Ook voor mij?

Ds. J.L. de Jong / 3 reacties

19-12-2011, 09:50

Vraag

Ook voor mij? In Lukas 2 vers 11 staat: (namelijk), dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus de Heere, in de stad Davids. Dat woord was gericht aan de herders. Geldt dat woord nu ook voor mij? Het was toch ook een boodschap gericht tot al de volke, bestemd dan toch om te worden uitgedragen in alle landen? Tot iedereen dan die het evangelie hoort? Iedere zondaar dan toch? Dan toch ook voor mij? Ook als ik de Heere nog niet van harte dien? Ook als iemand in de kerk zit en de Heere niet wil dienen, maar wel gedoopt is?

Antwoord

Beste vraagsteller,
 
Jouw vraag is een heel persoonlijke vraag. Ik hoor er iets van verlangen in. Ik hoor er ook iets in van een worstelen met het feit dat je eigenlijk de Heere van harte zou moeten dienen, maar er is zoveel...  Je bent een zondaar. En je kunt zelfs in de kerk zitten -gedoopt zijn- en toch de Heere niet willen dienen. En met dat soort vragen kan een mens overhoop liggen. En soms kan hij die vragen ook heel ver bij zich vandaan houden. En dan ineens is daar het kerstevangelie: "dat u heden geboren is de Zaligmaker." Geldt dat nu ook voor jou?
 
De herders in Efratha's velden hielden de nachtwacht over de kudde. Zij waren wakker op het moment dat alle andere mensen in Judea sliepen. Zij zijn daarom de eerste ontvangers van deze geweldige boodschap. Blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, wordt aan hen het eerste verkondigd. De heerlijkheid van de Heere omscheen hen. Let op, de heerlijkheid van de Heere valt niet op de engel, maar omschijnt de herders! De volle heerlijkheid van alle beloften van God valt hierbij in de verkondiging op de herders. U is heden geboren, de zaligmaker!
 
Er wordt ons verder niet verteld of de herders dat waard waren. Er wordt ons ook niet verteld dat de herders heel godvrezende mensen waren. De beloften van God kwamen tot hen, misschien wel zonder dat zij er om gevraagd hadden. Misschien wilden ook zij de Heere eigenlijk helemaal niet dienen. Wie zal het zeggen?
 
Zo komt de belofte ook tot jou. De Heere meent het met je. Ook wanneer je dat misschien eigenlijk niet wilt horen omdat je het Woord van de Heere nog een tijdje bij je vandaan wilt houden. Hij meent het met je, ook wanneer je misschien worstelt met verborgen zonden. De boodschap komt in de belofte tot jou dat voor jou ook de zaligmaker geboren is. In Zijn naam ben je gedoopt. Bij de doop klonk het zeker ook voor jou: voor jou is geboren de Zaligmaker! In iedere preek wordt dat als het ware ook herhaald. Daar moet je niet genoeg aan hebben. Je moet ook niet tevreden zijn met dit antwoord. Het moet een pleitgrond voor je worden, waarmee je op weg gaat. Biddend, vragend, wetend dat jij die zondaar bent, die Hem eigenlijk niet dienen wilt... En dan toch op weg gaan -zoals de herders op weg gingen naar Bethlehem naar de kribbe- om dat Kind te vinden als je Verlosser. En dan ga je merken dat je leven door dat Kind niet meer hetzelfde kan blijven. En steeds opnieuw moet je biddend, pleitend, terug naar die belofte. Houd het maar biddend aan de Heere voor: Heere U zegt het toch in Uw woord, U hebt het toch gezegd bij mijn doop, ook voor mij! Geef mij alstublieft zicht op dat Kind van Bethlehem.
 
Ik wens je een zegenrijk kerstfeest toe,
met een hartelijke groet,
Ds. J. L. de Jong

Ds. J.L. de Jong

Ds. J.L. de Jong

 • Geboortedatum:
  25-11-1972
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Soest
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

belofte(n)evangelieherdersKerst
3 reacties
henkie
19-12-2011 / 13:58
Je zegt het zelf al: 'al den volke'.

Markus 11 vers 10: "...ik verkondig u grote blijdschap, die al de volken wezen zal"
Hanna
19-12-2011 / 22:32
Onderstaand vers heeft zo'n rijke inhoud...
als dit je gebed is, zal Hij je (ver)horen!
Blijf bidden!!

Heer! Ik hoor van rijke zegen, die Gij uitstort keer op keer;
laat ook van die milde regen, dropp'len vallen op mij neer;
ook op mij, ook op mij, dropp'len vallen ook op mij.

Wil me, o Heiland, niet voorbij gaan, doe mij leven U nabij;
zie mij zuchtend aan Uw zij staan: roept Gij and'ren, roep ook mij.
Ja, ook mij, ja ook mij, roept Gij and'ren, ja ook mij.

Liefde Gods, zo rein, zo krachtig, bloed van Jezus, rijk en vrij,
Gods genade, sterk en machtig, o verheerlijk U in mij.
Ook in mij, ook in mij, o, verheerlijk U in mij!

en ook:

Heer, ik kom tot U, hoor naar mijn gebed.
Vergeef mijn zonden nu en reinig mijn hart.

Met Uw liefde, Heer, kom mij tegemoet,
nu ik mij tot U keer, en maak alles goed.

Zie mij voor U staan, zondig en onrein.
O, Jezus raak mij aan, van U wil ik zijn.

Jezus op Uw woord, vestig ik mijn hoop.
U leeft en U verhoort, mijn bede tot U.
MUS
25-12-2011 / 14:18
Tit 2,11 Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen...
Wat men je ook vertelt... hou vast aan het vaste Woord van God.

Terug in de tijd

Misschien een rare vraag, maar omdat we denken dat we onze kinderen te kort doen stellen we toch de vraag. Mijn dochter ...
29 reacties
19-12-2014
Ik volg sinds kort belijdeniscatechisatie bij de dominee uit onze gemeente. Mijn vriend is van de PKN en gaat met mij me...
geen reacties
19-12-2004
Ik wil helemaal niet onbekeerd zijn en toch ben ik het. Waarom? Ik wil bekeerd worden en eigenlijk zo snel mogelijk. Ik ...
geen reacties
19-12-2004
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering