Preek van ds. van Campen

Redactie Refoweb / 2 reacties

03-05-2012, 10:26

Vraag

Aan ds. Van Campen. Ik hoorde onlangs uw preek in de gemeente van Ede over het Kruis. De preek was voor me tot onderwijs en troost. Toch blijf ik dan zo zitten met de vraag: ik voel mij zonden niet zo diep als de diverse schuld- en zondebelijdenissen voor God die ik in de Bijbel lees. En dan denk ik meteen: laat die troost dan maar gauw los hoor, want dan is het slechts gevoel en geen geloof. Je moet eerst kennen: "Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad." Hoe moet ik hier mee omgaan dat ik er verder in kan komen, want menigmaal heb ik zo het gevoel dat ik er in verstrikt raak. Ik kan dat meer aan schuldvoelen niet zelf maken, of bewerken. Ik bid wel of God me wil laten zien wat nodig is om Zijn Zoon dierbaar te achten. Maar ook mijn bidden haalt bij lange na niet de norm die God stelt als Hij zegt: Zie hij bidt (Paulus). Als ik boeken zie over het gebed, zakt me de moed al helemaal in de schoenen, want daar kan ik al helemaal niet bij, zo'n hoog geestelijk gehalte. Dus dan concludeer ik uiteindelijk: Zie je wel bij jou is het niets. En als ik dan bemoedigd word in de kerk, zegt iemand tegen me: Ja dat is wel groot, maar dat is nog niet het spreken Gods hoor. Dat was een soort van laatste nekslag voor me. Zie je wel dacht ik toen, dus God is dus nog niet zaligmakend in mij aan het werk. Wilt u reageren?

Antwoord

Redactie Refoweb

Redactie Refoweb

 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Divers
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Mailadres: vragen@refoweb.nl

2 reacties
1a2b3c
03-05-2012 / 12:38
- "Ik bid wel of God me wil laten zien wat nodig is om Zijn Zoon dierbaar te achten".

1 Pet.2:7 U dan, die gelooft, is Hij dierbaar;..... (pas als je gelooft is Hij je dierbaar)

- "Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad."

Komt van de gelovige David, de man naar Gods hart. (zonder leven/geloof kun helemaal de grootheid van je kwaad niet zien)

Zie je dat je bezig bent het paard achter de wagen te spannen? Alles wat zonder geloof is kan God niet behagen. Heb.11:6.


- " En als ik dan bemoedigd word in de kerk, zegt iemand tegen me: Ja dat is wel groot, maar dat is nog niet het spreken Gods hoor."

1 Tes.2:13 Daarom danken ook wij God zonder ophouden dat u, toen u van ons het gepredikte Woord van God hebt ontvangen, het ook aangenomen hebt, niet als een mensenwoord, maar (zoals het werkelijk is) als Gods Woord, dat ook werkzaam is in u die gelooft.
1 Kor.1:21 ... heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven.

- "Zie je wel dacht ik toen, dus God is dus nog niet zaligmakend in mij aan het werk".

Geloven doe je niet op grond van het besef of God zaligmakend in je aan het werk is, maar op grond van Zijn Woord. Niet eerst iets in jezelf zien/bemerken maar: Heb.11: 1 Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet.
Waarom zou je nog moeten geloven wat je al kunt zien of waarnemen?

Alles wat dominees, boeken, mensen (wie of wat dan ook) anders zeggen dan wat God in de Bijbel zegt, kun je rustig naast je neerleggen.
AHHK76
03-05-2012 / 15:00
Als je echt en diep zou ervaren hoe erg je zonden waren... Dan was je in de hel! Maar dat wordt niet van jou gevraagd. De Heere Jezus heeft de diepten van onze zonden ervaren en gedragen. Het is volbracht!

De Heere laat jou zelf je zonden zien, zo diep als Hij dat nodig vindt. Breng al je tekortkomingen bij Hem!
Als je zonden belijdt voor Hem, dan vergeeft Hij ze. Zie 1 Johannes 1: 9. Jouw bidden, jouw berouw, jouw geloof, in alles schiet je tekort! Ja ik ook en wie niet? Daarom breng alles bij Hem! Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Hij kan niets met mensen die zelf alles kunnen. Maar wel met mensen die bidden: O God, wees mij de zondaar genadig.

En als je vanuit het Woord of de preken wordt bemoedigd, dan is dat wel God die tot jou spreekt. Tenzij de preken onbijbels zijn, maar daar ga ik niet vanuit. God spreekt door Zijn Woord en door Zijn knechten!

Romeinen 10 :
Want een iegelijk, die den Naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden.
Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in Welken zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in Hem geloven, van Welken zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen, zonder die hun predikt?
En hoe zullen zij prediken, indien zij niet gezonden worden? Gelijk geschreven is: Hoe liefelijk zijn de voeten dergenen, die vrede verkondigen, dergenen, die het goede verkondigen!
Doch zij zijn niet allen het Evangelie gehoorzaam geweest; want Jesaja zegt: Heere, wie heeft onze prediking geloofd? Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods.

Mijn ervaring is dat ik in alles (berouw, geloof, bidden en getuigen) met vallen en opstaan, mag groeien. Dat wens ik ook jou toe.

Terug in de tijd

Eigenlijk heb ik een behoorlijk minderwaardigheidscomplex door de manier waarop er vaak over vrouwen wordt gepraat. Dat ...
26 reacties
03-05-2010
Ik heb een vraag over het gebruik van sociale media in het ouderlijk huis. Ik ben rond de 40 jaar, enig kind en al jaren...
geen reacties
04-05-2016
Een vriend van mij is al een hele periode bezig met gebedsgenezing, ziekenzalving, enzovoorts. Hij heeft nu de zegen opg...
geen reacties
03-05-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering