Vader vaarwel zeggen

Dr. C. A. van der Sluijs / 5 reacties

13-08-2014, 10:15

Vraag

Is het geoorloofd om je vader vaarwel te zeggen en hem uit je leven te verbannen? Ik besef dat het enige vragen oproept bij de beantwoorder van deze vraag, daarom zal ik iets verduidelijken, alhoewel ik niet op details in ga. Diverse malen heb ik bij mijn vader aangegeven dat zijn gedrag jegens mij niet is zoals het in een vader/kind relatie hoort. Alles draait om hem en als ik aangeef dat hij er als vader niet voor mij is, dan kaatst hij de bal terug door mij een schuldgevoel te geven. Hij is er gewoon weg niet op momenten dat een vader er zou moeten zijn. Daarnaast doet hij dingen die hij mij altijd verbood. En als ik hem erop aanspreek, dan hoeft hij geen verantwoording af te leggen aan zijn kinderen, zegt hij. Keer op keer belooft hij beterschap. Echter stelt hij keer op keer weer teleur. Ik heb hier ook al een aantal keer een gesprek met hem over gehad. Met iedere keer hetzelfde resultaat. Met zijn gedrag, opmerkingen, houding en andere zaken kwetst hij mij keer op keer zo dat het mij zoveel verdriet geeft en pijn doet dat ik hem eigenlijk (tijdelijk?) uit mijn leven zou willen verbannen. Ik worstel zeer met deze vraag omdat ik niet tegen mijn Hemelse Vader wil zondigen.

Antwoord

Als je jouw vader bij de super om de hoek gekocht hebt, dan kun je hem misschien terug geven, ja. Maar je voelt direct wel aan dat het zo eenvoudig niet ligt. Dit komt ook duidelijk naar voren uit je vraag. Met je vraag bedoel je eigenlijk te realiseren wat in wezen niet kan. Dit voel je zelf ook wel aan. Maar het moet er allemaal een keer uit. En dat begrijp ik goed. Je maakt van je hart geen moordkuil. En dit is ook goed. Anders zou je inderdaad een moord begaan. In die zin dat hij radicaal uit je leven weg moet. Als hij blijft zoals hij is. En daar lijkt het sterk op. Met zo’n vader valt niet te leven. Tot in mijn vingertoppen voel ik aan wat je bedoelt, want ze dalen nijdig neer op het toetsenbord. Je zou hem genadig de les willen lezen om hem voor eens en voor altijd tot de orde te roepen. Want nogmaals: met zo’n vader valt niet te leven!

Maar misschien leert je vader te leven met jou. En dan in de diepste zin van het woord. Als jij inderdaad niet tegen je hemelse Vader wilt zondigen. Die ons in Zijn Zoon Jezus Christus geleerd heeft zeventig maal zeven maal te vergeven (verg. Matth. 18 : 22). En hoe vaak moet God ons niet tot de orde roepen? Een keer en steeds weer! “Ben Ik dan een Vader, waar is Mijn eer”(Mal. 1:6)?
 
God kan inderdaad tijdelijk Zijn kinderen uit Zijn leven verbannen. Dit is pijnlijk genoeg en dient tot inkeer te leiden. Daarbij breekt de band van het verbond der genade niet. Een pedagogische tuchtmaatregel. Van een Vader tegenover Zijn kind. Maar van een kind tegenover zijn vader? Nu wordt het moeilijk, zo niet onmogelijk. Tenzij God jou gebruikt om jouw vader tot Zijn kind te maken. Dan tekent zich hier een kruis af, van Christus en voor jou. Daarvoor moet je wel zelf een kind van deze Vader zijn en je dan ook dienovereenkomstig gedragen. Dat betekent leven van genade in de weg van voortdurende zelfverloochening. En dit red je niet, tenzij je zelf door God gered bent. En steeds opnieuw door God gered wordt uit een onmogelijke situatie. Want daarin verkeer je wel. Je vader trouwens ook. Om medelijden mee te krijgen!

Hier ligt een opening. Op een bijbels verantwoorde wijze. Door nu eens vijf woorden in drie woorden weer te geven en dan in omgekeerde volgorde. Nou ja, je begrijpt me wel als je verstaan hebt wat genade is. Daarvoor heb je wijsheid nodig, die God je graag geven wil. Zelfs zonder je iets te verwijten (verg. Jak. 1:5). Dit laatste moet een wonder voor je zijn. En als dit voor je een wonder is of wordt, dan kan door dit zelfde wonder je vader een kind van God worden en een vader voor zijn kind.

Met hartelijke groet,
Ds. C. A. van der Sluijs

Dr. C. A. van der Sluijs

Dr. C. A. van der Sluijs

 • Geboortedatum:
  14-09-1942
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Veenendaal
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

ouders erenvader
5 reacties
Dirk
19-08-2014 / 22:46
Je vader blijft je vader.

Mocht je de Institutie van Calvijn hebben, lees dan eens het gedeelte over het vijfde gebod.

Als de omgang met je vader het dienen van God in de weg staat, dan mag je je aardse vader op afstand zetten in je leven.

Wat me verder opvalt in je vraag (ik lees dat tenminste, maar misschien begrijp ik je verkeerd) is dat je vader wilt veranderen. Dat kun je niet. Jij zult je vader moeten accepteren met al zijn gebreken. Tegelijk kan het betekenen dat je je vader loslaat en dat je bijvoorbeeld met iemand anders je vragen en problemen deelt. Je vader eren (dit blijft gelden, ook al kies je er voor om tijdelijk weinig tot geen contact met hem te hebben), betekent niet dat je hem in vertrouwen neemt of al je vragen en problemen met hem bespreekt.

Mocht je nog thuis wonen: overweeg om uit huis te gaan. Dan heb je de dagelijkse ergernissen niet meer en kan het zijn dat er op een andere manier toch een vorm van waardevol contact ontstaat. Voorbeeld: sommige dingen bespreek ik zelf met mijn vader makkelijker via de telefoon dan face to face.
juni
21-08-2014 / 08:47
vragensteller,als uw vader er een heeft die de boel in de war schopt,zal hij blijven als hij is.
kzou hem nooit laten vallen hoor.
,maar wel anders mee omgaan


erg genoeg zijn er planty mannen,die,, zeggen en niet doen,,
kijk eens naar een lotgenoten groepje?
kunt u dit samen delen.
staat u niet zo alleen met deze ellende

meestal blijft zo iemand als hij/zij is. nl.
en u zit er mee,de persoon nl niet.
met elkaar,kunt u over uw belevingen praten,en horen wat de andere mensen ermee doen.
of hebben geprobeerd.

sterkte hoor,echt erg voor u.
AHHK76
22-08-2014 / 11:11
Als wij nog een vader en/of moeder hebben.. dan willen wij graag liefde, positieve aandacht, begrip, steun, meeleven enz... Dit kan erg tegen vallen en dat kan heel moeilijk zijn.... Daarmee mag je ouders confronteren, maar als dat niet helpt..?!
Dan kunnen wij blijven proberen hen te veranderen, maar het kost vaak veel moeite en geeft vaak veel teleurstelling, verdriet, pijn enz. Op een gegeven moment kun je dan tot de ontdekking komen, dat je niemand kunt veranderen, behalve jezelf!
Dit kan betekenen dat je meer afstand moet nemen en/of jouw verwachtingen bijstellen en/of proberen er anders mee om te gaan. Vaak is houding en verwachting bijstellen een langdurig proces en daarom kan wat afstand nemen en/of praten met vrienden/een hulpverlener bij helpen.
Natuurlijk heb je de plicht God en jouw vader te eren. Maar jouw vader heeft ook de plicht een beeld te zijn van de Hemelse Vader....
Heel veel sterkte ik hoop dat je alles bij de Heere God neer kunt leggen en ervaart dat Hij jou Zijn liefde schenkt en troost!
Jello
22-08-2014 / 13:22
Mee eens, AHHK76!

Vraagsteller, een vader zoals de jouwe kan een kruis zijn door de Heere opgelegd. Een levenskruis. Als je het zo kunt zien (zoals de dominee ook uitlegt), kan dat verlichting geven. De situatie verandert daar niet mee, maar je kunt er dan zelf misschien anders naar (leren) kijken.

Heel veel sterkte toegewenst!
bakvis
22-08-2014 / 14:42
Moeilijk! Tuurlijk de Bijbelse opdracht om je ouders te eren staat er maar ik geloof niet dat dat ten koste moet gaan van je zelf. Ik bedoel, als je telkens zo gekwetst wordt dat je er zelf kapot aan gaat kan het goed zijn om tijdelijk afstand te nemen. Om tot rust te komen, wonden te laten genezen. Liefst onder begeleiding van een hulpverlener zodat je ook kan leren weerbaarder en minder kwetsbaar te worden. Helaas spreken we uit ervaring....ouders zijn in staat om met woorden en gedrag een heel gezin kapot te maken. Vragensteller; heel veel sterkte joh!

Terug in de tijd

Tot mijn grote verdriet is de verloving uitgeraakt tussen mijn vriend en mij. Onze toekomstplannen kwamen totaal niet me...
3 reacties
15-08-2016
Op de oordeelsdag zullen velen menen in te gaan die in Jezus naam geprofeteerd hebben en vele krachten gedaan hebben. Zi...
geen reacties
13-08-2008
Is God ook de God van het heelal? De bijbel spreekt m.b.t. de wederkomst niet over planeten, alleen over een nieuwe heme...
2 reacties
13-08-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering