De Heere werkelijk liefhebben

Redactie Refoweb / 2 reacties

03-11-2012, 09:45

Vraag

Hoe weet je of je de Heere werkelijk liefhebt? Ik zie vaak zo weinig liefde bij mezelf voor Hem en daar tob ik over!

Antwoord

Redactie Refoweb

Redactie Refoweb

 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Divers
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Mailadres: vragen@refoweb.nl

2 reacties
plderoos
03-11-2012 / 13:57
1 Johannes 2:5 maar wie zijn woord bewaart, in die is waarlijk de liefde Gods volmaakt. Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem zijn.

1 Johannes 5:2 Hieraan onderkennen wij, dat wij de kinderen Gods liefhebben, wanneer wij God liefhebben en zijn geboden doen.

Maar ik zou haast zeggen, lees heel 1 johannes maar es, kost je nog geen half uur. Maar je weet dan opeens wel dat het geloof geen gevoel is maar een overtuiging. Geloven heeft niets met emoties te maken waar zovele mensen tevergeefs op zitten te wachten. Geloof is de overtuiging dat God ons van alles belangeloos gunt, en dat wij dus graag dingen voor Hem doen, al is het ijdelheid. Je weet dat je God liefhebt als je Zijn geboden wilt doen. En wat een geluk, je kunt je daarin oefenen door je naaste te dienen! Als je Gods geboden t.o.v. je naaste houdt dan toon je daarmee voor jezelf aan dat je zowel God als je naaste liefhebt. Bewaar Zijn woord, dan weet je dat je in Hem bent, en daaraan weet je dat je God en je naaste liefhebt.
Daniel
03-11-2012 / 14:13
Helemaal eens met @plderoos, zowel God als je naaste liefhebben, zo mooi geschreven,

De kerk werkte voor de Heere, maar heeft de eerste liefde verlaten! De eerste liefde tot Jezus Christus. Maar wat is nu de eerste liefde?

De liefde is een belangrijk begrip in Gods Woord. Allereerst de liefde van God. De Bijbel laat zien, dat God de wereld zo liefhad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft (Joh. 3 : 16). Hij heeft Zijn Zoon voor ons tot in de dood gegeven (Rom. 5 : 8).
In Christus kunnen mensen het eeuwige leven ontvangen: “Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem” (1 Joh. 4 : 9). Maar de brief aan de gemeente van Efeze spreekt over het feit dat de gemeente haar eerste liefde heeft verlaten. Het gaat dus om de liefde van de gelovigen…

Wanneer de Heere Jezus Christus Zelf de wet samenvat (het grote gebod), zegt Hij: “En Jezus zeide tot hem: Gij zult liefhebben de Heere, uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf” (Matth. 22 : 37 – 39). Dit is dus een samenvatting van de wet. Mooier kan ik het niet maken, ik lees elke dag even veel in de bijbel als ik de hond uitlaat. Dat is dus anderhalf uur. Soms lees ik hardop, ik stotter een beetje en hardop lezen helpt me. De hond vindt het leuk om voorgelezen te worden.

Terug in de tijd

Ik zoek iemand die met spoed deze vraag kan beantwoorden. Ik wil graag met het kerstfeest met mijn groep het lied “Vrede...
geen reacties
03-11-2008
Numeri is een typisch Oud-Testamentisch bijbelboek. Welke (hedendaagse of oude) liederen en gezangen kunnen hierbij gezo...
geen reacties
03-11-2016
Een vraag voor een CGK-panellid. Bij het lezen in Romeinen 11 loop ik tegen vers 22 aan. Sinds kort mag ik weten geënt t...
1 reactie
03-11-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering