Schuldbesef vrucht van genade

Ds. H. Korving / 14 reacties

13-08-2012, 09:05

Vraag

Beste ds. H. Korving. Hier kort een prangende vraag die mij nog niet helder is. U zegt: "Er is wel schuldbesef nodig uiteraard. Maar dat is geen voorwaarde, maar een vrucht van genade. Van het werk van de Heilige Geest, die maakt dat je bedroeft wordt omdat je de Heere zo bedroefd hebt." Maar als je geen schuldbesef hebt, heb je dus geen genade? Dat lijkt me logische redenering dan. Maar dan is schuldbesef dus uiteindelijk toch wel een 'voorwaarde' ? Ik bedoel nu niet logisch/theoretisch te gaan beredeneren, maar zoek naar praktisch antwoord voor mezelf. Hoe kan ik nou tot God komen als ik geen schuldbesef heb, niet zie dat ik zonde doe en dus Christus eigenlijk niet nodig heb, maar wel een diep verlangen naar God heb? (ik geloof dat Hij de enige is die doel in leven kan geven, en dat ik Hem nodig heb). Heb ik dan misschien verkeerd beeld van Hem?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Je haakt met deze vraag in op een onderdeel uit het antwoord dat ik heb gegeven op een eerdere vraag. Dat was ook een heel andere vraag, namelijk naar voorwaardelijke prediking. Ik hoop dat je de moeite hebt genomen om het boek te lezen dat ik daarin heb aanbevolen en de betreffende passages uit de Dordtse Leerregels, omdat daarin al een antwoord op je vraag te vinden is.

Als je je vraag nu toespitst op het schuldbesef, moet m.i. duidelijk zijn op grond van Gods Woord en het belijden van de kerk, dat er geen toegang tot God is buiten Christus om. Ik verwijs hierbij alleen -hoewel er tal van Schriftwoorden te noemen zouden zijn- naar de uitspraak van Christus: niemand komt tot de Vader dan door Mij (Joh. 14). Waarom is dat zo? Omdat er een blokkade tussen jou en God instaat. Alleen Christus kan die blokkade wegnemen.

Als het waar is wat je zegt: dat je Christus eigenlijk niet nodig hebt, maar wel een verlangen naar God, dan scheid je wat God heeft samengevoegd. Dan wil je buiten Christus om (= buiten de vergeving van de zonden om) tot God komen, hetgeen onmogelijk is.
 
In jouw visie had God het achterwege kunnen laten om Zijn Zoon te zenden, want je meent sowieso wel een diep verlangen naar God te hebben. Je hebt, dunkt mij, inderdaad een beeld van God dat moge passen bij jouw behoeften, maar dat niet in overeenstemming is met wat de heilige God over Zichzelf zegt in Zijn eigen Woord. Als jij God overal voor nodig hebt, behalve voor de vergeving van je zonden, weerspreek je God, Die zegt dat je zonden scheiding maken tussen Hem en jou. Denk hier biddend over na en vraag de Heere om dat licht dat je doet beseffen waarom God het nodig vond om Zijn Zoon in deze wereld te zenden. Dat is heel ontdekkend, beschamend en vernederend voor ons mensen. Maar tegelijk ligt daarin juist de weg naar het heil. En je zult meer stof vinden om deze God te verheerlijken.

Met vriendelijke groet,
Ds. H. Korving

Ds. H. Korving

Ds. H. Korving

 • Geboortedatum:
  01-12-1954
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Urk
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Lees ook het artikel dat Refoweb met ds. Korving had n.a.v. zijn boek 'Taal en teken'.

14 reacties
dkw
13-08-2012 / 09:31
We moeten oppassen dat we schuldbesef als een menselijke voorwaarde maken, want dat is niet zo.
Toen de Israelieten door de slangen gebeten waren werden ze opgeroepen om op Christus te zien, niet in de tent blijven zitten omdat ze nog niet genoeg gebeten waren of nog niet genoeg gif in zich hadden, maar de tenten uit en op Christus (koperen slang) zien.

De bijbel roept ons op om op Christus te zien, om te geloven, om ons te bekeren.
En zeker, daar komt zeker schuldbesef bij kijken, waar heb je Christus anders voor nodig, maar het is geen menselijke voorwaarde, of hoeft niet perse als eerste beleefd te worden, ellende, verlossing, dankbaarheid, de volgorde word niet in de bijbel gegeven.

Gods kinderen krijgen allemaal met schuldbesef te maken, hoe dan ook, de één aan het begin van het geestelijk leven, de ander middenin, de ander pas veel later.

Het is geen menselijke voorwaarde, want dan kun je lang wachten en zeggen: "ik heb nog geen schuldbesef of nog niet genoeg dus ik kan niet naar Christus vluchten" is absoluut verschrikkelijk en onbijbels.
schaapje
13-08-2012 / 11:30
Als je geen schuld voelt zal je ook niet naar Christus vluchten.
schaapje
13-08-2012 / 11:32
Ik vind het antwoord van ds. Korving heel duidelijk en Bijbels.
dkw
13-08-2012 / 12:14
Schaapje, heb je een bijbeltekst die dit onderschrijft?
Een mens kan voor allerlei reden tot Christus vluchten, moeilijkheden in een gezin, school, werk, als God werkt komt schuldbesef echt wel een keer boven water, maar het is geen menselijke voorwaarde, tenminste, ik kan het nergens lezen in de bijbel.
schaapje
13-08-2012 / 13:57
Joh.16:8
En als Hij komt zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en oordeel.

Als die zonden niet gezien en beleden worden staat dat in de weg naar God toe.
Anders kan ik het niet zien.
De Heilige Geest wordt ook de Trooster genoemd door de Here Jezus, we worden overtuigd van onze zonden en gelijktijdig getroost in dat gevoel van schuld.
dkw
13-08-2012 / 14:13
@Schaapje,
Dit gaat over de apostelen (predikanten) wat zij zullen prediken.
En als het goed is prediken zij ook dat de mens in zichzelf verloren en vol zonde zit, en dat is een waarheid.

Maar stel nu, iemand heeft ontzettende problemen op het werk/huwelijk en die weet zichzelf geen raad en hij word gewezen op God, komt in gebed en krijgt rust geschonken van God, zo iemand heeft rust en vrede in God.
Later zal zo'n mens dan zeker inzien wat voor zonde hij/zij gedaan heeft en dat wij vanuit onszelf niet voor God kunnen bestaan en dat Christus voor de zonde gestorven is tot verzoening.

Ik bedoel maar, het komt zeker aan de orde, het zal beleefd worden, de een meer dan de ander, allemaal, maar zo iemand kan dit ook later beleven.

Zou dit ook kunnen?
1a2b3c
13-08-2012 / 19:28
"...Hoe kan ik nou tot God komen als ik geen schuldbesef heb, niet zie dat ik zonde doe ..."

Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat je geen enkel schuldbesef hebt, en niet één zonde in je leven kunt aanwijzen. Denk je werkelijk dat je helemaal volmaakt bent?
Nooit een keer een lelijk woord gezegd, geroddeld, gelogen .... enz?
Het gaat niet om de gevoelens die er wel of niet zijn bij 'zonde en schuldbesef', als je er maar mee naar Jezus gaat.

@dkw, ik voel me toch wat ongemakkelijk bij jouw voorbeeld. Je werk of huwelijksproblemen aan Hem toevertrouwen is nog wel even iets anders dan je hele leven aan Hem overgeven.
Het KAN wel een aanleiding zijn, maar het is geen garantie dat de 'rest' zal volgen.
plderoos
13-08-2012 / 19:52
@dkw, wie er ook wat van je reacties zegt, laat je niet ompraten want je hebt vol-ko-men gelijk! Elke aanleiding die je tot Christus brengt is een legitieme! Ik heb wel eens gezegd, al was ik de domste mens ter wereld met geen enkele kennis laat staan van mezelf, maar ik wilde heul erg graag dikke vriendjes worden met de Here Jezus, simpelweg omdat ik hem geweldig vind, dan mag dat, sterker nog, dan neemt God je als Zijn broer aan!

Iemand die vervolgens leert wat er allemaal in de bijbel staat en die inziet dat zelfs de gedachte aan een zonde voldoende is om God zo boos te maken dat hij heel de mensheid in het ongeluk kan storten, die zal inderdaad gaan beseffen hoe groot zijn schuld is, dat hij geen haar beter is als de grootste mensenmoordenaar. Maar voorwaarde is dat nooit!! sterker nog, als hij ten diepste inziet hoe groot zijn schuld is en waar hij door de gerechtigheid van Jezus allemaal wel helemaal niet eventjes van verlost is, dan kan het niet anders of zijn dankbaarheid zal zijn schuldbesef verre, ik zeg verre overtreffen!

En dus schaapje, je hebt je klaarblijkelijk laten aanpraten dat je zonder schuld niet tot Jezus kunt vluchten maar dat is absoluut niet het geval. Sterker nog, als je maar gebukt blijft gaan onder je schuld, mag je je wel eens af gaan vragen of je wel werkelijk beseft wat Jezus voor jou gedaan heeft!

Iedereen kan en mag naar Jezus gaan en gratis en voor niks zijn vertrouwen op Hem stellen, en daar, zonder enig recht van onze kant, het fantastische eeuwige leven voor ontvangen. Daar is niet één voorwaarde aan verbonden.
11_10
13-08-2012 / 21:45
Vraagsteller:

Ik weet dat je niet alleen van bijbelteksten uit moet gaan, maar deze teksten lijken me duidelijk:

Jeremia 31: 18 en 19
18 Ik heb wel gehoord, dat zich Efraim beklaagt, zeggende: Gij hebt mij getuchtigd, en ik ben getuchtigd geworden als een ongewend kalf. Bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn, want Gij zijt de HEERE, mijn God!
19 Zekerlijk, nadat ik bekeerd ben, heb ik berouw gehad, en nadat ik mijzelven ben bekend gemaakt, heb ik op de heup geklopt, ik ben beschaamd, ja, ook schaamrood geworden, omdat ik de smaadheid mijner jeugd gedragen heb.

1 Johannes 1:9
Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid.

Psalm 125:1
Een lied Hammaaloth. Die op den HEERE vertrouwen, zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar blijft in eeuwigheid.
Jesaja 45:22
Wendt U naar Mij toe, wordt behouden, alle gij einden der aarde! want Ik ben God, en niemand meer.

Je zonde kan je inderdaad pas later zien, hoe meer je relatie met God versterkt wordt, zul je in gaan zien dat je dat je heel veel dingen doet die niet door de beugel kunnen. Gelukkig ga je dan ook zien dat Jezus ook voor jou gestorven is. Dank Hem daarvoor met je hele hart.

Geloof in Hem, vertrouw op Hem!
jsml
13-08-2012 / 22:16
Beste vraagsteller, misschien kan ik je helpen met mijn persoonlijke ervaring.

Vluchten tot Christus kan om verschillende redenen. Persoonlijk was ik alleen bang voor de oordeelsdag. Ik was helemaal niet bedroefd om mijn zonden. Ik wist door het lezen van de Bijbel wel dat ik verloren zou gaan als Jezus op dat moment terug zou komen.

Uit angst heb ik toen geroepen: Heere, bij deze geef ik U ALLE recht om met mijn leven te doen wat U wilt! U hoeft daarbij géén rekening te houden met mijn tegenspartelingen. U mag AL mijn bezwaren achteloos aan de kant schuiven! Maar dan kunt U straks NIET zeggen dat ik niet wilde…

De tijd daarop leek er weinig te veranderen. Totdat de angst weer toenam en daarbij ook de vraagtekens. Maar toen wees God mij op Johannes 12:37 “Maar hoewel Hij zoveel tekenen in hun bijzijn gedaan had, geloofden zij niet in Hem;”

Toen besefte ik dat het niet aan God lag dat ik niet geloofde, maar dat ikzelf God gewoon niet serieus nam. Vanaf dat moment is mijn leven radicaal veranderd, en ben ik ook pas echt gaan beseffen dat de schuld bij mij lag, en toch ook niet meer…
imvi
13-08-2012 / 22:28
Bedankt voor dit delen jsml. Geeft mij voor vandaag weer moed.
adriano313
13-08-2012 / 23:56
soms kan je beter de bijbel nemen als een kind. Dat maakt het praktisch, gemakkelijk en eenvoudig...
Wil je Jezus in je hart? (praktisch)
Keer je vanaf vandaag af van alle zondige levens wandel, geloof het evangelie en nodig Jezus Christus uit om in jou hart te komen wonen. Open je hart voor Hem zodat Hij ook in jou kan komen <a href="http://www.youtube.com/watch?v=a9oFT9sGuCE"> wonen </a> (klik)

Verder is elk mens zondig, maak niet uit in welke hoedanigheid, maar Jezus heeft alle straf hiervoor, alle vloek, alle schuld tot aan de dood....volbracht- gedragen en betaald met zijn bloed

Het enige (zonde) wat rest is dus .... geloof jij in Hem en wil je Hem aanvaarden?
als je dit wil zal de Heilige Geest je hierna verduidelijken welke zonden jij nog moet belijden
En dat is wat anders dan dat je elke dag aangeklaagd blijft voelen om een bep. zonde!
Dat is de aanklager, die je de put in probeert te trappen! zodat je geen opgewekt kind van God bent.

@ schaapje Joh.16:8
En als Hij komt zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en oordeel

gelukkig staat er nog wat anders achter, want zoals jij het schrijft lijkt het net alsof de Heilige Geest je schuldig laat voelen van zonden....maar dat doet de Heilige Geest helemaal niet.

er staat verder geschreven (Joh.16:9-11):
a)van zonde, <b>omdat zij in Mij niet geloven;</b>
b) van gerechtigheid, omdat Ik heenga tot de Vader en gij Mij niet langer ziet;
c)van oordeel, omdat de overste dezer wereld geoordeeld <b>is</b>.
dijna61
14-08-2012 / 09:13
Het liedje wat jij @adriano hier aanhaalt is een bekend kinderliedje n.a.v. een tekst uit Openb.
Pas geleden schreef een moeder hier nog op dit web dat haar kind dit liedje op school leerde en dat vond zij niet kunnen. Zij leerde haar kind echter dat je die deur niet open kúnt doen.
Als je dit als klein kind al voorghouden wordt en in de kerk wordt dat nog eens bevestigt. Hoe moeilijk is het dan om daarvan los te komen.
Het is vooral zaak om zelf die bijbel goed te lezen en te bestuderen. Ik heb het idee dat dat hét grote manco is in refokringen.
Er is nog zo"n kinderliedje dat zegt: "Lees je bijbel, bid elke dag dat je groeien mag"
adriano313
14-08-2012 / 15:44
@dijna61, dank je voor je aanvulling, ik ben het met je eens, het is de spijker op de kop, tegen mijn zoon zeg ik altijd, waarom lees en bid je? => dat je groeien mag zegt hij dan altijd => dus als je niet groeit, weet je waar het aan kan liggen.

Wat de desbetreffende mevrouw en het hart betreft...(hopelijk leest u mee)
Het hart is juist de plek waarin alle geestelijke activiteit zich aan u verbindt/ huisvest.

God zegt dan ook door Zijn Woord:
Zoon (dochter) geef mij uw hart,
en uit het hart zijn alle oorsprongen des Levens

Jij moet dus zelf iets voor God doen... je moet je hart geven=>openen.
Dit geeft aan dat je hart beveiligd is tenzij je het openstelt voor iets
Zo mooi heeft God ons gemaakt dat wij zelf verantwoordelijk zijn en dat we beslissen wat we doen. Om te zeggen dat je je hart niet aan God moet geven is een regelrechte leugengedachte uit de hel. Want dan blijft het zondige lichaam de baas

Een hart wat niet aan Jezus behoort is een hart wat beheerst wordt door de duisternis met als gevolg dat je laat leiden door hartstochten, leugens tot aan demonisering.

vreemd genoeg probeert de duivel als na-aper juist wel iedereen er toe te bewegen om zijn hart voor alle geestelijke rotzooi te openen en wat dan ook op vele fronten lukt

1 dalai lama; welk kado wilt u voor uw verjaardag? Geef mij je hart! of zijn boek
<a href="http://www.bol.com/nl/p/open-je-hart/1001004001845137/"> open je hart!</a>

2. Activeer je levenskracht, open je hart en leef vrij =>Prana Yoga, spirituele kunsten, etc

3. open your heart (madonna, europe, axwel, etc)

4. ga zo maar even door

De zonden kwamen mede in de wereld omdat Eva haar hart opende voor een 'begeerlijke' vrucht. Wat een misleidende toegang nietwaar? God waarschuwt er dan ook voor om je hart te bewaren boven alles wat te bewaren is.

Open je hart voor God (zoals Hij ook vraagt) en sta open voor Zijn Volheid! dat is totaal wat anders dan schuld of het bekende afwachtende" Hij moet het doen"
Want als jij je hart opent en Hem uitnodigt, wat een leugen om te denken dat Hij het dan niet doet...Hij doet het, want in Zijn Woord staat:

Maar zovelen Hem aangenomen hebben, die heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; (hallelujah)

<a href="http://www.youtube.com/watch?v=uR95Yw2raxg/"> Captivate my heart </a> (klik)

Terug in de tijd

In Openbaringen 2:23 lees ik dat Christus in een openbaring tegen Johannes zegt: "En Ik zal ulieden geven een iegelijk n...
1 reactie
13-08-2014
Tot mijn grote verdriet is de verloving uitgeraakt tussen mijn vriend en mij. Onze toekomstplannen kwamen totaal niet me...
3 reacties
15-08-2016
Mijn vriendin en ik hebben al lang verkering en zijn inmiddels verloofd. We houden ontzettend veel van elkaar, maar de l...
geen reacties
13-08-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering