Wel of geen chemotherapie

Ds. P.D.J. Buijs / 6 reacties

24-08-2020, 08:01

Vraag

Ik ben een weduwnaar van 80 en leef graag dicht bij Gods Woord. Nu ben ik vier weken terug geopereerd aan darmkanker, stadium 3. Ik voel me fit en gezond. Diverse onderzoeken bevestigen dat ook, maar nu wil de arts toch chemotherapie toepassen. Daar word je natuurlijk erg ziek van. Kunt u mij daar advies in geven? Ik heb al zoveel dingen moeten ondergaan. Moet ik het nu niet aan Gods voorzienigheid overlaten, ook gezien m’n leeftijd? Ik verlang naar de Heere en misschien ook naar m’n vrouw.

enlightened Heb je ook een vraag voor onze 120 panelleden?
Mail (vragen@refoweb.nl), whatsapp (0630277889) of gebruik het anonieme formulier  yes

Antwoord

Beste lezer,

Mooi om te lezen dat u graag dicht bij Gods Woord leeft. Zeker ook in uw situatie is dat van onschatbare waarde.

Het dilemma dat u tekent kom ik in pastorale situaties nogal eens tegen. Door onze toegenomen medische kennis kan er veel meer dan vroeger. De legitieme vraag is of alles dan ook per se moet. Dat is een heel persoonlijke afweging. Ik ken situaties waarin mensen tot het uiterste willen doorgaan, omdat ze geloven dat de Heere middelen geeft en we die ook mogen gebruiken. En wie zal daar kwaad van spreken? Uiteraard ervan uitgaande dat het verantwoorde middelen zijn en dat ze biddend gebruikt worden.

Maar ik heb ook mensen gekend die bewust afzagen van verdere behandeling. Bijvoorbeeld omdat ze op leeftijd waren gekomen en vreesden dat in hun situatie, waarin ze zich nog redelijk voelden, het middel wel eens erger kon zijn dan de kwaal. Voorbeeld: een vrouw van midden 80 die afzag van verdere behandeling van haar kanker, wetend dat op oudere leeftijd het proces nogal eens minder snel verloopt dan bij een jongere. Ze heeft nog een hele poos geleefd en is aan iets anders gestorven.

Maar het is moeilijk om hierin raad te geven op de manier van: zo zou u het moeten doen. Dat ligt tussen de Heere en uw hart. Het belangrijkste is: kunnen we sterven? Hebben we door het geloof de Heere Jezus Christus als onze persoonlijke Borg en Zaligmaker leren kennen? Dan zijn leven en dood niet het belangrijkste meer – zie zondag 1 van de Heidelbergse catechismus.

Persoonlijk zou ik in uw situatie, na weging van de informatie die u hebt gekregen, een principe-beslissing nemen en die voor de Heere neerleggen, met het gebed: “Heere, als ik het verkeerd zie, wilt u mij dat dan duidelijk maken?” U merkt dan of er u er rust op krijgt of niet.

In deze omstandigheden is er dus geen sprake van een beslissing die per definitie goed of fout is, maar van een zaak waarin u “in eigen gemoed ten volle verzekerd mag zijn” (zie Romeinen 14:5b).

Graag wens ik u in de omstandigheden waarin u verkeert de rust in de Heere toe; veel zicht op Christus Die de dood heeft overwonnen en het leven voor de Zijnen heeft verdiend.

Met een hartelijke groet,
Ds. P. D. J. Buijs

Ds. P.D.J. Buijs

Ds. P.D.J. Buijs

 • Geboortedatum:
  02-11-1961
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Nunspeet
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

kanker
6 reacties
leene
25-08-2020 / 23:17
Beste meneer. U heeft een mooi en wijs antwoord gekregen. Ik vind het ook heel goed om te merken dat u er over nadenkt en niet zonder meer kuren wil volgen omdat het mogelijk is.
Ik wil u nog iets ter overweging meegeven. Er zit nogal een verschil in chemokuren, Sommige chemokuren geven veel meer bijwerkingen dan anderen. Ook de hoeveelheden die u krijgt zijn belangrijk.
Dit zou ik goed navragen. Mijn moeder is behandeld met chemokuren ivm borstkanker. Ze is nog wel jonger dan u bent, 70 op het moment van chemokuren. Achteraf is het de vraag of ze het had moeten doen en het niet had moeten laten bij operatie en bestraling. Ze is nooit meer de oude geworden en bijna overleden aan bijwerkingen van de chemo die in haar geval heel heftig waren. Ze is vaak moe, heeft problemen met haar evenwicht, waardoor ze valgevaarlijk is en niet meer kan fietsen etc etc. Maar ik heb begrepen dat de kuur die zij kreeg bekend staat om de heftige bijwerkingen.
Als de chemokuren die u zou moeten krijgen ook veel bijwerkingen heeft zou ik wel drie keer nadenken voordat u dat nog doet. U kunt ook kiezen voor een palliatieve behandeling, dus gericht op verzachting en/of verlichting van de eventuele klachten.
drernie
26-08-2020 / 16:09
@leene: welk nut heeft het om de negatieve ervaring van jouw moeder hier uitvoerig te vermelden? Je kan verschillende behandelingen niet met elkaar vergelijken en de mogelijke bijwerkingen. Dergelijke uitspraken moeten door de behandelend oncoloog worden gedaan. Ik vind dit ook zeer ongewenst in het kader van de besluitvorming van de vraagsteller.
leene
26-08-2020 / 22:14
@drernie: ik heb juist ook gezegd dat er verschillen zijn tussen chemokuren. Maar dat het ook goed is te bedenken dat sommige chemokuren heel ingrijpend kunnen zijn. Het probleem is dat dit niet altijd duidelijk wordt verteld of dat er te automatisch van uit wordt gegaan dat iemand voor chemo moet/of wel zal gaan. Zie ook de vraag van meneer..."nu wil de arts toch chemotherapie gaan toepassen"
Achteraf is mijn moeder ook niet helemaal goed geïnformeerd en is er te snel gezegd ach u bent nog fit en nog niet zo oud etc etc. En zij niet alleen... sommige artsen denken goed na over ' moet alles wat kan" maar helaas hebben niet alle artsen zo.
Naast het antwoord van het panellid heb ik willen meegeven om heel goed na te vragen wat de chemokuren voor bijwerkingen hebben. Niet om meneer van de chemokuren af te houden.
Jammer dat jij dat verkeerd oppakt.. meneer heeft ook niet zoveel aan jou negatieve reactie...
K80
27-08-2020 / 10:58
Het verschilt ook per persoon. Sommige kunnen een kuur goed verdragen en andere niet,terwijl het dezelfde kuur is.

Achteraf is een koe in de kont kijken, heb je niets aan.
Nynke1979
27-08-2020 / 23:11
Het antwoord van dominee Buijs is evenwichtig en zorgvuldig. Het voorbeeld uit de omgeving van Leene vormt daar een waardevolle aanvulling op.

Het lijkt me, zeker bij zo’n ingrijpende situatie, bij uitstek van belang om bestaande kennis/ervaringen in de overweging mee te nemen. In de praktijk zien we vaak dat artsen - die toch opgeleid zijn met het diepe verlangen om mensen ‘beter te maken’, geneigd zijn om de patiënt zware behandelingen aanbieden om het leven te verlengen.
Kwaliteit van leven wordt daarbij nog wel eens uit het oog verloren.

Zoals ds. Buijs schrijft, sterven veel ouderen niet zozeer aan een vorm van kanker, maar mét kanker.

Vraagsteller, ik wens u veel sterkte toe in deze situatie, en wijsheid bij de beslissingen waar u voor staat.
Justinus
29-08-2020 / 18:41
Het antwoord van ds. Buijs vind ik zeer correct.
Maar, ik ben het ook volkomen eens met @drernie! Wat is de toegevoegde waarde va @leene? Ik ken er wel 10 andere! Maar: elke chemokuur heeft bijwerkingen, evenals elke medische behandeling.

Terug in de tijd

Ik heb een verschrikkelijke zonde begaan, meerdere eigenlijk. Afgelopen tijd heb ik meerdere malen heel dicht bij God mo...
2 reacties
24-08-2015
Mag ik als christelijke verpleegkundige een patiënt helpen bij versterven? Hoe ga ik hiermee om? Versterven is opzetteli...
4 reacties
23-08-2019
Al 22 jaar heb ik geen contact meer met mijn schoonfamilie. Te licht bevonden, ik hervormd, zij Ger. Gem. Nu is mijn zwa...
10 reacties
23-08-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering