Hoe lang onder stille censuur?

drs. I. A. Kole / geen reacties

19-03-2009, 00:00

Vraag

Ik zit al een poosje met een vraag. Ik ben een jonge vrouw van 29 jaar en ben in het verleden misbruikt. Heb in 2006 alsnog aangifte gedaan tegen die persoon. Nu is er een rechtszaak geweest en een uitspraak gekomen. Die persoon staat nu onder stille censuur en de kerkeraad wil dat wij in gesprek gaan, maar dit zie ik zelf niet zitten. Nu is mijn vraag: hoe lang mag iemand onder stille censuur staan?

Antwoord

Bedankt voor uw vraag; er is al heel wat gepasseerd en dan nog het verzoek van de kerkenraad om in gesprek te gaan (dader en slachtoffer.). Ik kan me voorstellen dat u daar helemaal niet om toe bent. Oude wonden springen open en waar eindigt dit, hoe kom ik uit het gesprek. Heeft de kerkenraad kennis van zaken hoe ze om moeten gaan met mensen waarmee incest gepleegd is én met de dader? Mijn advies is om deze zaak met uw psychiater te bespreken en/of met de consulent van uw gemeente (als u daar vertrouwen in hebt).

Advies kunt u ook vragen aan ds. J.J.Tanis, predikant in Kampen.

De stille vermaningen (de kleine ban) of stille censuur, volgens de regels van Mattheüs 18:15-18, moeten we onderscheiden van de kerkelijke vermaningen (de grote ban). De stille vermaningen kunnen voor onbepaalde tijd doorgaan. Ze zijn niet aan een bepaalde tijd gebonden.Kunnen zelfs doorgaan tot aan het einde van iemands leven.

Bij de stille censuur wordt het lidmaatschap niet ontnomen, maar tijdelijk het gebruik van de voornaamste rechten van het lidmaatschap: verbod om deel te nemen aan de sacramenten en het ontnemen van het actief en passief kerkelijk stemrecht. Verder blijft stile censuur een zaak tussen de gecensureerde en de kerkenraad (vandaar de naam stille censuur).

Gegevens zijn ontleend aan: Ds.K. de Gier - De Dordtse Kerkorde (Houten 1989).

In alles Gode bevolen. Blijf bedelen aan de troon van Gods genade.

Drs. I. A. Kole

drs. I. A. Kole

drs. I. A. Kole

 • Geboortedatum:
  05-07-1940
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Berkenwoude
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

censuurseksueel misbruik
geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb m'n ouders afgelopen jaren heel veel pijn gedaan met woorden dat ze liefdeloos waren en zelfs dat ze duivels hand...
geen reacties
19-03-2013
Ik probeer God te zoeken in mijn leven. Ik lees de Bijbel, bid, ga naar de kerk en belijdeniscatechisatie, maar het komt...
geen reacties
19-03-2004
In psalm 90 spreekt Mozes over de vergankelijkheid van het leven! In vers 10 zegt hij: "aangaande de dagen onzer jaren, ...
geen reacties
19-03-2003
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering