Preken Gereformeerde Gemeenten onder de loep

Nederlands Dagblad / 42 reacties

08-04-2016, 10:56

Zo'n twee jaar geleden organiseerde de Gereformeerde Gemeenten een boetedag. De aanleiding voor deze speciale zondag vormden ‘de algemene verachting van Gods geboden en de vele uitbrekende zonden’, aldus de kanselboodschap van de synode die op die zondag in iedere Ger. Gem. werd voorgelezen. Sommige van de preken die tijdens deze dag werden gehouden, zijn nu in boekvorm verschenen. Ds. Huijser is de enige die stevig de hand in eigen boezem durft te steken, en het gedrag van de gerespecteerde bekeerde mensen zélf als een van de bronnen van de geestelijke armoede aanwijst.

Lees verder in het volledige ND-artikel
 

Het Nederlands Dagblad opent elke week de betaalpoort voor bezoekers van Refoweb. Je kunt dan een geselecteerd artikel gratis op de site van het ND lezen.

We zien uit naar je reactie. Laat je mening achter onder dit artikel met je Refoweb- of Facebookaccount.
 

 

 

 

Tags in dit artikel:

Gereformeerde Gemeenten
Nederlands Dagblad op 08-04-2016, 10:56
42 reacties
Omega
08-04-2016 / 16:00
Tip voor de redactie: uitermate geschikte predikant voor de vragenrubriek lijkt me.
Jaleco
08-04-2016 / 17:35
Een goede recensie, zonder gif, maar met veel eerlijkheid.
RSTHG21
08-04-2016 / 19:44
Goede dingen om te lezen dat er nog dominees zijn in de GerGem die gewoon de realiteit schetsen. Kan ook zeker dat stukje van ds. A. Verschuure beamen. We zijn blind aan het worden
Jaleco
08-04-2016 / 19:56
@RSTHG21

‘Kunt u nog begrijpen dat een kind van God op sommige plaatsen niet komen wil, en sommige kleren niet dragen kan, en sommige boeken niet lezen wil? En vindt u Gods kinderen maar ouderwets en vroom en zwaarmoedig?’

Wie zijn die 'kinderen van God' in zijn beleving?
Want natuurlijk willen Gods kinderen bepaalde boeken niet lezen (pornografisch of gewelddadig materiaal. Of bedoelt ds. Verschuure dat zijn gemeenteleden alleen GG lectuur mogen lezen?), en natuurlijk dragen zij niet alles. De Heere vraagt van ons matig en eerbaar gekleed te gaan (even tussen haakjes: bedoelt ds. Verschuure hier dat veel mensen in zijn gemeente te dure kleding dragen? of geeft hij af op de buitenwereld waarbij vrouwen broekdragend zijn?). En ook komen Gods kinderen niet overal. Of juist wel, om te evangeliseren?

En hoezo zijn Gods kinderen ouderwets? het Woord van God roept ons niet op om vooraan te staan bij de mode, maar ik lees ook nergens een gebod dat je je ouderwets moet kleden. En vroom, ja in de goede zin des woords! Zwaarmoedig, terwijl de Bijbel ons oproept om ons altijd te verblijden?
Jeremiah
09-04-2016 / 13:04
De prediking van de gg is ontzettend verrechts. Allerlei voorwaarden worden er opgeworpen om tot Christus de gaan.

Comrie zegt daarvan: Zij, die voor de omhelzing van Jezus en Zijn voldoening, berouw en leedwezen eisen, zijn de eigen vrienden van de satan. Want het is zijn werk ons af te houden van een aangeboden Heiland.
pannenkoek
09-04-2016 / 16:40
Helemaal met Omega eens!
RSTHG21
09-04-2016 / 19:08
@Jaleco
Nog niet vaak onder het gehoor van deze dominee gezeten zeker ;)? Wat je vragen betreft ik weet geen antwoord ik heb deze preek niet geluisterd, maar hoop hem zeker te lezen, maar ik weet wel dat Gods volk zich in deze uitspraken herkent ook zonder uitleg van deze uitspraken.

@Jeremiah
Ik had juist de tegenovergestelde indruk... toen ik je reactie las dacht ik aan het volgende wat een dominee zei. 'Men heeft in onze dagen de enge poort afgebroken en een veel gemakkelijkere weg gevonden.Men kan nu de wereld dienen, een bioscoop in huis hebben en leven zoals de wereld en toch bekeerd zijn. Wat voor geloof met ook heeft, men verzekert zichzelf en anderen een plaats in de hemel. We hebben nu een Christendom dat zichzelf helpt, zichzelf gelukkig acht, geen strijd heeft en blij met een aangenomen Jezus is, Die alleen een plaats in hun verstand heeft.
Jaleco
09-04-2016 / 20:20
@RSTHG21

Ja, één keer. Maar dat beviel me zo slecht dat het bij één keer gebleven is. En tot op heden heb ik via zijn uitspraken weinig verandering bespeurd.
De door jou geciteerde dominee preekt zo te horen alleen om zich beter voor te doen dan anderen, in plaats van dat hij zijn werk doet, namelijk Gods Woord bepreken.
In de rechtste kringen kun je tegenwoordig teksten krijgen, in het zwart lopen, zwaarmoedig doen, veel geestelijke ervaringen krijgen, jezelf verhogen boven andere, om de van God geschonken Verlosser Jezus Christus heenlopen (of nog erger: verachten) en toch bekeerd zijn!

Ik sluit me helemaal aan bij @Jeremiah.
Als je eens een dienst bezoekt ter rechterzijde van de CGK, PKN of in het midden/links van de HHK, dan zul je zien dat je eigen ik daar volledig wordt afgebroken, alleen door middel van de prediking. Zo komt er plaats voor Christus. In de rechtste kringen worden eigen gelederen opgehemeld, zodat er geen plaats is voor Christus (men heeft genoeg aan zichzelf en de geestelijke ervaringen). Als dan Christus wordt gepreekt, borrelt de haat omhoog.
Jaleco
09-04-2016 / 20:22
En nog een toevoeging: Gods volk moet de uitspraken van een predikant toetsen aan de Schrift! En niet denken 'Hij is echt bekeerd, dus wat hij zegt is waar, ook als het niet in de Bijbel staat'. Of zoals iemand eens zei toen ik uit de Bijbel citeerde: Wat moet je toch de hele tijd met de Bijbel (ja, wat moet je met Gods Woord, je kunt beter afgaan op de uitspraken van bekeerde dominees)
Omega
10-04-2016 / 13:18
@Jaleco @RSTHG21 @Jeremiah Volgens mij hebben jullie alledrie gelijk. Er zijn christenen die roepen dat ze vrij zijn van de wet (en ten diepste dus ook vrij van de wil van God, want de wet is Gods' geopenbaarde wil), en vervolgens de wil van het 'vlees' intergreren in hun geloofsleven. De brieven van Paulus, Petrus, Johannes en Judas waarschuwen daar tegen. "Want al wat in de wereld is, [namelijk] de begeerlijkheid des vleses, en de begeerlijkheid der ogen, en de grootsheid des levens, is niet uit den Vader, maar is uit de wereld" (1 Joh. 2:16). Die vinden we vooral ter linkerzijde van het christelijk spectrum, met een broekzakJezus (Openb. 3:17).

Ter rechterzijde bestaat een evenzo groot probleem: de Christusmijding. De naam van Jezus is verdacht evangelisch en mag niet meer genoemd worden tijdens een preek. Op z'n best hoor je af en toe Zijn andere naam: Christus, ingeklemd in een voorwaardelijke prediking. Dan gaat het om een niet te volbrengen heiligmaking (het naleven van aller ge- en verboden) buiten Christus om. Oftewel, voldoening (van de mens) zonder verzoening (door Christus). Daar hanteert men de verborgen Jezus (Kol. 4:3) op basis van een verkeerde exegese.

De bijbelse prediking gaat echter over de welmenendheid van Christus die er ligt in de weg van geloof en bekering, voor een ieder die maar wil. En de heiligmaking, "zonder welke niemand de Heere zien zal." Niet (af)wijkende naar links of naar rechts. Oftewel, de geopenbaarde en aangenomen Jezus (Joh. 1:12).
noodzakelijk
11-04-2016 / 09:59
Wel opmerkelijk dat er wordt opgemerkt: een goede recensie, zonder gif, maar met veel eerlijkheid. Inmiddels druipt het gif uit de reacties. Er wordt een karikatuur geschetst door sommige personen op dit forum waar ik geen kant mee uit kan. Persoonlijk mag ik met zegen onder de prediking in de Ger.Gem. zitten. Ja inderdaad, de vrome, godsdienstige mens wordt tot op de grond afgebroken, maar Christus wordt verhoogd als een volkomen zaligmaker voor vijanden en goddelozen. IN ieder geval niet voor lieve gelovigen. Gelukkig maar. Laten de venijnvreters op dit forum eerst maar eens tot zichzelf inkeren.
Ze pleiten zogenaamd voor Christus, maar intussen vertonen ze weinig van de geest van Christus in hun reacties. Jammer hoor!
Mona
11-04-2016 / 12:19
@noodzakelijk,
Het valt me op dat je in jouw woordkeus het venijn gebruikt waar je een ander van beschuldigt.
Je wilt dat iemand iets niet doet, en vervolgens doe je het zelf...
Daarmee haal je de geloofwaardigheid van je eigen reactie naar beneden.

Ik vond de boetedag destijds een heel mooi initiatief, en ik vond het ontzettend jammer dat niet meer kerken zich hierbij aansloten.
Verootmoediging siert een mens, en is aangenaam voor de Heere.
Maar als we met de boetedoening omhoog gaan vallen, dan is het een vieze stank geworden.
Het doel van boete is dat we de hand in eigen(!) boezem steken. Niet in die van een ander. Doen we dat wel, dan wordt het ons tot zonde gerekend.
Jaleco
11-04-2016 / 12:44
@noodzakelijk
Je hebt gelijk, ik was scherp, zonder liefde. Dat is niet goed. Mijn excuses.
Het gaat me ook niet om de GG in z'n geheel, zeker niet. Ik ging zelf ook graag ter kerke in GG Nieuwer ter Aa, of Houten. Daar heb ik goede herinneringen aan!
Het gaat me om rechtse predikanten die dingen zeggen die niet in de Bijbel staan. Als je dan de gemeenteleden of predikanten hierop aanspreekt, wordt er gedaan alsof de Bijbel van ondergeschikt belang is.
Wat de dominee zegt is waar, wat Gods Woord dan ook zegt.
Overigens was Paulus in Galaten 1 ook scherp:
8 Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit den hemel u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt.
9 Gelijk wij te voren gezegd hebben, [zo] zeg ik ook nu wederom: Indien u iemand een Evangelie verkondigt, buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt.

Je spreekt over een karikatuur, dat is het niet. Ik ben zelf in verschillende gemeenten geweest, en jarenlang. En er zijn zeker fijne gemeenten en goede prediking waar je zegen onder kunt ontvangen. Maar er is ook een andere kant, waar ik op doelde.
Jeremiah
11-04-2016 / 17:32
@RSTHG21 09-04-2016 / 19:08

"Ik had juist de tegenovergestelde indruk"

Wat bedoel je? Dat de prediking juist niet is verrechts?

@noodzakelijk

Het kan zijn dat je mij ook bedoelt, maar ik constateer gewoon een feit. In andere topics was ik scherp en daar neem ik afstand van! Ik heb het goed onder de prediking in de GG hoor, vooral omdat wij een vacante gemeente hebben die vaak 2x per zondag een andere predikant hebben. Maar over t algemeen vind er wel een verrechtsing plaats. Ik begrijp ook niet waarom men zo bang is om de oproep van bekering door te laten klinken. De Heere Jezus, Johannes de Doper en de discipelen deden niet anders. En die zeiden er niet bij: maar dat kunt u niet. Wij weten allemaal dat God de goddeloze rechtvaardigt, niet de vrome of gelovige. Maar dat doet dus niets af aan de opdracht uit Lukas 24 van Jezus zelf:

"En in Zijn Naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem"

Het lijkt wel of de GG niet goed raad weet met de Bijbelse spanning tussen enerzijds niets kunnen doen en anderzijds de volle verantwoordelijkheid hebben. Men moet uitkijken dat men geen systeemgeloof gaat voorschrijven om vervolgens de bijbel het systeem te laten invullen. De oudvaders en de grote mannen uit schotland en Engeland wisten hier wel raad mee. Ik was dan ook niet verbaast toen ik vorig jaar hoorde dat 1 van onze predikanten in de Saambinder een sneer had uitgedeeld naar onze jongeren omdat men zo geïnteresseerd was in de "ruime" Puriteinse geschriften..

Mijn moeder komt uit de GGinN, daar werd vollop de Erskines, Boston en Gray gelezen, vroeger bij mn vader in de GG ook. Nu hoef ik daar echt niet meer mee aan te komen bij de kerkenraad. Ik heb het op huisbezoek wel eens voorzichtig aangehaald, maar het was duidelijk dat dat niet de bedoeling was. "Men zou ze verkeerd kunnen verstaan" Natuurlijk vergt het wat voorbereiding om deze te lezen, want men moet de uitgebreide puntsgewijze stijl wat aanpassen, maar dat is toch niet erg?

Daarnaast lijkt men altijd dezelfde bekeringsweg van God voor zondaren te verwachten. Dat kan niet. De Bijbel is daar duidelijk over. God gaat Zijn eigen weg met een ieder van de Zijnen. Men weet zich binnen de GG bijvoorbeeld geen raad met de Evangelische bekeringen zonde grote overtuigingen van zonde.

En dat is nou juist het punt waar oudvaders zoveel kennis van hadden. Over pastoraal gesproken:

Petrus Immens: Leer toch onderscheiden acht geven op de wegen Gods. God leidt al Zijn kinderen niet op dezelfde wijze. De één wordt door een bitter Mara, en de ander door een lieflijk Elim naar Kanaän geleid. Ja, soms zal God wel zulken, die het meest buitensporig in de zonden geweest zijn, op het lieflijkst lokken en nodigen tot Zijn gemeenschap, en hun niet meer gezicht van hun zonden en overtuiging geven, dan zij nodig hebben om hen tot Jezus te brengen; ja van het begin hunner overtuiging af het oog op Jezus en Zijn algenoegzaamheid doen vestigen, waardoor alle naarheid wordt weggenomen

ds Koelman: ‘Grijp de Heere Jezus Christus aan gelijk Hij u wordt aangeboden in het Evangelie; breek door alle tegenwerpingen heen; geloof dat Christus algenoegzaam is en machtig, om zondaren, hoe ze ook zijn, zalig te maken, en dat Hij zich aanbiedt en laat aanbieden in al zijn volheid en rijkdom door Zijn dienaren, aan allen die het Evangelie horen, zonder onderscheid te maken; en dat allen die onder het Evangelie leven tot Hem moeten komen, Hem moeten aannemen; verder dat ieder die in Christus gelooft waarlijk metterdaad en onfeilbaar Jezus deelachtig zal worden; dat er niet iets van tevoren in de zondaar aanwezig behoeft te zijn: geen liefde, geen heiligheid, geen weekheid van het hart, noch iets anders, doch integendeel, dat de zondaar moet komen gelijk hij is: arm, goddeloos, verloren, onmachtig; geloof vrijmoedig in Hem, neem Hem van harte aan, zoals Hij zich aan u aanbiedt.’

De overbekende stukken van Brakel en Guthrie zal ik niet herhalen, maar predikanten uit de GG lijken deze niet te kennen.

En wat dacht je van het boekje van Alleine: betrouwbare gids naar de hemel? Hij zegt oa: "Christus kan u niet zalig maken als u in een onbekeerde staat verder gaat, omdat dit tegen Zijn ambten en tegen Zijn Woord zou ingaan."

http://www.refoweb.nl/files/vragenrubriek/dsvreugdenhil-bekering04.doc

Het is een verwarrende tijd, maar het moet in onze kerken helder en onvoorwaardelijk blijven klinken: "Zoekt den HEERE, terwijl Hij te vinden is; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is. De goddeloze verlate zijn weg, en de ongerechtige man zijn gedachten; en hij bekere zich tot den HEERE, zo zal Hij Zich Zijner ontfermen, en tot onzen God, want Hij vergeeft menigvuldiglijk."
Omega
11-04-2016 / 17:39
@noodzakelijk Venijn of gewoon scherp? Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Scherpte-diepte is toch niet het exclusieve recht van predikanten of bepaalde kerkgenootschappen? Juist 'om de lieve vrede wil' krijgt een onbijbelse prediking zowel ter linker- als ter rechterzijde alle ruimte.
Duuk
11-04-2016 / 18:07
Uit het ND: "Waar veel theologen en ‘gewone’ christenen (zeker sinds enkele tientallen jaren) spreken over de redding ‘van’ de wereld, concentreren bevindelijk-gereformeerden zich veelal op redding ‘uit’ de wereld. Voor de wereld is geen hoop. Die gaat reddeloos verloren, evenals de meeste mensen die erop wonen. Het gaat erom als ‘kind van God’ gered te worden van de toekomende toorn. De hervormde theoloog Arnold van Ruler noemde in 1972 in zijn beroemd geworden artikel ‘Ultra-orthodox en vrijzinnig’ deze benadering ‘gnostisch’, verwijzend naar een ketterij uit de eerste eeuwen van het christendom."

Volgens mij is dit probleem niet beperkt tot de GG, maar geldt dat voor een zeer breed deel van de gereformeerde gezindte. Het gaat in de prediking niet om het Koninkrijk van God en het werk van de Heilige Geest, toch onderwerpen die heel vaak in de bijbel voorkomen!, maar de persoonlijke zaligheid (wat overigens een verkeerd vertaald woord is) staat centraal. Helaas....
Omega
11-04-2016 / 18:18
@Duuk Volgens mij ben je al een tijdje weg uit de gereformeerde gezindte... Hoe wil je trouwens zalig worden zonder persoonlijke zaligheid? Of spreekt hier een aanhanger van Origines?
RSTHG21
11-04-2016 / 18:42
Het was niet mijn intensie venijnig of vijandig te doen, maar wat Omega zegt meer uit scherpte.

@Jeremiah, ja klopt in deze regio ken ik een tal van gemeenten die flink aan het verlinksen (is dat een woord?) zijn.

En ik neem aan, wat een dominee zegt, dat hij dat ook Bijbels kan weerleggen, ik heb daar ook gesprekken over gehad en dat was zeer verhelderend.
Jaleco
11-04-2016 / 19:11
Een mooie reactie van @Jeremiah, ik kan me er volledig in vinden.
Johan100
11-04-2016 / 19:21
Hier nog een bijdrage uit 2011 wat ik recent tegenkwam.
http://www.refoweb.nl/vragenrubriek/18182/de-toeleidende-weg/?page=4
Mijn conclusie: Volgens de rector wordt de wedergeborene/levend gemaakte gerechtvaardigd en niet de goddeloze.
Met alle gevolgen van dien.
Ik vind het eigenlijk droevig dat zo iemand predikanten opleidt. Het meest trieste is nog dat hij niet gecorrigeerd wil worden schijnbaar en al zo vele jaren lang deze leer aanhangt.

Meer nieuws

Telegraaf TV plaatste een reportage over het opmerkelijke levenswerk van de 81-jarige Chris van der Sman. De Nootdorper ...
geen reacties
07-04-2016
Muziek is niet neutraal. Het is de drager van een boodschap. In de popmuziek is die vaak platvoers en/of erotisch/seksue...
4 reacties
30-03-2016
Refoweb hield onlangs een online enquête over muziekkeuze. Deze vragenlijst werd naast Refoweb, tevens op Geloofstoerust...
4 reacties
21-03-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering