Beproevingen en verzoekingen

Ds. C. den Boer / geen reacties

04-04-2011, 12:51

Vraag

Wat zijn eigenlijk beproevingen? Voel je die? Ik weet dat ik een kind van God ben. Ik zie veel beproevingen maar voel er niets van, waardoor het voor mij niet moeilijk is om staande te blijven. Wat kan ik hieraan doen? Ik wil zo graag God dienen, maar daar komen toch beproevingen bij? Als ik die niet voel, ben ik dan geen kind van God?

Antwoord

Er is verschil tussen 1. beproevingen en 2. verzoekingen.

1. God stelt Zijn eigen werk op de proef. Denk aan de paradijsgeschiedenis (proefgebod van de boom der kennis; Gen. 2:17). Denk ook aan de grote lijder Job. Vgl. Job 23:10. Vergelijk Psalm 139:23. De Heere testte Job en liet in de volharding van Job aan de hele wereld zien, dat het werk van God in hem (zijn geloof) waarheid in zijn binnenste was. In de smeltkroes van de beproeving  wordt ons geloof als goud beproefd.

Niet altijd zijn Gods beproevingen in het leven van de gelovige even zwaar, al naar gelang iemand dragen kan (God geeft kruis naar kracht en kracht naar kruis). Er zijn ook tijden in het leven van Gods kind, dat de hemel helder is en er geen vuiltje aan de lucht lijkt te zijn. Als dat zo bij in is, dank er de Heere voor. Maar weet, dat beproevingen vroeg of laat komen. Jak.1:12: Zalig de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd zal geweest zijn…

Niet elke gelovige krijgt even veel beproevingen te verdragen. Er zijn volgelingen van Jezus als de rustige Johannes. Maar er zijn ook Petrussen (soms op, soms in de golven). Zij beiden waren kinderen van God.

U hoeft niet te vragen om beproevingen. In Ps.33:11 zingt een dichter: "Weer steeds alle smart." Beter is: "Heilig alle smart." Bid maar: "Heere, als het U belieft om mij op de proef te stellen, geef mij dan a.u.b. de genade om staande te blijven. In eigen kracht kunt u nooit staande blijven. Dat moet u goed weten. Wat een kind van God heeft, heeft hij steeds ‘in vreze en beven."

2. Verzoekingen komen of uit onze kwade inborst of van de boze (pogingen om ons te  doen struikelen en ons van de Heere te vervreemden). Vgl. Jak. 1:13vv. U mag steeds wel bidden: "En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze." Als u zegt, dat u van beproevingen niets gevoelt, kan het zijn wat we lezen in 1 Kronieken 4:10, waar Jabes bidt, of God het zo wil maken met het kwade, dat het hem niet smart.

Ik hoop, dat u aan dit antwoord wat hebt.

Ds. C. den Boer

Ds. C. den Boer

Ds. C. den Boer

Tags in dit artikel:

geloofszekerheid
geen reacties

Terug in de tijd

Bij mijzelf merk ik, (rustige meid van in de 20) dat ik snel onzeker word over hoe ik overkom (qua blik, houding/gedrag)...
4 reacties
04-04-2017
Bij de doop beloof je als ouders het één en ander. Wij stellen het op prijs wanneer kamerleden bij hun installatie de ee...
2 reacties
05-04-2017
Ik heb een vraag over de volgende tekst: “Zovelen Hem aangenomen hebben hen heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te wor...
geen reacties
04-04-2005
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering