Refoweb wordt digitaal erfgoed

Refoweb / 1 reactie

28-07-2015, 19:54

Het kan verkeren: onlangs pleitte een dominee nog voor het opheffen van Refoweb, enkele weken later verklaart de Koninklijke Bibliotheek de site tot Unesco digitaal erfgoed. "Het bewaren daarvan is voor gebruik door de huidige en toekomstige generatie onderzoekers zeer urgent", aldus een mail aan de oprichters. De site zal binnenkort worden gearchiveerd. Lees hieronder het volledige schrijven:

In het kader van het initiatief van de Koninklijke Bibliotheek (KB) om een selectie van Nederlandse websites te bewaren voor toekomstig onderzoek, willen wij ook uw website archiveren en voor de lange termijn bewaren. Het gaat om de website en eventuele bijbehorende subdomeinen die toegankelijk zijn via de volgende URL(s):

http://www.refoweb.nl

Websites bevatten vaak waardevolle informatie die niet analoog verschijnt en die ten gevolge van de grote 'omloopsnelheid' het risico loopt voorgoed verloren te gaan. Dat websites als 'digitaal erfgoed' het behouden waard zijn, is internationaal erkend in het Unesco Charter on the Preservation of the Digital Heritage uit 2003. Het signaleert dat digitaal erfgoed verloren dreigt te gaan en dat het bewaren daarvan voor gebruik door de huidige en toekomstige generatie onderzoekers zeer urgent is.

Als nationale bibliotheek is de KB wettelijk verantwoordelijk voor het verzamelen, beschrijven en bewaren van in Nederland verschenen publicaties, al of niet elektronisch. De KB ziet het als haar taak om ook websites duurzaam te bewaren en raadpleegbaar te houden voor toekomstige generaties en ze te behoeden voor verlies door bijvoorbeeld technologische veroudering.

Om die reden archiveert de KB websites die als verzameling een representatief beeld geven van de Nederlandse cultuur, geschiedenis en samenleving op het internet.

Uw website zal daartoe gearchiveerd en duurzaam opgeslagen worden. Het archiveren zal voor het eerst gebeuren vanaf 14 augustus 2015. Daarna zullen regelmatig opeenvolgende versies opgenomen worden. De archiefversies worden beschikbaar gesteld aan een algemeen publiek via de website van de KB. 

Aan gebruikers van het archief zal in een disclaimer duidelijk kenbaar worden gemaakt, dat de auteursrechten berusten bij de oorspronkelijke rechthebbenden en dat zij voor commercieel gebruik van de gearchiveerde websites toestemming van de rechthebbenden nodig hebben. Daarnaast zal duidelijk worden vermeld dat het een door de KB gearchiveerde versie betreft en zal er een verwijzing naar de originele website worden opgenomen.

Tags in dit artikel:

refoweb
Refoweb op 28-07-2015, 19:54
1 reactie
Omega
29-07-2015 / 18:04
Over een tijdje is de complete achterban cultureel erfgoed ;-)

Meer nieuws

Geen vrouwen in het ambt, stelde de Gereformeerde Bond binnen de Protestantse Kerk drie jaar geleden in een brochure. De...
geen reacties
16-07-2015
De nieuwe organisatie Purity4Life heeft op vrijdag 3 juli een nieuw initiatief gepresenteerd aan ruim honderd hulpverlen...
geen reacties
13-07-2015
Gemeenten met een hoog aandeel trouwe kerkgangers hebben vaak relatief weinig inwoners die zich hebben laten registeren ...
geen reacties
08-07-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering