Alpha cursussen

Ds. N. den Ouden / 3 reacties

07-09-2013, 09:57

Vraag

Ik vroeg mij af of er ook Alpha cursussen worden gegeven binnen de wat 'zwaardere' kerken (zoals Hersteld Hervormd, Ger. Gem., Oud Ger. Gem.). Zo ja, waar kun je informatie krijgen waar en wanneer die worden gegeven? Zo nee, waarom niet? Het is namelijk een aansprekende, toegankelijke manier om buitenkerkelijken te bereiken met het evangelie. Zou een dominee uit een van de genoemde kerken hier iets over willen zeggen? Bij voorbaat dank!

Antwoord

Oude ds. Catsburg zei altijd: Haal die “z” maar weg. Het gaat niet om zwaar maar om waar (al wil ik daarmee niet suggereren dat de Hersteld Hervormde Kerk de enige ware kerk is). Voor zover ik weet wordt er binnen de HHK geen Alpha-cursus gegeven. Wat ik ervan gezien heb kwam op mij nogal charismatisch en maakbaar over, alsof wijzelf over de Geest beschikken. Er worden in de gemeenten andere cursussen gegeven. Als je er meer over wilt weten kun je het navragen (zie om contact te maken www.hersteldhervormdekerk.nl evangelisatiewerk).

Hartelijke groet,
Ds. N. den Ouden

Ds. N. den Ouden

Ds. N. den Ouden

 • Geboortedatum:
  25-10-1969
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Leerbroek
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

Alphacursusevangelisatie
3 reacties
MUS
07-09-2013 / 18:56
In de PKN wordt de Alphacursus op veel plaatsen wel aangeboden. Vaak de meest vruchtbare activiteit van een kerk! Helaas is het aantal Bètacursussen veel kleiner, om van de Gammacursussen maar niet te spreken. Zelfs christenen die naar de tijd gerekend volwassen hadden kunnen zijn starten met de eerste beginselen.
Want gij, daar gij leraars behoordet te zijn vanwege den tijd, hebt wederom van node, dat men u lere, welke de eerste beginselen zijn der woorden Gods; en gij zijt geworden, als die melk van node hebben, en niet vaste spijze. (Hebreeën 5:12)
naam
07-09-2013 / 21:28
Ger.gem; CGO-cursussen. Heel leerzaam en waardevol!
Www.cgo.nu
Positivo
08-09-2013 / 11:02
* reactie verwijderd door Refoweb *

Reageren op een antwoord is mogelijk mits de reactie iets toevoegt en niet in strijd is met het antwoord van de deskundige. Vraagstellers zijn niet gebaat bij tegenstrijdige reacties en bovendien vinden we het ongepast ten opzichte van de deskundige die zijn/haar vrije tijd ter beschikking stelt om onze bezoekers te helpen. Voor discussies is er het forum.

Terug in de tijd

Aan ds. A. van Olst. Deze vraag is voor u, omdat ik u persoonlijk ken. Ik leef mijn leven zoals mijn omgeving dat van mi...
5 reacties
07-09-2010
Vier jaar geleden ben ik getrouwd. Van huis uit heb ik geen seksuele voorlichting meegekregen. Het lukte mijn man bijna ...
1 reactie
07-09-2012
Een Godsontmoeting is toch anders dan een bemoediging of vertroosting? Wil een Ger. Gem.-dominee dat uitleggen?
8 reacties
08-09-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering