Platform voor hulp aan porno- en seksverslaafden

Purity4life / geen reacties

13-07-2015, 12:07

De nieuwe organisatie Purity4Life heeft op vrijdag 3 juli een nieuw initiatief gepresenteerd aan ruim honderd hulpverleners en pastorale werkers die allen betrokken zijn bij de hulp aan porno- en seksverslaafden, zo laat mede-oprichter Arjan Baan weten. "Dit initiatief is geboren vanuit een verlangen om de handen in een te slaan voor onze broeders en zusters die in seksuele onreinheid vast zitten", aldus een persbericht.

"Vrijdag is hiervoor een idee gepresenteerd om tot een landelijk dekkend netwerk te komen van deskundige hulpverleners / pastorale werkers, die gespecialiseerd zijn in hulp bij porno/seksverslaving. Deze problematiek heeft inmiddels dusdanige properties aangenomen, ook onder christenen, dat groeien in deskundigheid en in samenwerking hard nodig is. Purity4Life zoekt heel bewust de samenwerking met vertegenwoordigers uit alle kerkelijke gezindtes voor wie Gods Woord en de Heilige Geest leidend zijn in de hulpverlening, en die hun werk doen vanuit geloof en gebed. In de samenwerking wordt zichtbaar dat God op een veelkleurige manier wijsheid, gaven en talenten geeft om Zijn gemeente te dienen.

Purity4Life wil hierbij niet het wiel opnieuw uitvinden, maar dat wat er reeds is aan deskundigheid en professionaliteit bij onze achterban, bundelen. Dit wil Purity4Life faciliteren en inzetten, om hulpverleners en pastorale werkers toe te rusten om deze complexe problematiek adequaat aan te kunnen pakken.

De lezing van therapeut Ferdinand Bijzet, tevens medewerker aan Refowebs vragenrubriek.

Purity4Life wil een platvorm zijn waar kennis en kunde op het gebied van porno- en seksverlaving samenkomt en van waaruit allerlei initiatieven geboren kunnen worden doordat hulpvraag en aanbod bij elkaar worden gebracht op een zogenaamd e-portaal. 

Purity4Life wil tevens een, centraal in Nederland gelegen, crisisopvang realiseren voor mannen die acuut de thuissituatie moeten verlaten ivm het openbaar worden van bv een heimelijk verborgen gehouden pornoverslaving of overspel. Ook hier wil men samenwerken met vertegenwoordigers uit alle kerkelijke gezindtes die een Bijbelgetrouw geluid voorstaan.

Op deze manier wil Purity4life de gemeente van Jezus Christus dienen om rein en heilig te leven voor Hem die alle eer en lof verdiend en aan wie ons leven toebehoort."

Purity4life op 13-07-2015, 12:07
geen reacties

Meer nieuws

Gemeenten met een hoog aandeel trouwe kerkgangers hebben vaak relatief weinig inwoners die zich hebben laten registeren ...
geen reacties
08-07-2015
Het is waarschijnlijk het meest bijzondere echtpaar van ons land, hoewel ze dat zelf bepaald niet zo zien: Jan (77) en N...
32 reacties
26-06-2015
Onlangs was Els van Dijk te gast bij 'Jij daar! ontmoet...', het nieuwe format van de Doornse jongerenavonden van de sti...
geen reacties
19-06-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering