Hoe kun je voor een bekeerd mens doorgaan en de naastenliefde te missen? Ik begr...

D. van Genderen / geen reacties

10-07-2008, 00:00

Vraag

Hoe kun je voor een bekeerd mens doorgaan en de naastenliefde te missen? Ik begrijp het niet. Het is toch God liefhebben boven alles en de naaste als onszelf? Of die persoon heeft geen eigen liefde misschien. Wie legt me dit uit?

Antwoord

Het lastige met deze vraag is, dat ik degene niet ken over wie deze vraag gaat. Dat maakt mij wel enigszins voorzichtig. Wat bedoel je ermee dat iemand doorgaat voor een bekeerd mens? Wordt er zo tegen hem aangekeken of  zegt hij dit van zichzelf? En wat versta je onder naastenliefde?

Galaten 5 zegt dat de vrucht van de Geest onder andere liefde is. Wanneer we de Heilige Geest ontvangen hebben na de bekering, dan moet er in ieder geval iets van die liefde zichtbaar worden, ook richting anderen. Wie God liefheeft, kan/mag zijn broeder niet haten. In 1 Joh. 4:7 en 8 lezen we heel duidelijk: “Geliefden! Laat ons elkander liefhebben, want de liefde is uit God; en een iegelijk, die liefheeft, is uit God geboren, en kent God; Die niet liefheeft, die heeft God niet gekend; want God is liefde.”

Het is daarom niet zo’n best teken wanneer iemand die voor een bekeerd mens doorgaat, niet liefheeft. Het kan zijn dat zo iemand nog veel moet leren, onder andere om de naaste lief te hebben. Het kan ook zijn dat z’n bekering niet echt is en hij juist opgeroepen moet worden tot geloof en bekering.

Misschien -maar daar ben ik heel voorzichtig mee- is er wel meer aan de hand, ernstige zaken, die niets met liefde te maken hebben. Ik hoop dat je dan de moed hebt om hulp in te roepen, bij familie, je dominee, een ouderling of iemand anders die je vertrouwt. Trek je niets aan van eventuele bedreigingen en houdt eraan vast dat God je ziet, je kent en voor je wil zorgen.

Je hebt het over een gebrek aan naastenliefde. Is er dan toch nog een klein beetje liefde? Misschien verwacht je wel te veel in te korte tijd. Bid dan maar voor die persoon, dat de Here in hem zal werken en hem zal vullen met Zijn liefde.

Van harte wens ik je Gods zegen en Zijn nabijheid toe.

Dirk van Genderen

D. van Genderen

D. van Genderen

 • Geboortedatum:
  26-08-1959
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Goudriaan
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Eindredacteur EO-Visie
geen reacties

Terug in de tijd

Geachte heer Van Wolswinkel, ik heb twee vragen die u hopelijk kunt beantwoorden: 1. Als je stopt met Seroxat, hoe weet ...
geen reacties
10-07-2007
Aan iemand van de Ger. Gem. Ik ben aan het nadenken over o.a. de doop. Ik lees m.b.t. de kinderdoop dat de doop het teke...
geen reacties
10-07-2014
Waarom is het in de refo-wereld niet toegestaan om als meisje iets zonder mouwen te dragen in de zomer? Ik draag erg gra...
27 reacties
10-07-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering