Hij Christelijk Gereformeerde Kerk en ik Nederlands Hervormd

Ds. J.J. van Holten / geen reacties

19-03-2004, 00:00

Vraag

Beste dominee, ik wil u een vraag voorleggen die mij sinds m’n verkering bezighoudt. Mijn vriend behoort tot de Christelijke Gereformeerde Kerk (vrij behoudend) en ik ben lid van de Nederlands Hervormde Kerk (een traditionele bondsgemeente). In de praktijk lijkt hiertussen weinig verschil te zijn, maar de theorie zegt wel wat anders, terwijl wij er samen niet echt uitkomen wat nou het wezenlijke verschil tussen beiden is. Gelukkig voelen wij ons thuis in onze beiden gemeenten en respecteren wij elkaars kerkelijke keus. Ik zie (wij zien) uit naar uw antwoord!

Antwoord

Het is voor mij wat moeilijk te onderkennen wat nu precies je vraag is. Als ik je goed begrijp is je vraag eigenlijk, wat is nu het verschil tussen de twee kerkelijke achtergronden zoals je die schildert in je vraag.
 
Allereerst dit: De namen Hervormd of Christelijk Gereformeerd zijn slechts namen van kerkgenootschappen. Door mensen in de geschiedenis bedacht en als verzamelnaam gebruikt voor diegenen die zich geestelijk aan elkaar verwant voelden. In die zin is het natuurlijk heel goed en zegenrijk dat jullie je beider kerkelijke achtergrond niet als een verschil beleeft. Ik herken dat. Want dat verschil heb ik in de contacten tussen deze twee stromingen zoals je die beschrijft ook menigmaal weg zien vallen. Daarbij werd dan niet zelden de vraag gesteld, als we nu ô met elkaar verwant zijn, elkaar geestelijk helemaal verstaan en op één lijn zitten, wat houdt ons dan nog van elkaar gescheiden? En dan is het antwoord even simpel als onthudsend: De visie op de kerk!

En wat is dat dan als je het nader wilt duiden... Dat is in wezen de beslissing die onze verre voorouders hebben genomen om hetzij in de Hervormde kerk te blijven en daar te strijden voor de gereformeerde religie, of anderzijds de Hervormde kerk te verlaten en naast de kerk een nieuwe kerk te beginnen. waarvan de Chr. Geref. er één is. De scheiding van nu is dus door mensen gemaakt. Let wel er zijn in het gehele kerkelijke spectrum natuurlijk, best veel verschillen, maar in de situatie waarin je elkaar geestelijk volledig herkent, blijft slechts de naam over als punt van verschil.

Er is echter een maar. Een kerkelijke gemeenschap vormt traditie. Bij die traditie hoort ook een bepaalde sfeer van onderlinge verbondenheid. We duiden dat wel aan als een bepaald 'kerkgevoel'. Het gevoel, dat onderling wordt gekoesterd en versterkt dat je bij elkaar hoort omdat je Chr. Ger. bent of omdat je Hervormd bent enz. enz. Dit kerkgevoel is buitengwoon hardnekkig. Je ziet dat vandaag de dag in de felheid waarmee sommigen het behoud van de Ned. Herv. kerk nastreven. Daar wordt bijna alles voor op het spel gezet. En in feite heeft men aan allerlei handreikingen van de synode, hoe ver die ook gaan en hoe zeer die ook gemeend zijn geen boodschap, want men wil maar één ding, dat is Hervormd blijven. Ik denk dat jet het zo moet zien. Het is belangrijk dat je weten mag, lidmaat te zijn van de Kerk van Jezus Christus, door het geloof aan Hem verbonden te zijn en te weten dat je dat ook eeuwig zult blijven (zie zondag 21 vr/antw 54 HC)
 
Samengevat. De kerkvraag is niet de belangrijkste vraag maar de geloofsvraag. Onderzoek jezelf of je in het geloof bent.
 
Als ik je een goede raad mag geven: Maak voor je trouwdag samen wel biddend een keuze voor de ene of de andere gemeente en/of kerk. Het is belangrijk om samen dienstbaar te zijn op de plaats waar God je roept. Daar is de opbouw van je geloof, de rust in je huwelijk en het welzijn van een eventueel gezin het meest bij gebaat.
 
Ik hoop je zo wat te hebben aangereikt waar je mee verder kunt.
 
Ds. J. J. van Holten,  Leerdam

Ds. J.J. van Holten

Ds. J.J. van Holten

 • Geboortedatum:
  22-12-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  IJsselstein
 • Status:
  Actief
geen reacties

Terug in de tijd

Wanneer ben je een ‘ware zoeker’? Ik mag me bij tijden getroost voelen door de woorden “zoekt en gij zult vinden, klopt ...
1 reactie
20-03-2020
Waarom staat in Jesaja 45:22 het woordje U met een hoofdletter? Een vraag hieraan verwant is: Kun je in de grondtaal zie...
geen reacties
19-03-2003
Waarom wilde Jezus niet dat de mensen over zijn genezingen spraken, zoals in diverse teksten word vermeld? Matt 9:30: "E...
geen reacties
19-03-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering