Voor- en tegenstanders van inenten

Ingezonden mededeling / 9 reacties

02-06-2020, 19:35

‘Gezondheid en ziekte vallen ons niet bij toeval, maar uit Gods vaderhand ten deel.’ Dit staat opgetekend in de Heidelbergse Catechismus en is daarom voor vele christenen reden om af te zien van vaccinaties. Voor- en tegenstanders van vaccineren zijn verwikkeld in een stevige discussie die de gemoederen soms flink verhit.

Vaccinatiegraad

Lang niet alle ouders laten hun kinderen inenten. Dit jaar was er voor het eerst sinds lange tijd een lichte stijging te zien in de vaccinatiegraad, die jarenlang daalde. Dit gebeurt niet alleen op de biblebelt, maar door heel Nederland. Vaak maken ouders vanuit hun geloofsovertuiging bezwaar. Op de biblebelt wordt slechts 50 tot 80 procent van de baby’s en peuters gevaccineerd. Ook in Bergen, waar veel antroposofen wonen, die geloven dat een kind op natuurlijke wijze weerstand moet opbouwen tegen ziekten, is er een lage vaccinatiegraad. Zij kiezen bijvoorbeeld voor een vervangend natuurlijk middel zoals Homeopathische Profylaxe (HP), dat bestaat uit het geven van homeopathische verdunningen van bepaalde stoffen. Voor dit middel is overigens geen wetenschappelijk bewijs.

Geloofsovertuiging

Geloofsovertuiging hangt dus sterk samen met de keuze om niet te vaccineren. Ondanks dat alle reformatorische kerken de tekst in de Heidelbergse Catechismus onderschrijven, is dit niet voor iedere gelovige ouder een reden om niet te vaccineren. Dat volgens de tekst ziekte geen toeval is, wil volgens sommigen niet zeggen dat mensen zich er niet tegen hoeven te beschermen. In die zin zou je vaccinatie ook kunnen vergelijken met gezond eten, bewegen, etc. Of je nu kiest voor vaccineren of niet, vanuit Het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) is dit kosteloos en valt dit dus niet onder het eigen risico van de ziektekostenverzekering.

Bepaalde ouders die niet willen vaccineren geven aan pas tot het gebruik van medicamenten over te gaan, wanneer een ziekte zich ook inderdaad aandient of aangediend heeft. Er wordt dus gekozen om geen preventieve middelen te gebruiken, waaronder een tetanusvaccinatie en preventieve antibiotica. Deze groep vertrouwt op de bedoelingen van God, in gezondheid en ziekte. Om ons op zonden te wijzen kan Hij ook bijzondere tegenspoed sturen, waardoor een grote groep mensen zich afvraagt of het coronavirus een straf van God is.

Nederlanders steeds kritischer

Vanuit een geloofsovertuiging willen mensen dus soms niet vaccineren, wat al speelt sinds het beschikbaar komen van vaccinaties. Echter is vaccineren onder veel meer Nederlanders niet meer zo vanzelfsprekend. In 1994 is de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken (NVKP) opgericht om burgers naar eigen zeggen te waarschuwen voor de gevaren van inenten. Volgens deze partij is de lijst met bijwerkingen lang en ernstig en werken vaccinaties niet. Ook vindt de vereniging dat kinderen veel te jong zijn wanneer ze worden ingeënt en dat het afweersysteem op die leeftijd nog niet is volgroeid. Daarnaast vindt de NVKP dat de burger veel te weinig en te eenzijdige voorlichting krijgt. Het RIVM geeft aan dat deze partijen hun claims onderbouwen met voorbeelden van kinderen die een ernstige aandoening hebben gekregen nadat ze gevaccineerd waren, zonder dat aannemelijk wordt gemaakt dat er een verband bestaat en dat andere, bekende oorzaken van dergelijke aandoeningen buiten beschouwing worden gelaten.

Ingezonden mededeling op 02-06-2020, 19:35
9 reacties
MusvanhetDak
03-09-2020 / 08:44
Bij ziekte en andere rampspoed denk ik altijd aan de gebrokenheid van de schepping, waarbij juist Satan verantwoordelijk is voor onheil. Bij zieken die Jezus genas waren de ziekten juist het gevolg van het binnendringen van demonen en die zijn dienaren van Beëlzebub, oftewel Satan. Als wij ziek worden lijkt mij dat het werk van Satan en niet een beproeving die ons door de Here wordt opgelegd. Mijn idee is daarom dat je het Satan met vaccineren moeilijker maakt en daarom snap ik de weerstand tegen vaccineren niet. Maar misschien heb ik het wel helemaal fout.
hans0166
03-09-2020 / 15:15
ik snap best dat je tegen bepaalde vaccinaties kunt zijn. Maar het argument van tegen Gods wil ingaan als je wel vaccineert snap ik niet.
Als God dan besluit je te slaan met ziekte mag je dan wel tegen Gods wil ingaan door het te bekorten en genezen? Voor mij zou dan toch gelden dat je het geduldig moet dragen en niet zien te genezen, want God wil dat je ziek bent.
blijblij
04-09-2020 / 09:20
Vaag stukje...
Door wie ingezonden?
Wat is het doel?
K80
04-09-2020 / 17:20
En volgens bestaat niet vaccineren door Christenen alleen in Nederland. Of Reformatorische Christenen die zijn geëmigreerd.
Daar buiten gaan ze op de knieën, omdat ze zo dankbaar zijn dat er vaccinatie bestaat.
Omega
07-09-2020 / 20:46
@K80 Om je ietwat beperkte kennis iets op te krikken, is het wellicht handig om te weten dat de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken vooral bestaat uit niet-christenen. Datzelfde geldt voor de Stichting Vaccinvrij. Terwijl in reformatorische kringen de weerstand tegen vaccineren steeds verder afneemt, stijgt het aantal seculiere 'kritische prikkers' in snel tempo. Vooral hoogopgeleiden hebben steeds vaker moeite met vaccineren. Zo ook in de VS. Volg het nieuws.
K80
08-09-2020 / 11:43
@Omega, daar ben ik me van bewust. Ik had het ook over het niet laten vaccineren door Christenen.
Omega
08-09-2020 / 18:22
@K80 Waarom je kritiek in deze discussie alleen gericht op christenen? Heb je iets tegen dat soort volk? Ik zie dat je laatste opmerking over refo's zelfs is verwijderd.
lihar
09-09-2020 / 00:44
Klopt, met name hoogopgeleiden zetten steeds vaker vraagtekens bij vaccineren. Het probleem is vaak dat mensen de ziektes waartegen gevaccineerd wordt niet meer kennen. Zetten vage bijwerkingen die nooit bewezen zijn alleen de naam van 1 of 2 dokters eronder, op een lijn met de gevolgen: de dood, ernstige verstandelijke handicaps, invaliditeit. En ze weten of geloven meestal ook niet dat er onder hen zo weinig ersnstige gevolgen zijn omdat ze profiteren van de groepsimmuniteit; zolang meer dan 80% gevaccineerd is, zijn er zo weinig mensen die de gevaarlijke besmettelijke ziekten kunnen overdragen, dat de kans erg klein is dat de niet-gevaccineerden in contact komen met 'besmetters'. Als die vaccinatiegraad onder de 80% komt, onstaan er heel makkelijk 'routes' voor deze ziektes. Daardoor worden niet alleen de kritische prikkers zelf in een gevaarlijkere positie gebracht (waar ze zelf voor kiezen) maar ook degenen die nog niet volledig gevaccineerd zijn (babies, jonge kinderen)en andere kwetsbaren in de maatschappij (sommige vaccinaties halen de scherpe randjes eraf maar blijven erg gevaarlijk voor kwetsbare mensen).
K80
09-09-2020 / 15:10
@Omega, nee hoor heb er niets tegen.

Meer nieuws

We kunnen er geen genoeg van krijgen: raadseltjes speciaal voor OSM (ons soort mensen ;-) Op Whatsapp circuleren er acht...
4 reacties
15-04-2020
Nu het Paasconcert van Jongerenkoor Chenanja vanwege het coronavirus geen doorgang vindt, bedacht dirigent Jan Hendrik v...
1 reactie
10-04-2020
In het hele land ontstaan mooie initiatieven om het leven tijdens de coronacrisis iets draaglijker te maken. We verzamel...
geen reacties
08-04-2020
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering