Wedergeboorte

Ds. C. Oorschot / geen reacties

29-11-2016, 08:00

Vraag

In Joh. 1:12-13 staat: “Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God.” Als ik dit zo lees, lijkt het of een kind van God niet uit lichamelijk verlangen wordt geboren. Maar wat wordt met “lichamelijke verlangen” en “de wil van een man” bedoeld? Ik vraag mij af hoe letterlijk ik dit moet lezen. Kun u uitleggen wat precies bedoeld wordt met deze verzen?

Antwoord

In dit gedeelte gaat het over de komst en het werk van de Messias, Die hier met verschillende namen wordt beschreven: het Woord, het Leven, het Licht (der mensen). Van Hem wordt gezegd dat Hij gekomen is tot de Zijnen, dat is tot het volk der Joden aan wie de belofte van de komende Verlosser (Messias) was toevertrouwd. De Joden als volk hebben Hem echter niet als de aan hen beloofde Messias erkend en als zodanig aangenomen. Anderen, uit de heidenen zijn hen voorgegaan en hebben Hem wel als hun Verlosser erkend en aangenomen. Hierdoor zijn zij van kinderen des toorns, kinderen Gods geworden, dus door het geloof in Hem. Dit is niet uitsluitend van hen uitgegaan, maar de Geest van God heeft Zich gepaard aan het Woord van het evangelie dat tot hen gekomen is en zo zijn zij van ongelovig, gelovig geworden. Ze zijn om het zo te zeggen “opnieuw geboren”, niet op een natuurlijke, maar op een geestelijke wijze, de zo genaamde wedergeboorte. Daarom zegt de Heilige Schrift dat deze  (tweede) geboorte niet is geschied zoals de eerste, verwekt door een man, maar uit God. In dit verband noem ik het oude gezegde: Eénmaal geboren is wis verloren, maar tweemaal geboren is verkoren (bedoeld wordt: verkoren door God tot de zaligheid).

Ds. C. Oorschot

Ds. C. Oorschot

 • Geboortedatum:
  25-08-1933
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Stellendam
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus

Tags in dit artikel:

wedergeboorte
geen reacties

Terug in de tijd

Mijn man en ik hebben regelmatig conflicten, erg naar. We hebben geprobeerd hulp te zoeken, maar de hulp die we kregen v...
geen reacties
28-11-2019
Ik heb een vraag over lucht uit je vagina. Bestaat er zo iets als vaginale winden? En zo ja, waar komt dat dan vandaan e...
geen reacties
28-11-2006
Eens in de maand hebben de meeste vrouwen last van hun hormonen en voelen ze zich chagrijnig. Ik ervaar dit bij mezelf o...
2 reacties
28-11-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering