Vaccinatiegraad Ger. Gem. in Ned. en Oud Ger. Gem. blijft erg laag

Nieuwsredactie / 67 reacties

07-02-2017, 20:46

Hoewel de vaccinatiegraad onder mensen uit de reformatorische gezindte nog steeds lager is dan onder de rest van de Nederlandse bevolking, neemt deze geleidelijk toe. Dat blijkt uit onderzoek van GGD Gelderland-Zuid in samenwerking met de Academische werkplaats AMPHI van het Radboudumc dat recent online gepubliceerd is in het European Journal of Public Health.

Henri Spaan en Helma Ruijs en collega’s onderzochten de vaccinatiegraad onder volwassenen uit de reformatorische gezindte in de leeftijd van 18 tot 40 jaar. Tevens vroegen zij naar de vaccinatiestatus van hun ouders en hun kinderen. Er deden bijna 1000 mensen mee aan dit onderzoek, o.a. via advertenties op Refoweb.

De vaccinatiegraad onder de deelnemers was 55%, terwijl slechts 40% van hun ouders gevaccineerd was. 65% van de deelnemers had hun kinderen laten vaccineren, of was van plan om dit te doen als ze kinderen zouden krijgen. Deelnemers die tot een minder conservatieve kerk behoorden, zelf gevaccineerd waren en/of een hoger opleidingniveau hadden, besloten vaker om hun kinderen te laten vaccineren.

Opvallend is dat in de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en de Oud Gereformeerde Gemeenten de vaccinatiegraad nauwelijks steeg. Deze was zowel bij de deelnemers als bij hun ouders rond de 10%, terwijl 15% van deze deelnemers hun kinderen had laten vaccineren of van plan was dat te doen. In deze groep hadden veel jonge mensen nog geen definitieve keuze gemaakt. Een derde twijfelde nog of ze hun  -eventueel toekomstige- kinderen al dan niet zullen laten vaccineren.

Tags in dit artikel:

vaccinatie
Nieuwsredactie op 07-02-2017, 20:46
67 reacties
drernie
18-02-2017 / 21:53
@johan100: er is geen verband tussen autisme en vaccineren.

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2010/Geen_verband_tussen_vaccinatie_en_autisme_omstreden_artikel_teruggetrokken
Bloemkool
19-02-2017 / 16:53
Ouders die hun kinderen niet inenten, stellen hen volstrekt onnodig bloot aan het risico op levensbedreigende ziekten. Dat lijkt me niet iets om respect voor te hebben, of om af te doen met 'ieder zij in zijn gemoed verzekerd...'
ArieBen
20-02-2017 / 08:33
@Bloemkool; ouders die hun kinderen klakkeloos, massaal vaccineren lijkt me ook niet iets om respect voor te hebben.

@drernie; gevaarlijk om blind te staren op dit soort "bewijzen". Het in stand houden van de massa vaccinaties is zeer belangrijk voor de farmaceutische industrie (€€).

Het is geen eenvoudige materie met goed of slecht. Ik zeg: gebruik je gezond verstand en baseer daar de keuze op.
studentverpleegkunde
20-02-2017 / 18:57
Aan de ene kant kan ik respect opbrengen voor mensen die de keuze maken om niet te vaccineren. Mooi om dat vertrouwen te zien en dat mensen dit ook mogen ervaringen. Toch zie ik in het dagelijks leven ook regelmatig de gevolgen van het niet vaccineren en dat moet zeker niet gebagatelliseerd worden:

- Iemand die doof/blind/verstandelijk gehandicapt is door rode hond tijdens de zwangerschap
- Ademhalingstilstand bij kinkhoest en daardoor ernstige hersenbeschadiging.

Ik kan dan zelf niet begrijpen dat dit de weg van God is. Of dit voorkomen had kunnen worden, dat blijft ook met vaccineren onduidelijk.

Toch vraag ik me af of mensen die zich niet vaccineren daarin ook consequent zijn:

- Nemen zij ook geen anti-d injectie bij negatieve bloedgroep in de zwangerschap?
-Bij aanwezige GBS bacterie in de zwangerschap wordt vaak tijdens de bevalling antibiotica gegeven om te voorkomen dat het kindje deze infectie krijgt. Hele kleine kans dat het kindje (ernstig) ziek wordt. Kiezen zij hiervoor dan ook niet?
- Maagbeschermer die wordt voorgeschreven bij bepaalde medicatie. Is ook voorkomen van iets.
- Tromboseprofylaxe tijdens ziekenhuisopname (heparine-injecties)

En zo zijn er nog tal van voorbeelden waarbij er schade toegebracht wordt door middel van medicatie terwijl helemaal niet gezegd is dat mensen de ziekten hoeven te krijgen.
drernie
20-02-2017 / 20:47
@Studentverpleegkunde: daarom is het hypocriet om niet te vaccineren maar om wel medicatie te gebruiken.

@ArieBen: Ik weet niet wat je bedoelt met het 'blind starten op dit soort bewijzen', maar het artikel is door de Lancet teruggetrokken nadat bleek dat het onderzoek aan alle kanten rammelde.
Race406
21-02-2017 / 14:37
@studentverpleegkunde: Ik wist niet dat de GBS een bacterie is....? :-)
Ze zijn wel StandVastig en resistent tegen veel invloeden in ieder geval... ;-)
Johan100
21-02-2017 / 17:50
Bloemkool: ''Ouders die hun kinderen niet inenten, stellen hen volstrekt onnodig bloot aan het risico op levensbedreigende ziekten. Dat lijkt me niet iets om respect voor te hebben, of om af te doen met 'ieder zij in zijn gemoed verzekerd...' ''

Oh is dat zo? Hoeveel baby's sterven er niet als gevolg van inenting?

Als het met geloof gepaard gaat vind ik het juist wel mooi! Je zegt ook dat het jou 'lijkt', goed dat je dat erbij vermeld, want een ander kan het heel anders beleven.

Drernie: ''@johan100: er is geen verband tussen autisme en vaccineren.
Artikel etc.''

Oke, is dat een bewijs. Kan het niet onder grote druk teruggetrokken zijn.
Dat schijnt wel vaker te gebeuren namelijk.

Drernie: ''daarom is het hypocriet om niet te vaccineren maar om wel medicatie te gebruiken. ''

Oké, het 'ís' nog wel. Je constateert het even als een feit. Is dat zo?
En als andere mensen het nu hypocriet vinden dat je even ongenuanceerd zo je mening de ether in slingert?
wilhelmus87
23-02-2017 / 16:48
Lieve broeders en zusters in Christus die tegen vaccinatie zijn,

Waarom toch denkt u dat het zondig is om je kinderen te beveiligen tegen gevaarlijke ziektes? Waarom mag je wel medicijnen nemen om te genezen, maar niet preventief ingrijpen om te voorkómen dat je die ziekte krijgt?

Ik geloof helemaal niet dat het Gods wil is wanneer wij ziek worden. Het feit dat wij ziek kunnen worden, is een gevolg van de zondeval. Wij hebben in Adam gekozen voor een leven los van God en sindsdien is de wereld en de mens vatbaar geworden voor ziektes en andere ellende. En hoewel de satan door Jezus Christus overwonnen is, heeft hij - voor zolang het duurt - hier op aarde nog grote macht en zaait hij dood en verderf... ook ziekte.

Wij vechten tegen dat kwaad en dat mogen wij ook. Wij mogen in de naam van God daartegen vechten. Daarbij kan het gebeuren dat God direct genezing schenkt. Vaak gebeurt dat ook niet. Maar God schenkt ook andere dingen. Zo schenkt Hij ons ook het vermogen om te leren en dingen te ontdekken die in Zijn schepping verborgen liggen. Waaronder de farmaceutische wetenschap. Zo laat Hij ons zelf vaccins ontwikkelen om bepaalde ziektes voor te zijn.

Als het Gods plan zou zijn dat een bepaald persoon ziek wordt, dan gebeurt dat gewoon. Gevaccineerd of niet. Maar ik geloof niet dat het expliciet Gods wil is dat iemand ziek wordt, maar dat het een gevolg is van onze huidige verdorven staat. En ik geloof dat de uitvinding van een vaccin een geschenk van God is, net zoals directe genezing van Hem uit dat is.

God biedt ons middelen om ellende te bestrijden, onze eigen ellende en die van anderen. Waaronder ook het bestrijden van ziektes. Dat kan curatief, met medicijnen, ook een farmaceutische uitvinding van wetenschappers, maar ook preventief, met vaccins. En eens zal God definitief een eind maken aan alle ellende en ziektes, door hard in te grijpen en een Nieuwe Aarde te scheppen. Dan zal er geen ziekte en geen dood meer zijn. Dan heeft de satan definitief geen macht meer.

Ik geloof dat de wetenschap, en daarmee ook preventieve vaccins, evenals curatieve medicijnen, een geschenk van God Zelf zijn, gegeven via wetenschappers die door Hem met wijsheid zijn beladen. Daarom laat ik mijn kinderen, mocht ik die ontvangen, zeker inenten.
jaapenlinda
23-02-2017 / 19:54
Ik lees over aardig wat doden (babies) die zouden vallen door vaccinaties. Waar, wie en in welk jaar??? Mijn ervaring is dat mensen vaak vage verhalen kennen, maar ik heb nog niemand gesproken die concreet iemand kende.
Wat ik een beetje mis in de redenering van de mensen die tegen vaccinatie zijn, is de oorsprong van de vaccinatie. Want de vaccins zijn niet ontworpen als een maatregel 'voor de zekerheid, je weet maar nooit', maar als medicijn omdat zoveel kinderen (en volwassenen) stierven aan besmettelijke ziekten. (In de 19e eeuw stierven van de 1000 babies die levend geboren werden er 160 - 300 voor ze een jaar waren.) In het begin waren die vaccinaties zelf erg gevaarlijk en stierven er mensen aan. Maar net als met andere medicijnen is hard gewerkt aan verbetering. Juist mede als gevolg van de vaccinaties daalde de kinder- en zuigelingensterfte enorm. (Op dit moment sterven er
jaapenlinda
23-02-2017 / 20:14
Sorry, de rest viel weg...
(Op dit moment sterven er
jaapenlinda
23-02-2017 / 20:16
nog 1 poging...
(Op dit moment sterven er
Johan100
23-02-2017 / 20:19
In 2009 om een voorbeeld te noemen: ''Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft consultatiebureaus opgedragen om een bepaald vaccin buiten gebruik te stellen, nadat in anderhalve week tijd drie baby's overleden die met het middel waren ingeënt. Dat meldt GezondNU.nl.
In de tweede helft van oktober stierven drie baby's in de leeftijd van drie tot zes maanden nadat ze tegen zes of zeven infectieziekten waren ingeënt. Volgens de website werden de baby's allen behandeld met spuiten met het pneumokokkenvaccin Prevenar, die afkomstig waren uit dezelfde partij.

Het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM heeft de consultatiebureaus dinsdag opdracht gegeven om vaccins uit de betreffende partij niet meer te gebruiken en voorlopig apart te zetten. De vaccins zijn door het hele land verspreid.

Dat het RIVM een vaccin 'on hold' laat zetten, komt zelden voor.''
Johan100
23-02-2017 / 20:32
@Wilhelmus87 ''Waarom toch denkt u dat het zondig is om je kinderen te beveiligen tegen gevaarlijke ziektes? Waarom mag je wel medicijnen nemen om te genezen, maar niet preventief ingrijpen om te voorkómen dat je die ziekte krijgt?

Ik geloof helemaal niet dat het Gods wil is wanneer wij ziek worden. Het feit dat wij ziek kunnen worden, is een gevolg van de zondeval. Wij hebben in Adam gekozen voor een leven los van God en sindsdien is de wereld en de mens vatbaar geworden voor ziektes en andere ellende. En hoewel de satan door Jezus Christus overwonnen is, heeft hij - voor zolang het duurt - hier op aarde nog grote macht en zaait hij dood en verderf... ook ziekte.''

Laat ik eerst dat ik geen uitgesproken voor- of tegenstander ben, maar ik kan me wel in de gedachtegang van zowel voor- als tegenstanders verplaatsen.
Er zijn ongetwijfeld argumenten voor en tegen.
Jouw reactie is heel algemeen, want ik heb niemand zien schrijven dat het zondig is. Het kan wel zondig zijn, dat zit hem denk ik meer in de instelling van je hart waarmee je laat vaccineren. Als je alleen op de aarde gericht bent en je vertrouwen op het vaccineren stelt bijvoorbeeld. Maar als jij overtuigd ben dat God deze middelen gegeven heeft zal ik je daarin respecteren. Sommige mensen leven misschien wel zo dicht bij de Heere dat ze met en in vertrouwen dit niet laten doen.

Als ik spreek voor mensen die het niet doen uit geloofsovertuiging in afhankelijkheid van de Heere vind ik dat mooi. Waarom dan roepen dat het niet goed is? Je wilt toch niet over de gewetens heersen van de mensen die dit niet doen.
Waar jij voor kiest is jouw keuze. We kunnen het er wél over hebben met elkaar.
Johan100
23-02-2017 / 20:36
Alleen al in Nederland worden er geloof ik jaarlijks 10.000 baby's vermoord in de moederschoot en daar hoor je (bijna) niemand over. De cijfers van het aantal abortussen wereldwijd passen hier nauwelijks in het scherm. Maar met vaccineren is men maar erg druk bezig. Zo diep zijn we nou gezonken!
drernie
23-02-2017 / 21:24
@johan100: als je iets beter had gegoogled, had je kunnen zien dat er geen verband is vastgesteld tussen het betreffende vaccin Prevenar en het overlijden van drie baby's.

https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/rivm-dood-babys-niet-door-vaccin.htm

Dat het bewuste artikel in The Lancet is teruggetrokken door toedoen van de farmaceutische industrie is nergens op gebaseerd. Alleen complotdenkers zullen dat geloven.

De abortuspraktijk (bijna 31000 maal in 2015 in NL), hoe erg ook, heeft helemaal niets met deze discussie te maken.

Inderdaad, zo diep is men in NL gezonken dat kinderen onnodig aan gevaren worden blootgesteld doordat ze noodzakelijke vaccinaties niet krijgen.
Johan100
23-02-2017 / 21:53
Ja, natuurlijk. gooi het maar over die boeg. Complotdenkers. Daar sla je discussies mee dood. Nou, ik laat me niet afschrikken door die termen.
Natuurlijk wordt alles ontkracht wat het geld in de weg zit.

31.000 baby's per jaar die vermoordt worden in de moederschoot.
Dat heeft hier voor mij alles mee te maken, voor jou niet blijkbaar.

Het niet inenten van kleine kinderen (ik heb net de argumenten voor uitgelegd) vergelijk je met de moordt op 31.000 baby's in de moederschoot. Schande!
drernie
23-02-2017 / 22:01
@Johan100: Hoe kom je erbij dat ik abortus vergelijk met het niet vaccineren van kinderen? Jij trekt die vergelijking om onbegrijpelijke redenen!
Johan100
23-02-2017 / 22:13
Nou ja, heel eenvoudig is dat. Als ik de baby's noem die vermoordt worden in de moederschoot en en dat we diep gezonken zijn, maak jij vervolgens heel bijdehand een opmerking dat we diep gezonken zijn omdat er ouders zijn die kinderen niet inenten.
drernie
23-02-2017 / 22:41
Jouw redenering is volstrekt onnavolgbaar.

Weet je waar je een discussie mee dood slaat? Door feiten die jouw argumenten onderuit halen af te doen als invloeden van de farmaceutische industrie/financiële belangen.
jaapenlinda
24-02-2017 / 02:27
Ik vraag me af of de mensen die spreken over de risico's die kleven aan vaccineren ook de andere risico's overzien. Natuurlijk zijn er gevaren verbonden aan inenten: de bijwerkiningen, ook bij de huidige vaccins. De ernstigste daarvan zijn (bij 3 vaccins) koortsstuipen bij 1 op de 5000 - 10.000 ingeënte kinderen. Maar bijv. bij bof komen hersenvliesontsteking en/of hersenweefselontsteking voor bij 4 op de 1000 kinderen.

Ook weten veel mensen niet dat de invloed van vaccinatie groter is dan alleen de persoon zelf. Als 90% of meer is ingeënt, kunnen de ziektes zichzelf niet (goed) in stand houden. De vaccinatiegraad in Nederland is 92 - 99%. Dus de niet-ingeënte mensen drijven nu mee op de positieve gevolgen van het gedrag van 'de massa'. Als die massa zou stoppen met inenten, zouden de risico's en gevolgen voor de niet-ingeënten heel anders komen liggen.

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2016/juni/Vaccinatiegraad_Rijksvaccinatieprogramma_Nederland_Verslagjaar_2016

Meer nieuws

Het echtpaar Jan en Nellie van Dooijeweert-van der Slikke herdacht op zaterdag 14 januari dat ze 55 jaar waren getrouwd ...
9 reacties
18-01-2017
Dominee Peet schreef een artikel over Refoweb in 'Ambtelijk Contact', het ambtsdragersblad in de Christelijk Gereforme...
geen reacties
11-01-2017
Een nieuwe naam, een andere avond in de week en een verse locatie. Dat zijn de Jongerenavonden Alblasserwaard in een nie...
1 reactie
06-01-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering