God rekent de gerechtigheid toe

Ds. A. Simons / geen reacties

04-10-2019, 17:01

Vraag

Ik lees in de Bijbel dat die mensen zalig zijn aan wie God de zonde niet toerekent. Romeinen 4:8. Dit kom ik op meer plaatsen tegen. God rekent de zonde niet toe. Maar waar staat dat God ons de gerechtigheid (de volmaakte gehoorzaamheid van Christus) toerekent? Ik lees dat nergens met zoveel woorden. Of lees ik dan niet goed?

Antwoord

Dank voor deze diepe vraag. Eerst zal ik een voorbeeld noemen vanuit ons dagelijks leven. Daarna een paar teksten uit de Bijbel die het voorbeeld onderbouwen.

Je kunt een miljoen schuld op de bank hebben staan. Op een dag komt er iemand die voor jou de schuld aflost. Je saldo is nul. Hij betaalt 1 miljoen. Maar een saldo van nul, dan ben je wel verlost van je schuld, maar je hebt nog niet voldaan aan de eis. De eis was 1 miljoen als positief saldo. Diezelfde persoon stort op je rekening nog eens 1 miljoen. Hij lost niet alleen jouw schuld af, maar zorgt voor jou ook voor een positief saldo.

Zo is het in het Koninkrijk van God ook: God vraagt een positief saldo. De schuld moet niet alleen betaald worden, maar er moet ook aan de gehoorzaamheid voldaan worden. Zo gaf Hij Zijn bloed tot verzoening en gaf Zijn leven tot gehoorzaamheid aan de wet. Zo zijn we door het geloof in Gods ogen een rechtvaardige, een heilige en een volkomen verloste ( 1 Kor. 1:30).

Onthoud een grote en diepe waarheid: er komen geen zondaars in de hemel en straks niet op de nieuwe aarde. Zij zijn net zo rechtvaardig als God rechtvaardig is door het geloof (Rom. 4:11). God neemt geen zondaar aan, maar een rechtvaardige. Goed lezen en niet Gods woorden verdraaien. Een goddeloze wordt hier tot een rechtvaardige verklaard. Hoe dan? De zondaar grijpt door het geloof Christus aan (Rom. 3:22). Deze zondaar is net zo rechtvaardig als God rechtvaardig is. Eeuwig wonder. Ook voor jou? Zo rechtvaardig alsof we nooit zonden gedaan hadden en volmaakt aan Gods rechtvaardigheid voldaan hadden (H.C. Zondag 23). Ja, niet alleen verzoening, niet alleen vergeving maar ook volkomen voldaan aan de eis van God. Het is hem toegerekend. Lees. Rom. 5:19.

Wat moet ik dan nog doen om rechtvaardig voor God te zijn? Niets doen! Al uw doen is vervloekt en bedorven. Ook uw vroomste doen en laten. We worden zalig door niets te doen (Rom. 4:5). Die niet werkt, maar gelooft in Hem die is rechtvaardig voor God. Die steunt als een goddeloze op Christus alleen (Fil. 3:9). Zo moet er ook gepredikt worden. Niet alleen een aanbod van genade voor bepaalde mensen. Nee, onvoorwaardelijk aan een ieder die onder het Woord verkeert (Hand. 2:38). Maar niet alleen aangeboden, of anders gezegd in de schoot gelegd (Rom. 10:9), maar de sleutel van het hemelrijk moet gehanteerd worden onder het Woord. Daar komt het: volgens het bevel van Christus (Matt. 16:19/Joh. 20-21-23) aan de gelovigen allen en een iegelijk verkondigd en openlijk betuigd wordt dat hun zo dikwijls als zij de beloften van het Evangelie met een waar geloof aannemen, waarachtiglijk al hun zonden van God om der verdienste van Christus wil vergeven zijn. Je moet niet opklimmen tot in de rechterstoel van de hemel, maar Hij daalt af tot in het midden van Gods gemeente.

Zegen en groet,
je ds. A. Simons

Ds. A. Simons

Ds. A. Simons

 • Geboortedatum:
  07-05-1958
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Valburg
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Bekijk ook:

Tags in dit artikel:

rechtvaardig
geen reacties

Terug in de tijd

Graag zou ik willen weten wat het verschil is tussen een persoonlijkheidsstoornis en een persoonlijkheidsorganisatie. Ik...
geen reacties
04-10-2016
Ik zit nu ongeveer zes maanden met een jongen. Ik vond hem eerst niet echt leuk ofzo, gewoon vrienden. Op een gegeven mo...
geen reacties
04-10-2011
Vroeger was ik een heel serieus meisje. Na veel bidden om een bepaalde zaak leek er verhoring te komen. Na een poosje bl...
geen reacties
04-10-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering