Voor mijn man ben ik niet zijn eerste

C. M. Chr. Rots - de Weger / 10 reacties

03-05-2016, 12:54

Vraag

Na vier jaar verkering zijn mijn man en ik nu bijna een half jaar getrouwd. We hebben het heel fijn en goed samen, maar op seksueel gebied zijn er twee dingen waar ik zelf mee worstel.

1. Wij hebben gewacht met seks tot na onze trouwdag, waar ik zelf blij om ben, maar voor mijn man ben ik niet zijn eerste. Hij heeft eerder een kortere relatie gehad en is toen met zijn vriendin naar bed geweest. Toen dit tijdens onze verkering bekend werd voor mij, was dit een schok. Ik had heel erg gehoopt dat wij ons allebei voor elkaar bewaard zouden hebben, maar bij hem was dit niet meer zo. Ik ben er op dat moment erg boos, verdrietig en in de war van geweest, ook omdat ik het zo lang niet wist, het is pas veel te laat te sprake gekomen. Mijn (nu) man zag wat het met me deed en zei me dat hij er oprecht heel veel spijt van had, dat het in jonge onbezonnenheid gebeurd was. Hij vertelde me dat hij door onze relatie anders tegen seks is gaan kijken, dat het de moeite waard is om het te bewaren tot de trouwdag. Maar wat toen is gebeurd, is gebeurd en daar kon hij niets meer aan veranderen. Na lange gesprekken toen zijn we wel weer dichter bij elkaar gekomen. Het was voor mij ook geen optie om vanwege dit bij hem weg te gaan, omdat ik heel veel van hem hou.

In ons huwelijksgesprek heeft de dominee er in andere bewoordingen ook naar gevraagd, om het in dat gesprek samen bij God neer te leggen. We hebben het toen aan hem verteld en daarbij kon ik mijn tranen niet inhouden, omdat ik het ook toen zo moeilijk vond. Tegelijk luchtte het ook op dat we er niet over hebben gelogen tegenover de dominee en tegenover God. De dominee heeft er samen met ons toen voor gebeden, zodat het onze trouwdag niet meer in de weg stond. Samen hebben we daarna afgesproken het achter ons te laten, er een punt achter te zetten.

Nu we inmiddels getrouwd zijn, hebben we wel een seksuele relatie. Daarbij worstel ik er mee dat ik op één of andere manier de aanwezigheid van zijn ex nog bij hem voel, alsof er een soort 'zegel' van haar op zijn lichaam zit, zo van “Ik was zijn eerste, met mij heeft hij het eerder gedaan.” Ook voelt het alsof mijn man mij steeds met zijn ex vergelijkt qua seksuele beleving. Dit staat mij in de weg, zodanig dat ik geen plezier aan seks beleef. Ik voel er niks fijns bij, zowel geestelijk als lichamelijk niet. Ik voel me een soort 'tweede kandidaat' bij hem.

2. Ook worstel ik met schuldgevoel. Zelf ben ik ook niet vlekkeloos op seksueel terrein. In mijn jeugd heb ik uit nieuwsgierigheid naar seks meerdere keren op pornowebsites gekeken. Ik weet nu dat dit een heel verkeerd en vertekend beeld van seks geeft, maar toen was het reuze interessant. Wat dat betreft ben ik zelf geen haar beter dan mijn man. Hoe kan ik het best met deze twee worstelingen omgaan?


Antwoord

Beste mevrouw,

Een lang en uitgebreid -eerlijk- verhaal. Een kort antwoord: we zijn allemaal zondige mensen. En hebben daarvoor vergeving nodig. Níét om te vergéten, wél om steeds weer opnieuw te mogen beginnen. Probeert u dat eens in praktijk te brengen in uw huwelijk.

Dingen die gebeurd zijn kunnen we niet terug draaien. We kunnen er wél van leren. En op die manier tóch naar elkaar toegroeien. Dat is niet zomaar gezegd, geen gemakkelijke ‘oplossing’. Wél een levensopgave die we mogen toepassen in óns leven! Denk maar aan onze Hemelse Vader, die steeds opnieuw begint met Zijn uitverkoren volk, het Oude Testament staat er vól van.
 
U voelt u nu een soort slachtoffer, tweede. Zolang u dat gevoel blijft voeden verdwijnt het níét. Net zoals uw schuldgevoel, omdat u zelf ook niet vlekkeloos bent, niet vanzelf verdwijnt. Erkénning is de eerst stap. En daarna beseffen dat we allemaal het offer van onze Heiland nodig hebben. Zodat we opnieuw -steeds weer opnieuw- mogen leren beseffen dat Hij ons vergeving wil schenken als we erom vragen. Oók als wíj steeds in dezelfde zonden vervallen, luistert Hij naar ons gebed om vergeving. Veel meer, dan dat wij dat als ménsen kunnen...
 
Ziet u, dat u niet hoeft te blijven ‘hangen’ in het beeld dat uzélf oproept? Uw echtgenoot houdt van ú en u van hém. Maak dan niet zélf kapot wat u lief is! 

Marijke Rots

Dit artikel is beantwoord door

C. M. Chr. Rots - de Weger

 • Geboortedatum:
  18-02-1947
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Aalten
 • Status:
  Actief
1516 artikelen
C. M. Chr. Rots - de Weger

Bijzonderheden:

Marijke leverde op 25-05-2017 haar 1000ste antwoord in de vragenrubriek af.
Lees hier het jubileuminterview.

Bekijk ook:

 

 


Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
10 reacties
dkw
03-05-2016 / 13:54
Probeer net als Jezus te doen, vergeven is vergeven, dat is ook er nooit meer naar terugzien. Komt het toch terug in je gedachten, onmiddellijk verdrijven met deze gedachten.

Overigens is het kijken naar porno net zo fout inderdaad, alleen de gevolgen kunnen minder groot zijn, maar het is net zo goed een zonde.

Welnu, jullie hebben het besproken, laat het dan ook achter je. Iedereen maakt fouten, ook jij, ook ik. Gelukkig wil de Heere Jezus deze fouten vergeven, vergeef het dan ook elkaar op dezelfde manier.
A1
03-05-2016 / 21:51
Hoi vraagstelster,

Toen ik jou vraag las vroeg ik mij af:
Waarom voel je de aanwezigheid van zijn ex tijdens jullie seks?
Waarom denk je dat je man jou met zijn ex vergelijkt?
Zijn dit gedachten van jou of laat je man echt dergelijke dingen merken?

Ik denk dat je over deze vragen moet nadenken en ze met je man moet bespreken.
Zelf heb ik een vriend die ook met meerdere exen seks heeft gehad. Ik vind heb het hier heel erg moeilijk mee, maar ik denk dat naast de hulp van God, het ontzettend belangrijk is dat je over je gevoel en gedachten met je man praat. Hij is degene die jou gerust kan stellen. Het is zeker zo dat je dingen moet loslaten, maar mijn inziens kan dat alleen als je man jou geduldig door dat proces heen trekt (en ik geloof dat dat voor hem ook weer heel moeilijk en confonterend kan zijn)
Ik zal voor jullie bidden
andrew
04-05-2016 / 08:31
Ik dacht dat alleen mannen porno keken, maar dus ook vrouwen?

Jij denkt dat je man aan die eerdere vrouwen denkt, maar denkt hij dan ook niet dat jij aan die andere mannen denkt die je in je bekeken porno heeft gezien?

En waar komt het woord porno eigenlijk vandaan?
Omega
04-05-2016 / 09:20
@andrew Porno komt van het Griekse porneia. De directe vertaling is "hoererij", maar dan in de betekenis van ontucht of seksuele zonden. Pornè (ev) is hoer. En pornai (mv) is hoeren. Je leest daarover in o.a. Matt. 21:31; Luc. 15:30 en 1 Kor. 6:15,16; Hebr. 11:31; Jak. 2:25.
3parels
04-05-2016 / 11:04
In jouw beleving is de zonde die je man deed veel erger dan je eigen zonde. Want over de zonde van je man gaat je vraag 3/4 deel en jouw zonde komt er nog even achteraan.
Je bent jezelf continue aan het vergelijken met haar. Je hoort haar zelfs een soort van praten. Zo van: ik heb hem lekker eerder gehad. Je bent jaloers op haar, terwijl je man toch lang op jou heeft gewacht. Zijn liefde voor jou gaat dus veel verder dan seks.
Wat verwijt je man jou? Heeft ie er ook last van dat jij porno hebt gekeken? En misschien is het niet bij kijken gebleven maar heb je ook gemasturbeerd. Verwijt hij je niks? Heeft hij jou wel vergeven?

Ten diepste heb je hem niet vergeven. Zou je de situatie nog steeds willen veranderen? Dat kan niet. Je zult het moeten accepteren. Leer deze zonde ook niet groter te maken dan roddelen bijvoorbeeld. Alle geboden zijn immers even belangrijk. Mag je hem dan steeds blijven verwijten waar hij zelf al lang spijt van heeft? Vergeef hem en jezelf. Laat het los. Kies er voor op een goede manier te denken over deze zonde. En wanneer die nare gedachten over die ex langs komen, kies er voor om ze gelijk te vervangen voor goed gedachten. 'Nee, dat was vroeger, ik heb hem vergeven."

Blijf je er last van houden? Zoek een goede christelijke psycholoog. Want negatieve gedachten kunnen je echt te neer drukken en je leven zwaar maken.
andrew
04-05-2016 / 13:47
Beste Omega bedankt voor je antwoord.

Er staat: 16 Of weet u niet dat wie zich met een hoer verenigt, één lichaam met haar is? Want die twee, zegt Hij, zullen tot één vlees zijn.

Wat wordt precies bedoelt met verenigt? En betekent het dat mensen die porno kijken dit dan ook zijn?
Omega
04-05-2016 / 19:24
@andrew De Statenvertaling gebruikt het woord "aanhangt". In het Grieks: kol'lao = samenvoegen. Dat komt van het Griekse "kolla" = lijm. Het gaat hier vermoedelijk om geslachtsgemeenschap. Hoererij en pornografie zijn dus twee kanten van dezelfde medaille. Zie ook dit antwoord: http://www.refoweb.nl/vragenrubriek/15972/man-kijkt-porno-en-staat-op-tweetal/
Molly
04-05-2016 / 21:56
@3parels,
Goed verwoord!
mvk
04-05-2016 / 22:25
Ik snap heel goed je gevoel en reactie. Porno kijken is net zo goed verkeerd, maar toch een stuk verder weg en er is geen letterlijke relatie geweest.

Ik kan heel erg uitweiden over mijn verhaal, maar daar heb je weinig aan. Ik kan je wel een klein iets over mijn ervaring/beleving vertellen.

Zelf ben ik ook vreselijk jaloers geweest vroeger om hetzelfde als jij. Later ben ik gescheiden en opnieuw getrouwd en mijn tweede man was voor mij dus ook niet meer mijn eerste. Op dat moment besefte ik dat ik eigenlijk voor niets jaloers ben geweest, omdat je echt niet meer aan die ander denkt. Als dat voor een vrouw al zo werkt, dan is het bij een man helemaal zo.

Reden te over juist om te zorgen dat je werkt aan jullie intimiteit. Je man heeft duidelijk voor jou gekozen en die ander heeft dus geen enkele rol meer in zijn leven.
AHHK76
05-05-2016 / 20:59
Beste vriendin,

Ik ben het met A1 eens dat het goed is, als je met jouw man gaat praten over jouw gevoelens en gedachten.

Ik ben het met 3 parels eens dat als je hier mee blijft zitten dat het dan goed is om het te bespreken met een christelijke hulpverlener.

Mooi wat mvk deelt over haar ervaring, dat het niet zo hoeft te zijn dat er in de gedachten van jouw man iemand tussenin staat.

Ik denk dat het ook waar is dat het belangijk is dat jij jouw man vergeeft (en dat hij het zo laat pas verteld heeft) en misschien jezelf ook wel (dat je porno hebt gekeken)...?! Maar ik denk dat dit vergeven van jouw niet zomaar gaat en hoeft. Dat er wel meer voor nodig is als zeggen: Ik heb het jou vergeven en we praten er niet meer over. Ik denk dat dit praten juist wel belangrijk is.

Nog even iets anders, probeer ook de andere kant te zien:
Je bent wel de eerste die met jouw man een huwelijksrelatie heeft. Hij vond jou zo waardevol dat hij de gemeenschap met jou wilde bewaren tot na de trouwdag. Hij wilde het jou ook eerlijk vertellen wat er daarvoor is gebeurd. Misschien wachtte hij wel zo lang omdat hij jou geen pijn wilde doen of bang was jou kwijt te raken?! (Daarmee zeg ik niet dat het goed was. Want ik begrijp dat het voor jou heel moeilijk was, dat je al zo'n band met hem had en dat toen hoorde. Je hebt toen een hele moeilijke tijd gehad om dit te verwerken. Eigenlijk ben je daar nog niet helemaal klaar mee.)
Goed dat jullie het met de dominee besproken hebben en dat hij er met jullie voor gebeden heeft. Probeer nu samen met jouw man een goede huwelijksrelatie incl. seksualiteit op te bouwen. Als je gemeenschap moeilijk vind, richt je dan eerst meer op andere vormen van intimiteit en praat er over. Welke invloed heeft het door jou kijken van porno op jouw beeld van seksualiteit?! Mogelijk kun je daarom er niet goed van genieten of bedenk wat andere mogelijke belemmeringen zijn.
Porno misvormt het beeld van seksualiteit, helaas.
Ik hoop dat jullie samen over deze dingen kunnen praten en samen voor deze dingen kunnen bidden. Zo bouw je langzamerhand een unieke huwelijksrelatie op voor jullie samen. Zodat andere dingen en mensen steeds meer naar de achtergrond verdwijnen. Door de mooie nieuwe herinneringen en ervaringen die jullie krijgen!
Gods zegen toegewenst in deze tijd en strijd. Een drievoudig snoer, dat is het mooiste en sterkste wat er is...!

Terug in de tijd

Ik ben een jonge meid en wil graag mijn leven oftewel vrije tijd invullen met goede dingen of wat met God te maken heeft. Alleen preken luisteren, daar neig ik niet zo snel naar omdat het me te lang d...
Geen reacties
03-05-2021
Waar in de bijbel, (over het lasteren van de Heilige Geest?) Ik zoek naar het gedeelte, waarin staat: "Indien iemand zondige, dat hij nog meer zondige". Dus dat de maat van zonde voor God vol is.
Geen reacties
03-05-2017
Ik heb een beetje een ingewikkelde vraag (ik vind het ook ingewikkeld om te stellen eigenlijk). Het gaat over de dag des oordeels dat Jezus terugkomt hier op aarde. Iedereen zegt altijd: zeker is het ...
Geen reacties
03-05-2023
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering