Jezus in zijn menselijke gedaante afbeelden

Ds. J. Prins / geen reacties

17-01-2005, 00:00

Vraag

Veel christenen maken er problemen van dat Jezus in lichaam en geest afgebeeld wordt op video's, etc. Maar in kinderbijbels wordt de Heere Jezus wel gewoon afgebeeld. Mogen wij Jezus in zijn menselijke gedaante afbeelden, als dit een heel goede manier van evangelisatie is, of kan geen enkel mens Jezus 'naspelen'. Als mensen Jezus niet kunnen 'naspelen', kunnen zij hem dan wel tekenen? Waar ligt de grens?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Over het antwoord op je vraag wordt heel verschillend gedacht. Denk alleen maar aan alle (meestal fel voor of fel tegen) reacties op de film: “Compassion”. Ons uitgangspunt dient natuurlijk altijd de Bijbel te zijn. Wat zegt de Heere ervan! Als basis kunnen we nemen het tweede gebod: “Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want Ik, de HEERE uw God, ben een ijverig God, Die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde, en aan het vierde geslacht van degenen, die Mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden van degenen, die Mij liefhebben, en Mijn geboden onderhouden”.

En misschien zeg je, ik ga zeker geen “beeld” maken en dat als God vereren. Want dat deed het volk Israël. Ze maakten het gouden kalf en zeiden, dat zijn nu de goden die ons uit Egypte hebben verlost. Ze wilden iets zien en voelen. (dat willen we als zondige mensen altijd graag. “Eerst zien en dan geloven!” We draaien Gods volgorde om! Israël: “Kijk, dit gouden stierkalfje vertegenwoordigt voor ons God”.

En dat is ook het gevaar als we de Heere Jezus gaan afbeelden naar Zijn Mens-zijn. Je komt daarmee op een glijdende schaal terecht. Eerst zijn het sobere afbeelding-en, eenvoudige tekeningen in de kinderbijbel. Dan bijvoorbeeld een video waarop aquareltekeningen te zien zijn van de Heere Jezus. En daarna een evangelisatiefilm waarin Hij wordt nagespeeld. Je zegt zelf al, kunnen we als mensen Jezus wel naspelen? Ik denk het niet. Hoe kunnen wij beperkte, in onszelf zondig en met een op onszelf gericht denken, de volmaakte en zondeloze Jezus naspelen? Met Zijn volkomen liefde tot de Vader en de gelovigen. Zijn bewogenheid met het verlorene en Zijn volmaakte harmonie met de Vader? Het zou ook goed zijn om na te gaan wat de vrucht is van de films over Jezus. Is dat nou werkelijk een middel geweest, waardoor de Heilige Geest mensen uiteindelijk tot geloof en bekering heeft gebracht? Paulus ging toch ook niet het theater in, om daar het Evangelie te laten uitbeelden door een ingehuurde toneelgroep? Verwachten wij het wel voldoende van de Geest van Pinksteren en het heerlijke Evangelie van Jezus Christus? Laten we kruipen in de huid van onze naaste, naar hem of haar gaan zitten en zaadje voor zaadje laten vallen. Het Woord zal nooit leeg terugkeren, maar doen wat God behaagt. God heeft een behagen dat zondaren zalig worden!

Weet je wat ook het gevaar kan zijn van een evangelisatiefilm? Dat we Jezus Christus alleen nog maar zo kunnen zien, zoals we Hem zagen op die film. Dát beeld staat op ons netvlies gebrand. Maar Hij is zo rijk, groot en veelzijdig dat we dat niet kunnen naspelen. De Geest verheerlijkt Christus. Hij stelt Hem ons voor en spelt Hem ons voor in de vele, vele beloften van het Evangelie. En het gaat in de verkondiging van het Woord in de eerste plaats niet om gevoelens en emoties, die door een film worden losgemaakt. Maar om het gepredikte Woord: “Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord Gods”.  Zie Romeinen 10: 6-17. 

Je begrijpt dat ik op grond van de Bijbel er sterk voor wil pleiten om zeer terughoudend te zijn met het afbeelden van de Heere Jezus. Een sobere tekening van Hem is voor mij persoonlijk wel de grens. Een film, bijvoorbeeld over Zijn lijden, wordt op je netvlies ingebrand. Dat is veel heftiger en schokkender. En legt het Evangelie de nadruk op de pijn, het bloed, de angst e.d van Jezus? Het gaat in het Evangelie veel meer over evangelie, d.i. de goede, blijde boodschap: “Zie, het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt!”

Ik hoop zo wat denklijnen te hebben aangereikt. Heb je nog vragen, stel ze gerust.

Met vriendelijke groet, ds. J. Prins, Randwijk.

Ds. J. Prins

Ds. J. Prins

 • Geboortedatum:
  04-10-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Ederveen
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

evangelisatieJezustien geboden
geen reacties

Terug in de tijd

Mijn vriend en ik hebben al enige tijd verkering. Mijn vriend heeft eerder verkering gehad en heeft soms nog steeds gevo...
1 reactie
17-01-2012
Onlangs zijn mijn man en ik getrouwd. Het hebben van gemeenschap vond ik in het begin moeilijk. Door spanning (angst voo...
3 reacties
17-01-2020
Er is een spreuk die luidt: De halve waarheid is een hele leugen. God maakt zich bekend in en door de Bijbel. In hoeverr...
geen reacties
18-01-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering