De kinderdoop wordt onderbouwd met de uitspraak dat het in de plaats van de besn...

Ds. C. den Boer / geen reacties

13-09-2008, 00:00

Vraag

De kinderdoop wordt onderbouwd met de uitspraak dat het in de plaats van de besnijdenis is gekomen. Maar hoe zit dat dan met de meisjes? Die werden vroeger niet besneden, maar nu wel gedoopt. Deze vraag kreeg ik pas van iemand maar ik wist daar zelf geen antwoord op.

Antwoord

In het Jodendom is het teken van de besnijdenis door God ingesteld, het verbondsteken van het behoren bij het Godsvolk Israël. Zie o.a. Gen.17:9vv en vele andere getuigenissen uit het OT. In de besnijdenis van een uit een Joodse moeder geboren jongen verzegelt God dat Hij de God van dit kind wil zijn. Daar Joodse vrouwen/meisjes in de mannen/jongens begrepen zijn, worden zij, al dragen zij het teken van de besnijdenis niet, toch ook gerekend te behoren bij het Godsvolk en te delen in de zegen van het verbond.

In de bedeling van het Nieuwe Testament moeten Joden (c.q. Joodse jongens)  nog steeds besneden worden (want zij behoren tot het Godsvolk Israël). Zo bijvoorbeeld ook Jezus (Luk.2:21vv) en Timotheüs (Hand.16:3). Bovendien behoren in Christus gelovende Joden het teken van de doop te ontvangen, als een zichtbaar bewijs, dat zij behoren bij de verbondsgemeente van de in Jezus als de Messias gelovenden (Hand.2:41). Dus besnijdenis + doop.

Maar in de bedeling van het Nieuwe Testament zijn het niet langer het behoren bij een bepaald volk, dus de natuurlijke afstamming en de bloedband, die de doorslag geven. Voor niet-Joden is de besnijdenis als teken van het behoren bij Israël afgeschaft (zie Hand.15 o.a.; zie ook Gal.5:2). Deze is na het bloedig offer van Christus niet meer nodig. Echter... wat een kind uit het Jodendom heeft in zijn besnijdenis (als verbondsteken), dat heeft een kind uit niet-Joodse ouders geboren, in de doop (de besnijdenis van Christus genoemd in Kol.2:11v.). Het wezen van de zaak (de verzegeling van Gods verbondsbelofte) is dus in de doop gebleven.

Omdat het behoren bij een bepaald volk niet de doorslag geeft (maar de band van geloof), daarom is er voor niet-Joden geen besnijdenis meer en komt voor de gelovigen in de lijn der geslachten in de plaats daarvan de doop. “Want u komt de belofte toe en uw kinderen....” (Hand.2:39). Let op: dus voor niet-Joden geldt dat de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen. Een verschil met de besnijdenis is bovendien, dat een meisje nu ook persoonlijk het teken van het verbond kan ontvangen. Dr. H. Bavinck schrijft in zijn Gereformeerde Dogmatiek, deel IV, blz.576, dat “Christus de vrouw in zelfstandige betrekking tot zichzelf heeft gesteld; Hij doet haar even goed als de man in Zijn genade delen; in Hem is er geen man of vrouw; en daarom worden beiden in de doop met Christus begraven en tot een nieuw leven opgewekt.” Daaruit blijkt ook de rijkere genade van het sacrament van het Nieuwe Verbond.

Onder bepaalde niet Joodse volkeren bestaat ook de gewoonte van de besnijdenis van meisjes. Vrouwenbesnijdenis, waarbij de clitoris en soms ook de schaamlippen worden verwijderd, is in Nederland strafbaar.

Ds. C. den Boer

Ds. C. den Boer

Ds. C. den Boer

geen reacties

Terug in de tijd

Uit welke stam komt Gideon?
geen reacties
13-09-2012
Ik kwam bij toeval op deze site en bij deze (zo herkenbare) vraag 'Verschillende beleving seksualiteit'. Wij zijn een ko...
5 reacties
13-09-2017
Soms heb ik gewoon geen zin om me te verdiepen in het geloof. Ik weet het: ik moet bekeerd worden! Maar dan kijk ik naar...
3 reacties
14-09-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering