Gods zorg voor jonge weeskinderen

ds. R.W. Mulder / Geen reacties

24-08-2022, 09:59

Vraag

In Jesaja 9: 16 staat dat de Heere zich niet zal ontfermen over de wezen en de weduwen van Israël omdat ze huichelaars, kwaaddoeners en kwaadsprekers zijn. Ik huiver bij de gedachte dat dit oordeel ook zou gelden voor de kleine kinderen die wees werden. Het lijkt mij van wel, nu de verschrikkingen van verzen 18 en 19 zoals honger en oorlog de kleinsten en de zwaksten altijd disproportioneel zwaar treffen.

Vervolgens lezen we in Jesaja 10: 1-2 dat de Heere Zijn afkeer uitspreekt over degenen die het recht van de wezen en weduwen verdraaien. Dat de Heere toelaat dat de geringsten vertreden worden -wat feitelijk een doodsvonnis is en dat door hun eigen volk- is wederom vreselijk. Maar uit Zijn afkeer daarvan blijkt toch ook Zijn zorg voor de zwaksten. Mag ik ondanks Jesaja 9: 16 geloven dat de Heere toch genadig was (of zal zijn) voor deze zwaksten aan wie het oordeel werd aangezegd? 

Een jonge vader.


Antwoord

Beste vraagsteller,

De beide teksten gaan over de Heere en Zijn handelen. Van dit handelen moeten we zeggen dat wij als kleine mensjes lang niet alles begrijpen of beter gezegd meer niet dan wel begrijpen. We proberen een paar hoofdlijnen te schetsen.

Gods zorg voor het zwakke en kwetsbare blijkt in heel de Bijbel en Hij neemt het op tegen degenen die dat zwakke en kwetsbare beschadigen. De Babyloniërs die het oordeel over Jeruzalem moesten uitvoeren, krijgen met Gods wraak te doen omdat zij de uitvoer van dit oordeel op een verkeerde manier invulling hebben gegeven (Jeremia 50 en 51). Als de groep van zwakken en kwetsbaren zelf zondigt, en daar lijkt toch sprake van te zijn in Jesaja 9: 16, zal ook zij Gods toorn niet ontlopen.

Uw vraag gaat met name om hele jonge wezen die nog te jong zijn om bepaald zondig gedrag te kunnen doen. De Bijbel laat zien dat de kinderen niet zullen gestraft worden om de zonde van de ouders (Ezechiël 18:20). Dit betekent echter niet dat de gevolgen van de zonde hen in alle gevallen bespaard blijven. Bij de kinderen van Korach is dat wel zo, maar dat is niet altijd het geval. Als we kijken naar de geschiedenis van David en Bathseba zien we dat het eerste kind uit deze ongeoorloofde relatie sterft, maar ik zou dit geen straf willen noemen voor dit kind, wel een kastijding voor de vader. Voor onze menselijke redenering lijkt het echter dat het kind zwaardere consequenties draagt dan de vader. Zo voelt het voor ons, maar dit kind mocht naar de hemel en zal niet mopperen over zijn zeer korte leven. Ook hier betoonde de Heere Zijn genade en ontferming. Aan het kind, maar niet minder aan de schuldige ouders. Jonge wezen die nog geen verantwoordelijkheid hebben, kunnen wel te maken krijgen met de gevolgen van de zonde van hun ouders, maar ik ben er van overtuigd dat de verbondsgenade van God hen rijk geschonken zal worden. De Heere is wel ondoorgrondelijk, maar niet onbewogen en hartvochtig. Hij is zeer genadig, maar dat betekent niet dat wij Hem begrijpen in Zijn handelen. We moeten Hem aanbidden in alles wat Hij doet. 

Met een hartelijke groet,
Ds. R. W. Mulder

Dit artikel is beantwoord door

ds. R.W. Mulder

 • Geboortedatum:
  12-05-1975
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Montfoort
 • Status:
  Actief
50 artikelen
ds. R.W. Mulder

Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
Geen reacties

Terug in de tijd

Om mijn menstruatie rond mijn trouwdag te vermijden ben ik kort voor mijn huwelijk begonnen met het slikken van de pil Microgynon 50. De arts heeft deze pil (in plaats van de Mycrogynon 30) voorgeschr...
Geen reacties
23-08-2008
Ik heb ruim een half jaar verkering. We zijn beiden al 25 plus. We zoenen elkaar en vinden het ook fijn elkaar te knuffelen (met de kleding aan weliswaar) als we naast elkaar zitten of soms zit ik bij...
Geen reacties
23-08-2019
Ik heb een vriend die zichzelf satanist noemt. Hij gelooft alleen maar in zichzelf. Hij gelooft niet in God omdat Die niet zichtbaar is. Hoe kan ik hem ervan overtuigen dat er wel een God bestaat?
Geen reacties
23-08-2003
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering