Mag je de Heere Jezus ook afbeelden? (2)

ir. Raymond H. Warnaar / geen reacties

14-11-2004, 00:00

Vraag

In een zojuist verschenen antwoord van ir. R. H. Warnaar op de vraag of een afbeelding van de Heere Jezus gemaakt mag worden, geeft hij aan dat dit niet mag. Echter, hij spreekt in zijn antwoord volgens mij over de goddelijke natuur van Christus. Echter de menselijke natuur kan en mag toch wel getekend worden? En zo niet, waarom dan wel de contouren zoals in zijn antwoord aangegeven?

Antwoord

Beste vraagsteller, ik zal nog een tweede poging wagen om mijn standpunt iets duidelijker te maken. Je hebt gelijk als je zegt dat we het tweede gebod in eerste instantie toepassen op God zelf, dus ook op de goddelijke natuur van de Heere Jezus. Maar laten we de vraag eens anders stellen: hoe maakt God zich bekend aan ons? Dat is toch door middel van Zijn Woord en zoals de Heere Jezus antwoordde aan de Samaritaanse vrouw: in geest en waarheid. Dat klinkt misschien gelijk wat ingewikkelder, maar wat de Heere ons zeggen wil is dat we Hem ten diepste alleen kunnen kennen door het GELOOF in Hem, dus door het geloofsoog. Niet door het bezoeken van een kerkgebouw, of door het kijken naar een afbeelding of een film, maar alleen door het geloof (vertrouwen, gehoorzamen, kennen). Denk aan de woorden die de Heere aan Thomas meegaf: zalig degenen die Mij niet zullen zien, maar toch in Mij geloven zullen. Alles wat we zien, voelen of ervaren helpt ons niet om te gaan geloven, het kan ons juist van het geloof aftrekken, omdat de grootste eigenschap van het geloof het 'onzienlijke' is.

Maar waarom nou niet een tekening als hulpmiddel? Iemand zegt misschien: Dat kan nuttig zijn naar kinderen toe zodat ze een bijbelverhaal beter kunnen onthouden. Maar juist kinderen kunnen, door hun rijke fantasie, zonder tekeningen of afbeeldingen, verhalen heel goed in hun belevingswereld een plaats geven. Kinderen hebben het echt niet perse nodig!

Tenslotte nog een ander element: De Heere heeft de gedaante van een mens aangenomen. Niet om voor ons herkenbaar te zijn of opgeschilderd te worden, zodat de nageslachten Hem als man kunnen herinneren. Maar Hij werd gewoon mens/man (wat een 'schande' voor de Zoon van God) om voor de zonden van Zijn kinderen te lijden en te sterven. Het was een grote vernedering voor Hem! Daarna is Hij opgestaan en ten hemel gevaren om -verheerlijkt!- aan de rechterhand van Zijn Vader voor Zijn kinderen te bidden. Mijn vraag is daarom opnieuw: waarom zouden we de Heere Jezus willen blijven herinneren door Hem uit te beelden in Zijn meest vernederende periode. Paulus preekte en schetste voor de ogen van de mensen (= figuurlijk afbeelden) altijd een opgestane, opgevaren en verheerlijkte Christus!

Als we dan een gebeurtenis uit de tijd van de Heere Jezus om de een of andere functionele reden moeten weergeven, kunnen we het op een gepaste manier doen door Hem niet zichtbaar te maken (contouren). Alles wat we wel zichtbaar maken geeft onjuiste informatie en roepen indrukken of gevoelens op die niet overeenkomen met de heerlijkheid en de heiligheid van de Heere Jezus. Laten we daarom, ter wille van Zijn eer, daar dan voorzichtig mee zijn!
 

ir. Raymond H. Warnaar

ir. Raymond H. Warnaar

 • Geboortedatum:
  17-08-1968
 • Kerkelijke gezindte:
  ICF (zendingsgemeente CGK)
 • Woon/standplaats:
  Apeldoorn
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Directeur NET Foundation (wereldwijd voorgangers toerusten), toeruster/spreker, voormalig evangelist in Latijns-Amerika en ouderling ICF Apeldoorn.

Tags in dit artikel:

Jezustien geboden
geen reacties

Terug in de tijd

In onze gemeente mogen een aantal dominees van ons eigen kerkverband (Ger. Gem.) niet meer komen. Dat kan toch eigenlijk...
geen reacties
14-11-2005
In het OT mochten mensen scheiden door gebruik te maken van een scheidbrief. Dit heeft Jezus in het NT eigenlijk min of ...
2 reacties
14-11-2011
Onlangs hoorde ik in een preek dat de dominee het had over gaven uit Gods rechterhand en gaven uit Gods linkerhand. De g...
geen reacties
14-11-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering