Kick out Sinterklaas

Refomator / 4 reacties

27-11-2018, 15:10

Van de huidige discussie over Zwarte Piet roetveegpiet zullen wij in de Refogordel niet warm of koud worden. Sinterklaas is namelijk de werkelijke boosdoener. Al decennia lang probeert een niet onaanzienlijk deel van hullie die roomblanke gemijterde bejaarde zo snel mogelijk terug naar de Costa's te deporteren. Dag Sinterklaasje, dahag, dahaaaaaaggg... 


Hoe zit dat precies? Sinterklaas zou het overtreden van het negende gebod stimuleren door ons kroost voor te houden dat Zwarte Piet via de schoorsteen hun slofjes heeft gevuld en niet pappa en mamma. En dat die grote winterpeen door een hongerige Amerigo is opgesnoept en niet in het hok van Flappie is beland. Begin december, hoogtijdagen voor leugen, list en bedrog dus.

Sommigen doen een extra pepernoot in het zakje en wijzen op het eerste gebod: Sinterklaas zou veel gelijkenissen vertonen met God zelf. Die op zijn hoge leeftijd (onsterfelijkheid!) een boek met álles over íedereen (alwetendheid!) bijhoudt en deze en gene beloont danwel bestraft (oordeel!). Bovendien zijn hulpsinterklazen is hij overal tegelijkertijd aanwezig (alomtegenwoordigheid!).

Een iets minder grote schare ziet in de ex-bisschop van Myra op zijn witte schimmel het vale paard met ruiter uit Openbaring 19. Sowieso nooit kudo’s voor een roomskatholieke heilige als je de RKK als anti-christ ziet natuurlijk.

Waarom dit wilde geraas, beste makker Refomator, vraag je. Dat zit namelijk zo. Vanmorgen vond ik iets in mijn zwarte van Bommels die naast de haard geparkeerd stonden. “Een filmpje voor hen van ‘Kick Out Sinterklaas’, met de groeten van Piet”, stond er op het begeleidend schrijven. Of ik dat even wilde posten op het Refowebs ter hunne verdediging. Anders zou er over een paar dagen de roe zwaaien en een enkeltje Madrid wachten.
 

 

Refomator op 27-11-2018, 15:10
4 reacties
Naturel
29-11-2018 / 07:31
Ik heb dit drie keer gelezen en het is me nog steeds niet duidelijk wat de bedoeling van dit stuk is.
Sammie2016
30-11-2018 / 07:27
Wikipedia zegt dit over zwarte Piet: ...
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zwarte_Piet

"De naam zwarte Piet werd tevens gebruikt als een van de bijnamen van de duivel, of zoals hij in Vlaanderen werd genoemd: Pietje Pek.[21] Ook werden onder deze naam koboldachtige wezens of andere aardgeesten begrepen.[22] De bijnaam 'zwarte Piet' werd vroeger bovendien wel vaker door en voor rovers en andere misdadigers gebruikt."

ST. Nicolaas: bisschop uit Turkije, plaats Myra.
Race406
30-11-2018 / 10:49
Sammie2016: je zegt terecht dat die typering met betrekking tot die naam OOK werd gebruikt. Maar NIET in het kinderfeest zoals wij dat kennen. Je moet trouwens wel volledig zijn in je, nogal subjectieve, selectie van Wikipedia. De Sint zelf is ook zwart geweest (onder andere op de Veluwe naar ik begreep, en dan is die zwarte kleur weer enigszins verklaarbaar... ;-) ). Als zwarte man werd hij zelfs wel met duivelskop gesignaleerd. Wat daarover te zeggen is in relatie tot de "niet blanke medelanders" hou ik maar voor me, anders geef ik een man met erg wit haar in Den Haag teveel credits.... :-)
Maar een zwarte die de boeman speelt? Dat kan toch niet? *Schrijver dezes ziet visioenen van mensen met witte puntmutsen op hun hoofd, die enkele reizen buitenland uitdelen*.......
Ik stel overigens voor dat we nog een heel aantal processen beginnen wegens discriminatie of wat dan ook maar. "Heb je even voor mij?" zong Frans Bauer al, dus daar gaan we:
1. We gaan de Spaanse overheid aanklagen. Die hebben ons 400 jaar geleden de Inquisitie op ons dak gestuurd om iedereen die niet Rooms Katholiek was een kopje kleiner te maken. Discriminatie ten top, daar is Klaas met zijn ZWARTE Pieten een kind bij!
2. Tevens klagen we de Rooms Katholieke Kerk zelf ook maar aan, want de Inquisitie was Rooms. Wij voelen ons met terugwerkende kracht gediscrimineerd, achtergesteld en daar hebben we na 4 eeuwen allemaal nog knap last van. Mijn psychiater is zelf ook onder behandeling vanwege al het leed dat zijn voor-bet-achter-over-klein-achter-über-mega-betbetbetbetbet-overgrootouders is aangedaan.
3. Nu we toch zo gezellig en lekker bezig zijn: de Duitsers krijgen ook nog een flink proces aan hun SS-broek. Dit omdat de fiets van mijn opa nog steeds niet terug is. Die fiets zou anders heel misschien mogelijkerwijs eventueel met een flinke lading mazzel de mogelijkheid in zich hebben kunnen dragen een erfstuk te worden. En van al die tig kleinkinderen zou ik heel ergens in de verte een intens klein minikansje hebben gehad om die fiets te erven. En dat is me door de neus geboord door de Duitsers. En daar heb ik op mijn 42e behoorlijk last van. Mijn psychiater zegt dat er nog veel behandelingen nodig zijn. Hij heeft overigens net een nieuwe Maserati gekocht, dus heel misschien heeft het ook een beetje daarmee te maken.
4. Ook Sinterklaas zelf ontsnapt niet aan mijn drang tot procederen. Klaas krijgt op zijn ouwe dag ook een lekker proces aan de broek. Niet omdat onze "mediterraan gekleurde medelander" gediscrimineerd wordt. O, nee. Dat zij verre van mij, om zulks te doen.
Echter vind ik het ten hemel schreiend dat Klaas zijn knechten alleen maar Piet heten. Hoewel ik de naam Piet(er) in mijn naam heb, leef ik intens mee met Toos, Henk, Ingrid, Klaas, Sterre, Madelief, Joop, Wi(lle)m, Johan, Jaap, Linda, Hanneke en noem alle namen maar op. Zij zullen zulk een genoegen nimmer komen staan te proeven ende te smaecken, daar deze mensen geen Piet heten. En het kan ten enenmale niet zo zijn dat deze mensen niet in aanmerking komen voor zulk eenen heerlijcken functie als den hulpe tegenover voor onze oude Klaas.
5. Proces 2 voor Klaas: de zakken waar alle heerlijkheden voor den kinderen in zitten zijn immer bruin of in ieder geval donker gekleurd. Dat zou heeeeeeeeel misschien bij 1 persoon in Nederland mogelijkerwijs de optie in zich kunnen dragen dat de suggestie bij die mens zou kunnen bovenkomen, dat de hierboven al even genoemde "mediterraan gekleurde medelanders" allemaal zakken zijn. Ook dat kan niet bestaan, daar ondergetekende veel mensen kent die anders dan blank getint zijn. En met deze mensen kan ik zeer goed overweg.
6. Proces 3 voor Klaas: ik voel me gediscrimineerd omdat het paard waarop Klaas zich pleegt voort te bewegen wit is. Dat suggereert dat alleen blanken het zware werk moeten doen, en dat de minder blank gekleurde mensch juist al het léuke werk mag doen. Ik citeer even wat klusjes die Zwarte Piet allemaal mag doen: in bomen klimmen, met kinderen dollen, snoepjes uitdelen, cadeautjes weggeven etc. En de blanke maar zuchten en zwoegen onder het gewicht van Klaas, en tevens om het dientengevolge mogelijk te maken dat de minder blank gekleurde medemensch zijn heerlijcke werk kan komen staan te verrichten..
7. Verder krijgen een heel aantal kerkverbanden van mij een flink proces. Aangezien ik tot op heden CGK ben, ben ik dus een "3-verbonder" in hart en nieren en dientengevolge word ik met argwaan bekeken door mensen ter rechterzijde, die toch mijn broeders en zusters zouden moeten zijn. In de GerGem (al dan niet in Nederland, Amerika en waar dan ook, en nog even daargelaten of die GerGem vrij danwel oud is of absoluut niet) leert men namelijk 2 verbonden. Ik ben dus niet welkom. Ik voel me daar zo intens door gepasseerd, op dit moment voel ik het leven gewoon even helemaal uit me wegglijden. En dat schreeuwt om een schadevergoeding.
8. Om een beetje in stijl af te sluiten: Gomarus en consorten krijgen postuum een proces aan de broek wegens smaad ende laster. Doordat Gomarus Arminius en co eruit heeft geknikkerd voelen zij zich nog altijd buitengesloten en niet geaccepteerd. Waarom dat nodig is geweest weet bijna niemand meer namelijk. Zij die heden ten dage de predikatiën van Arminius zouden horen, zouden zeggen: "Da's een stevige preek! Die Arminius is best een beetje een rechtse GerGemmer, of op zijn minst een goeie middenmoter." Dus in het Refoland van heden ten dage zou Arminius volledig zijn geaccepteerd. Mits hij doordeweeks wel een zwart pak zou dragen. Waarom dat zwart moet zijn en niet wit, daarover buigen wij ons nog. Waarom is alleen ZWART een teken van degelijkheid? Kunnen wij blanken niet degelijk zijn? U hoort nog van mijn advocaten. Dat kan echter een tijdje duren, want ze zijn momenteel druk met een aantal processen die absolute prioriteit hebben...
Omega
02-12-2018 / 12:20
@Race406 Als je op zoek bent naar eerherstel of schadevergoeding moet je natuurlijk wel met degelijke argumenten komen. Er zijn geen drie, maar vier verbonden. Lees het interview met ds. Korving. We zitten er dus allemaal naast ;-) Bovendien ben je de Fransen vergeten. Daar hebben we dankzij (Lodewijk-)Napoleon ook nog een appeltje mee te schillen.

Wat het donkerbruine protestgenootschap gemakshalve dreigt te vergeten is dat ze hun eigen soort- en kleurgenoten als slaven verkochten aan de blanken.

Lees ook deze columns

Ds. Jac. Van Dijk ging eens voor in een hervormd-gereformeerde evangelisatie. Deze evan­gelisatie maakte gebruik van het kerkgebouw van de confessioneel georiënteerde hervormde gemeente ter plaatse. ’...
Geen reacties
14-11-2018
Pas op, er wordt op u gelet! Zeven dagen in de week, 24 uur per dag uur wordt u nauwlettend gevolgd. Veel ogen zijn op u gericht. De camera’s draaien op volle toeren, de spotlights staan aan. U bent i...
1 reactie
02-08-2018
In het Reformatorisch Dagblad stond een lezenswaardig artikel van prof. dr. W. van Vlastuin met als titel “Kerkelijke verdeeldheid hindert zicht op volle waarheid”. Daarin wordt duidelijk gemaakt dat ...
11 reacties
16-07-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering