Artikel Refoweb in blad CGK

ds. H. Peet / geen reacties

11-01-2017, 09:56

Dominee Peet schreef een artikel over Refoweb in 'Ambtelijk Contact', het ambtsdragersblad in de Christelijk Gereformeerde Kerken. De predikant uit Bunschoten: "Van de openheid waarmee op Refoweb omgegaan wordt met de vragen van jongeren kunnen we  in ieder geval nog heel wat leren.  Het verdient aanbeveling om van tijd tot tijd als ambtsdrager eens een kijkje te nemen op deze site." Zijn schrijven willen we je zeker niet onthouden:

In het afgelopen jaar werd op de site 1,1 miljoen keer een kijkje genomen. Dat was zo’n 15 % meer dan het jaar daarvoor. Door de bezoekers werden in totaal zo’n 10 miljoen pagina’s bekeken. In de vragenrubriek werden haast 1100 vragen beantwoord door in totaal 123 leden van het panel. In haar 15-jarige bestaan werden op de site al meer dan 15.000 vragen beantwoord. Van de bezoekers van de site behoort ruim de helft thuis in de leeftijdscategorie 18 – 34 jarigen. Het is één van de grootste christelijke (jongeren)platvormen op internet, dat duidelijk in een behoefte voorziet. Ik heb het over Refoweb, een internetsite die een niet meer weg te denken rol speelt binnen de gereformeerde gezindte en vooral voor jongeren een belangrijke vraagbaak is.

Geschiedenis

Het was in de tijd dat internet aan zijn opmars begon. Enkele redacteuren van het Reformatorisch Dagblad spraken van achter hun bureau over de opkomst van internet: toen nog een betrekkelijk nieuw fenomeen. Ze stelden met elkaar vast dat er voor de reformatorische achterban nauwelijks iets beschikbaar was en meenden dat dit te betreuren was. Wel was er Refotrefpunt, een site waar jongeren met een reformatorische achtergrond elkaar konden ontmoeten en met elkaar konden chatten.

Toen deze site uit de lucht gehaald werd, sprongen Gert Janssen en Henk Aalbers in het gat dat daardoor ontstond. Onder de naam Refodate ging de site de lucht in en zo werd er een nieuwe digitale ontmoetingsplaats voor jongeren gecreëerd. Daten had toen nog niet de lading die het vandaag heeft. De bedoeling was om aan jongeren een verantwoorde plek te bieden waar ze elkaar konden ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan over van alles en nog wat, net als op het schoolplein.

Het initiatief sloeg aan. Langzamerhand werden de activiteiten uitgebreid. Naast de mogelijkheid er met elkaar te chatten, kwam er een discussieforum, werden er spellen toegevoegd en was er de mogelijkheid een eigen website te bouwen. Ook ontstond het idee om met een vragenrubriek te beginnen waar jongeren hun vragen op gebied van geloof, levensstijl, relaties  etc. konden stellen aan een panel van deskundigen. Juist dit onderdeel van Refoweb sloeg geweldig aan. De stroom van vragen blijft maar aanhouden. Een breed scala aan deskundigen probeert een antwoord  te geven.  Onder hen bevinden zich ook heel wat die afkomstig zijn uit de Christelijke Gereformeerde Kerken. Zelf maak ik ook deel uit van het panel.

Naast het beantwoorden van vragen, wordt tegenwoordig  op bescheiden schaal aan nieuwsvoorziening gedaan. Verder kun je onder de rubriek ‘Dwars’ prikkelende columns vinden waar bij men niet schroomt om de bezoekers van de site kritisch de spiegel voor te houden. Ook is er nog steeds de mogelijkheid om over allerhande onderwerpen te discussiëren op het internetforum.

Hoe werkt het?

Het principe is eigenlijk heel simpel. Een bezoeker van Refoweb kan anoniem (hoeft niet) een vraag neerleggen bij de beheerders van de site. Zij benaderen iemand uit het panel met deskundigheid op het terrein waarover de vraag gaat. Als het gaat om een vraag over de Bijbel, de leer van de kerk , het geloofsleven of ethiek, zal de vraag doorgaans beantwoord worden door een predikant. Als uit de vraag valt op te maken wat de (kerkelijke) achtergrond is van de vraagsteller, wordt bij voorkeur ook iemand aangezocht die behoort tot dezelfde kerkelijke denominatie. Wanneer de vraag het terrein van relaties, identiteit, sexualiteit betreft, gaat die vraag naar iemand die  specifieke deskundigheid heeft op het terrein waarover de vraag gaat.

Omdat vragen anoniem gesteld kunnen worden, is de drempel laag. Vragen waarmee je als jongere niet zo gauw naar een ambtsdrager stapt, kun je hier zonder aarzeling stellen. Bovendien weet je jezelf ervan verzekerd dat je antwoord krijgt van iemand die echt weet waarover het gaat. Haast een vijfde van van het aantal gestelde vragen gaat over seksualiteit. Ook worden er veel vragen gesteld over relationele en psychische problemen. Van tijd tot tijd komen er vragen voorbij die over misbruik gaan. Uiteraard wordt er dan op aangedrongen om professionele hulp te zoeken. Een duwtje van Refoweb in die richting blijkt dan soms van grote betekenis te zijn.

Veel vragen raken het persoonlijk geloofsleven. Wel is er duidelijk sprake van een verschuiving. In de beginjaren van Refoweb gingen relatief veel vragen over wat wel en niet is toegestaan. Mag je op zondag…. En ook vragen over hoed, broek of rok etc. waren een regelmatig terugkerend thema. De vragen op het terrein van geloof gaan nu veel meer over de meest wezenlijke zaken: over de toeëgening van het heil, over geloofszekerheid, over het leven met de Heere, over bekering en wat nu een echt geloof is, wanneer ben ik nu een kind van God etc. Zaken die direct de kern van het Evangelie raken. Het is verblijdend om te zien dat jongeren op een existentiële wijze worstelen met deze vragen en willen weten wat de Bijbel er echt over zegt.

Aan de andere kant laat Refoweb ook zien dat heel wat jongeren denken dat het kritiekloos beluisteren van popmuziek, overmatig drankgebruik, seks voor het huwelijk  enz., zaken zijn die zich prima laten combineren met het geloof. Het zijn nogal eens gescheiden werelden geworden waartussen moeiteloos geschakeld wordt. Kerk en geloof worden dan ondergeschikt gemaakt aan eigen gevoel en niet aan de Schrift. Refoweb kan dan een heilzaam tegengeluid laten horen.

Evaluatie

Refoweb heeft voor veel jongeren de functie van een digitale pastor. Het is te beschouwen als een mooie aanvulling op het pastoraat van de christelijke gemeente. Jongeren die verantwoorde leiding zoeken vanuit een reformatorisch verstaan van de Schrift kunnen hier prima terecht. Heel open wordt over allerhande zaken gesproken. Een openheid die gewaardeerd wordt. Veel jongeren hebben de jaren door zegen ontvangen dankzij deze site. Dat is iets om heel dankbaar voor te zijn.

Tegelijk zou je wensen dat een dergelijke vragenrubriek niet nodig zou zijn. Het fenomeen Refoweb toont namelijk ook aan dat voor veel jongeren de drempel  hoog is om bepaalde vragen aan eigen ouders, een ouderling of dominee te stellen. Als ze hun vragen in eigen omgeving kwijt zouden kunnen, zou Refoweb als ‘vluchtheuvel’ minder nodig zijn. In die zin is Refoweb tot op zekere hoogte ook te beschouwen als een onbetaalde rekening en dat mag ons te denken geven. Hoe is het klimaat in onze gemeenten? Hebben we oog voor de vragen waar onze jonge mensen mee rondlopen? Kunnen ze bij ons terecht of is er toch een hoge drempel om naar ons toe te komen? Van de openheid waarmee op Refoweb omgegaan wordt met de vragen van jongeren kunnen we  in ieder geval nog heel wat leren.  Het verdient aanbeveling om van tijd tot tijd als ambtsdrager eens een kijkje te nemen op deze site. Het kan helpen om haar toch iets meer overbodig te maken!

 

Tags in dit artikel:

refoweb
ds. H. Peet op 11-01-2017, 09:56
geen reacties

Meer nieuws

Een nieuwe naam, een andere avond in de week en een verse locatie. Dat zijn de Jongerenavonden Alblasserwaard in een nie...
1 reactie
06-01-2017
Het afgelopen jaar bestond Refoweb 15 jaar. Wat ooit begon als chatbox is in de tussenliggende periode uitgegroeid tot...
geen reacties
31-12-2016
Bij het samenstellen van de populairste artikelen van 2016 constateren we dat het om een zeer uiteenlopende verzamelin...
geen reacties
27-12-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering