Jongerenavonden Geloofstoerusting: Opgewekt bevindelijk-gereformeerd

Nieuwsredactie / 1 reactie

06-01-2017, 13:42

Een nieuwe naam, een andere avond in de week en een verse locatie. Dat zijn de Jongerenavonden Alblasserwaard in een nieuw jasje, tegenwoordig onder de vlag van Geloofstoerusting.nl. Vanaf 2017 zijn ze te vinden in de aula van het Wartburg College - Guido de Bres te Rotterdam. Op 12 januari trapt dominee G.A. van den Brink af met het thema 'Gods genade is er voor iedereen!'.

Een interview met de organisatie:

Jongerenavonden Alblasserwaard krijgt een andere naam en een andere locatie. Waarom was dat nodig en waarom Rotterdam?

Maarten Baan en ik (Marcel Vroegop, red.) kenden elkaar van de Jongerenavonden Alblasserwaard die hij in 2009 op een hooizolder bij zijn ouderlijk huis is gestart. Daaruit vloeide voort dat we vier jaar geleden samen Geloofstoerusting zijn begonnen. Door de groei van Geloofstoerusting ligt het nu voor de hand de jongerenavonden daar onder te brengen. Jongerenavonden Alblasserwaard was genoodzaakt om een andere locatie te zoeken. Rotterdam is een centrale stad met veel studerende jongeren. Dus qua doelgroep zitten we daar uitstekend. De nieuwe locatie biedt goede faciliteiten en parkeergelegenheid.

Hoeveel jongeren komen er gemiddeld op zo’n avond en gaat dat toenemen?

Gemiddeld komen er ongeveer 180 bezoekers op een avond. We verwachten dat dit inderdaad zal gaan toenemen. De nieuwe naam, de nieuwe locatie en een andere dag in de week geven daar goede hoop op. Hoe meer mensen er komen, hoe meer we het boodschap van Jezus Christus kunnen laten horen!


Aankondiging van Jongerenavonden Geloofstoerusting in 2017

Stichting Jij daar! houdt avonden in Gouda. Wordt Rotterdam geen concurrent van Gouda?

Dat is zeker niet de bedoeling! Wij hebben een andere avond van de week en in onze planning houden we rekening met het programma van Jij daar! in Gouda.

Wat gaat er anders worden behalve andere locatie en andere avond?

De avonden hebben vaste onderdelen: zingen, bidden, ontmoeting, bezinning, toerusting. Dat blijft uiteraard onveranderd. Daarnaast is een belangrijk bijkomend aspect van de avond dat deze op video wordt opgenomen. We zien iedere keer weer de grote meerwaarde van avonden die later terug te zien zijn. Dit geldt niet alleen voor de vernieuwde jongerenavonden, maar ook alle avonden die Geloofstoerusting mag filmen van andere organisaties.

Waarin lijken jullie op Jij daar! of juist niet? Kortom, wat zijn de verschillen en overeenkomsten?

Geloofstoerusting en Jij daar! hebben elk hun eigen ontstaansgeschiedenis. Dat maakt ze tot hoe ze nu ieder zijn. De opzet van “Jij daar ontmoet” is kenmerkend voor Jij daar! Geloofstoerusting zet meer in op stevige lezingen. Uiteraard voelen we ons nauw verwant in de passie voor het Evangelie.

Komen er in de toekomst meer avonden onder de naam van Geloofstoerusting? Zou die ruimte er zijn? Oftewel, is er op dit terrein een ‘gat’ op rechts?

Vooralsnog hebben we onze handen vol aan de jongerenavonden en de Kerst- en Paas- Singin die georganiseerd worden in samenwerking met stichting Jijdaar! Waar nieuwe plannen boven komen en de behoefte er lijkt te zijn, zullen we nieuwe uitdagingen zeker niet uit de weg gaan.

Je bent zelf lang betrokken geweest bij de avonden van de stichting Jij daar!, wat neem je aan “tips and trics” daarvan mee naar ‘Rotterdam’? Of hoe het niet moet misschien...

Wij zijn dankbaar voor de ervaring die Maarten en ik in de achterliggende jaren hebben opgebouwd. Die opgedane kennis zetten we optimaal in. Ook ervaar ik de kruisbestuiving met mijn werk als jeugdwerkadviseur bij het Hervormd Jeugdwerk (HJW) als heel nuttig. Sowieso vind ik dat samenwerking en uitwisseling in de toerusting van jongeren een goede zaak is. Het is prachtig wat jeugdwerkorganisaties zoals LCJ, HJW en HHJO doen voor jongeren.

De synode van de Ger. Gem. ontraadt predikanten om mee te werken aan de avonden van de stichting Jij daar! Hoe zit dat bij jullie?

De synode van de Ger.Gem. heeft tot op dit moment nog geen contact met ons gezocht. Predikanten uit de Ger. Gem die verlangen om voor een zaal vol jonge mensen het Evangelie te brengen, zijn uiteraard bij ons hartelijk welkom.

Botst dat niet met de vorm evangelieverkondiging die jullie voorstaan?

Een fors deel van de mensen die de video’s van Geloofstoerusting bekijken en naar de jongerenavonden komen, is afkomstig uit de Ger. Gem (in Ned.). Voor hen zou het prachtig zijn als zij merken dat het Evangelie hetzelfde is en blijft - of het nu wordt gebracht door iemand uit de Ger. Gem., HHK, CGK of PKN. Daarom hopen we van harte sprekers uit deze kerkverbanden te kunnen gaan krijgen.

Hoe moeten we jullie identiteit duiden? Opgewekt bevindelijk-gereformeerd?

Van deze drie woorden willen wij allereerst gereformeerd zijn. De 500 jaar sinds de Reformatie heeft een enorme rijkdom nagelaten. Wat een Schriftkennis, theologie, en wat een inzicht in het Evangelie! We hechten ook aan het persoonlijke karakter van het geloof, noem het bevinding. En als mensen zouden denken dat je alleen gereformeerd kunt zijn met een lang gezicht, dan zijn wij inderdaad graag opgewekt!

 

De agenda voor de komende maanden:

9 februari: ds. M. Messemaker

2 maart: ds. Floris van Binsbergen

13 april: prof. dr. H. van den Belt

11 mei: Jurjen den Brinke

8 juni: ds. M.M. van Campen

Tags in dit artikel:

jongerenavond
Nieuwsredactie op 06-01-2017, 13:42
1 reactie
handelingen2_21
10-01-2017 / 18:57
ds. Zondag van GG heeft al eens voor geloofstoerusting gesproken dus dat wil die vast ook wel :)

Meer nieuws

Het afgelopen jaar bestond Refoweb 15 jaar. Wat ooit begon als chatbox is in de tussenliggende periode uitgegroeid tot...
geen reacties
31-12-2016
Bij het samenstellen van de populairste artikelen van 2016 constateren we dat het om een zeer uiteenlopende verzamelin...
geen reacties
27-12-2016
Evangelist en panellid bij de vragenrubriek Jan van Dooijeweert start met een nieuw initiatief: landelijke thema-avonden...
3 reacties
30-11-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering