"Naam Jezus verdwenen uit refo-kerken"

Nieuwsredactie / 31 reacties

17-11-2012, 20:47

"Het valt niet mee om in reformatorisch Nederland iets over de Heere Jezus te vertellen. Je kunt nog beter je schoonmoeder een trap onder haar achterwerk geven, dan dat. Waar is Jezus in onze kerken? De geloofsonzekerheid in onze kringen is zo ontzettend groot, dat je al als gek betiteld wordt zodra je Zijn Naam meer dan drie keer in een gesprek gebruikt. Zo ernstig is het geworden. Ds. Kersten, de oprichter van de SGP, had het elk uur over Jezus. Hij nam zijn kleinkinderen op schoot en zei: kindje, heb je vandaag al met Jezus gesproken? Dat is heel andere taal dan de standaard flauwekul die je nu hoort: het moet je maar gegeven worden."

Met deze indringende woorden van spreker Koos de Jong -die via de Reformatorisch Omroep werd uitgezonden- (zie uitzending vanaf 23e minuut) kwam vrijdagavond 16 november in het Revius-college in Doorn een eind aan een tijdperk: de Levensbronavond. Door gebrek aan belangstelling is Jij daar! gestopt met het organiseren van deze gezinsavonden. De stichting richt zich nu alleen nog maar op jongeren. Die avonden trekken zoveel publiek, dat ze inmiddels in grote delen van het land worden gehouden. Bedoeling is om in nog meer plaatsen het evangelie van vrije genade onder reformatorische jongeren te verspreiden. Sprekers op deze avonden, veelal predikanten en evangelisten, behoren veelal zelf ook tot de reformatorische kerken.
 
In zijn afscheidsrede gaf Koos de Jong een korte schets van het ontstaan van de Levensbronavond, die zijn oorsprong vond in een idee van Refowebmedewerker evangelist Jan van Dooijeweert. Toen nog werkzaam bij de stichting "In de Rechte Straat" en "Geef het Woord Door". Van Dooijeweert wilde dat reformatorisch Nederland in beweging kwam en dat jongeren Bijbels gingen verspreiden en evangeliseren bij houseparty's. De Jong: "We gingen zelfs met de Statenvertaling naar de EO-jongerendag. Doel was om bijbels te verspreiden." Later werd dat stichting "De Levensbron", die op den duur onderdeel werd van de stichting Jij daar!
 
"Zo gingen wij op pad, naïef als we waren. Wisten wij veel van de verdeeldheid in reformatorisch Nederland. De ene klap na de andere kregen we als interkerkelijke organisatie. Er was veel moeite, verdriet en pijn. Daar stond je op een gezinsbeurs of hervormingsdag en we ontdekten al snel dat er weerzin was tegen het Woord."
 
"Dertien jaar geleden ontstond het idee om avonden te gaan organiseren om mensen uit onze kerken op een eenvoudige wijze met Gods Woord in aanraking te brengen en ze handvatten te geven om te kunnen getuigen van hun geloof in hun eigen omgeving. We huurden zaaltje in Langbroek, met dominees als sprekers en hebben al die tijd geprobeerd onszelf weg te cijferen. Wie wil er nu vernederd worden? Het makkelijkst is namelijk om gewoon in je luie stoel te blijven zitten, zondags tweemaal naar de kerk te gaan en een beetje Bijbel te lezen. Dat komt het wel goed... Maar daar word je niet mee behouden! Er moet wat gebeuren in je leven. En hoe durf je nog te zwijgen als je een levend geloof hebt?"
 
"We spraken kerkmensen aan. Mensen die geboren zijn op het erf van het verbond. En dan kreeg je die standaard flauwekul antwoorden: Het moet je maar gegeven worden... We kregen te maken met verzet en ergernis. Vrijwilligers vielen af. Het valt namelijk niet mee om in reformatorisch Nederland iets over de Heere Jezus te vertellen. Je kunt nog beter je schoonmoeder een trap onder haar achterwerk geven dan dat."
 
"Er zijn mensen op onze avonden tot geloof gekomen, die eerst  binnen kwamen met een blik vol haat. Door een wonder van de Heere werden ze tot verandering gebracht. Het waren mensen die precies wisten hoe het in Gods Koninkrijk ging."
 
Volgens de oprichter van de stichting Jij daar! is de reformatorische wereld "snoeihard". Regelmatig sprak hij vrijdagavond rechtstreeks die mensen thuis aan, die meeluisterden via de live-uitzending van de RO. "Luistert u mee thuis? We hebben wel 25 miljoen keer gehoord hoe het gaat in uw kerk. We konden niet bij u komen met het Woord van God, want dan begon u te schelden. Vrijwilligers die tranen met tuiten huilde als ze met u in gesprek gingen. Ze waren niet gewend aan de snoeiharde wereld van reformatorisch Nederland. We werden nog net niet gekruisigd. Ik houd van jullie, maar ik geloof alleen nog maar in Gods Woord, niet meer in mensen. Waar is Jezus in in onze kerken? De geloofsonzekerheid in onze kringen is zo ontzettend groot, dat je al als gek betiteld wordt als je Zijn Naam meer dan drie keer in een gesprek gebruikt. Zo ernstig is het geworden. We hebben een SGP, die ik van harte liefheb, en ik kijk graag naar programma's die gaan over politiek. De SGP komt nogal eens voorbij, maar ik hoor ook bij hen geen woord meer over Jezus. Ds. Kersten had het elk uur over Jezus. Hij nam zijn kleinkinderen op schoot en zei: kindje, heb je vandaag al met Jezus gesproken? Heel andere taal dan dat je vandaag de dag hoort. Broeders, zusters, gaan we eindelijk eens wakker worden? De Heere Jezus zegt: als jullie niet meer spreken over Mij, dan zal Ik het de stenen laten doen. Mag het eens tijd worden dat er iemand op staat en die zegt: het moet afgelopen zijn met die verdeeldheid. Veenendaal: 55 gemeenten en we zijn er nog trots op ook. En Jezus maar zeggen: Vader, ik wil dat ze één zijn. En nu het wonder van alles, ouderen. Jongeren zijn hier niet mee bezig. Ze vragen: Heere wat wilt u dat ik doen zal."
 
"We stoppen met deze avond. Onze organisatie is gericht op jeugd en op bijeenkomsten van 400-500 mensen. Hier zitten er zo'n 150. En nu gaat het niet om te hoeveelheid, maar om het vele werk wat er aan vooraf gaat. En ik ga geen mooie afscheidsspeech houden van: bedankt dat jullie er waren. Dat mag je tegen God vertellen straks. Maar ben je al tot geloof gekomen na al die avonden? We stoppen niet omdat we er geen zin meer in hebben, maar we gaan met jeugd verder. Eigenlijk hebben we ook helemaal geen boodschap voor ouderen. Behalve voor hen die een luisterend oor hebben voor de Heere Jezus."
 
"Ben jij al begonnen met Jezus aan te nemen? En u thuis, bent u al begonnen met Jezus aan te nemen? Want u bent vervloekt als u dat nog niet hebt gedaan. En u hebt het Goddelijke Woord, een eigen krant, een eigen politieke partij en een eigen kerk. Fijn! En de Heere God wil er nog in werken ook. Wij bij Jij daar! laten zien dat je wel met alle kerkelijke richtingen kunt samenwerken. We hebben 300 vrijwilligers uit alle kerken van Nederland. Hebben wij het makkelijk? Nee. Het is vreselijk moeilijk en loodzwaar. Maar wij zijn bereid om te buigen voor Christus."
 
"We stoppen met deze avond. Het is genoeg geweest. Is het een oordeel van God dat kerken leeglopen, of ligt het aan onze voorgangers, ouderlingen, diakenen en aan u? Dat u de naam van Jezus Christus uit uw denken heeft weggebannen en dat u organisaties als Jij daar!, waar die naam met groot verlangen wel centraal staat, verrot scheldt. Is het een oordeel van God of is het uw zwakte en ongeloof? Pas maar op met wat je zegt. Ik hoop dat dit uw hele leven nooit meer zult vergeten en dat u komt tot Hem, Jezus Christus, Die alles gegeven heeft voor zondaren. Voor mij is dit het einde van mijn jarenlange bediening voor de Levensbronavond. Ik hoop bij Jij daar! nog veel te mogen betekenen voor onze jeugd en voor ouderen die afstaan van ongerechtigheid. En dat in de naam van Jezus Christus. Zonder Hem wil ik geen woord spreken. Heere Jezus U bent het!"
 
Als gevolg van deze toespraak zijn er bij de stichting Jij daar! diverse reacties binnengekomen, over het algemeen positief. Op de website van de stichting zijn enkele reacties neergezet van onder andere mensen die de hand in eigen boezem steken en/of de spreker complimenteren met deze gedurfde uitspraken. Zo schrijft ene Cor: "Koos, je 'afscheidsrede' gisteravond was hard, erg hard , maar helaas al te waar. Ik kan niet anders dan mijn excuus maken en om vergeving vragen bij de stichting Jij daar!, speciaal naar jou toe Koos, want ik hoor ook bij een kerk die veel kritiek op jullie roeping en overtuiging hebben. Ook ik heb me misdragen en ben niet opgestaan om een vuist te maken voor God toen Hij dat van mij vroeg. Ik ben dankbaar dat jij dat wel gedaan hebt, en hopelijk blijft doen."
 
Een ander schrijft: "Ik was, toen ik van mijn kinderen hoorde over Jij daar!, erg sceptisch en bij voorbaat tamelijk veroordelend. Dat kan nooit goed zijn en zal wel een soort hopsa heisa Pinkstergedoe zijn. Tot in zelf eens ging kijken naar de uitzendingen. Ik werd getroffen door ds. Simons en de Heere heeft na zes weken van ziekte en opstand, Zijn werk willen zegenen. Ik heb al zoveel mede aan Jij daar!-avonden mogen hebben en gelukkig voel ik geen kloof tussen mijn kerkelijke gemeente en avonden als Jij daar! Sterker nog, de Heere drong me ertoe om er ook nog sponsor van te worden. ... Ik kan je goed begrijpen in de scherpe kritiek die je noemt. Och dat het nog eens mocht komen staan te gebeuren en we gaan achterover zitten in onze luie stoel want God moet het doen. Dit is NIET bijbels. Bekeert U!, zoals ds. B. van Leeuwen het zo helder uiteenzette. Vroeger in mijn jeugd riep ds. Huisman (Ger. Gem. Vlaardingen) al: Ga naar Jezus en zoek hem op. Want dan zal je zien dat Hij het is die in je gewerkt heeft, beide het willen en het werken. Ik snap dat je veel kritiek krijgt op het werk (van de eigen ratten worden we het meest gebeten), maar denk je dat de satan er tegen in zou gaan als het al in zijn klauwen zat? God kastijdt alleen Zijn kinderen, geen bastaarden. ... Ik zet je niet op een voetstuk, maar ik hoop dat je nog jaren kracht en sterkte mag ontvangen om de jeugd te leren wat nodig is tot zaligheid."

Nieuwsredactie op 17-11-2012, 20:47
31 reacties
rotterdam1
19-11-2012 / 13:20
Laat duidelijk zijn, ik twijfel geen moment aan de goede intenties van organisaties als “jij daar, levensbron en in de rechte straat” maar ik heb grote twijfels over de effectiviteit.

1) Dat jullie te maken kregen met verzet en vijandigheid lijkt me duidelijk, als je termen gebruikt als “standaard flauwekul antwoorden, beter je schoonmoeder een trap voor haar achterste geven” en meer van dit soort frases moet je niet gek opkijken dat anderen jullie niet vertrouwen. Noem je andermans geloof “flauwekul” dan is een gesprek niet meer mogelijk.
2) Jullie doen net alsof we hier te maken hebben met een nieuw verschijnsel, dat is natuurlijk niet waar (ken uw klassieken) al vanaf het begin van de reformatie is er sprake van rekkelijken en preciezen. Dat is van alle tijden.
3) Dat de betreffende predikanten uit G.G. en verwante kerken niet blij met jullie zijn is niet verwonderlijk, jullie zijn toch niet zo naïef dat jullie dit niet begrijpen ?
4) Dat jullie Statenvertalingen uitdelen op de EO jongerendag begrijp ik niet, de meeste bezoekers hebben een kast met bijbels in huis. Is dit zinvol ?
5) Alle mooie woorden over “bekeringen en Jezus aannemen als verlosser” te spijt, realiseer je wel wat de praktische uitwerking is. De meeste “bekeerlingen” verlaten hun “oude” kerk. In de praktijk betekend dit meestal dat leden van de G.G. enz. en van H.H.K. lid worden van een Evangelische gemeente of de P.K.N. (Gereformeerde bond richting). Ook deze overgang brengt weer nieuwe problemen met zich mee. Zo is er een voormalige Hervormde (G.B.) – thans P.K.N. gemeente waar 50% van leden oud G.G. mensen zijn. Deze mensen hebben grote problemen met sommige modaliteiten binnen de P.K.N. (dus problemen met vrijzinnigheid, vrouwelijke ambtsdragers, open avondmaal, homohuwelijk enz. enz.) Ze denken lid te zijn geworden van de Gereformeerde Bond maar realiseren zich niet dat ze lid zijn geworden van een veelkleurige kerk met een scala aan meningen die naast elkaar bestaan.
6) Jan van Dooijeweert was vroeger werkzaam bij de stichting “in de rechte straat”. De oprichter van de stichting, was de ex-priester Ds. Hegger. Hij bestreed het Katholicisme “te vuur en te zwaard”. Toen de Roomsen nu de biblebelt. Wie volgt ? 2,2 miljard Christenen in de wereld. Wie missen nog meer een levend geloof volgens jullie ?
7) Jullie zeggen ; “Mag het eens tijd worden dat er iemand op staat en die zegt: het moet afgelopen zijn met die verdeeldheid. Veenendaal: 55 gemeenten en we zijn er nog trots op ook. En Jezus maar zeggen: Vader, ik wil dat ze één zijn.”
Denken jullie nu echt dat je eenheid gaat bereiken door deze acties ?

Uit het vandaag bekend geworden EO onderzoekt (bron R.D.) blijkt o.a.

Wie op grond van het onderzoek met enkele grove penseelstreken het imago van de christen wil schetsen, komt uit bij weinig vleiende begrippen zoals: betweter, bemoeial en hypocriet.
De interne verdeeldheid onder christenen vaak niet een weinig verheffend beeld van het christendom? Veel kerkgangers halen laconiek hun schouders op als de wereld zegt: „Ze belijden één Naam, maar vechten elkaar de tent uit.” Terwijl dat tot grote schaamte zou moeten zijn.
slb
19-11-2012 / 13:37
Lieve mensen,

Ik krijg tranen in mijn ogen over wat in bovenstaande reactie staat. Als eenvoudige voorganger zou ik jullie een ding mee willen geven. De woorden van onze Heere Jezus Christus: Wie tot Mij komt zal Ik geenszins uitwerpen. Dit staat er en daar zeg ik AMEN op.

God vraagt niet of je lid was van kerk A of kerk B. Hij zal je vragen: Ik heb Mijn Zoon gegeven tot losprijs (rantsoen). Wat heb je met Mijn Zoon gedaan? Ik heb er alles aangedaan.

Mijn zoon, Mijn dochter, geef Mij jouw hart.

En dat is 100% bijbels...
Boaz
19-11-2012 / 14:12
Rotterdam1, kan je punt 3 toelichten? Je vind mij blijkbaar naief, maar ik begrijp dit echt niet.
rotterdam1
19-11-2012 / 14:26
@slb – ik heb werkelijk geen idee hoe ik schuldig zou zijn aan uw tranen.
Ook beweer ik geenszins dat God ons zou vragen van welke kerk wij lid waren.
En inderdaad is het bijbels wat u zegt.
Dus ?

@Boaz - ja dat wil ik wel, in de eerste plaats zeggen schrijvers dit zelf "Zo gingen wij op pad, naïef als we waren" en ten tweede : als je andermans geloof betiteld als "standaard flauwekul in een snoeiharde wereld" moet je niet gek opkijken als die mensen niet blij met jullie zijn.
tiswat
19-11-2012 / 17:23
@Rotterdam.

Je schreef:
Alle mooie woorden over “bekeringen en Jezus aannemen als verlosser” te spijt, realiseer je wel wat de praktische uitwerking is. De meeste “bekeerlingen” verlaten hun “oude” kerk. In de praktijk betekend dit meestal dat leden van de G.G. enz. en van H.H.K. lid worden van een Evangelische gemeente of de P.K.N. (Gereformeerde bond richting).

Niet gek dat ze hun kerk verlaten.
Ik ken er vele die in hun kerk uitgekotst worden omdat ze vertellen dat ze bij de Heere Jezus horen, dat ze wedergeboren zijn.

Er wordt gezegd dat ze met een ingebeelde Jezus naar de hel gaan, dat ze een gestolen Jezus hebben. Dat het de duivel is die hen dat wijsmaakt. Dat ze zich moeten bekeren van hun heilloze weg enz.

Vindt je het gek dat ze uit hun kerk gaan, hoe liefdeloos sommige mensen zijn.
Ze worden geoordeeld en veroordeeld en uitgesloten.
Hoe sektarisch is dat?
katlheen
19-11-2012 / 17:29
@rotterdam1: wellicht dat deze mensen op een iets ander onthaal hadden gerekend toen men vol overtuiging het over de roeping van Jezus ging hebben. Zeker in kerken zou je toch een luisterend oor en een goed gesprek verwachten. Niet dat je in pek en veren door de kerk wordt getrokken, en in naam van de Allerhoogste hel en verdoemenis over je heen krijgt. Ik kan me de deceptie heel goed voorstellen.
rotterdam1
19-11-2012 / 19:15
Lees je, @tiswat, uit mijn bijdrage dat ik voorstander zou zijn van sektarisch gedrag ?
Of vind je dat ik liefdeloosheid propageer ?
Ik zeg alleen dat je met dit soort taalgebruik (o.a. flauwekul) de weerstand alleen maar verhoogd.
Verder zeg ik dat dit soort verschillen al jaren bestaan, dat Bijbels uitdelen onder E.O. dag bezoekers een verspilling is van tijd en geld. Dat ik wel eens zou willen weten hoeveel % van de 2.2 miljard Christenen volgens deze stichting voldoen aan de norm “levend geloof” ?
En ik zeg dat dit alles heel erg contraproductief (zonder iemand de schuld te geven) is voor de kerk.
Daar waar de wereld zou moeten zeggen “kijk hoe lief ze elkander hebben” zegt de wereld “kijk eens wat een heibel ze maken”.
@Katlheen ; klopt – het is een schande wat kerkmensen elkaar aandoen. Maar realiseer je a.u.b. wel dat deze stichting ook bezig is met oordelen en veroordelen.
Omega
19-11-2012 / 20:53
@Rotterdam1

Op welke uitspraken van Jij daar! doel je precies als je het hebt over oordelen en veroordelen? Misschien heb ik ergens overheen gelezen.
karlo
19-11-2012 / 21:43
Daar gaan we weer.
karlo
19-11-2012 / 22:04
O ja, toch nog maar even dit: er zijn mensen, die een worsteling kennen w.b. geloofszaken. Die het een beetje beseffen dat het enkel genade is, als de Heere Zijn liefde uitstort in hun hart. Die het erkennen dat het geloof een gave van God is, anders zou er niets van terecht komen.
Die desondanks niet maar lijdelijk zitten af te wachten, maar voor wie het een voortdurende strijd is.
En om dat nou af te doen als standaard flauwe kul, gaat m.i. wel heel ver.

En @omega is een opmerking als de reformatorische wereld is snoeihard dan geen oordeel uitspreken?
En als er uitdrukkingen gebruikt worden als je schoonmoeder een schop onder haar achterwerk geven en even later gesproken wordt over verrot schelden, dan is het voor mij de pot verwijt de ketel.
Het is intens droevig, zoals ik al zei: daar gaan we weer.
rotterdam1
20-11-2012 / 08:39
@omega ; van mede broeders en zusters zeggen dat hun wereld snoeihard is en hun geloofsantwoorden "flauwekul" noemen is een hard oordeel waar je een hele groep inderdaad met veroordeeld.
Heel terecht spreekt @jsbach" over de Heilige Geest.
De Geest van God Die vrij is,
Die waait waarheen Hij wil.
Ook in onze tijd geldt het Pinkster evangelie "wij horen allen in onze eigen taal spreken over de grote daden van God".
Omega, wij bestrijden het kwaad dat in ons eigen hart leeft bij anderen.
Geef je mede zusters en broeders wat ruimte, verblijd je over wat ons bindt i.p.v. het bestrijden van wat ons scheidt.
tiswat
20-11-2012 / 09:06
Het woordje flauwekul kan duiden op het verschuilen achter niet tot Jezus kunnen komen.
Bijbels beargumenteren dat je niet uitverkoren bent.
Een paar vroom klinkende woorden die eigenlijk gewoon ongeloof zijn.
Dat je je niet KUNT bekeren.
En dat God alles moet doen, en jij maar afwachten.

En dan zou je later nog in de hemel kunnen zeggen dat het Gods schuld is dat je verloren gaat omdat je niet uitverkoren was, en dat er geen mogelijkheid was dat jij je zou bekeren.

Hoeveel keer staat er in de bijbel; bekeer u en geloof het evangelie?

Het is een kwestie van willen en niet willen bij velen.

Iedereen die wil komen krijgt vergeving van zonden.
katlheen
20-11-2012 / 09:54
@jsbach: En aan de andere kant, lijdelijk afwachten of de Heilige Geest aub mag komen, is net zo goed onbijbels. Laat ik lekker doen wat ik wil, wat vrome woorden prevelen en zodra iemand mij vraagt naar de stand van geloof, dan roep ik heel hard dat je het als mens niet zelf kan, dat de Geest maar moet komen, dat ik het Licht nog niet heb gezien, en dat ik voorzeker toch niet met een gestolen Jezus ga leven. En een ieder die me daar naar vraagt, wimpel ik af in niet mis te verstane woorden....Lijkt me ook niet echt een lekkere constructieve houding.

Dhr. De Jong wil waarschijnlijk mensen bereiken in de reformatorische hoek met het Evangelie. Weglopen is de makkelijkste optie. Kortom, dat hij blijft is heel reformatorisch. Lees maar even de antwoorden op vragen over het switchen van kerkverband. Het geijkte antwoord is toch dat men vooral daar moet blijven waar God je plaatst. En nu dat iemand is die de vinger op de zere plek legt, roepen dat hij maar weg moet naar een andere club.
Tja, het kan verkeren.
MvR
20-11-2012 / 10:49
Quote uit het artikel: "Heere Jezus U bent het!" Dat is een mooie gedachte. Maar ik geloof dat we elkaar dan wel wat moeten meegeven. Want wat geldt voor Hem? 'Die, als Hij gescholden werd, niet wederschold, en als Hij leed, niet dreigde; maar gaf het over aan Dien, Die rechtvaardiglijk oordeelt'. Daar kunnen we nog wat van leren. Ikzelf incluis.

Andere quote: 'De geloofsonzekerheid in onze kringen is zo ontzettend groot, dat je al als gek betiteld wordt zodra je Zijn Naam meer dan drie keer in een gesprek gebruikt.' De eerlijkheid te zeggen dat er heel wat reformatorische gemeenten en personen zijn voor wie dit niet geldt, maar die toch niet erg gelukkig zijn met een initiatief als 'Jij daar!' (zonder daarmee te zeggen dat het alleen maar fout is wat er gebeurt).

@ Omega: 'Misschien heb ik ergens overheen gelezen.' Ik vrees dat dit wel vaker gebeurt...

@ Katlheen: dhr. De Jong voelt zich wel geroepen tot werk in de reformatorische gezindte, maar is zelf geen lid van een reformatorische kerk. Dit bedoel ik niet als kwalificatie, maar gewoon even ter informatie.
Omega
20-11-2012 / 11:13
@jsbach Het scheelt een stuk als je eens een avond van Jij daar! bijwoont. Dan zul je horen dat bekering 100 procent het werk is van de Heilige Geest en dat het tegelijkertijd 100 procent verantwoordelijkheid van de mens is om zich te bekeren. Twee sporen van één weg, zoals predikanten in de vragenrubriek van Refoweb ook steeds uitleggen. Jij daar! vraagt trouwens ook veel sprekers die meewerken aan deze vragenrubriek. De boodschap is en blijft exact dezelfde, alleen de verpakking is anders. Het is jammer dat mensen vaak meer waarde hechten aan de buitenkant, dan aan de boodschap. Ook dat is een naar trekje van onze subcultuur.

En wat Koos de Jong zegt is niets anders dan wat de commentator van het RD al diverse keren (in iets andere bewoordingen) heeft gezegd en wat ds. Op t'Hof onlangs in diezelfde krant ook heeft uitgesproken. Ds. P. den Ouden heeft daar in het kerkelijk orgaan van de HHK nog niet zo lang geleden zelfs een voorpagina aan gewijd. En ook in de vragenrubriek van Refoweb kun je op de haat en nijd in onze achterban diverse commentaren lezen van onze panelleden. Zoek maar eens op "satanskinderen" en soortgelijke vragen. Wat dat betreft heeft De Jong zich nog enorm ingehouden. Je zou ook de mails eens moeten lezen die bij Jij daar! binnen komen. De diepe haat druipt er vanaf. Ook dat is reformatorisch Nederland. De meeste mensen hebben hier geen weet van omdat ze simpelweg achter hun eigen veilige gordijnen blijven en het evangelie onder een korenmaat laten verpieteren.

@karlo @rotterdam1 Ja, daar gaan we inderdaad weer. En we blijven gaan zolang het probleem niet opgelost is. Ik nodig je uit om te helpen evangeliseren op een Wegwijsbeurs of op een jaarmarkt ergens in de Bijbelbelt. Je kunt beter Bijbels uitdelen bij een houseparty dan het evangelie van vrije genade proberen te slijten aan een refo. De scheldwoorden en laster die je soms op een gezinsbeurs naar je hoofd geslingerd krijgt is ongekend. Dat is geen veroordeling, maar dat zijn helaas (!) de keiharde feiten. En geloof je er niets van, dan daag ik je hierbij uit om de proef op de som te nemen bij de komende Wegwijsbeurs in Utrecht. Nee, gelukkig zijn ze niet allemaal zo. Maar de boodschap van De Jong is wel gericht aan allen. Want ook degenen die hier niet aan meedoen dragen verantwoordelijkheid. Lees de twee reacties maar eens die in het artikel zijn opgenomen.

@rotterdam1 Hoe kan ik mij verblijden als ik zie dat een broeder voor eeuwig verloren gaat omdat hij Christus niet kent en zijn kerkenraad hem verbiedt om tot diezelfde Christus te vluchten?

@MvR Christus schold niet terug. Inderdaad. Maar ik zie dat de stichting Jij daar! ook niet doen. Net zoals al diverse predikanten uit onze achterban al eerder deden, legt Koos de Jong de vinger op de zere plek en noemt hij man en paard. Dat is de wond openen, om deze te kunnen helen. Zachte heelmeesters... De Heere Jezus legde de leugens van de Farizeeën ook bloot in Matt. 23. Schelden is elkaar uitmaken voor rotte vis, satanskinderen, arminianen, enz. En dat heb ik Jij daar! nog nooit horen doen. Andersom richting Jij daar! gebeurt dat wel. Dat zegt wel iets over de liefde die er in onze kringen heerst, vrees ik.

Misschien helpt het als die ambtsdragers die "niet gelukkig zijn" met Jij daar! eens met hen in gesprek gaan. Wel veel kritiek van buitenaf geven, maar niet de broeder in een persoonlijk gesprek wijzen op zijn 'fouten' of in een open gesprek om de nodige uitleg vragen. Is dat niet vreemd?

De heer De Jong gaat naar dezelfde kerk als veel oudvaders die bij de meeste reformatorische predikanten in de boekenkast staan ;-) Overigens ben ik natuurlijk ook erg benieuwd waar ik overheen gelezen heb ;-)
rotterdam1
20-11-2012 / 13:26
@omega ; Hoe kan ik mij verblijden als ik zie dat een broeder voor eeuwig verloren gaat en mensen laten het evangelie onder een korenmaat verpieteren.

Wat een grote woorden.

Begrijp je niet dat, wat volgens jou heet “kerkenraden die verbieden tot Christus te vluchten” waarschijnlijk hetzelfde beweren over “jij daar”.
Dat dient toch geen enkel doel ?

Ik ben altijd voorzichtig met het citeren van Bijbelteksten maar lees Jesaja 65 nog eens.

Al vragen zij niet naar Mij,
toch laat ik me raadplegen,
en al zoeken ze Mij niet,
toch laat ik me vinden.
Al roept dit volk Mijn Naam niet aan,
toch antwoord Ik: ‘Hier ben Ik, hier ben Ik.’
Heel de dag sta Ik met uitgestoken handen
tegenover een opstandig volk,
Ze zeggen: ‘Blijf waar U bent, kom niet dichterbij,
want wij zijn heiliger dan U.
Zolang er sap is in een druiventros, zegt men:
‘Vernietig hem niet, er zit nog iets goeds in.
Ik zal hun antwoorden nog voor ze Mij roepen,

Dat noem ik geen valse lijdelijkheid – dat noem ik Godsvertrouwen.

Beste Omega – wij leven hier op aarde met meer dan twee miljard Christenen. Er zijn echter veel nuances in beleving. Daar moet je niet tegen vechten dat moet je koesteren.
De Heilige Algemene Christelijke Kerk. van het rond der aard verzamelt zich Christus een gemeente ten eeuwige leven.
Dat niet iedereen hetzelfde denkt is logisch. Zelfs de evangelisten, de apostelen hadden verschillende opvattingen. De apostel Paulus heeft andere zwaartepunten in vergelijk met de apostel Jacobus. Zelfs in de beschrijving van de evangelisten zitten verschillen. Dat is juist zo mooi aan ons geloof, niemand heeft achteraf getracht de bijbel 100% kloppend te maken.

Onze zusters en broeders in Egypte en Syrië zijn overwegend “Koptisch orthodox”, ga je hen ook vertellen dat hun geloof niet 100% klopt volgens de Protestante traditie ?
flower123
20-11-2012 / 13:43
Ik was die avond bij de levensbronavond toen koos de jong deze indringende woorden sprak. Jaren lang heeft hij zich ingezet voor andere mensen/jongeren, met als doel de mensen te vertellen over de Heere Jezus en Zijn verlossend werk, en de Heere Jezus te eren voor wat hij heeft willen doen voor zondaren. En wat heeft hij veel overzich heen gekregen. Juist ook vanuit de reformatorische hoek. Daar kan ik nou echt van huilen. Misschien heeft hij harde woorden gesproken, maar wat doen wij om onze naaste over de Heere Jezus te vertellen? Wie zijn wij? Kennen wij de Heere Jezus al als onze persoonlijk verlosser van onze zonden? Persoonlijk verlang ik er ontzettend naar om samen met alle gelovigen in nederland 1 te zijn. Om samen dezelfde Heere Jezus te dienen en te zoeken. Zonder op elkaar af te doen, ook al zijn we het misschien niet overal over eens. Het gaat om de kern, dat we mogen weten dat de Heere Jezus voor onze zonden is gestorven en we verlossingen hebben door zijn bloed. Ik hou van Koos, en ik hou van de reformatorische kerk, laten we 1 zijn!!.
Omega
20-11-2012 / 19:16
@rotterdam1 Het doel is duidelijk, lijkt me. Dat Christus niet meer aan het eind van een lang traject staat, maar dat Hij de Eerste en de Enige is. Zonder Hem is zalig worden onmogelijk. Dat weet iedere christen die de Bijbel leest en deze ook serieus neemt. Het is niet de taak van ambtsdragers om een barricade op te werpen, maar om het evangelie te verkondigen. Het trieste is, dat zowel ter linker als ter rechterzijde Christus de kerk uitgejaagd wordt. Niet iedereen die zich christen noemt, is dat ook.

Je haalt een prachtige tekst uit Jesaja 65 aan. Niet vergeten ook de rest van het hoofdstuk te lezen ;-) "Ik zal ulieden ook ten zwaarde tellen, dat gij allen u ter slachting zult krommen, omdat Ik geroepen heb, maar gij hebt niet geantwoord, Ik gesproken heb, maar gij hebt niet gehoord, maar hebt gedaan, dat kwaad was in Mijn ogen, en hebt verkoren hetgeen, waaraan Ik geen lust heb." God blijft niet waarschuwen. Het evangelie is radicaal: Wie weigert Hem te gehoorzamen door Christus te verwerpen, gaat voor eeuwig verloren. En daar heb ik niemand voor over. Dan gaat het niet om traditie, want dat is totaal niet aan de orde, maar om geloof. En helaas zijn er ongelooflijk veel mensen in onze achterban die weigeren te geloven dat Christus ook voor hen een Zaligmaker wil zijn, omdat ze niet 'uitverkoren' zijn (zoals onlangs een vader letterlijk tegen zijn kinderen zei). Dat breekt toch je hart?
Omega
20-11-2012 / 19:16
@flower123 Waarvan acte!
Roeltje
20-11-2012 / 19:31
@Omega, 'k ben heel benieuwd hoe je werkelijke naam is......of is dat allang algemeen bekend?

Meer nieuws

Edese digitale orgels doen het goed in het buitenland, meldt Omroep Gelderland vandaag. Orgelbouwer Johannus verkoopt aa...
9 reacties
14-11-2012
Grote ophef en boze reacties naar aanleiding van de column van Metro-journalist Luuk Koelman. In zijn stukje schrijft hi...
4 reacties
08-11-2012
De zwarte Volkswagen Golf van de 21-jarige Corne Blokland zul je niet gemakkelijk over het hoofd zien op de snelweg. Zij...
20 reacties
29-10-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering