De Heere Jezus afbeelden

Ds. R. W. van Mourik / 3 reacties

03-03-2011, 11:00

Vraag

Waarom mag de Heere Jezus niet afgebeeld worden? Als er vroeger net als nu fototoestellen, video’s enz. geweest waren, dan hadden we toch ook beelden van de Heere Jezus gehad? De mensen in de tijd van de Heere Jezus zagen Hem toch ook?

Antwoord

Over de vraag of de Heere Jezus afgebeeld mag worden bestaat best wel verschil van mening. Zoals bekend heeft de Heere Jezus hier als mens rondgewandeld op de aarde. Hij was te zien. Hij is de mensen immers in alles gelijk geworden. Hij toonde allerlei gemoedsbewegingen die wij als mensen ook hebben. Zo kon Hij verdrietig, blij, vermoeid, boos en angstig zijn. Dat was op te merken. Zijn menselijke natuur kwam helder voor het voetlicht.

Aan de andere kant was Jezus ook de Zoon van God. Ook dat liet Hij merken. Hij genas zieken, vergaf zonden en liet mensen opstaan uit de doden. Maar deze innerlijke kant van Jezus liet zich niet vastleggen in een beeld. De evangelisten hebben dat beschreven, maar konden het niet a.h.w. op een foto zetten. Dat heeft alles te maken met het verbod om een beeld te maken van God zoals het tweede gebod ons leert. Vandaar dat films over Jezus niet kunnen. Wie is in staat om zich in te leven in de rol van Jezus? Als mens zou het nog wel kunnen, maar Zijn goddelijk natuur laat zich niet verbeelden of spelen.

Deze ambivalente houding zie je ook nog weleens naar voren komen in de wijze waarop kinderbijbels zijn geïllustreerd. Er zijn kinderbijbels waar Jezus wel is afgebeeld, maar er zijn er ook waar Jezus niet afgebeeld staat. Voor de één is de menselijke natuur van meer gewicht en voor de ander de goddelijke natuur. Beangrijk is het om het in het juiste evenwicht te houden. Jezus' God-zijn mag niet ten koste gaan van Zijn mens-zijn, maar zijn mens-zijn ook niet ten koste van Zijn God-zijn.

Als Jezus nu geleefd had zouden er zeker opnamen van Hem zijn gemaakt, maar dat betekent nog niet dat Hij daardoor naar Zijn goddelijke natuur in een beeld gevangen zou kunnen worden. Dat laat zich niet verfilmen of fotograferen. Daar is een andere 'lens' voor nodig! Wie met de ogen van het geloof Jezus mag zien zoals Hij Zich openbaart in de Schrift, ziet Hem zoals Hij als de Zoon van God gekomen is in ons schuldige, menselijke vlees om verzoening aan te brengen. Dat is niet te filmen! Dat is wel met de ogen van het geloof te aanschouwen. Dan moeten de schellen van je ogen afvallen. Daar helpen geen video's of foto's voor, maar wel de verlichting met de Heilige Geest. Laat die Geest ons zicht mogen geven op de Heere Jezus Die gekomen is om ons te verlossen. Hij heeft het geen roof geacht Gode evengelijk te zijn, maar is ook de mensen in alles gelijk geworden. Zo is Hij onze Borg en Middelaar. Nee, dat is niet vast te leggen in een film of op een foto, maar is waar te nemen met ogen gescherpt door Gods Geest. Daar zijn we verlegen om, ook al zouden we duizenden foto's of video's van Jezus hebben.

Ds. R. W. van Mourik, Elburg

Ds. R. W. van Mourik

Ds. R. W. van Mourik

 • Geboortedatum:
  07-02-1958
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Alblasserdam
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

Jezus
3 reacties
Swimmie
03-03-2011 / 12:54
[citaat] Vandaar dat films over Jezus niet kunnen. Wie is in staat om zich in te leven in de rol van Jezus? Als mens zou het nog wel kunnen, maar Zijn goddelijk natuur laat zich niet verbeelden of spelen.[/citaat]
Hier heb ik persoonlijk toch moeite mee.
Als je ziet/hoort hoeveel zegen er uitgaat van de 'Jezus-film' zoals die door verschillende wereldwijde zendingsorganisaties wordt getoond over de hele wereld, dan heb ik moeite met bovenstaande stelling.

Meer persoonlijk: verleden jaar hebben wij kort voor Pasen met onze Bijbelkring de film The Passion gekeken. Het heeft een enorme indruk op me achter gelaten en me veel meer doen beseffen wat de Here Jezus heeft moeten doorstaan om mijn zonden weg te nemen.
Deze ene film heeft me dat veel meer doen beseffen dan alle jaren christelijk onderwijs en opvoeding bij elkaar.

Met het afbeelden/verfilmen van Jezus kun je inderdaad nooit verder komen dan zijn menselijke gestalte. Maar dat was ook wat de mensen uit Zijn tijd zagen. Zijn Goddelijke natuur kun je niet afbeelden.
dijna61
03-03-2011 / 21:28
Er zijn toch meer manieren om een boodschap over te brengen dan alleen door woord en geschrift?
bvb
29-03-2011 / 13:06
"Zo kon Hij verdrietig, blij, vermoeid, boos en angstig zijn"

Kunt u mij aangeven waar we kunnen lezen waar Jezus, blij, boos of angstig was?

Wel lezen wel:
"Jezus weende" Johannes 11:35
"... Jezus dan, vermoeid zijnde van de reize ..." Johannes 4:6

Terug in de tijd

Ik las het antwoord op de vraag of je een relatie aan kunt gaan als je autisme en adhd hebt. Mijn vraag is eigenlijk omg...
4 reacties
03-03-2012
Aan Ger. Gem.-dominee. Ik ben een jonge vrouw/student van bijna 21 jaar. Momenteel zit in nog in een behoudende gereform...
geen reacties
04-03-2017
Ik heb een vraag aan Ds Polinder over zijn antwoord. Het betreft hier een vraag over muziek waar drum in zit. U zegt hie...
geen reacties
03-03-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering