Kloppend maken

Ds. B. de Romph / geen reacties

19-11-2012, 14:11

Vraag

Aan ds. B. de Romph. U zei in dit antwoord: "We moeten dat naast elkaar laten staan, dat God alle dingen leidt en dat wij verantwoordelijk zijn voor onze eigen daden. Die twee lijnen kunnen we nooit bij elkaar brengen." Ik ben nu al een tijdje meelezer op Refoweb en dergelijke uitspraken kom ik regelmatig tegen. Ze klinken aan de ene kant bijbels en logisch, aan de andere kant denk ik ook regelmatig: als ze niet kloppend te maken zijn, waarom zouden ze dan wel kloppen? Ik bedoel: een theorie die niet kloppend te maken is of kant noch wal raakt, behoort te worden verworpen. Is dat niet bij deze uitspraken ook het geval? Moet de theorie misschien niet vervangen worden door een theorie die, bijvoorbeeld, stelt dat God alwetend is maar zich plaatst in een 'onwetende positie'? Dus dat God wel de macht en het verstand heeft om alles te weten en mensen te verkiezen, maar dat Hij dat niet doet door ervoor te kiezen het niet te weten?

Antwoord

Beste vraagsteller,
 
Je gaat nog weer even in op de beantwoording van je vraag door mij op Refoweb. Fijn dat je daarop ingaat, want het blijft een moeilijk onderwerp. Je vraag was of God niet van eeuwigheid weet welke besluiten de mensen in de toekomst zullen nemen. Je stelt de theorie voor dat God wel alwetend is, maar zich voor de mensen onwetend houdt. God zou de macht en de kracht hebben, maar vanwege de mens zou Hij simuleren. In dat verband kwam ik tot de uitspraak: "We moeten dat naast elkaar laten staan, dat God alle dingen leidt en dat wij verantwoordelijk zijn voor onze eigen daden. Die twee lijnen kunnen we nooit bij elkaar brengen." Daar heb je vragen over.
 
Maar hier komt nu openbaar, dat God God is en wij maar nietige, beperkte mensen. God is groot en wij begrijpen Hem niet. Hoe zouden wij met ons zwakke, verduisterde mensenverstand Gods beleid kunnen doorgronden? De profeet Jesaja zegt van Hem: "Want Mijn gedachten zijn niet ulieder gedachten; en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de Heere. Want gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde, alzo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen, en Mijn gedachten dan ulieder gedachten"(Jes. 55:8-9). Wij kunnen Zijn wijs beleid niet doorgronden. Daarom is Gods bestuur niet in overeenstemming te brengen met onze menselijke gedachten. Wij willen de dingen graag verklaren. We zoeken altijd Gods handelen aannemelijk te maken voor ons verstand. Maar dat zal niet lukken, want hoe zouden wij God kunnen begrijpen. Als we God zouden kunnen begrijpen dan is God geen God meer. Laten we eerbiedig buigen onder Gods beleid.

We willen beide kanten kloppend maken. Het moet in overeenstemming zijn met ons denken. We moeten het kunnen begrijpen, anders verdwijnt het in de prullenbak.  We willen twee elementen van ongelijke orde samenbrengen. De Heilige Geest alleen kan die twee samenvoegen en dan kan het ons alleen maar tot verwondering en aanbidding leiden. Dat is in een gezin ook wel eens zo. Als een vader of moeder maatregelen neemt, dan begrijpt zo’n kind er soms niets van. Waarom doet vader of moeder het zo. Dat kan het kind niet begrijpen, maar vader of moeder heeft er zijn/haar wijze bedoelingen mee. Daar is het bevattingsvermogen van het kind te klein voor. Misschien dat het later, als het aan die gebeurtenis terugdenkt, zegt: vader en moeder hebben het toch nog niet zo slecht gedaan. Alleen het kind begreep het toen nog niet. Zo zegt de Heere Jezus het tot Zijn discipelen: "Wat Ik nu doe, weet gij nu niet, maar gij zult het na deze verstaan" (Joh. 13:7).
 
Zo heb ik wat met je willen meedenken. We krijgen het nooit helemaal glad voor ons denken, maar dat komt omdat we nadenken over zaken die van verschillende orde zijn. God is God en wij zijn mens. Jeremia gebruikt het beeld van de pottenbakker. Zal het Maaksel zeggen tegen zijn Maker: "Wat maakt Gij?" (Jer. 18). De psalmdichter van Ps 46 zegt: "Laat af en weet, dat Ik God ben" (11). We moeten daarin niet willen doordringen, want dat is voor een mens te hoog en te groot.  "Gods weg is in het heiligdom; wie is een groot God gelijk God"( Ps 77:14). Dat zijn de verborgen dingen en "de verborgen dingen zijn voor de Heere, onze God, en de geopenbaarde voor ons en voor onze kinderen" (Deut. 29:29). Laten wij dan eerbiedig buigen  onder Gods wijs beleid, want wij zijn nietig stof en as.
 
Heb je verder nog vragen, dan hoor ik ze wel. Hartelijke groeten en Gods zegen.

Ds. B. de Romph

Ds. B. de Romph

Ds. B. de Romph

 • Geboortedatum:
  17-07-1940
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Noordeloos
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:

  Ds. de Romph is op 24 juli 2019 overleden.

geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb een vraag die ik moeilijk vind om te stellen. Ik heb jonge kinderen en mijn man wil ze geregeld graag een knuffel...
4 reacties
20-11-2020
Ik ben sterk ‘harmoniegevoelig’ en kom uit een zeer complexe gezinsdynamiek. Heb zelfs jaren therapie gehad en kreeg alt...
2 reacties
21-11-2016
Wij zijn inmiddels een aantal jaar getrouwd, maar mijn man voelt zich nog steeds niet thuis in mijn familie. Verjaardage...
3 reacties
20-11-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering