Kritische studie over hedendaagse Worship-muziek

Nieuwsredactie / 44 reacties

09-03-2020, 09:24

De studie van evangelist Wilco Vos over het ontstaan en de ontwikkeling van de hedendaagse Worship-muziek kan je haast niet ontgaan zijn. De lijvige video van 2:45 uur wordt veel onder christenen gedeeld en doet het nodige stof opwaaien. Invloedrijke mensen die aan bod komen zijn o.a: Bono (U2), Brian Houston (Hillsong), Bill Johnson (Bethel), de Paus, C.S Lewis, John Piper, Hans Maat (Sela), Marcel Zimmer en Kees Kraayenoord. Refoweb vroeg haar panellid Gerard Slurink, vaste muziekkenner van de vragenrubriek, om de “De valse eenheid in de muzikale eindtijd” eens onder de loep te nemen:

 

De studie begint met de opkomst van de rock’n roll en de veranderingen die dat met zich meebracht. Via de Beatles gaat het dan naar Bono van U2, die een inspiratie en voorbeeld is van veel CCM-artiesten. Onder andere Bono’s “Coëxist”, oproep tot een samensmelting van alle religies, komt aan de orde. Verschillende NAR (New Apostolic Reformation) apostelen (een onofficiële groep die zichzelf uitroept tot apostelen en een nieuw soort van christendom wil invoeren) komen aan de orde zoals Rick Warren, Brian Houston van Hillsong Church, Bill Johnson van Bethel Church en meer, invloedrijke mensen die velen direct of indirect hebben beïnvloed en dat nog steeds doen. De versmelting met de New Age beweging (tegenwoordig Nieuwe Spiritualiteit genoemd) komt aan de orde en de steeds terugkerende symbolen zoals de bokkengroet (het corona-handgebaar), de piramidevorm en het toegedekte oog (het oog van de afgod Horus) die je telkens weer ziet opduiken bij zowel seculiere als CCM-artiesten. Bizarre zaken bij Hillsong Church, Bethel Church en anderen komen aan de orde. Dan verplaatst de aandacht zich naar Nederland waarbij blijkt dat de banden met de voorgenoemden nauw zijn en al deze dingen ook hier te vinden zijn, onder andere bij mensen als Kees Kraaijenoord van Mozaïek 0318 en Hans Maat, de man achter Sela, bij Stichting Opwekking en bij de EO. Het uiteindelijke doel achter dit alles: een nieuwe wereldorde van eenheid, waar geen regels meer zijn en ieder kan doen en zijn wat hij of zij wil.

Ik denk dat de studie het waard is om bekeken of gelezen te worden. Met de personen en zaken die hij noemt ben ik bekend en voor het grootste deel kan ik alleen maar bevestigen dat het overeenstemt met wat ik heb gezien in de loop der jaren. En er zou nog veel meer aan toegevoegd kunnen worden. In de studie wordt slechts een tipje van de sluier opgelicht.

Maar voor ik het kan aanbevelen moet ik ook een paar kanttekeningen maken. In een aantal gevallen kan er -denk ik- het bezwaar worden gemaakt dat de getoonde beelden of aangehaalde uitspraken wat selectief zijn waarbij de context ontbreekt en waardoor er soms een wat onvolledig beeld kan ontstaan van de persoon of personen waar het daar over gaat. En je kan discussiëren over hoe je bepaalde zaken of uitspraken die je bij iemand aantreft moet duiden. Daar kan soms meer over gezegd worden, waardoor er soms ook wat meer nuance aangebracht moet worden.

Ook is er naar mijn mening in sommige gevallen te veel sprake van ‘schuldig door associatie’. Het gevolg is dat sommige mensen dingen dreigen te worden toegeschreven die niet overeenstemmen met waar ze voor staan. Dit betreft dan vooral personen die zijdelings genoemd worden. Ik denk dat in een aantal gevallen daar de gebruikte bronnen oorzaak aan zijn.

Bovendien is het denk ik goed om onderscheid proberen te maken of iemand iets doet vanuit een blinde vlek of omdat er een valse leer achter zit. Bij sommige mensen is de kern van hun geloof wel degelijk zuiver bijbels: zondaars die hebben leren zien dat ze de Heere Jezus nodig hebben als Borg en Middelaar en dit ook volop uitdragen. Tegelijkertijd kunnen ze zich met mensen of zaken inlaten -en zich daar in een bepaalde context achter scharen- wat ze misschien beter niet hadden kunnen doen. Dit gebeurt iedereen, niemand is daar vrij van. Elke boom heeft wel een kromme tak. Daarmee iemand verklaren tot een kwade boom die kwade vruchten voorbrengt is niet wat de Bijbel zegt. Dat is ook niet de soort vrucht waar naar moeten kijken.

Bij anderen echter wordt duidelijk dat er een compleet ander denkpatroon achter zit, de inhoud van het geloof dat ze prediken is niet het geloof dat de Bijbel predikt, de Jezus die ze prediken is niet de Jezus van de Bijbel, de God die ze prediken is niet de God van de Bijbel, het evangelie dat ze prediken is niet het evangelie van de Bijbel, de boodschap die ze prediken is niet de boodschap van de Bijbel. Meestal zitten er wel elementen bij die uit de Bijbel komen, maar de essentie van hun prediking is een andere. Dan is er sprake van een valse leer. Ik denk dat het goed is dat onderscheid te maken, want blinde vlekken hebben we allemaal, maar als iemand een dwaalleer verkondigt dan is dat van een heel andere orde. Als we dat onderscheid niet maken lopen we kans zelf te verdwalen door onze aandacht te richten op zaken die niet de zaken zijn waar het om gaat in het geloof.

Ik heb deze nuance ook Wilco zelf voorgelegd en hij bevestigde mij dat hij daar in mee kan gaan en voegde daar nog aan toe: “Deze studie heeft zeker niet ten doel om schapen tot bokken te maken. Er zijn mensen die zich door onwetendheid laten meevoeren in deze list van satan. Anderen nemen er een hoofdrol in en zijn, alhoewel hun boodschap Bijbels kan klinken, wolven in schaapskleren.”

Wat blijft staan, en ik hoop dat die boodschap vooral overkomt, is dat er een hoop scheef zit en er een hoop vragen gesteld kunnen worden bij de hedendaagse christelijke muziek, en dat er keer op keer patronen zijn waar te nemen en krachten werkzaam zijn die zeer bedenkelijk zijn. En daarbij vallen slachtoffers aan alle kanten, zowel bij artiesten als bij luisteraars die zich laten zich misleiden en die meegaan met verkeerde trends.

Het gaat uiteindelijk niet over de mensen, want zoals Wilco zelf ook aanhaalt uit Efeze 6:2: “Wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.” Dat is wat we moeten leren zien: dat er geestelijke machten werkzaam zijn die ons proberen te verleiden en die het doel hebben het gesproken en geschreven Woord van God te ondermijnen en te niet te doen.

Er worden wat verregaande conclusies getrokken die ik laat voor wat ze zijn, ik kan die niet bevestigen noch ontkennen. Ik zie ook een streven naar een valse eenheid. Een eenheid, zoals Wilco het treffend uitdrukt, rondom een toren van Babel, rondom een gouden kalf, en niet een eenheid rondom de gekruisigde Christus. In welke mate die zich zal doorzetten weet ik niet, maar het doel is ook niet om de toekomst te kunnen voorzeggen, het doel is om waakzaam te zijn. Als de discipelen Jezus vragen over de tekenen van het einde der tijden is het eerste wat Jezus antwoord: wees waakzaam en let er op dat niemand je verleidt (Mattheus 24).

Kenmerken van deze verleiding hier zijn naar ik meen vooral het verdwijnen van Bijbelse inhoud, onbegrensde vrijheid, zelfverheffing en (bedekte en eigentijdse) afgoderij. Met Wilco zie ik ook met lede ogen toe hoe hier ook de hedendaagse christelijke muziek een grote rol in lijkt te spelen. Dat lijkt me belangrijk om te zien en dat is ook waarom ik deze studie zou willen aanbevelen. Want in onze tijd kan niemand er meer om heen. De hedendaagse christelijk muziek staat niet meer voor de deur, het heeft zich al lang genesteld in onze kerken.

Het zou jammer zijn als de kijker/lezer hier weg zou gaan met de gedachte: “tjonge, het is wel erg hoor met hen, nog erger dan ik dacht.” Want het gaat er niet om wat zeggen over anderen, het gaat er om welke keuzes wij zelf maken en of we besluiten met hen mee te (blijven) doen of dat we andere keuzes (gaan) maken. En betreft het niet onszelf, dan betreft het wel onze (toekomstige) kinderen of kleinkinderen.

De studie duurt in totaal 2 uur en 45 minuten. Om de lijn te volgen is het goed deze van begin tot eind te kijken, desgewenst in meerdere sessies. Er komen een verschillende korte maar heftige beelden en geluiden voorbij. Het is daarom niet geschikt om te kijken met (kleine) kinderen in de buurt. Er is ook een tekstuele versie die soms iets meer details geeft en een bronvermelding heeft in de voetnoten.

Nieuwsredactie op 09-03-2020, 09:24
44 reacties
Mona
16-03-2020 / 14:10
Bethelchurch verkondigt in hun theologie en muziek een grote dwaalleer.
Bill Johnson zegt in zijn boek dat de Heere Jezus een wedergeboren man is!
In Zijn menswording is Jezus alleen een man geweest en heeft Hij zijn Goddelijkheid volkomen afgelegt.
Dit is een dwaling. Het zou betekenen dat de Heere Jezus geen zoon van God de Vader is. In 1 Johannes 2 staat dat dit de leer van de antichrist is.
Verder praktiseert men nog steeds gravesucking, dit is zo heidens! In bethelfilmpjes is te zien dat zij met kinderen (!) aan astrale projectie doen. Verschillende ex-Bethelstudenten, die daar hun opleiding deden, hebben hun getuigenis online gezet. Bekijk ze eens. Healings en "christelijke' tarotkaarten horen gewoon bij de workshops die daar gegeven worden.

https://www.youtube.com/watch?v=winCHM9yuY4&t=1427s

Christenen mogen elkaar oordelen op hun levenswandel, er wordt door Paulus zelfs toe opgeroepen om elkaar op de weg van de waarheid te houden. Echter wordt dat niet altijd evengoed verdragen, zelfs niet als het in liefde wordt gezegt.


‘Het is toch niet aan mij om hen die buiten zijn te oordelen? Oordeelt u immers niet alleen hen die binnen zijn? Maar hen die buiten zijn, oordeelt God. En doe de kwaaddoener uit uw midden weg.’ (1 Korinthiërs 5:12-13)
Lees dit hele hoofdstuk voor de context.

Paulus maakt hier onderscheid. Over mensen die geen christen zijn, mag je als christen niet oordelen. Dát oordeel moet je aan God overlaten. Maar over mede-christenen, mag je wel oordelen. Sterker nog, over hen moet je oordelen! Kerkmensen die verkeerde dingen doen, een onBijbelse leer verkondigen en daarin volharden, moet je zelfs buiten de kerk zetten. Dat is een hard oordeel
evantorisch
16-03-2020 / 14:47
Er zijn kerken daar hoef je mensen niet eens uit te knikkeren, die al lang uit zichzelf weg.
Bij een enge veroordelende sekte zou ik niet willen zitten.
Best wel appart dat er refo dominees zijn die regelmatig Origenus aanhalen terwijl die o.a. geloofde in alverzoening en reïncarnatie.
Maar als ze het nu niet met iemand niet eens zijn, dan worden woorden als 'satanisch' 'dwaalleer' en 'Babylonische hoer' niet geschuwd.
Tja, wat is dwaalleer. Alles wat ingaat tegen de eigen interpretatie van de Bijbel vermoed ik.
Al die andere 40.000 geloofsrichtingen zijn blind en zitten fout.
Machtig, wat een hoogmoed vind ik dat.

Inderdaad mag je een oordeel over daden hebben, en heus niet alleen over de daden van gelovigen.
Verder zou het aan te bevelen zijn om de kerkgeschiedenis en het (evolueren) en ontstaan van de Bijbel eens serieus te onderzoeken.

Succes!
Mona
17-03-2020 / 11:41
Citaat: "Tja, wat is dwaalleer. Alles wat ingaat tegen de eigen interpretatie van de Bijbel vermoed ik."

Het loochenen van de Godheid van Jezus, en zeggen dat Hij aleen een wedergeboren man is, is een dwaalleer. (Bethelchurch)
De Paus zegt in een officiele verklaring dat we allemaal kinderen van dezelfde God zijn, ongeacht je religie, ja zelfs in afwezigheid van religie (!). Dit is een dwaalleer.

Bij deze de officiele video van de Paus:
https://www.youtube.com/watch?v=Ssyt_BqijAg

Alle mensen, ook voorgangers, hebben blinde vlekken.
Dat betekent niet dat de Godheid van Jezus ter discussie gesteld kan worden, of dat je een kind van God kunt zijn zonder wedergeboorte en geloof.
Dat is onbijbels.
evantorisch
17-03-2020 / 19:37
Voor mij is een dwaalleer alle theorie die je in de praktijk bij God vandaan brengt. Wie geen of een andere religie heeft en toch met volharding het goede doet ontvangt eeuwig leven. Romeinen 2.
Zij die door hun daden bewijzen dat ze geloven in gerechtigheid, genade, barmhartigheid, vergeving, mededogen ect. geloven daarmee in God zelf omdat hij dat is. Hij (Vader, Zoon en Geest) is de ''IK BEN'' Heere God barmhartig, genadig, lankmoedig trouw ....

Voor de rest van de bezwaren een leestip: "De evolutie van de Bijbel" van B.D. Ehrman.

Je kunt theologisch dogmatisch iets fout zien wat totaal niet met je behoud te maken heeft.
Vanzelfsprekend heeft iedereen blinde vlekken, anders zouden we net zo groot zijn als God zelf. Maar wie rechts kijkt ziet links niets en andersom.
Een beetje raar om daar dan wel een oordeel over te hebben, alleen omdat het e.e.a. niet strookt met het eigen beperkte zicht.

Ik ben blij dat ik geen biblisist ben.
De Bijbel is God niet, en God zit niet opgesloten in de Bijbel.
Gerard
18-03-2020 / 15:34
Dank je Mona voor de links, die van de paus zegt alles, dat is de nieuwe spriritualiteit. Hij is niet anders dan paus Johannes Paulus II.

Evantorisch, alhoewel niet verbaasd, ben ik toch geschokt over je reacties. Ik zie nu dat je de bijbel effectief aan de kant hebt geschoven, en je bent verre van de enige. En als dat anker weg is gaat het alle kanten op, dan is het slechts een kwestie van tijd.

Wat Ehrman betreft kan ik dit aanbevelen
https://www.thegospelcoalition.org/article/the-ehrman-project/
Gerard
18-03-2020 / 15:53
Verder wat Ehrman betrett
https://www.youtube.com/user/ehrmanproject/videos
evantorisch
19-03-2020 / 09:34
Grappig Gerard, ik heb 'het' refo-theologisch systeem aan de kant geschoven (dat is nooit mijn ding geweest trouwens), maar niets van wat ik gezegd heb is onbijbels. Zelfs mijn opmerking over "biblisist" niet.
Blijkbaar heb je ook last van wat blindheid en zie je dingen die er niet zijn.

De Bijbel gebruiken op de manier waarop de Israëlieten omgingen met de koperen slang, of met de ark ten tijde van de oorlog met de Filistijnen, daar doe ik niet aan.
Ik ga voor de boodschap uit de letter halen, en daarbij weet ik me in heel goed gezelschap.Nou zeg ik natuurlijk niet dat jullie dat niet doen, maar zoals ik het zie zit er vaak zoveel letter-ruis om de boodschap dat die daar niet zelden door overstemt wordt, of zelfs een hoofdrol gaat spelen.

Net als zo'n 85 a 90% van de christenen geloof ik meer in de Christus Victor theologie (zie bijv. Tom Wright). Dat geloofde christenen vanaf het begin al.
Het ligt ook in lijn met ons verstand, intuïtie rechtvaardigheidsgevoel.
En dat is mooi want God liefhebben en dienen dient te gebeuren met hart, ziel, verstand en al je kracht.
Kijk, en dan is er ook plaats voor Romeinen 2. Heidenen (anders-religieus of a-religieus) die met volharding het goede doen ontvangen eeuwig leven.
Dat past niet zo in jullie theologie waar geloof in bepaalde dogma's -die door sellectief Bijbellezen ontstaan zijn- centraal staat.
De Bijbel leert mij dat geloof om de praktijk draait. Matt. 7 Jakobus 2 ... enz.
Heel logisch ook hoor. Simpel voorbeeld: wie gelooft in gelijkheid zal niet racistisch zijn en discrimineren, anders stelt dat geloof niets voor en is het dood. Dat kun je op alles toepassen.

Mensen langs de eigen meetlat leggen en ze als satanisch en Babylonische hoer bestempelen is naar mijn mening niets anders dan op Gods stoel gaan zitten door uit te gaan van je eigen gelijk. Shame on me!
Ik hou van Worship muziek. Inhoudelijk gezien ben het niet met alles eens, maar inhoudelijk sta ik ook niet achter de haat en wraak Psalmen.
Liever bid ik voor hun bekering en behoud dan voor hun verderf.
Liever zou ik zien dat hun kleine kinderen opgroeien tot mensen die het goede doen dan dat ze tegen de steenrotsen te pletter geslagen worden.
Gelukkig ben ik ook niet zo bijgelovig dat ik achter elk liedje een duivel met een dwaalleer zie staan. En ik ben ook niet zo zwart-wit om iemand af te schrijven als hij iets gelooft wat in mijn ogen niet klopt.
Ik hou het maar bij Jezus' woorden: ''Aan de vrucht kent men de boom."

En tot slot: de waarheid kan de sterkste toets aan. Op voorhand al gaan waarschuwen en de uitkomst vaststellen is niks anders dan een pleister plakken op een vuile wond.
Na mijn onderzoek is mijn interpretatie van sommige Bijbelgedeelten wel verandert, maar voor mijn praktische leven maakt het niets uit.
En verder zet ik geen punten maar komma's. Er blijft altijd zoiets als voortschrijdent inzicht. Ik geloof niet in een dichtgetimmerde theologie.
Omega
19-03-2020 / 18:11
@evantorisch schrijft: "Wie geen of een andere religie heeft en toch met volharding het goede doet ontvangt eeuwig leven. Romeinen 2." Mijn 'complimenten' voor deze exegese. Zelden heb ik een Bijbelhoofdstuk zo zien verkrachten. Een historisch dieptepunt op Refoweb. Ik zou Rom. 2 toch nog maar een paar keer herlezen.
tiswat
19-03-2020 / 20:14
@evantorisch schrijft: "Wie geen of een andere religie heeft en toch met volharding het goede doet ontvangt eeuwig leven. Romeinen 2."

Johannes 3
17 Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden.
18 Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God.

Johannes 14:6. Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.

Dus volgens jou staat de Heere Jezus vreselijk te liegen.
refoweb
19-03-2020 / 20:18
Laten we het over de onderzoek van Wilco Vos hebben in plaats van de RKK of het (on)geloof van een bezoeker van Refoweb. De rest wordt verwijderd.
Mona
20-03-2020 / 16:15
@Refoweb,
als je de lezing van Wilco Vos goed hebt gelezen/gekeken dan heb je ook gezien dat veel muziekstromen een link hebben met de RKK/Paus.
Zowel wereldse artiesten als worship-artiesten vinden een ontmoeting met de Paus belangrijk. De reden daarvan is niet zo moeilijk te raden: De Paus is van mening dat iedereen een kind van God kan zijn, ongeacht of je wel/geen geloof hebt, of in wie je geloofd . (zie eerder geplaatste link)
Juist dit element is een kenmerk van de 'wereldkerk".

Dit geldt ook voor de gedachte die evantorisch beschrijft. Als je minder Bijbelvast wordt, kan God overal 'in' zijn. Het gaat dan niet zozeer om eigen interpretatie van de Bijbel, maar meer over buiten-bijbels denken.
Gtn
21-03-2020 / 17:04
Heb inmiddels toch de moeite genomen om de studie te bekijken. Heb er een enorm dubbel gevoel over. Vind het duidelijk enorm uit zijn verband gerukte citaten en vooringenomen verbanden en conclusies. Het lijkt wel een reformatorische complot theorie.

Aan de andere kant zal er een kern van waarheid in zitten.

Maar om iemands bekering in twijfel te gaan trekken en mensen of groepen te gaan veroordelen om contacten die ze (gehad) hebben lijkt me niet juist. Er lijkt me behoorlijk wat oud materiaal gebruikt te zijn. Daarna kan er behoorlijk wat veranderd zijn in het leven van de betreffende persoon. Bovendien blinkt Wilco niet uit in kennis van zaken, en vat hij alles negatief op.

Wij moeten niet op de plek van God gaan zitten. Zeker niet als het gaat om het oordelen of iemand wel of niet een kind van God is. Bovendien kan ook een kind van God erg ver van zijn plaats zijn.
Gtn
21-03-2020 / 20:11
Ik besef me ineens dat ik misschien wel erg veroordelend richting Wilco klink. Het is niet persoonlijk bedoeld, ik ken hem verder niet.
RSTHG21
23-03-2020 / 11:26
Een groot gedeelte bekeken en het is echt heftig. Veel wist ik al, maar dat bepaalde groeperingen voor 'christelijk' moeten doorgaan maakt het allemaal heel eng, het duivelse druipt er aan alle kanten af. Heftig dat veel mensen hier gaan stijgeren terwijl deze evangelist niet een bij de meest behoudende hoek hoort. Het is geen kritische studie maar een eerlijke studie en naar mijn mening volledig op de Bijbel gegrond. Als ik muziek van bepaalde groepen aan kinderen zou laten zien worden ze denk zelfs bang. Conclusie alleen Psalmen, waarom niet? Schokkend dat menigeen hier de Roomse kerk de handen boven het hoofd houdt, er gebeuren daar zoveel onbijbelse zaken, Wilco noemde niet eens het schrappen van 1 van de 10 geboden. Ik zie deze studie als een waarschuwing voor vele in de reformatorische kring. Keer toch weder gij afkerige kinderen. Niet een iegelijk die tot Mij zegt Heere zal ingaan enz. De naam te hebben dat er leven, maar toch dood zijn in de zonde. Onderzoekt uzelven nauw! Wordt deze wereld niet gelijkvormig. Gij kunt niet twee heren dienen. In heel die studie hijgt die muziek naar wereldgelijkvormigheid. Wat is het verschil (sfeer, melodie etc) tussen deze zogenaamde christelijke muziek en de popmuziek? Schokkend dat zoveel christenen in deze list van satan zijn getrapt.
Still4wake
23-03-2020 / 12:31
@RSTHG21

Dat je een aantal van deze zaken al wist komt omdat een groot gedeelte van de zaken die Wilco Vos benoemd gejat zijn van eerdere "documantaires". Dat zaken al in "they sold their souls for rock 'n roll" benoemd waren, en dat ze daarom bekend zijn wil nog niet zeggen dat ze waar zijn...

Nergens in de "kritische studie" (ik ben het ook niet met die naamgeving eens: studie is bepaald niet de juiste term...) blijkt dat de maker kennis heeft van de zaken die hij benoemt.
Althans: dat hoop ik, want als hij die kennis wel zou hebben zouden een aantal uit het verband getrokken opmerkingen en claims ronduit lasterlijk genoemd kunnen worden.

En je opmerking dat er 1 van de 10 geboden geschrapt is in bepaalde stromingen: kun je me daar meer over vertellen?
Wat heeft dat met Worship-muziek te maken?

En alleen Psalmen: ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat de Bijbel een iets breder muzikaal palet voorstaat, met hymnes en geestelijke liederen erbij.
Daarnaast: je gaat voorbij aan mensen die door "werelds klinkende" muziek voor het eerst met het Evangelie in aanraking komen.
En als je zegt dat die er niet zijn: ondergetekende is door de muziek van een christen geworden rockzanger in aanraking gekomen met het christendom.
En bij zijn concerten spreek ik vaak mensen die diezelfde ervaring hebben.

Een artiest die vanuit het hart gegrepen muziek maakt die ook nog eens mooi is kan meer mensen bereiken dan een op hele noten gezongen Psalm uit een bijna 300 jaar oude vertaling/berijming wat alleen op een orgel begeleid wordt binnen de kerkmuren.

Juist een evangelist (zoals Wilco zegt te zijn) zou moeten weten dat mensen die buitenstaan bereikt moeten worden.
En de ervaring leert dat dat zelden gebeurt doordat mensen plompverloren een kerk binnen stappen omdat ze de muzikale uitingen daar zo mooi vinden..

En voor wat betreft de kritiek van velen hier op andere kerkgenootschappen:
Gisteravond las ik de eerste verzen van Romeinen 10. Waarom kom ik de liefde die daarin doorklinkt nu zo weinig tegen in discussies die over een ander kerkgenootschap gaan...?
Gtn
23-03-2020 / 13:00
Dat is nu precies waarom ik ook gereageerd heb. In de reformatorische hoek (mijn leefwereld) worden mensen en dingen die niet voldoen aan het reformatorische criterium nogal snel afgeserveerd als onbijbels, dwaalleer of zelfs duivels genoemd. Zonder liefde inderdaad. Het enige-ware-kerk syndroom. Met de lippen word anders beleden, maar de werkelijkheid is vaak helaas zo anders.

Er zijn nogal heftige dingen te zien die inderdaad te denken geven. Maar bijvoorbeeld het naspelen van het laatste avondmaal, ons lijkt dat godslastering. Maar met welk doel is het nagespeeld? Om God te lasteren? Of om meer mensen te bereiken met de liefde van God, en uiteindelijk dus bedoeld tot eer van God?
Ik weet het niet, maar met de laatste mogelijkheid word geen rekening gehouden. En lijkt niet onderzocht te zijn, maar misschien is dat wel het geval?

De roomse kerk van nu leert misschien nog wel dezelfde dingen die de roomse kerk van 500 jaar geleden leerde. Toch geloven echt niet alle roomsen dat je alleen maar tot Maria mag bidden, en dat de hostie écht het lichaam van Christus wordt tijdens de eucharistieviering. We moeten daarom niet alle roomsen over 1 kam scheren en blindelings veroordelen.

De reformatorische kerk van nu is trouwens ook niet meer hetzelfde als 500 jaar geleden. Als je de Dordtse leerregels leest, valt op dat die veel ruimer zijn dan dat er nu (veel) gepredikt wordt. Ook wijzen de Dordtse leerregels diverse opvattingen radicaal af die tegenwoordig in rechts reformatorische kerken wél als waarheden verkondigd worden.

We zijn niet beter dan de Roomse kerk. Ons past nederigheid.

Angstig wegkruipen in ons eigen hoekje en alles veroordelen is niet de oplossing.

Er valt nog veel meer te zeggen maar voor nu lijkt het me even genoeg.
RSTHG21
23-03-2020 / 22:48
@Still4wake
De Roomse kerk heeft een andere tien geboden dan de protestanten, ze schrappen het gebod over de beeldendienst, dat verklaard de vele beelden van Christus, wat wij protestanten/reformatorischen afwijzen. De Roomse kerk geloofd ook in het vagevuur en zalig woorden door goede werken. Dat zal al tal van valse leringen rechtstreeks bij de duivel vandaan. Mensen met een ingebeelde hemel de hel in.
Velen zeggen hier ook dat we niet moeten 'oordelen', wat doet Christus zelf? Gij addergebroedsel, duidelijk een oordeel en die farizeeërs hadden zichzelf zeker voor zalig gerekend. Maar denk ook aan Bileam, sprak grote zaken, toch verloren gegaan, Demas, zelfs gepreekt, toch de tegenwoordige wereld weer lief gekregen, Ezau enz. Zoveel voorbeelden.
Dit heeft niet direct met die muziek te maken maar meer om aan te geven dat de Roomse kerk een valse kerk is. Misschien een stereotype voorbeeld maar ik iemand die Rooms is opgevoed, bekeerd is geraakt en echt de de Roomse kerk verlaten heeft en vervolgens een reformatorische kerk is ingegaan, het bestaat echt!

Je noemt jezelf als voorbeeld, de Heere kan met zeer kromme stokken een rechte slag slaan, maar ik geloof echt dat je niet blijft bij dat soort muziek. God is zo heilig, als ik al die muziek hoor, hoor ik echt niks heiligs, soms misschien wat zoetsappig gezang en wat ik mis, bij vrijwel alles uit de studie, het is vrijwel alles lof en prijs, waar hoor ik over de hemelhoge schuld? Dat je wederom geboren moet worden, dat je de tegenwoordige wereld moet haten. We moeten niet gaan denken dat God alleen die werelds klanken wil gebruiken, zou God geen Pslamen kunnen gebruiken? Ik ken heel wat mensen die een seculiere achtergrond hadden en zich nu thuis voelen in de rechter flank van de reformatorische flank, zich juist zo geraakt voelde door de Psalmen omdat daar hun leven in beschreven stond: gena o God, gena hoor mijn gebed, Gun leven aan mijn ziel dan looft mijn mond, Ik zie mijn zonden steeds voor ogen zweven, ik ben een vreemdling hier beneen, hoe kleeft mijn ziel aan het stof, hoe heilig is Zijn naam enz. We hebben ook meer dan 150 Psalmen, ja 12 gezangen. Ik vroeg hen of ze niet liever Opwekking o.i.d. wilde, nee zeiden ze dat lijkt veel te veel op de ellendige popmuziek waar ik verslaafd aan was en het is zo oppervlakkig. Ja die mensen bestaan ook, nogmaals ik ken er meerderen.

@Gtn
We zijn zeker niet beter dan de Roomse kerk en ook wij hebben dwalingen. Maar we zouden des te meer onze Rooms medemens moeten toeroepen dat ze een dwaalweg gaan, een onbijbelse weg, een bedrieglijke weg.
RSTHG21
23-03-2020 / 22:53
Sorry, sommige zinnen lopen niet echt, dat komt door m'n vervelende toetsenbord van m'n mobiel. Ik zal het voortaan nog eens doorlezen en dan pas versturen.
Still4wake
23-03-2020 / 23:11
@rstgh42
Het klopt dat de Roomse kerk dwaalt.
Dat neemt echter niet weg dat ze dezelfde God dienen, maar op een andere manier (vrij naar Romeinen 10).
Natuurlijk moeten we hen waarschuwen, en tegen hen waarschuwen. Maar daarin moet de grondtoon Liefde zijn, en niet veroordeling op afstand.

Grappig dat jijzelf de term Adderengebroed benoemt.
Een term die gebruikt werd tegen Farizeeën.
En juist het farizeisme ligt de refo-hoek na aan het hart.
Vormen om de vorm, en niet om de inhoud.

Dat zie je in de muziek ook.
Als het maar op orgel wordt uitgevoerd is het goed, maar als hetzelde lied op gitaar, met drums of elektronisch wordt uitgevoerd is ineens de corm fout (zonder dat de inhoud überhaupt bekeken wordt).
Natuurlijk komt de ellendige staat vsn de mens in de door Wilco aangehaalde fragmenten niet erg sterk naar voren.
Daar zijn de fragmenten dan ook op uitgezocht.
Dat betekent echter niet dat ze er niet zijn, maar alleen dat ze niet in het straatje van de maker van dit filmpje passen.

Natuurlijk ben ik na mijn bekering andere muziek gaan draaien. Voor mij is het echter vooral belangrijk wat de tekst is, en in tweede instantie dat het mooi klinkt.
Op het eerste criterium valt inderdaad veel gospelnuziek of opwekkingsmuziek af.
Op het tweede criterium veel reformatorische muziek.

Nu heb ik als metal-liefhebber sowieso niet zoveel met vrolijk klinkende zaken, dus een praise of opwekkingsCD zal ik niet snel aanschaffen, maar ik veroordeel er niemand om.
Wat jij, en anderen met je, helaas wel doen met mijn muziek.

Bovendien: wie bepaald welke stok recht is?
RSTHG21
23-03-2020 / 23:25
@Still4wake
Toets alles aan het Woord. We hebben wedergeboorte nodig en idd geen vroom gebeuren.
Zie je wat je doet, je oordeelt de reformatorische kerk als farizeeërs, je oordeelt dus net zo goed.
Zeker zit er genoeg farizeïsme in de refokerk, dan maar naar een andere kerk gaan, nee, het gaat er om dat Zijn Woord recht gepredikt wordt, ellende verlossing dankbaarheid.
Je hebt niet echt gereageerd op mijn voorbeelden van de persoon die Roomse kerk heeft verlaten, een zeer grote uitzondering? De personen die juist naar de reformatorische kerk zijn gegaan vanuit hun seculiere achtergrond, een zeer grote uitzondering?

Dan ben ik misschien maar oordelend, maar de God die de Roomse dienen en niet de God die ik dien. Kijk toch naar de Bijbel, je zal alles doen om de Waarheid te horen dus ga je zoeken, zoeken tot je het gevonden hebt.

Meer nieuws

Al dertien cd’s deed de Apeldoornse pianist Hendrik Jan van der Heiden het licht zien. Maar bij ”Vier jaargetijden” droe...
geen reacties
03-03-2020
Ze gelden als een absolute voorwaarde in de statuten van een reformatorische of bevindelijk-gereformeerde organisatie, s...
1 reactie
13-02-2020
De organist van de Gereformeerde Gemeenten te Aalburg gaat sinds gisteren viraal op (sociale) media. Nieuwkoop werd 7 fe...
geen reacties
08-02-2020
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering