Gij bezet mij van achteren en van voren

Ds. A.A.F. van de Weg / 1 reactie

03-05-2017, 10:04

Vraag

Wil ds. Van de Weg deze vraag beantwoorden? In psalm 139 is sprake van “Gij bezet mij van achteren en van voren, en Gij zet Uw hand op mij” (vers 5). Wat betekent dit? Is dit een belofte, een feit, een waarschuwing? Geldt dit een gelovige? Is het dat God beslag op mij legt? Dat Hij voortdurend in mijn gedachten is? Dat ik mijn weg vertrouwend mag gaan?

Antwoord

Beste vragensteller of -stelster,

De tekst waar je op doelt heeft in de vertaling gevoelsmatig iets ongemakkelijks. Het werkwoord ‘bezetten’ (SV) of ‘insluiten’ (HSV) heeft een negatieve klank. Wat de dichter van Psalm 139 ons duidelijk wil maken is dit: God is alwetend en alomtegenwoordig. Dat is in zeker opzicht een ongemakkelijke waarheid. Dat God alles weet, dat Hem niets ontgaat, en dat ik Hem nergens kan ontgaan, doet de vraag bovenkomen: ‘Waarom is deze waarheid voor mij ongemakkelijk?’ Is het misschien omdat ik God naar de rand van ons leven gedrongen hebben? Dat mijn leven zo gevuld is, dat Hij genoegen moet nemen met een achterkamertje? 

Toch is de negatieve connotatie bij ‘bezetten’ of ‘insluiten’ niet terecht. David belijdt in deze Psalm dat Gods hand op hem is. Waar hij ook gaat of staat, God is nabij. Zó nabij dat Hij a.h.w. ingesloten is van achter en van voren en van boven. Deze geloofswetenschap is niet benauwend, maar bevrijdend. Misschien is het beeld van een kip met kuikens helpend. Kuikens kruipen weg onder de vleugels van hun moeder. Ze zijn ingesloten, van voren, van achteren, van boven. Niemand kan hen schaden. Ze zijn veilig, geborgen. Als God Zijn almachtige hand op David legt, ligt David volledig voor rekening van Hem, van Zijn macht, van Zijn wetenschap. 

Voor ieder mens geldt: ik kan God niet ontlopen. Al ontloop ik Hem mijn leven lang, eens ontmoet ik Hem. Hij weet alles, en is overal. Als je gelooft in de Heere Jezus Christus, is er aan het ‘ontlopen’ een einde gekomen. Je weg werd genadig geblokkeerd, je viel Hem te voet, ontmoette Hem als genadevol en onverdiend barmhartig. Zo’n God is een God om naar toe te vluchten. In Jezus Christus nodigt Hij welgemeend en hartelijk: Wie Hem nederig valt te voet, zal van Hem Zijn wegen leren.

Met hartelijke groet,

ds. A. van de Weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Ds. A.A.F. van de Weg

 • Geboortedatum:
  09-03-1984
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Abbenbroek
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

Psalmen
1 reactie
3parels
03-05-2017 / 15:53
Wat een heerlijke waarheid. Onder Zijn schild zijn we veilig. Psalm 91 is ook zo'n psalm... laten we dit eens diep op ons in laten werken... wanneer we geloven is Hij altijd bij ons. Wanneer dit ons als gelovigen benauwd dan is dit een teken dat we dus niet dichtbij Hem leven maar zonden toe hebben gelaten.
Laten we ons daarom bekeren, onze zonden belijden en vlieden. De tijd weer nemen voor onze Heiland. In onze gebeden Hem verheerlijken en ons overgeven aan Zijn trouwe zorg. Zodat we weer die rust vinden waar ons hart zo naar verlangt. Die rust is alleen voor ons weggelegd wanneer we Hem Koning laten zijn in ons leven en Hij ons mag regeren.

Terug in de tijd

Op het moment zit er ik er erg mee dat er om ons heen zoveel onchristelijkheid is. Op mijn werk is bijvoorbeeld iedereen...
2 reacties
02-05-2012
Aan ds. C. Harinck. Kohlbrugge, in zijn twaalf twaalftallen, heeft het over de paradijsvreugde, die we verloren zijn in ...
geen reacties
02-05-2008
Een tijdje geleden heb ik een meisje leren kennen waar ik al snel verliefd op werd. Ook zij gaf aan dat ze verliefd was....
geen reacties
02-05-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering