Knuffel zonder relatie

Alie Hoek - van kooten / geen reacties

31-12-2004, 00:00

Vraag

Hoe ga je om met je verlangen naar (fysieke) intimiteit als je geen relatie hebt? Kan het nadelen hebben om met iemand van het andere geslacht intiem te zijn, zonder dat je een liefdesrelatie hebt? En is er een manier om de grens te bewaken tussen vriendschappelijke intimiteit en seks? (Met intiem zijn bedoel ik dus geen seks, maar bijvoorbeeld een knuffel.)

Antwoord

Heel vaak wordt er gezegd: "verliefd,verloofd, getrouwd", alsof het altijd met een onverwachtse verliefdheid zou beginnen. Dat is niet zo. Aan een verliefdheid gaat een gevoel van verlangen vooraf. Eerst is er het gevoel van "alleen zijn", een gevoel dat je alleen niet compleet bent, net zoals Adam dat had in het paradijs. In Genesis 2 vers 20 staat: "Maar voor de mens vond hij geen hulpe, die als tegen hem over ware". Dus dat verlangen is er eerst. Dat is op zich heel normaal. Het wordt natuurlijk best wel moeilijk als dat verlangen maar niet wordt vervuld. Je kunt er dan ook echt behoefte aan hebben om eens aangeraakt te worden door iemand anders. Dat laatste is met name voor ongehuwden moeilijk, dat ze bijna nooit worden aangeraakt door iemand anders. En gelukkig vinden er in het alledaagse leven ook aanrakingen plaats, bijvoorbeeld wanneer je elkaar ontmoet, bovendien geef je goede vrienden en familie ook een zoen.

Toch zou ik er wel terughoudend in willen zijn om met iemand met wie je geen verkering hebt, verder te gaan dan in het sociale leven normaal gangbaar is. Waar dan precies de grenzen liggen van wat sociaal aanvaardbaar is en wat verder gaat, is uiteraard heel moeilijk aan te geven, maar bijna iedereen voelt dat wel aan. Ik denk dat je er voor op moet passen om niet over die grenzen heen te gaan omdat je daar later toch best wel last van kunt krijgen. Zo ongemerkt kan dat dan toch heel makkelijk in de buurt van seksualiteit komen te liggen en dat gaat wringen als je met die persoon verder geen (verkerings)relatie hebt. Ik denk dat het belangrijk is om daar voor jezelf helder mee om te gaan, hoe moeilijk dat misschien ook is.

Alie Hoek-van Kooten

Alie Hoek - van kooten

Alie Hoek - van kooten

geen reacties

Terug in de tijd

Hoe weet ik nu of ik een verstandelijk geloof heb, of een zaligmakend geloof? Ik ben zo vaak bang dat ik me bedrieg!
2 reacties
31-12-2010
Aan Marijke Rots. Ik heb een vraag die ik graag zou willen voorleggen aan u. Ik heb twee jaar terug een jaar lang verker...
geen reacties
31-12-2009
In een gesprek met een stel uit de PKN werd me duidelijk dat zij geloofden dat door de doop hun kinderen automatisch ook...
3 reacties
31-12-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering