Beoordeling van kerkenraad na Avondmaalsgang

Ds. C.G. Vreugdenhil / geen reacties

12-09-2003, 00:00

Vraag

Ik ben lid van de Ger. Gem. Als bij ons iemand voor het eerst aan het avondmaal is geweest, komen er twee broeders van de kerkenraad om te 'beoordelen' of de avondmaalgang wel terecht is geweest. Ze komen dan kijken of er werkelijk bevinding van de drie stukken is. Ik heb eerlijk gezegd daar een beetje moeite mee. Van diverse kennissen heb ik begrepen dat deze gesprekken uiterst moeizaam verlopen. Zelf heb ik ervaring met een belijdenisgesprek waar voor mij duidelijk een val werd opgericht waarin ik blindelings instapte. Ze trokken mijn verhaal in twijfel en begroeven het in het slotgebed. Hierdoor heb ik de vrijmoedigheid verloren om nogmaals zo open zo'n gesprek in te gaan. De volgende keer zal ik me wapenen en me afstandelijk opstellen om dit niet nogmaals te laten gebeuren. Het heeft me meer pijn gedaan dan ik met ooit heb kunnen voorstellen.

Kunt u mij uitleggen wat precies de functie is van dit onderzoek? Waar staat precies in de bijbel dat dit soort onderzoek verplicht is? Wat schieten we ermee op als de broeders negatief of positief verslag uitbrengen bij de kerkenraad? Is het niet beter om een aantal gesprekken te voeren, omdat het bezoek van de twee broeders schrik kan geven bij de avondmaalganger? Het is denk ik vooral voor een net wedergeboren mens toch al zo moeilijk om zijn bekering onder woorden te brengen. Alles goed onder woorden brengen wat God aan de ziel heeft gedaan is niet makkelijk. Soms gewoon onmogelijk. Hierdoor kan het schijnen dat de bekering niet evenwichtig overkomt en dat er te veel aandacht word geschonken aan een bepaald gedeelte. Meerdere gesprekken zou dit probleem kunnen oplossen. Het lijkt mij eigenlijk alleen legitiem als een kerkenraad komt onderzoeken of de betreffende persoon geen ergerlijk leven heeft (Achan), of is dat te weinig? Het oordeel van een mens is toch van geen enkele waarde? Hetgeen Hij eenmaal heeft gesproken is toch belangrijk, niet wat onze ouderling eenmaal heeft gesproken?

Antwoord

Er zou een heel lang antwoord op te geven zijn, maar ik houd het toch kort ter wille van de duidelijkheid.

Jij hebt de gesprekken door ambtsdragers als negatief ervaren. Ik weet dat het ook veel gebeurt dat gesprekken van ambtsdragers rondom het belijdenis doen en de eerste gang naar het avondmaal als heel positief worden ervaren. Dat hangt samen met de instelling van de persoon, waarmee gesproken wordt en de persoon die het bezoek aflegt. Zo'n gesprek mag nooit het idee geven dat het om een soort examen gaat of om de meetlat van wie dan ook ernaast te leggen. Het is positief bedoeld om iemand die voor het eerst aan het avondmaal gekomen is te bezoeken en in een pastoraal gesprek te informeren hoe het geweest is.

Soms is er raad nodig. Het gebeurt dat iemand erg bestreden wordt en bemoediging nodig heeft enz. Over het hart van iemand mag niet geoordeeld worden. Als een ambtsdrager van mening is dat iemand zich wellicht bedriegt mag hij de schriftuurlijke kenmerken van het woord (zie art. 29 van de NGB) noemen ter toetsing. De avondmaalganger zelf blijft verantwoordelijk.

Zelf heb ik heel positieve ervaringen met gesprekken in het pastoraat. Als het goed is komt een ambtsdrager namens God en mag je dus niet zeggen dat hetgeen een ouderling zegt geen enkele waarde heeft. Het zou kunnen zijn dat je het in jullie geval slecht hebt getroffen.

Ben je na zo'n gesprek van mening dat het misging en dat er geen voelhorens waren voor wat je bedoelde, dan moet je er eens over praten met iemand die jouw vertrouwen heeft. Een gesprek kan veel ophelderen. Een waardeoordeel kan ik niet over de informatie die je geeft uitspreken omdat ik de situatie niet ken. Soms wordt je na veel teleurstelling met mensen zo op de Heere geworpen, dat je er geestelijk goed mee bent.

Maar ik geef toe, als er door ambtsdragers niet liefdevol en pastoraal met deze dingen wordt omgegaan kan er ook geestelijke schade worden aangericht. Lees het boek maar van Bunyan: het komen tot Jezus Christus. Dat is heel pastoraal en geeft voedsel voor je ziel. Sterkte ermee.

Ds. C. G. Vreugdenhil
 

Ds. C.G. Vreugdenhil

Ds. C.G. Vreugdenhil

 • Geboortedatum:
  02-04-1946
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Houten
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

Heilig Avondmaalhuisbezoek
geen reacties

Terug in de tijd

Graag zou ik de volgende vraag aan ds. Tuinier willen stellen. Over een paar weken is het bij ons in de gemeente bedieni...
20 reacties
12-09-2016
Al een aantal keren zijn hier Jehovagetuigen aan de deur geweest. Elke keer komen we op het punt waar het verschil zit m...
6 reacties
12-09-2012
Tegenover andersdenkenden vind ik het erg moeilijk om uit te leggen waarom ik in de Bijbel geloof. Ik ontkom er niet aan...
geen reacties
12-09-2005
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering