde ook niet wat mij betreft), maar ik kreeg als antwoord dat ik synodale besluiten als 'steigerwerk' moest zien, ofwel als een soort richtinggevend raamwerk.
Daar kon ik eerlijk gezegd wel mee leven, want uiteindelijk wil je dit soort zaken ook niet zover op de spits drijven. Zolang we elkaar maar de ruimte geven om van mening te verschillen over de perifere zaken..
Jbkdevries
19-11-2013 / 22:23
Deze vraag gaat specifiek over de SV en HSV, maar hoe zit het met andere vertalingen? Bijvoorbeeld de NBV, Groot Nieuws, Het Boek? Is er één 'ware' vertaling?
jeewee
20-11-2013 / 12:10
Hoe dubbel kan het zijn: ik ben enerzijds heel blij met het antwoord van ds. Harinck en anderzijds ook wel heel erg verdrietig.
Ik proef zo de liefde en de gunning: léés je Bijbel, welke dan 0ok.

Maar anderzijds merk je zo de omheiningen die de synode heeft gesteld: geen dominee kan wat anders zeggen anders staat geheid de boel op z'n kop. Het gedwongen uittreden uit het bestuur van de HSV door dominee Vreugdenhil is daar een triest voorbeeld van.

Soms vraag ik me af of wen in onze kerken de vraag aan de Heere voorleggen of Hem confronteren met óns antwoord. We zijn vuurbang geworden om dingen aan de Heere over te laten.
Recente bevindingen over de leegloop van de Ger.Gem. zouden toch tot nadenken moeten dwingen.

Zeer geliefde dominee Harinck: dat het voor ons allen mocht gelden: Ik zag NIEMAND dan Jezus alleen.
En dan kunnen we alleen in liefde met elkaar omgaan. En dat betekent soms ook dat we om Jezus' wil kleur moeten bekennen.
Ruben92
20-11-2013 / 14:43
@jeewee, ik vind het inderdaad ook jammer dat er zo veel ophef over ontstaat. Wij maken ons druk over de SV of HSV die (naar mijn mening) echt heel goed op elkaar lijken, terwijl er op dit moment gewoon broeders en zusters in andere landen worden vervolgd. Die mensen zijn al blij als ze überhaupt een Bijbel kunnen lezen, en kan hun het schelen of het de SV of HSV is, pfff wat een luxe problemen hebben wij toch.

Ik snap dat sommige mensen in de reformatorische gezindte voorzichtig willen zijn met nieuwe ontwikkelingen rondom vertalingen, psalmberijming, kerken, politiek etc. Maar soms moet je Calvijn wat meer loslaten en je ogen gericht houden op Jezus. Zou Hij iemand wegsturen als diegene de HSV of NBV leest?

En inderdaad zoals jeewee zegt ; laten we elkaar verdragen met liefde en ook 'BEKENNEN' dat Jezus' kerk veel kleuren heeft.
John61
20-11-2013 / 15:53
@jbkdevries: de enige ware vertaling is geen vertaling, maar de grondtekst. Er is wel één ware Heer en die wil graag een relatie met ons. De Bijbel is ons niet gegeven als encyclopedie met antwoord op al onze vragen en wetten en voorschriften voor alles wat er in ons leven kan gebeuren. Als dat wel zo was, was een relatie met De Heer niet belangrijk meer, dan zou de Bijbel genoeg zijn. Wat ik wil zeggen is dat De Bijbel belangrijk is maar niet zaligmakend. Welke vertaling je leest is dan ook niet meer zo spannend. Ds. Harinck heeft gelijk, alle vertalingen zijn feilbaar en er is geen objectief systeem waarmee we het (on) feilbaarheidsgehalte van elke vertaling kunnen scoren. Gelukkig maar, want dat dwingt ons tot een relatie met De Heere.
blijblij
21-11-2013 / 10:14
Misschien ook wel goed om te beseffen: die originele Hebreeuwse en Griekse grondtekst bestaat niet meer.
De grondtekst van Bijbelvertalingen is samengesteld uit verschillende kopieën en kopieën van kopieën en kopieën van kopieën van kopieën met allerlei overschrijffouten, toevoegingen en weglatingen. En zeker de HSV en SV maken gebruik van een grondtekst die wetenschappelijk veel verder weg van het origineel staan dan de grondtekst van bijvoorbeeld de NBV. Dus eigenlijk zou je die allebei niet moeten lezen ;)
henkie
21-11-2013 / 11:14
@Blijblij De vondst van de Dode Zeerollen liet juist zien dat er slechts wat minieme overschrijffoutjes inzitten die bovendien theologisch van geen belang zijn.
blijblij
21-11-2013 / 11:59
@henkie: correct. Dat geldt voor het O.T. Had beter alleen Nieuwe Testament kunnen zeggen. (al zijn er wel 2 versies van Jeremia gevonden in Qumran, 1 die wij ongeveer kennen en 1 die 15% korter is)

Terug in de tijd

Als ik om me heen kijk in de wereld, word ik gek... Aanslagen in Parijs, dreigingen in Europa. Deze dingen maken mij ban...
3 reacties
20-11-2015
Aan ds. Vreugdenhil. Naar aanleiding van uw boek “Als je bidt” heb ik toch een paar vragen. 1. Na uw boek gelezen en ...
1 reactie
19-11-2015
Ik heb een vraag aan dr. H. van den Belt. In uw antwoord over normatieve en niet-normatieve gedeelten in de Bijbel zegt ...
geen reacties
19-11-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering