Bezinningsavonden Veluwe

Nieuwsredactie / 1 reactie

01-02-2018, 10:21

Onder de naam Bezinningsavonden Veluwe wordt in de Krokusvakantie -evenals vorig jaar- een drietal thema-avonden belegd voor reformatorische jongeren en ouderen in Nunspeet. Ook dit jaar is bewust is gekozen voor een drietal sprekers uit bevindelijk-gereformeerde kring. Vorig jaar ontstond over dit initiatief de nodige commotie, doordat vanuit de plaatselijke Ger. Gem. werd gewaarschuwd tegen zowel de avonden, de sprekers als de organisatoren die arminiaans evangelie zouden voorstaan. Aan een van de sprekers werd achteraf in het kerkblad excuses aangeboden.

Evenals vorig jaar houden jullie dit jaar in Nunspeet opnieuw een drietal bezinningsavonden achter elkaar. Waarom opnieuw?

Wij geloven dat er in Nunspeet nog steeds jongeren en ouderen zijn die in deze hectische tijd op zoek zijn naar vrede met God en innerlijke rust.

Wie zijn de sprekers en waarom deze sprekers?

De sprekers zijn deze keer evangelist J. van Dooijeweert, ds. M. Schreur en ds. A. Simons. Deze sprekers staan in de reformatorische traditie. Wij geloven dat deze voorgangers een roeping hebben om het evangelie helder, duidelijk en radicaal te verkondigen. Zij hebben vrucht op hun bediening en weten met welke vragen reformatorische mensen worstelen.

Is de opzet van de avonden vergelijkbaar met die van vorig jaar?

De opzet van de avonden is inderdaad gelijk aan vorig jaar. Na een korte boodschap is er pauze voor onderlinge ontmoeting. Daarna is er ruimte voor vragenbeantwoording en eventueel persoonlijk gebed.

Hebben de avonden vorig concreet iets opgeleverd? Hoe was de belangstelling?

In de eerste plaats is het ons verlangen dat Zijn Naam alle lof, eer en aanbidding ontvangt. Wij geloven dat het Woord een kracht van God is tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Gods Woord zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Hij het zendt. Wij hebben van jongeren en ouderen positieve reacties ontvangen. Jezus Christus stond centraal tijdens de lezingen.

Waarom bovenkerkelijke bijeenkomsten als er vanuit de kerken in Nunspeet zelf al veel voor jongeren wordt georganiseerd?

In Nunspeet wordt er vanuit de reformatorische kerken veel voor jongeren georganiseerd en daar zijn wij blij om. Wij geloven dat de Gemeente van de Heere Jezus niet gebonden is aan een bepaald kerkverband. Wij geloven dat jongeren vooral op zoek zijn naar authenticiteit en waarheid. Wij leven in een tijd waarin we als christenen elkaar nodig hebben over kerkmuren heen. Het laatste gebed van de Heere Jezus voordat Hij naar het kruis ging was de bede dat Christenen één zijn. Deze bezinningsavonden kunnen een middel zijn om de éénheid van het Lichaam van Christus te bevorderen.

Vanuit met name de Ger. Gem. was er veel kritiek op deze avonden vanwege het ‘remonstrantse karakter’ er van. Hoe zijn de reacties op dit moment? Hebben jullie nog iets gedaan met de kritische opmerkingen of gaan jullie daar nog iets mee doen?

Na de lezingen vorig jaar is er een gesprek geweest tussen kerkenraadsleden van de Ger. Gem met één van de sprekers. In dit gesprek zijn de standpunten van beide zeiden toegelicht en bleek er ook sprake te zijn van misvattingen. Binnen de reformatorische kerken zijn er altijd accentverschillen geweest. Indien wij alles toetsen aan het Woord, is het niet nodig om ons te laten leiden door stigmatisering. Bovendien worden de lezingen opgenomen en kan iedereen deze terugluisteren.

Vorig jaar werden de avonden bezocht door ambtsdragers van de Ger. Gem., mede om te controleren of er gemeenteleden aanwezig waren. Hoe zijn jullie daar mee om gegaan?

Wij hebben deze broeders in liefde en met respect ontvangen. Zij hebben alle ruimte gekregen om vragen te stellen en te reageren. Na afloop is er voor deze broeders gebeden.

Is het niet zinvol om bijvoorbeeld in gesprek te gaan met de ‘bezwaarden?’

Iedereen is vrij om te komen, om vragen te stellen en opmerkingen te maken. Wij gaan geen enkel gesprek uit de weg. De Heere Jezus stond in Zijn tijd ook voor iedereen klaar; voor zondaren, voor zoekende zielen en voor de toenmalige kerkelijke leiders.

Hoe is het contact met de andere kerken in Nunspeet en hoe zijn hun reacties?

Er zijn veel (emeriti) voorgangers binnen de kerkelijke gemeenten in Nunspeet die open staan voor interkerkelijke initiatieven en ontmoeting. Daarnaast is er ook veel gebed of de Heilige Geest in Nunspeet krachtig zal werken tot uitbreiding van het Koninkrijk van de Heere Jezus. Het gaat niet om de kerken of om mensen; In de veelheid van de onderdanen is des Konings heerlijkheid.

Nieuwsredactie op 01-02-2018, 10:21
1 reactie
Lecram
16-01-2018 / 01:27
Mooi initiatief van deze broeders en wens sprekers en bezoekers gezegende avonden.

Laatst hoorde ik Willem Ouweneel zeggen:
Als er vandaag de dag een preek van Arminius gelezen zou worden in een orthodox gereformeerde kerk, zou niemand merken dat het een preek van Arminius is.
Beschuldigen van arminianisme is niet anders dan een loze verdachtmaking, vooral bedoeld om te polariseren en mensen bang te maken. Klinkt als sektarisch.

Meer nieuws

Facebook gaat de tijdlijn binnenkort drastisch veranderen. Berichten van je vrienden, familie en kennissen krijgen voorr...
geen reacties
31-01-2018
De Koerdische kerken in Efrîn (Noord-Syrië) hebben afgelopen zondag 20 januari 2018 een noodoproep doen uitgaan naar Chr...
geen reacties
23-01-2018
Drukdrukdruk, was het op het Refowebse! De teller noteerde onlangs unieke bezoeker nummer 1,3 miljoen. En zij bekeken 10...
2 reacties
01-01-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering