Algemene of echte werking van Gods Geest

Ds. W.G. Hulsman / geen reacties

24-08-2003, 00:00

Vraag

Wat is precies het verschil tussen werking van Gods Geest en de algemene werking? Hoe herken je dit? Hoe weet je of je een algemene of een 'echte' werking van God ontvangen hebt?

Antwoord

In je vraag geef je een belangrijk verschil aan, namelijk tussen het algemene en bijzondere werk van de Geest. Op allerlei plaatsen in de Bijbel kunnen we lezen van de algemene werking van de Geest. Denk bijvoorbeeld aan de gelijkenis van het zaad. Volgens de uitleg van de Heere Jezus zijn er die het Woord horen en terstond met vreugde ontvangen, maar die bij verdrukking of vervolging geërgerd worden. En er zijn er ook die het Woord horen, maar de zorgvuldigheid van de wereld en de verleiding van de rijkdom verstikken het Woord.

We kunnen ook denken aan Felix. Wanneer Paulus handelt over rechtvaardigheid, matigheid en het toekomende oordeel wordt hij bevreesd. Ook kunnen we denken aan Agrippa, wanneer hij zegt: Gij beweegt mij bijna een christen te worden.

Zo kan er ook vandaag allerlei algemeen werk van de Heilige Geest zijn: iemand is ontroerd door een bepaalde preek, of iemand heeft het  benauwd gekregen vanwege het naderend oordeel, of iemand maakt een verandering door van een losse levensstijl naar een nauw en precies leven. Maar er zal toch meer moeten zijn. Het algemene werk van de Geest is niet voldoende.

Je vraagt wat "precies" het onderscheid is tussen het algemene en bijzondere werk van de Geest. Je wilt het nauwkeurig weten..

Wat is dan het bijzondere werk van de Geest?

De kern is, dat Hij Christus verheerlijkt. Hij zorgt ervoor dat je Christus nodig krijgt. Hij opent je ogen voor Christus. Je kunt niet meer zonder Hem. Er is een toevlucht nemen tot de Zaligmaker. Een komen tot Hem op Zijn eigen roepstem: "komt herwaarts tot Mij". Je zoekt in Hem de vergeving. Je verwacht het van Zijn bloed dat reinigt van alle zonden. Ook zoek je Hem meer en meer te kennen. Hij is je dierbaar (kostbaar). Ook zoek je in Hem de kracht om tegen de zonde te strijden. Want bij Hem is niet alleen vergeving te verkrijgen, maar ook de vernieuwing, de dagelijkse bekering.

Door het bijzondere werk van de Geest word je steeds meer uitgedreven naar Christus. Iemand zei eens: als ik op mezelf zie, dan beef ik, maar als ik op Christus zie, dan leef ik. De Heilige Geest laat je steeds meer zien wie je zelf eigenlijk bent. Wat kom je toch een verkeerdheid tegen. De Heere maakt je daar steeds meer mee bekend. Daarom: hoe onmogelijk om zalig te worden door iets van jezelf. Ook je gerechtigheden (je beste werken) zijn een wegwerpelijk kleed.

Gelukkig wijst de Heere je daarbij steeds op de Heere Jezus, Die alles volbracht heeft. Bij Hem mag je al je zonden neerleggen. Bij Hem is vergeving. "En indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden te vergeven en te reinigen van alle ongerechtigheid" (1Joh.1:9).

Helaas leven deze dingen niet altijd even sterk. De Geest wordt vaak droefheid aan gedaan, of uitgeblust. Dan werkt Hij niet zo vol en rijk in ons. Dan zien we misschien maar heel weinig van de heerlijkheid van Christus. Dan is er misschien maar ternauwernood het besef dat er bij Hem vergeving voor ons is. En als we dan naar onszelf zien, dan denken we, dat we alleen maar iets kennen van het algemene werk van Christus. Want wat komen we nu aan geestelijk leven tegen in onszelf?

Als je vraagt wat "precies" het onderscheid is tussen het algemene en bijzondere werk van de Geest proef ik daarin het verlangen naar zekerheid. Zo van, hoe kan ik nu vaststellen dat het bij mij echt is. En al gauw ben je dan aan het optellen: dit heb ik en dat. Om op grond daarvan vast te stellen dat je werkelijk de Heere kent. Maar daardoor krijg je die vastheid en zekerheid niet. Want de éne keer kun je misschien heel wat noemen en de andere keer ben je alles weer kwijt.

Wat is dan nodig? Dat je steeds weer als een verloren zondaar tot Christus vlucht. De Heilige Geest Zelf dringt ons om zo tot de Zaligmaker te gaan. En in Christus vind je zekerheid. De Schrift zegt: "Die in Hem gelooft zal niet beschaamd worden" (Rom. 9:33); "Die gelooft zal hebben... zal zalig worden" (Mark.16:16). Het anker van het geloof moet uitgegooid worden in het vaste en zekere Woord van de Heere.

Ds. W. G. Hulsman

Ds. W.G. Hulsman

Ds. W.G. Hulsman

 • Geboortedatum:
  08-11-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Genemuiden
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

Heilige Geest
geen reacties

Terug in de tijd

Mag je als christen als je zwanger bent je urine afstaan aan 'Moeders voor moeders'? Er werd gevraagd of ik hier aan mee...
7 reacties
24-08-2012
Een vriend van mij gaat dood aan alvleesklierkanker. Als er ook maar één God bestaat, dan wil ik die God wel eens vertel...
1 reactie
24-08-2011
Afgelopen week lazen we in de kinderbijbel over de Israëlieten in de woestijn. Het ging er over dat ze dagelijks van de ...
14 reacties
24-08-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering