Betrouwbaarheid Statenvertaling

Ds. C. den Boer / 2 reacties

28-04-2010, 18:10

Vraag

Hoe betrouwbaar is de Statenvertaling ten opzichte van de Nieuwe Bijbelvertaling? De Statenvertaling is gebaseerd op de Texus receptus. Sinds de uitgave van de Statenvertaling zijn er nog 85 delen papyri gevonden, waaruit gebleken is dat die nog ouder zijn dan de papyri waarop de Statenvertaling is gebaseerd. Het gaat dan overigens niet over grote lijnen, maar over details. Die gevonden papyris zijn door veel mensen betrouwbaarder geacht.

Antwoord

De Textus receptus (TR) is inderdaad de basis van de Statenvertaling. Dat is niet het geval met de NBV. Prof. dr. Jakob van Bruggen (Vrijgemaakt)  heeft m.i. met de stukken aangetoond dat de TR, de vanouds algemeen aanvaarde grondtekst van de Bijbel, betrouwbaar is. Dat er sinds de verschijning van de Statenvertaling papyri zijn gevonden die ouder zijn dan de TR is nog geen bewijs dat ze beter zijn. Het moet namelijk mogelijk worden geacht dat deze papyri afstammen van een oorspronkelijke grondtekst waarin van meet aan fouten hebben gezeten, zodat ouderdom van een handschrift geen doorslaggevend bewijs is van een betere betrouwbaarheid.

Als klassiek voorbeeld daarvan is te noemen: 1 Thess. 2:7; oudere hss hebben hier: Gr.nepios (kinderlijk); de Statenvertaling kiest terecht voor epios = vriendelijk. En dat blijkt (getuige de context) de betere lezing te zijn. Over de varianten in de grondtekst: zie Nestle Aland (uitgave van Grieks NT), laatste druk. Hoe betrouwbaar een gevonden papyrus is, moet geval voor geval door een bijbelgekeerde worden uitgemaakt. En dan moet men wel van hoge huize komen om te bewijzen dat een tekst van een gevonden papyrus betrouwbaarder is dan die van de TR.

Zie hierover het nog altijd zeer leesbare boekje van de hand van dr. G. van den Brink, “Van Koine tot Canon” (De overlevering van het Giekse Nieuwe Testament); Zoetermeer 1995.
 
Met hartelijke groet,
Ds. C. den Boer

Ds. C. den Boer

Ds. C. den Boer

Tags in dit artikel:

bijbelvertalingen
2 reacties
Dorah
29-04-2010 / 12:52
Binnen de moderne schriftkritiek wordt idd de TR niet per definitie als betrouwbaar beschouwd. Een vraag is wel in hoeverre de moderne schriftkritiek normatief is voor de lezing van de teksten...
Afin, ik denk dat het lastig is om een afweging te maken. Welke wetenschappelijke methoden hanteer je en hoe ver ga je hierin?
Dorah
29-04-2010 / 15:43
@ Sabra,
Klopt, dat is het punt dat ik wilde maken.

@vraagsteller,
Hoe lees je de Bijbel? Je geeft zelf al aan dat de verschillen vooral gaan over details en niet over de grote lijnen. Ik kan me grotere 'problemen' voorstellen. Als je bijvoorbeeld Grieks en Hebreeuws leert, kom je erachter dat het soms helemaal niet zo vanzelfsprekend is dat bepaalde zaken zijn vertaald zoals ze zijn vertaald. Bij elke vertaling worden vertaalkeuzes gemaakt. Daar kun je niet omheen.
Hoe dan ook, ik denk dat het belangrijk is om de Bijbel (welke vertaling dan ook) in geloof te lezen. Hier laat ik het maar even bij, al zou ik nog door kunnen gaan over de verschillende bijbelvertalingen etc. Maar dat voert hier te ver..

Terug in de tijd

In de prediking wordt regelmatig een oproep gedaan aan ons als mensen. De manier waarop is soms verwarrend. Dit speelt i...
geen reacties
28-04-2008
Wat is Gods wil? Trouwen in gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden?
geen reacties
28-04-2009
Klopt het dat mensen met een Obsessieve Compulsieve Stoornis (dwangstoornis) altijd twijfelen over alles en iedereen? Du...
geen reacties
28-04-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering