Weinig minder gemaakt dan de engelen

Ds. J.L. Schreuders / 2 reacties

04-10-2013, 09:52

Vraag

Ik heb een vraag over psalm 8:6: “En Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen.” Dit gaat dus over de mens. Waarom hebben de Statenvertalers hier gekozen voor engelen? In de grondtaal staat “een weinig minder gemaakt dan God.” Het is dus geen juiste vertaling. Dank voor uw antwoord.

Antwoord

Beste vragensteller,

Ik begrijp uw/jouw probleem volledig. Het is ook uitlegkundig een lastig punt. Het Hebreeuws heeft: meat meelohim, veelal tegenwoordig vertaald met "bijna goddelijk". Psalm 8 zou een loflied zijn op de grootheid van de mens. Dat is echter een onjuiste exegese. Dat blijkt uit Hebreeën 2:7 waar de Heilige Schrift zichzelf duidelijk uitlegt als zij zegt: minder dan de engelen. Het woord elohim kan dat ook betekenen en dat is ook op enkele plaatsen in het OT het geval. Het is zelfs zo dat de groten der aarde op enkele plaatsen "goden" worden genoemd. De vertaling "minder dan de engelen" is dus niet verkeerd en in het licht van Hebr. 2 de enig juiste.
 
Het gaat er dan in Ps. 8 om dat de mens, die boven de engelen geschapen (de mens is beelddrager Gods, niet de engelen) door de zonde onder het niveau van de engelen is gezonken. Toch gaat God die mens weer heerlijk maken. Het "toch" van de HSV in vers 6 staat dus op de verkeerde plaats. Dat had voor de tweede regel moeten staan. Nu verdraait het de betekenis van de psalm. Ook hier heeft men helaas niet goed opgelet! Volgens Hebr. 6 is die heerlijkheid voor de mens nog niet zichtbaar, nog geen realiteit. Wel in Christus. Ook Hij is een weinig minder dan een engelen geworden, dus: afgedaald naar ons gevallen niveau. Dat is gebeurd in Zijn lijden en dood. Hij is de Zoon des Mensen bij uitstek. Hij heeft  wel ook al de verheerlijking gekregen. Vandaar dat wij deze psalm ook graag op Hemelvaartsdag zingen. God heeft Hem gesteld over al de werken Zijner Handen. Dat is het Messiaanse karakter van deze psalm en het is wat mij betreft diep te betreuren dat dat in zoveel vertalingen en uitleggingen wordt miskend.

Dus niet: bijna goddelijk of weinig minder dan God, maar: een weinig minder dan de engelen. Dat moet het zijn!

Hartelijke groeten,
Ds. J. L. Schreuders

Ds. J.L. Schreuders

Ds. J.L. Schreuders

 • Geboortedatum:
  24-08-1957
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Urk
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

engelen
2 reacties
Race406
04-10-2013 / 14:22
En daar gaan we weer...
Hoewel ik absoluut niet aan het antwoord van de ds. wil rommelen: Als iemand van de HSV deze vraag had beantwoord dan was het een heel ander antwoord geweest, en had er gestaan dat de SV het fout heeft....
rotterdam
04-10-2013 / 14:48
De geleerden zijn het niet eens:

Luther bijbel 1648 ; GHy sult Hem laten eenen kleynen tijt van Godt verlaten zijn; maer met eere ende vercieringe sult Ghy Hem kroonen.

Louis Segond, 1910 ; Tu l`as fait de peu inférieur à Dieu, Et tu l`as couronné de gloire et de magnificence.

NBV ; U hebt hem bijna een god gemaakt, hem gekroond met glans en glorie,hem toevertrouwd het werk van uw handen en alles aan zijn voeten gelegd:

Terug in de tijd

Ik heb als kind altijd in God geloofd en met Hem geleefd. Maar nu ik iets ouder ben (ik zit nog wel op de middelbare, du...
geen reacties
05-10-2018
Veel houd ik mij bezig met het verstandelijk doorgronden van hoe dingen in het dagelijks leven voor komen. Vorig jaar is...
2 reacties
05-10-2018
Doen wij onrecht als we Mattheüs 7 (vers 22 en 23) toepassen op de evangelischen, of hebben zij een echt geloof in Chris...
geen reacties
04-10-2003
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering