1 Korinthe 9

Ds. C. den Boer / geen reacties

12-10-2013, 12:38

Vraag

1 Korinthe 9 staat eigenlijk op een vreemde plaats, als wij kijken naar de context. Hoofdstuk 8 gaat over de deelname aan offermaaltijden, hoofdstuk 10 is eigenlijk een vervolg. Dit gaat over de deelname aan het Heilig Avondmaal. Waarom staat 1 Korinthe 9 op deze plaats en bijvoorbeeld niet na hoofdstuk 10?

Antwoord

In de eerste brief van Paulus aan Korinthe geeft de apostel antwoorden op vele vragen die speelden in de christelijke gemeente. Zijn opvolger Apollos stond voor een haast onuitvoerbare taak. Moeilijke punten waren:

a. De ongeestelijke verdeeldheid binnen de gemeente (1 Kor.1 + 3).
b. Paulus’ apostelschap ter discussie (1 Kor.2 + 4).
c. Zedeloosheid (Korinthe was een havenstad). Zelfs was een gemeentelid met
    zijn stiefmoeder getrouwd (1 Kor. 5).
d. Twistzaken die voor aardse rechters werden gebracht (1 Kor. 6).
e. Huwelijksproblemen (1 Kor.7)
f. Deelname aan maaltijden met aan de afgoden geofferd vlees (1 Kor. 8).
g.  Paulus’ beroep op zijn “way of live” in zijn apostelschap (1 Kor. 9).
h. Het waarschuwend voorbeeld van Israël; geen afgoderij, deelname aan het HA sluit afgoderij uit (1 Kor. 10).
i. De vrouw in de gemeente/het HA (1 Kor. 11).
j. Verscheidenheid van geestelijke gaven (1 Kor. 12-14).
k.  Opstanding der doden (1 Kor. 15).
l.  Collecte voor Jeruzalem, enz. ( 1 Kor. 16).

In 1 Kor. 10 gaat Paulus in feite nog even door op het thema van hoofdstuk 8, mede i.v.m. het HA. Hoofdstuk 9 onderbreekt dus in zekere zin zijn betoog. Maar zo doet Paulus het wel meer. Hij zet dan zijn woorden kracht bij met een beroep op zijn manier van doen als apostel. Daarmee vraagt hij ook krediet voor zijn ingaan op vele kwesties.

Ds. C. den Boer

Ds. C. den Boer

Ds. C. den Boer

Tags in dit artikel:

Korinthe
geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb een paar weken geleden om diverse redenen voor het eerst de prikpil gekregen. Na twee weken kwam de menstruatie, ...
geen reacties
12-10-2010
Ik zit met een vraag. Hopelijk kan iemand me een antwoord geven. Ik begrijp niet dat God rechtvaardig is. Jezus is gekom...
1 reactie
12-10-2010
Afgelopen week heeft mijn man mij verteld dat hij vroeger seksueel ‘geëxperimenteerd’ heeft met zijn zusje. Ik ben hier ...
geen reacties
13-10-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering